harranajans
 
Ana Sayfa > Güncel

ZAFER BAYRAMI VE HİCRİ YILBAŞI KUTLU OLSUN
29 Ağustos 2019
Köşe Yazarımız Numan Aladağ'ın Yazısı
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Harran Ajans ailesi olarak, Zafer Bayramınız (Kahraman Türk Silahlı kuvvetler gününüz) ve Hicri yılbaşınız kutlu olsun. Nice zaferlere...
Değerli okuyucularımız, 31 Ağustos Cumartesi günü Hicri Yılın başlangıcı'dır. sağlığı yerinde olan Müslüman din kardeşlerimiz, 31 Ağustos Cumartesi günü oruç tutsunlar. 

Muharrem ayının İslamiyetten öncesine uzanan bir şöhreti ve değeri bulunmaktadır. Denilebilir ki Muharrem, bütün beşeriyetin tarihinde yeri bulunan bir gündür. Muharrem ayının onuna tesadüf eden Aşura günü, birçok zarf olmuş bulunmaktadır.
Hadis-i şerifler:
Hadis 1- Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde, "Ramazandan sonra Oruçların en faziletlisi, Muharrem ayında tutulan dır. Farzlardan sonra namaz'ların en faziletlisi gece namazlarıdır." buyuruyor.
Hadis 2-  "Kim aile efradına Aşura gününün nafakasını geniş tutarsa Cenab-ı Allah da ona senenin tamamında genişlik verir." buyuruyor.
Hadis 3- "Aşura gününün Orucu, Cenab-ı Allah'a karşı hüsnü zanım odur ki, bir önceki sene (de işlenen hata) yı örter" Buyuruyor. 
Türk İslam şuuruna malik bulunan mü'minler, bu mübarek günlere gerekli itinayı göstermeli ve Sünnet müessesesini ayakta tutmalıdırlar.

Cenab-ı Allah, Türk İslam dünyasını başarmaya muvaffak ve rıza-i ilahisine muvafık kılsın. Tevfik ve inayet ancak O'ndandır. 
Hicri yılbaşı münasebetiyle hapacağınız tüm ibadet sadaka ve hayırları, Cenab-ı Allah kabul etsin. Allah tekrarını nasip etsin. Amin.
ZAFER  BAYRAMI
Büyük Türk Milletinin, dini Bayramlar kadar önem verdiği ''30 Ağustos Zafer Bayramını'' dini Bayramlar gibi, sevinç ve heyecanla kutlamaktadır. Zafer Bayramı, kahraman Türk silahlı kuvvetler günü olarak da kutlanmaktadır.
 
Türk ulusu, her zaman ve her vesile ile toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumada emsalsiz görev aşkıyla dolu olan ordusuna, güvenerek Zaferlere varmıştır. 
Tarihi zaferlerle dolu Müslüman Türk Milleti, 30 Ağustos zaferinin 97'ci,  yıldönümünü kutlamanın heyecan ve coşkunluğunu yeniden yaşıyor. Bilindiği gibi Birinci Dünya Savaşında yenilgiye uğrayan milletlerin safında yer alan düşmanların karşısında kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, ihtiyarıyla, ruh ve iman kuvvetiyle el-ele, gönül gönüle ve omuz omuza vererek , Cenab-ı Hakkk'ın "Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın" emrine uyarak Baş komutan Gazi Mustafa Kemal'in ve Mareşal Fevzi Çakmak'ın önderliğinde zorlu ve çetin bir mücadeleye girişti. 

26 Ağustos 1922 sabahı Sakarya kıyılarında şaşkına çevrilen gafil düşman kuvvetleri, 30 Ağustos 'ta bozguna uğratıldı. Böylece Başkomutanın "Düşman ordusu behemahal imha olunacaktır." şeklindeki kesin emri yerine getirilmiş oldu. Eskişehir, Afyon hattına, oradan da İzmir'e kaçan düşman vatanımızı terkketmek zorunda kaldı.

30 Ağustos Türk tarihinde bir dönüm noktası olmuş, var veya yok olma mücadelesinde, milletimiz var olduğunudünyaya bir kere daha ispatlamıştır.

Türk ordusu bir kahramanlar yuvasıdır. 30 Ağustos'ta ki Zafer; Kahraman Türk ordusunun milletiyle bütünleşerek kazandığı  eşsiz bir Zaferdir. Şahadet şerbetini içebilmek, o mertebeye erişebilmek, şereflerin en büyüğüdür. Şerefli bir hayat, gerektiğinde Vatan, millet ve mukaddesat uğrunda canını feda etmeyi de gerektirir. 

Din görevlisi merhum Feyzullah Değerli hoca diyor ki: " Vatanımızın her köşesi, şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Türk İslam alemi sadece namazda Allah'a inanarak eğilmiştir. 

