harranajans
 
Ana Sayfa > Güncel

ZAFER BAYRAMI VE HİCRİ YILBAŞI KUTLU OLSUN
29 Ağustos 2019
Köşe Yazarımız Numan Aladağ'ın Yazısı
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Harran Ajans ailesi olarak, Zafer Bayramınız (Kahraman Türk Silahlı kuvvetler gününüz) ve Hicri yılbaşınız kutlu olsun. Nice zaferlere...
Değerli okuyucularımız, 31 Ağustos Cumartesi günü Hicri Yılın başlangıcı'dır. sağlığı yerinde olan Müslüman din kardeşlerimiz, 31 Ağustos Cumartesi günü oruç tutsunlar. 

Muharrem ayının İslamiyetten öncesine uzanan bir şöhreti ve değeri bulunmaktadır. Denilebilir ki Muharrem, bütün beşeriyetin tarihinde yeri bulunan bir gündür. Muharrem ayının onuna tesadüf eden Aşura günü, birçok zarf olmuş bulunmaktadır.
Hadis-i şerifler:
Hadis 1- Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde, "Ramazandan sonra Oruçların en faziletlisi, Muharrem ayında tutulan dır. Farzlardan sonra namaz'ların en faziletlisi gece namazlarıdır." buyuruyor.
Hadis 2-  "Kim aile efradına Aşura gününün nafakasını geniş tutarsa Cenab-ı Allah da ona senenin tamamında genişlik verir." buyuruyor.
Hadis 3- "Aşura gününün Orucu, Cenab-ı Allah'a karşı hüsnü zanım odur ki, bir önceki sene (de işlenen hata) yı örter" Buyuruyor. 
Türk İslam şuuruna malik bulunan mü'minler, bu mübarek günlere gerekli itinayı göstermeli ve Sünnet müessesesini ayakta tutmalıdırlar.

Cenab-ı Allah, Türk İslam dünyasını başarmaya muvaffak ve rıza-i ilahisine muvafık kılsın. Tevfik ve inayet ancak O'ndandır. 
Hicri yılbaşı münasebetiyle hapacağınız tüm ibadet sadaka ve hayırları, Cenab-ı Allah kabul etsin. Allah tekrarını nasip etsin. Amin.
ZAFER  BAYRAMI
Büyük Türk Milletinin, dini Bayramlar kadar önem verdiği ''30 Ağustos Zafer Bayramını'' dini Bayramlar gibi, sevinç ve heyecanla kutlamaktadır. Zafer Bayramı, kahraman Türk silahlı kuvvetler günü olarak da kutlanmaktadır.
 
Türk ulusu, her zaman ve her vesile ile toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumada emsalsiz görev aşkıyla dolu olan ordusuna, güvenerek Zaferlere varmıştır. 
Tarihi zaferlerle dolu Müslüman Türk Milleti, 30 Ağustos zaferinin 97'ci,  yıldönümünü kutlamanın heyecan ve coşkunluğunu yeniden yaşıyor. Bilindiği gibi Birinci Dünya Savaşında yenilgiye uğrayan milletlerin safında yer alan düşmanların karşısında kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, ihtiyarıyla, ruh ve iman kuvvetiyle el-ele, gönül gönüle ve omuz omuza vererek , Cenab-ı Hakkk'ın "Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın" emrine uyarak Baş komutan Gazi Mustafa Kemal'in ve Mareşal Fevzi Çakmak'ın önderliğinde zorlu ve çetin bir mücadeleye girişti. 

26 Ağustos 1922 sabahı Sakarya kıyılarında şaşkına çevrilen gafil düşman kuvvetleri, 30 Ağustos 'ta bozguna uğratıldı. Böylece Başkomutanın "Düşman ordusu behemahal imha olunacaktır." şeklindeki kesin emri yerine getirilmiş oldu. Eskişehir, Afyon hattına, oradan da İzmir'e kaçan düşman vatanımızı terkketmek zorunda kaldı.

30 Ağustos Türk tarihinde bir dönüm noktası olmuş, var veya yok olma mücadelesinde, milletimiz var olduğunudünyaya bir kere daha ispatlamıştır.

Türk ordusu bir kahramanlar yuvasıdır. 30 Ağustos'ta ki Zafer; Kahraman Türk ordusunun milletiyle bütünleşerek kazandığı  eşsiz bir Zaferdir. Şahadet şerbetini içebilmek, o mertebeye erişebilmek, şereflerin en büyüğüdür. Şerefli bir hayat, gerektiğinde Vatan, millet ve mukaddesat uğrunda canını feda etmeyi de gerektirir. 

Din görevlisi merhum Feyzullah Değerli hoca diyor ki: " Vatanımızın her köşesi, şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Türk İslam alemi sadece namazda Allah'a inanarak eğilmiştir. 