Dünyadaki hizmeti ahirete taşıma şuur ve iman içinde bulunan atalarımız, Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağının dalgalandığı cennet vatanımızı düşmana çiğnetmemek için yaşamaktan duygulanarak, insanların zevkiyle ölüm şerbetini tatmışlar ve kahramanca şehit olmuşlardır." 

Mü'minler onlardır ki, Allah'a ve Resulüne inandılar, sonra şüphe etmediler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaştılar.
30 Ağustos zaferi, emir ve itaatta abideleşen, cesarette destanlaşan, birlik-beraberlikte çelikleşen Türk Milleti düşmanın güllesine, kurşununa, her türlü saldırısına iman dolu göğsünü siper ettiği bir zaferdir. 

Anaları tarafından ya şehit ol-ya gazi, diye uğurlanan ve savaş meydanlarında ya İstiklal ya ölüm, fermanıyla coşan bu serdengeçtiler şu gerçerçeklere inanıyorlardı. Allah kendi dinine-vatanına yardım edene elbette yardım eder. Allah'ın sözü ve dini üstün olsun diye savaşan kimse Allah yolunda savaşmış olur.

İslam dinine göre Vatan savunması ve kahramanlık ruhu; İmandaki heyecan, sadakat ve samimiyetin bir neticesidir. Milli davalardaki sebat ve samimiyetin en içten olanı, meydanlarda düşman ile savaşırken belli olur. Büyük Türk Milleti, dahili ve harici "İhanet şebekeleri" ne, 15 Temuz da bir kere daha düşmana karşı zaferini tekrarlamış ve ispat etmiştir. 

Türk ordusu, milleti için yalnız bir savaş kudreti değil, aynı zamanda bir okul, şaşmaz ve değişmez bir ilerlilik ocağı, Türklük ruh ve karekterinin en sağlam temsilcisidir. Her yönüyle Türklüğün ta kendisidir.
 
Kurtuluş savaşında en çok Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu halkı şehit vermiştir. Yurtiçi ve yurtdışındaki ihanet şebekeleri, bu bölgelerin kadirşinas halkının, ruhunda taşıdığı Milli duyguyu hazmedemeyerek değiştirmek için, güncel tavizler vererek, atalarının mirasını unutturup hor görmelerini aşılıyorlar. Tabiat kanunu veraseti hor görmeyi kabul etmez.
Kurtuluş savaşında, Arapların ve Suriye de yerleşik Ermeni'lerin Türk'lere karşı zulümlerini Türk Milleti unutmadı. Bu zulümlerine karşı, tarihin de onaylamadığı soykırım iftirasına destek veren başta Fransa olmak üzere, halen zulmetmeye devam etmektedirler. Onun içindir ki, vatansever Türk Milleti olarak, Ermeni Diasporasına destek veren ülkelerin, Türkiye de faaliyet gösteren ticari kuruluşlarına karşı ekonomik yaptırım uygulayıp, satın almamalıyız ki, o zulümkar ülkelere haddini bildirmiş olalım. 

Bu zafer, kalbi imanla dolu, canından çok sevdiği mübarek vatan topraklarını, aziz milleti ve mukaddes dini uğruna her türlü tehlikeyi göze alarak kanının son damlasına kadar düşmanla çarpışmayı şiar edinen Kahraman Türk Ordusunun milletiyle bütünleşerek meydana getirdiği eşsiz bir zaferdir. 

Şehadet şerbetini içebilmek, o mertebeye erişebilmek, mukaddes değerler uğruna can verip, kendisinden sonraki nesillere rahat bir vatan bırakabilmek, Türk İslam ahlakında yer alan, geleneklerin ve şereflerin en büyüğüdür.

Türk İslam dünyası için şehitlik ve Gazilik vazgeçilmez  bir tutkudur. En zor şartlarda; kendilerini tahrik edip saldıranlara karşı, tarihte benzeri görülmemiş destanlar yazan Müslüman Türk milletinin savaş meydanlarındaki kahramanlığını Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK şöyle anlatıyor:
''Karşılıklı siperler arasında mesafemiz 8 metre idi. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekiler hiçbiri kurtulmadan kamilen şehit düşüyor, ikinciler onların yerine geçiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir itidal ve tevekkülle biliyor musunuz? Şehit olanı görüyor, üç dakikaya kadar şehit olacağını biliyor, en ufak bir fütur bile getirmiyor, sarsılmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler Kelime-i şahadet getirerek yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki imanı ve ruh kuvvetini gösteren şayan-ı hayret ve şayan-ı tebrik bir misaldir.'' 
Türk tarihinin, en büyük Zafer'lerinden birisi de, Australia-Silver şehri-Brokin Hill savaşı: Ne yazık ki, unutulmuş ve tarih derslerinde yerini almamıştır.

Türk Milleti'nin, ulusuyla, milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak isteyen; iç-dış vatan haini riyakar "İhanet şebekeleri" iyi bilmelidirler ki, yakın tarihimizden İman, Cesaret ve kahramanlık abidesi iki Kahraman Türk'ün,  Avusturalya-Silver şehri, Brokin Hill savaşında, gerçekleştirdiği büyük Zafer'i, sizlerle paylaşmak istiyorum:

“ 1914 Yılında Avusturaliya'nın Silver şehrinde, iki isimsiz Kahraman Türk; Genel Vali'nin (Cumhurbaşkanı) karşısına çıkıp efendim halifemiz size karşı savaş ilan etti, izin verin gidelim Vatanımızda sizinle savaşalım; burada sizin ekmeğinizi yiyoruz. Genel Vali (Cumhurbaşkanı), “ Adabınızla oturun yerinizde işinize bakın, bizi tehdit mi ediyorsunuz?” diye iki Türk'e çekişir. Bu cevaba, Kahraman Türk'ler, ”eh bizden günah gitti.” diyerek vali'nin (Cumhurbaşkanı) yanından ayrılmışlar. Her şeylerini satıp cephanelik edinmişler, Türkiye’ye gemi ile sevk edilmek üzere Anzak'ları limana taşıyan trenin geçeceği bir vadiye barikat kurduktan sonra, elleriyla yaptıkları Osmanlı bayrağını ağaca bağlayıp göklere çekmişler, daha sonra namazlarını kılmışlar, helalleştikten sonra trenin barikatta durmasını beklemişler, tren barikatta durur durmaz hemen ateş etmeye başlamışlar. Bilanço : yüzlerce  ölü ve yüzlerce yaralı olmuş. Bu iki isimsiz Kahraman Türk, daha sonra orada şehit oluyor ve aynı yerde defnediliyor.


Avusturalya ordusu da, o bölgede Osmanlı ordusunu aramaya başlamış ve bakmışlar ki bu zafer, iki kişi tarafından gerçekleştirilmiş.
Genel Vali (Cumhurbaşkanı) üzüntülü bir vaziyette, başını eğerek şehitlerin naaşını hayretle selamlayıp ayrılmış. Daha sonra şehitlerin naaşı, şehit oldukları yerde defnedilmiş.
İç ve dış da ki vatan hainleri ve anarşik-ekonomik terör oluşturanların adresi olan raf bedeli şartını uygulayanlara, hodri meydan! Bu bir hikaye ve yorum değil. Tarih hiç bir zaman yalan söylemez. İtirazı olan varsa buyursun…

Değerli okuyucular, raf bedeli şartı nedir? İnsanların günah ve suç işleme adresidir. Türk sanayicisinin ve çiftçisinin, ürettiği ürünleri, raf bedeli şartı ile alıyorlar. Ayrıca aldıkları ürünlerin bedelini üç ay sonra veriyorlar, buna bir itirazımız yok. Raf bedeli şartı, her türlü ahlaksızlıkların oluşmasının ana deposudur.

Sanayici-çiftçi, raf bedeli çıksın diye işçilerin işine son vermek zorunda kalıyor. İşten çıkarılanlar da, günah, suç işlemeye ve Fetö gibi "İhanet şebekeleri" ne sığınıyorlar. İşsiz kalan insanlarla ve Türk sanayicisinin zor duruma düşürmekle zafer kazanabilir misiniz?

İç ve dış da ki, düşmanların işini kolaylaştıran adres, Raf bedeli şartıdır. Raf bedeli şartının uygulandığı bir ülkede, zafer kazanmaya en büyük engellerden biridir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, çalışmalarına en büyük engel olduğunun bilincindeler mi? 

Recep Tayyip Erdoğan, vatan hainlerini ve Fetö'cuları kastederek diyor ki: "İhanet şebekeleriyle mücadele etmekten vaz mı geçelim?" Bu "İhanet şebekeleri"nden birileri de Fetö gibi riyakarlardır. 

Hem standart kilo ile Kurban kesimi yapacaksın, hem de domuz eti ürünlerini aynı rafta satacaksın? Bu riyakarlılığın ve zaferleri kazanmaya en büyük engel çıkaran adresin ta kendisi değil midir?

Lafla ne Türküm, ne Müslümanım, ne de vatanseverim demek olmaz. "Gün dostunu, düşmanını ve raf bedeli şartı ile anarşik-ekonomik terör oluşturanları, yakinen tanıma günüdür." Raf bedeli şartı, kara para demektir. Kara para hareketliliğinin olduğu bir ülkede zafer kazanmak çok zor olur. 
 
Değerli okuyucularımız,  
Bu kutsal toprakları vatanlaştırıp, bizlere miras bırakanlar atalarımızdır.