Dünyadaki hizmeti ahirete taşıma şuur ve iman içinde bulunan atalarımız, Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağının dalgalandığı cennet vatanımızı düşmana çiğnetmemek için yaşamaktan duygulanarak, insanların zevkiyle ölüm şerbetini tatmışlar ve kahramanca şehit olmuşlardır." 

Mü'minler onlardır ki, Allah'a ve Resulüne inandılar, sonra şüphe etmediler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaştılar.
30 Ağustos zaferi, emir ve itaatta abideleşen, cesarette destanlaşan, birlik-beraberlikte çelikleşen Türk Milleti düşmanın güllesine, kurşununa, her türlü saldırısına iman dolu göğsünü siper ettiği bir zaferdir. 

Anaları tarafından ya şehit ol-ya gazi, diye uğurlanan ve savaş meydanlarında ya İstiklal ya ölüm, fermanıyla coşan bu serdengeçtiler şu gerçerçeklere inanıyorlardı. Allah kendi dinine-vatanına yardım edene elbette yardım eder. Allah'ın sözü ve dini üstün olsun diye savaşan kimse Allah yolunda savaşmış olur.

İslam dinine göre Vatan savunması ve kahramanlık ruhu; İmandaki heyecan, sadakat ve samimiyetin bir neticesidir. Milli davalardaki sebat ve samimiyetin en içten olanı, meydanlarda düşman ile savaşırken belli olur. Büyük Türk Milleti, dahili ve harici "İhanet şebekeleri" ne, 15 Temuz da bir kere daha düşmana karşı zaferini tekrarlamış ve ispat etmiştir. 

Türk ordusu, milleti için yalnız bir savaş kudreti değil, aynı zamanda bir okul, şaşmaz ve değişmez bir ilerlilik ocağı, Türklük ruh ve karekterinin en sağlam temsilcisidir. Her yönüyle Türklüğün ta kendisidir.
 
Kurtuluş savaşında en çok Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu halkı şehit vermiştir. Yurtiçi ve yurtdışındaki ihanet şebekeleri, bu bölgelerin kadirşinas halkının, ruhunda taşıdığı Milli duyguyu hazmedemeyerek değiştirmek için, güncel tavizler vererek, atalarının mirasını unutturup hor görmelerini aşılıyorlar. Tabiat kanunu veraseti hor görmeyi kabul etmez.
Kurtuluş savaşında, Arapların ve Suriye de yerleşik Ermeni'lerin Türk'lere karşı zulümlerini Türk Milleti unutmadı. Bu zulümlerine karşı, tarihin de onaylamadığı soykırım iftirasına destek veren başta Fransa olmak üzere, halen zulmetmeye devam etmektedirler. Onun içindir ki, vatansever Türk Milleti olarak, Ermeni Diasporasına destek veren ülkelerin, Türkiye de faaliyet gösteren ticari kuruluşlarına karşı ekonomik yaptırım uygulayıp, satın almamalıyız ki, o zulümkar ülkelere haddini bildirmiş olalım. 

Bu zafer, kalbi imanla dolu, canından çok sevdiği mübarek vatan topraklarını, aziz milleti ve mukaddes dini uğruna her türlü tehlikeyi göze alarak kanının son damlasına kadar düşmanla çarpışmayı şiar edinen Kahraman Türk Ordusunun milletiyle bütünleşerek meydana getirdiği eşsiz bir zaferdir. 

Şehadet şerbetini içebilmek, o mertebeye erişebilmek, mukaddes değerler uğruna can verip, kendisinden sonraki nesillere rahat bir vatan bırakabilmek, Türk İslam ahlakında yer alan, geleneklerin ve şereflerin en büyüğüdür.

Türk İslam dünyası için şehitlik ve Gazilik vazgeçilmez  bir tutkudur. En zor şartlarda; kendilerini tahrik edip saldıranlara karşı, tarihte benzeri görülmemiş destanlar yazan Müslüman Türk milletinin savaş meydanlarındaki kahramanlığını Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK şöyle anlatıyor:
''Karşılıklı siperler arasında mesafemiz 8 metre idi. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekiler hiçbiri kurtulmadan kamilen şehit düşüyor, ikinciler onların yerine geçiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir itidal ve tevekkülle biliyor musunuz? Şehit olanı görüyor, üç dakikaya kadar şehit olacağını biliyor, en ufak bir fütur bile getirmiyor, sarsılmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler Kelime-i şahadet getirerek yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki imanı ve ruh kuvvetini gösteren şayan-ı hayret ve şayan-ı tebrik bir misaldir.'' 
Türk tarihinin, en büyük Zafer'lerinden birisi de, Australia-Silver şehri-Brokin Hill savaşı: Ne yazık ki, unutulmuş ve tarih derslerinde yerini almamıştır.