Bu Zafer ; yurdumuzu yakan, yıkan, kundaktaki çocuklarımızı, secdede dedelerimizi ve ninelerimizi  ibadetlerini yaparlarken süngü ile şehit eden, bacılarımızın tertemiz namuslarını kirletmeye yeltenen ihanet şebekelerine ve hainlere haddini bildiren bir Zafer’dir.

NOT: 30-Ağustos Cuma günü, imkanı olanlar şehitliklere ve mezarlıklara akın edip, Vatan şehitlerinin ve atalarının ruhlarına Kur'an-ı Kerim okumasını bilenler Kur'an, bilmeyenler ise bilgileri dahilinde Sureler okuyup Dua etmelidirler.

Ey kendilerini bir avuç toprağa adayan aziz şehitlerimiz. Kabirlerinizde rahat uyuyunuz. Bize bıraktığınız bu mübarek topraklara dünya durdukça hain emeller sokulamıyacaktır. 


NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE


Cümle Vatan şehitlerini ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Aatürk'ü, Mareşal Fevzi Çakmak'ı rahmetle, Gazileri minnetle anar. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Hasta ve yaralılara acil şifalar dileriz.Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Güncel Haberleri

Başlık Tarih
 
Dışişleri'nden Çin'e seyahat uyarısı27 Ocak 2020
Depremzedeler için toplanan bağış 73 milyon TL'ye ulaştı27 Ocak 2020
Elazığ depreminde ölenlerin sayısı 41 oldu27 Ocak 2020
Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgelerine yeni ödenek27 Ocak 2020
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Elazığ'da25 Ocak 2020
Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem22 Ocak 2020
Kuş açıkladı: 3 ay içerisinde açılacak!22 Ocak 2020
Süre 31 Aralık 2022'ye Kadar Uzatıldı22 Ocak 2020
Siverek Belediyesi Çalışmalarına Aralıksız Devam Ediyor22 Ocak 2020
Rus Uçakları İdlib'i Vurdu:12 Ölü21 Ocak 2020
Kazancı Bedih'i anma gecesi düzenlenecek21 Ocak 2020
Mehmet Özhaseki Viranşehir'de17 Ocak 2020
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı17 Ocak 2020
Büyükşehir: Daha Yeşil Bir Urfa İçin Çalışıyor16 Ocak 2020
Suriye'de Patlama Ölü Ve Yaralılar Var16 Ocak 2020
Eyyübiye Hakettiği Hizmetleri Mehmet Kuş İle Alıyor16 Ocak 2020
Karaköprü'de Parke Çalışmaları Devam Ediyor16 Ocak 2020
Melih Gökçek'e Soruşturma!13 Ocak 2020
Yıllar Sonra Açılıyor13 Ocak 2020
Akçakaleliler Muzdarip!13 Ocak 2020
Erdoğan, Gülsüm ve Ailesini Ankara'ya davet etti13 Ocak 2020
Başkan Kuş, Kırsaldaki Çalışmaları Yerinde İnceledi13 Ocak 2020
Harran'da çalışmalar aralıksız sürüyor13 Ocak 2020
Nihat Çiftçi Sessizliğini Bozdu13 Ocak 2020
Akçakale 2020 hizmet planlama toplantısı yapıldı10 Ocak 2020
Beklenen Süre 6 Ay Uzatıldı10 Ocak 2020
Başkan Soylu'dan, Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı10 Ocak 2020
Başkan Baydilli'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı10 Ocak 2020
Başkan Özyavuz’dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı10 Ocak 2020
Oto Alım Satım Sitesindeki Yıkımlar Devam Ediyor07 Ocak 2020
2020 Hac Kuraları Çekiliyor...07 Ocak 2020
Şanlıurfaspor'un Olağanüstü Kongresi Ertelendi05 Ocak 2020
Şanlıurfa’da Bir Doktor Daha Darp Edildi05 Ocak 2020
Vekil Tanal'dan Yol Sorununa Tepki!05 Ocak 2020
Haliliye'de Kardeşini Öldüren Şüpheli Tutuklandı03 Ocak 2020
Urfa’da sokak ortasında deve kesimi sonrası işyeri mühürlendi03 Ocak 2020
Urfa’da “Sokak Ortasında Deve Kestiler!03 Ocak 2020
Ankara'da ekmek fiyatlarına ikinci zam!02 Ocak 2020
Erdoğan devreye girdi: Değerlendirin02 Ocak 2020
Şanlıurfa Emniyettinden Yılbaşı Uyarısı !30 Aralık 2019
Star ve Güneş gazeteleri kapatıldı...30 Aralık 2019
Ayrılık sonrası Ünal Karaman ilk kez konuştu!30 Aralık 2019
2019'un fark yaratan 10 bilimsel buluşu belli oldu30 Aralık 2019
Göbeklitepe’yi anlatan animasyon film rekora koşuyor30 Aralık 2019
Başkan Kuş'un Yeni Yıl Mesajı!30 Aralık 2019
Urfalı isim bakan yardımcılığına atandı26 Aralık 2019
"Yılbaşını silahla değil, çiçekle karşılayalım"26 Aralık 2019
Asgari Ücret Zammı Açıklandı26 Aralık 2019
Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı23 Aralık 2019
Eyyübiyelilere Müjde23 Aralık 2019
Vali Erin Haşimiye’de Vatandaşlarla Bir Araya Geldi23 Aralık 2019
Başıboş Bırakılan Hayvanların Sahiplerine İdari Ceza 22 Aralık 2019
HARRAN BELEDİYESİ’NDEN SINIR ÖTESİNE YARDIM ELİ20 Aralık 2019
Büyük Zam Kapıda20 Aralık 2019
Valilik Açıkladı: '' 30 Gün Yasak''20 Aralık 2019
Urfalılar Dikkat! kuvvetli fırtına ve yağış geliyor!20 Aralık 2019
Şehir Üniversitesi Marmara Üniversitesi'ne devredildi...19 Aralık 2019
Ceylanpınar'da Neler Oluyor?17 Aralık 2019
Haliliye'de yol yapım çalışmaları sürüyor17 Aralık 2019
Suruç'ta Silahlı Kavgada Ölen Kardeşler Toprağa Verildi17 Aralık 2019
100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne Başvuru Nereden Yapılacak ?17 Aralık 2019
Harran’ın Bitkisel Atıkları Elektriğe Dönüşecek 15 Aralık 2019
AVM'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı14 Aralık 2019
Haliliye'de kadınlar sanatla buluşuyor14 Aralık 2019
Viranşehir'de otomobil devrildi: 7 yaralı14 Aralık 2019
EYYÜBİYE BELEDİYESİ ‘SIFIR ATIK PROJESİ’ İLE TASARRUF SAĞLIYOR.12 Aralık 2019
Büyükşehir’de Müdür Görevinden Alındı!12 Aralık 2019
Ceylanpınar Belediye Başkanı Kim Olacak?12 Aralık 2019
Gece Yarısı 4.6 ‘lık Korkutan Deprem!11 Aralık 2019
DSİ’den Birecik ve Halfeti İçme Suyu Çözülüyor11 Aralık 2019
Türkiye'den sonra Çin'e yaptırım10 Aralık 2019
Ceylanpınar Belediyesi O İddiaları Yalanladı10 Aralık 2019
Şanlıurfa Valisi Erin'in Oyu 'Suriye'de Saldırıların Hedefi Çocuklara10 Aralık 2019
İşte vatandaşı bekleyen yeni vergiler07 Aralık 2019
Muş'ta 5 terörist öldürüldü07 Aralık 2019
Milli Eğitim Bakanlığı, Doğa Koleji krizine el koydu!07 Aralık 2019
Erdoğan:"Kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz"07 Aralık 2019
Büyükşehir Filosuna 27 Otobüs Daha Ekledi07 Aralık 2019
Çağla Aktemur Durak, Dünya Engeliler haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 03 Aralık 2019
Başkan Özyavuz'dan 3 Aralık Engeliler Günü Mesajı03 Aralık 2019
Canpolat Engelliler Gününü kutladı03 Aralık 2019
Başkan Beyazgül Telabyad'da!03 Aralık 2019
Ceylanpınar’da Ressam Yetişiyor03 Aralık 2019
Hakkari'den Acı Haber 2 Askerimiz Şehit Düştü28 Kasım 2019
Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Düzenleme!27 Kasım 2019
Urfa uluslararası yarışmaya ev sahipliği yapacak26 Kasım 2019
Binlerce Çalışanı İlgilendiriyor26 Kasım 2019
Belediyelerin 2020 Bütçesi Açıklandı26 Kasım 2019
Şanlıurfa'da " Basın Kartı" Sahibi Gazetecilere Sağlık İndirimi21 Kasım 2019
Kaymakam Çelik: Harran'a Yapılacak Yeni Yatırımlar İçin Katarlılarla Görüştü21 Kasım 2019