Türk Milleti'nin, ulusuyla, milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak isteyen; iç-dış vatan haini riyakar "İhanet şebekeleri" iyi bilmelidirler ki, yakın tarihimizden İman, Cesaret ve kahramanlık abidesi iki Kahraman Türk'ün,  Avusturalya-Silver şehri, Brokin Hill savaşında, gerçekleştirdiği büyük Zafer'i, sizlerle paylaşmak istiyorum:

“ 1914 Yılında Avusturaliya'nın Silver şehrinde, iki isimsiz Kahraman Türk; Genel Vali'nin (Cumhurbaşkanı) karşısına çıkıp efendim halifemiz size karşı savaş ilan etti, izin verin gidelim Vatanımızda sizinle savaşalım; burada sizin ekmeğinizi yiyoruz. Genel Vali (Cumhurbaşkanı), “ Adabınızla oturun yerinizde işinize bakın, bizi tehdit mi ediyorsunuz?” diye iki Türk'e çekişir. Bu cevaba, Kahraman Türk'ler, ”eh bizden günah gitti.” diyerek vali'nin (Cumhurbaşkanı) yanından ayrılmışlar. Her şeylerini satıp cephanelik edinmişler, Türkiye’ye gemi ile sevk edilmek üzere Anzak'ları limana taşıyan trenin geçeceği bir vadiye barikat kurduktan sonra, elleriyla yaptıkları Osmanlı bayrağını ağaca bağlayıp göklere çekmişler, daha sonra namazlarını kılmışlar, helalleştikten sonra trenin barikatta durmasını beklemişler, tren barikatta durur durmaz hemen ateş etmeye başlamışlar. Bilanço : yüzlerce  ölü ve yüzlerce yaralı olmuş. Bu iki isimsiz Kahraman Türk, daha sonra orada şehit oluyor ve aynı yerde defnediliyor.


Avusturalya ordusu da, o bölgede Osmanlı ordusunu aramaya başlamış ve bakmışlar ki bu zafer, iki kişi tarafından gerçekleştirilmiş.
Genel Vali (Cumhurbaşkanı) üzüntülü bir vaziyette, başını eğerek şehitlerin naaşını hayretle selamlayıp ayrılmış. Daha sonra şehitlerin naaşı, şehit oldukları yerde defnedilmiş.
İç ve dış da ki vatan hainleri ve anarşik-ekonomik terör oluşturanların adresi olan raf bedeli şartını uygulayanlara, hodri meydan! Bu bir hikaye ve yorum değil. Tarih hiç bir zaman yalan söylemez. İtirazı olan varsa buyursun…

Değerli okuyucular, raf bedeli şartı nedir? İnsanların günah ve suç işleme adresidir. Türk sanayicisinin ve çiftçisinin, ürettiği ürünleri, raf bedeli şartı ile alıyorlar. Ayrıca aldıkları ürünlerin bedelini üç ay sonra veriyorlar, buna bir itirazımız yok. Raf bedeli şartı, her türlü ahlaksızlıkların oluşmasının ana deposudur.

Sanayici-çiftçi, raf bedeli çıksın diye işçilerin işine son vermek zorunda kalıyor. İşten çıkarılanlar da, günah, suç işlemeye ve Fetö gibi "İhanet şebekeleri" ne sığınıyorlar. İşsiz kalan insanlarla ve Türk sanayicisinin zor duruma düşürmekle zafer kazanabilir misiniz?

İç ve dış da ki, düşmanların işini kolaylaştıran adres, Raf bedeli şartıdır. Raf bedeli şartının uygulandığı bir ülkede, zafer kazanmaya en büyük engellerden biridir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, çalışmalarına en büyük engel olduğunun bilincindeler mi? 

Recep Tayyip Erdoğan, vatan hainlerini ve Fetö'cuları kastederek diyor ki: "İhanet şebekeleriyle mücadele etmekten vaz mı geçelim?" Bu "İhanet şebekeleri"nden birileri de Fetö gibi riyakarlardır. 

Hem standart kilo ile Kurban kesimi yapacaksın, hem de domuz eti ürünlerini aynı rafta satacaksın? Bu riyakarlılığın ve zaferleri kazanmaya en büyük engel çıkaran adresin ta kendisi değil midir?

Lafla ne Türküm, ne Müslümanım, ne de vatanseverim demek olmaz. "Gün dostunu, düşmanını ve raf bedeli şartı ile anarşik-ekonomik terör oluşturanları, yakinen tanıma günüdür." Raf bedeli şartı, kara para demektir. Kara para hareketliliğinin olduğu bir ülkede zafer kazanmak çok zor olur. 
 
Değerli okuyucularımız,  
Bu kutsal toprakları vatanlaştırıp, bizlere miras bırakanlar atalarımızdır.