Başkan Kuş: '' Her Zaman Gençlerimizin Yanındayız''21 Kasım 2019
Beklenen Oldu 5 Yıl Sonra Yeniden Açıldı21 Kasım 2019
Askeri tesislere özelleştirmenin önü açılıyor20 Kasım 2019
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!20 Kasım 2019
Harran Üniversite hastanesi başhekimliğine Urfalı isim atandı20 Kasım 2019
Şatafatlı mevlidin ev sahibi ilk kez konuştu20 Kasım 2019
Gürer: “Tarımda çözüm köye dönüş ile sağlanacaktır”18 Kasım 2019
Mühimmat Patlamasının Nedeni Belli Oldu18 Kasım 2019
Şenol Güneşli Milli Takım Fark Attı18 Kasım 2019
İtfaiye Personeline Eğitim18 Kasım 2019
Harran Belediyesinden Sınır Ötesine Yardım17 Kasım 2019
Akçakale'de askerlere meyve ikram edildi17 Kasım 2019
Akçakaleliler Şehitlerini Son Yolculuğuna Uğurladılar17 Kasım 2019
Hastane Doğalgazdan Kendi Elektriğini Üretti15 Kasım 2019
4 HDP'li Belediye Başkan Gözaltına Alındı!15 Kasım 2019
Yine O Madde! 3 Kişilik Aile Ölü Bulundu15 Kasım 2019
İmamoğlu"Kendimizi korumak zorundayız"14 Kasım 2019
3 ilçe ve 1 Beldeye Kayyum Görevlendirildi13 Kasım 2019
Sağlık Bakanı Koca Urfa’ya Gönderdiği Ambulans Ve Personel Sayısını Açıkladı13 Kasım 2019
Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde YPG/PKK'lılarla Çatışmalar Sürüyor13 Kasım 2019
AK Parti İl Başkanı İstifa Etti13 Kasım 2019
İşsizlere Müjde! İŞKUR 46 Bin 500 Personel Alacak11 Kasım 2019
SGK'dan Kritik KHK Uyarısı!05 Kasım 2019
Kış mevsimi gözünüzü korkutmasın! İşte öneriler05 Kasım 2019
Akçakale’de Fabrikadaki pamuk balyaları alev aldı04 Kasım 2019
ŞUSKİ Kırsala Çıkarma Yaptı04 Kasım 2019
Harran’da konferans: Küresel Göç ele alınıyor04 Kasım 2019
Türk-Rus ortak devriyesi bugün başlıyor01 Kasım 2019
Meteoroloji'den Fırtına Ve Kuvvetli Yağış Uyarısı01 Kasım 2019
HARRAN’DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI29 Ekim 2019
BAŞKAN ÖZYAVUZ’UN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI29 Ekim 2019
Harran Eski Belediye Başkanı ve Kıbrıs Gazisi Özyavuz'un 29 Ekim Cumhuriyet Mesajı29 Ekim 2019
İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz' un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı29 Ekim 2019
EKONOMİK TERÖRLE MÜCADELE EDEREK, CUMHURİYETİ PAYDAR KILALIM29 Ekim 2019
Haliliye Belediyesi, Yeni Yolları Halkın Hizmetine Sunuyor25 Ekim 2019
Yargı reform paketi Resmi Gazete'de24 Ekim 2019
Rektörlerin TOKİ Aşkı Bitmek Bilmiyor?24 Ekim 2019
Harran Belediyesinde Yabani Ot Temizliği23 Ekim 2019
Yavuz Donat Bu Sefer Tarihi Harran'ı Kaleme Aldı... 22 Ekim 2019
TABA ABD YAPTIRIMLARI BASIN AÇIKLAMASI21 Ekim 2019
Atama kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı18 Ekim 2019
Başkan Kuş: '' Eyyübiye İçin Gece Gündüz Çalışmaya Devam Edeceğiz"17 Ekim 2019
Türkiye ile Suriye Masaya Oturdu Mu?16 Ekim 2019
Urfa’da ‘Standart Cadde’ asfaltlanıyor15 Ekim 2019
Rektör Çelik, yabancı öğrencilerle buluştu15 Ekim 2019
Başkan Canpolat, sorunlara neşter vuruyor13 Ekim 2019
SMO bayrağını diktiler ardından şükür secdesi yaptılar13 Ekim 2019
Urfa Valiliğinden Flaş Karar09 Ekim 2019
Ünlülerden Barış Pınarı Harekâtı’na Destek09 Ekim 2019
Şanlıurfa’da kent konseyi seçimi yapıldı06 Ekim 2019
Urfalı Genç Kızdan İlan-ı Özür06 Ekim 2019
Kuş açıkladı: Yeşil alan olacak06 Ekim 2019
Başkan Yavuz'dan Gaziye Yapılan Hakarette Kınama 05 Ekim 2019
Dicle Elektrik’ten önemli uyarı !03 Ekim 2019
Harran’da Yaya geçitlerinde 'Güvenlik' nöbeti etkinliği gerçekleşti. 03 Ekim 2019
85 KİŞİLİK KURA NOTER HUZURUNDA ÇEKİLDİ03 Ekim 2019
BAŞKAN ÖZYAVUZ, HARRAN’DA ÇAMURLU YOL KALMAYACAK01 Ekim 2019
Eyyübiye’de yol çalışmaları sürüyor01 Ekim 2019
Harran-Akçakale yolunda kaza! Yaralılar var01 Ekim 2019
Haliliye'de açılışı gerçekleşti: 24 saat hizmet verecek01 Ekim 2019
Beyaz Altında Buruk Hasat!24 Eylül 2019
Vali Erin: 112’yi Gereksiz aramayın18 Eylül 2019
Mahmut Tuncer sessizliğini bozdu18 Eylül 2019
Gazi Özyavuz'un 'Gaziler Haftası' Mesajı18 Eylül 2019
Akparti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz’un Gaziler Günü Mesajı18 Eylül 2019
Borçlu birliklere elektrik verilmeyecek18 Eylül 2019
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Gaziler Günü'nü kutladı.18 Eylül 2019
Binlerce Şanlıurfalı “Teröre Karşı Tek Ses, Tek Yürek” Oldu14 Eylül 2019
Şanlıurfa Haberleri: Harran'da Gastronomi ve Gözlemevi Merkezi açıldı03 Eylül 2019
Harran Ziraat Odası Başkanı Özyavuz’dan Zafer Bayramı mesajı 29 Ağustos 2019
Gazi Mehmet Özyavuz'un Zafer bayramı Mesajı 29 Ağustos 2019
Nice Zaferlere29 Ağustos 2019
Vali Erin'den Malazgirt Zaferi mesajı26 Ağustos 2019
Tatlıses İsot Festivali'ne Geliyor26 Ağustos 2019
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarında artış26 Ağustos 2019
Emekliye 480 TL zam yolda!25 Ağustos 2019
HARRAN'A DEV TURİZM YATIRIMI25 Ağustos 2019
Pençe-3 Harekatı'nda 3 asker şehit oldu25 Ağustos 2019
AK Partili Avukat Semra Ilık, Kutlamalar İptal edilmeli...23 Ağustos 2019
HARRAN’A MODERN DURAKLAR KURULDU22 Ağustos 2019
Kuş'tan noter ve banka şubesi müjdesi...22 Ağustos 2019
Urfalı Müslüm’ün iş talebi22 Ağustos 2019
İslam İşbirliği Teşkilatından 'Kudüs Filistin'in başkentidir' vurgusu22 Ağustos 2019
Akçakale'de feci ölüm!22 Ağustos 2019
Hatay’dan Urfa’ya Askeri Sevkiyat18 Ağustos 2019
Ceylanpınar Belediyesinde büyük soygun!18 Ağustos 2019
Aşiret kızıyla fotoğrafı canından etti16 Ağustos 2019
Urfa'da Sıcaklar Bunaltı16 Ağustos 2019
Harranlı Şehit İbrahim Taş İçin Mevlit Okutuldu. 14 Ağustos 2019
Hakkari'de operasyonlar devam ediyor12 Ağustos 2019
Harran Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz'un mesajı10 Ağustos 2019
ÇAĞLA AKTEMUR’UN MESAJI10 Ağustos 2019
Gazi Mehmet Özyavuz'un Kurban Bayramı Mesajı‏10 Ağustos 2019
Çocuklar Kabe'nin neşesi oldu10 Ağustos 2019
BAŞKAN ÖZYAVUZ; 100 GÜNDE NE Mİ YAPTIK?09 Ağustos 2019
Polis memurluğu başvuruları başladı08 Ağustos 2019
Harran Üniversitesi’nde Kaz Satışları Başladı08 Ağustos 2019
Şanlıurfa Türkiye’de En Az Ormana Sahip Olan İl!08 Ağustos 2019
“Pamuk ithalatının %43.22 si ABD’den yapılıyor”06 Ağustos 2019
HARRANLI ÖĞRENCİ DERECE YAPTI05 Ağustos 2019
Urfa'da çöp atma kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı 05 Ağustos 2019
Kurban Bayramı'nda 116 bin 236 trafik personeli görev yapacak05 Ağustos 2019
“Barış Koridoru” en çok Şanlıurfa’yı ilgilendiriyor05 Ağustos 2019
Urfa'ya yeni bulvarlar kazandırılıyor05 Ağustos 2019
2 bin 500 polis memuru adayı alınacak01 Ağustos 2019
'Kitap üretiminde tarihi rekor kırıldı'01 Ağustos 2019
Çöpten üretilen elektrikle binlerce ev aydınlanıyor30 Temmuz 2019
200’DEN FAZLA HASTALIK GIDA YOLUYLA BULAŞIYOR27 Temmuz 2019
11 Rektör'ün Atama Kararları Resmi Gazete’de27 Temmuz 2019
Harranlı şoförün feci sonu!27 Temmuz 2019
Urfa’da tefeci operasyonu:12 gözaltı27 Temmuz 2019
ŞUSKİ kırsalda hedef büyüttü25 Temmuz 2019
Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı25 Temmuz 2019
Urfalılar Bekleyiş İçinde25 Temmuz 2019
Ceylanpınar’da 2 PKK’lı yakalandı22 Temmuz 2019
Özyavuz Ailesinin Acı Günü22 Temmuz 2019
3 yıl erken emekli olmanız mümkün22 Temmuz 2019
Şark Bülbülü Celal Güzelses kimdir?22 Temmuz 2019
CHP'li vekilin SGK vurgunu22 Temmuz 2019
TBMM Tatile Girdi19 Temmuz 2019
Şanlıurfa Dahil 8 İlde Operasyon: Gözaltılar Var!19 Temmuz 2019
Urfa’da kaçak yapılar yıkılıyor19 Temmuz 2019
YKS tercih kılavuzu yayımlandı19 Temmuz 2019
Harran, 15 Temmuz şehitlerini andı15 Temmuz 2019
Aktemur’dan 15 Temmuz Mesajı15 Temmuz 2019
AK Parti İlçe Başkanı Özyavuz’dan 15 Temmuz Mesajı15 Temmuz 2019
Gündoğan’dan 15 Temmuz Demokrasi Günü Mesajı14 Temmuz 2019
BAŞKAN ÖZYAVUZ: VATAN MİLLETİN, İRADE MİLLETİN13 Temmuz 2019
Harran Güneydoğu’nun Parlayan Yıldızı Oluyor13 Temmuz 2019
IRAK TÜRKMEN CEPHESİ’NDE TARİHİ TESADÜF12 Temmuz 2019
"Kurbanlıkların Yerli Olacak"12 Temmuz 2019
Eyyübiye'de Trafo Patladı11 Temmuz 2019
Urfa OSB'de meslek yüksekokulu açılıyor11 Temmuz 2019
Yabir: Kirli oyunlardan vazgeçin11 Temmuz 2019
AB'nin nüfusu 513,5 milyon oldu10 Temmuz 2019
TERÖRDEN ARINAN TUNCELİ HUZUR VE TURİZM ŞEHRİ OLDU...10 Temmuz 2019
Akçakale'ye Askeri Sevkiyat Sürüyor10 Temmuz 2019
Ehliyet Ve Kimliğini Değiştirmeyenler Dikkat!07 Temmuz 2019
Ceylanpınar’da Elektrik Akımı Can Aldı07 Temmuz 2019
Urfalı Tarım İşçileri Sivas'ta Kimyasal İlaçtan Zehirlendi07 Temmuz 2019
HALİLİYE BELEDİYESİNDEN KASAPLARA DENETİM 02 Temmuz 2019
DENEYİMLİ GAZETECİDEN EĞİTİME BÜYÜK DESTEK29 Haziran 2019
Haliliye Belediyesi Esnafları Tek Tek Denetleniyor29 Haziran 2019
Gökbey ilk uçuşunu başarıyla tamamladı29 Haziran 2019
Her gün aynı manzara: Ne bu israf?29 Haziran 2019
Şanlıurfa’da yılanların dansı28 Haziran 2019
Acı haberi MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz de yaralandı28 Haziran 2019
THY UÇAĞININ İSMİ ‘MEVLANA’ OLMALI...26 Haziran 2019
Karpuz Uğruna Hayatını Kaybetti23 Haziran 2019
Hikmetyar Afganistan'daki barış sürecini değerlendirdi23 Haziran 2019
İstanbul'da seçim heyecanı! Oy verme işlemi sona erdi23 Haziran 2019
Halkımız vicdanlarıyla en doğru kararı verecek23 Haziran 2019
Vali Erin’den Silahsızlanma Çağrısı23 Haziran 2019
Karatüme, Göç İşleri Şube Müdürlüğüne Atandı22 Haziran 2019
JANDARMADAN EŞ ZAMANLI UYUŞTURUCU OPERASYONU20 Haziran 2019
Şanlıurfa’da Muhtarlara 562 TL Promosyon Ödemesi Yapılacak20 Haziran 2019
Şanlıurfa’da Kaçak Mobil Trafo Ele Geçirildi20 Haziran 2019
Dicle Elektrik’e Mehmetçikten Teşekkür Belgesi17 Haziran 2019
Urfa'da Sosyal Medya Operasyonu, 5 Tutuklama17 Haziran 2019
Fatma Şahin Yeniden TBB Başkanı Seçildi13 Haziran 2019

Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
2019 BELEDİYE SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİNİZ?

AK PARTİ
CHP
MHP
İYİ PARTİ
BDP
DİĞER

Sonuçlar
En Çok Okunan
Sayfalar
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Radyo

Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anasayfa | Sohbet Odasi
CH