Bu Zafer ; yurdumuzu yakan, yıkan, kundaktaki çocuklarımızı, secdede dedelerimizi ve ninelerimizi  ibadetlerini yaparlarken süngü ile şehit eden, bacılarımızın tertemiz namuslarını kirletmeye yeltenen ihanet şebekelerine ve hainlere haddini bildiren bir Zafer’dir.

NOT: 30-Ağustos Cuma günü, imkanı olanlar şehitliklere ve mezarlıklara akın edip, Vatan şehitlerinin ve atalarının ruhlarına Kur'an-ı Kerim okumasını bilenler Kur'an, bilmeyenler ise bilgileri dahilinde Sureler okuyup Dua etmelidirler.

Ey kendilerini bir avuç toprağa adayan aziz şehitlerimiz. Kabirlerinizde rahat uyuyunuz. Bize bıraktığınız bu mübarek topraklara dünya durdukça hain emeller sokulamıyacaktır. 


NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE


Cümle Vatan şehitlerini ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Aatürk'ü, Mareşal Fevzi Çakmak'ı rahmetle, Gazileri minnetle anar. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Hasta ve yaralılara acil şifalar dileriz.Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Güncel Haberleri

Başlık Tarih
 
Binlerce Şanlıurfalı “Teröre Karşı Tek Ses, Tek Yürek” Oldu14 Eylül 2019
Şanlıurfa Haberleri: Harran'da Gastronomi ve Gözlemevi Merkezi açıldı03 Eylül 2019
Harran Ziraat Odası Başkanı Özyavuz’dan Zafer Bayramı mesajı 29 Ağustos 2019
Gazi Mehmet Özyavuz'un Zafer bayramı Mesajı 29 Ağustos 2019
Nice Zaferlere29 Ağustos 2019
Vali Erin'den Malazgirt Zaferi mesajı26 Ağustos 2019
Tatlıses İsot Festivali'ne Geliyor26 Ağustos 2019
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarında artış26 Ağustos 2019
Emekliye 480 TL zam yolda!25 Ağustos 2019
HARRAN'A DEV TURİZM YATIRIMI25 Ağustos 2019
Pençe-3 Harekatı'nda 3 asker şehit oldu25 Ağustos 2019
AK Partili Avukat Semra Ilık, Kutlamalar İptal edilmeli...23 Ağustos 2019
HARRAN’A MODERN DURAKLAR KURULDU22 Ağustos 2019
Kuş'tan noter ve banka şubesi müjdesi...22 Ağustos 2019
Urfalı Müslüm’ün iş talebi22 Ağustos 2019
İslam İşbirliği Teşkilatından 'Kudüs Filistin'in başkentidir' vurgusu22 Ağustos 2019
Akçakale'de feci ölüm!22 Ağustos 2019
Hatay’dan Urfa’ya Askeri Sevkiyat18 Ağustos 2019
Ceylanpınar Belediyesinde büyük soygun!18 Ağustos 2019
Aşiret kızıyla fotoğrafı canından etti16 Ağustos 2019
Urfa'da Sıcaklar Bunaltı16 Ağustos 2019
Harranlı Şehit İbrahim Taş İçin Mevlit Okutuldu. 14 Ağustos 2019
Hakkari'de operasyonlar devam ediyor12 Ağustos 2019
Harran Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz'un mesajı10 Ağustos 2019
ÇAĞLA AKTEMUR’UN MESAJI10 Ağustos 2019
Gazi Mehmet Özyavuz'un Kurban Bayramı Mesajı‏10 Ağustos 2019
Çocuklar Kabe'nin neşesi oldu10 Ağustos 2019
BAŞKAN ÖZYAVUZ; 100 GÜNDE NE Mİ YAPTIK?09 Ağustos 2019
Polis memurluğu başvuruları başladı08 Ağustos 2019
Harran Üniversitesi’nde Kaz Satışları Başladı08 Ağustos 2019
Şanlıurfa Türkiye’de En Az Ormana Sahip Olan İl!08 Ağustos 2019
“Pamuk ithalatının %43.22 si ABD’den yapılıyor”06 Ağustos 2019
HARRANLI ÖĞRENCİ DERECE YAPTI05 Ağustos 2019
Urfa'da çöp atma kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı 05 Ağustos 2019
Kurban Bayramı'nda 116 bin 236 trafik personeli görev yapacak05 Ağustos 2019
“Barış Koridoru” en çok Şanlıurfa’yı ilgilendiriyor05 Ağustos 2019
Urfa'ya yeni bulvarlar kazandırılıyor05 Ağustos 2019
2 bin 500 polis memuru adayı alınacak01 Ağustos 2019
'Kitap üretiminde tarihi rekor kırıldı'01 Ağustos 2019
Çöpten üretilen elektrikle binlerce ev aydınlanıyor30 Temmuz 2019
200’DEN FAZLA HASTALIK GIDA YOLUYLA BULAŞIYOR27 Temmuz 2019
11 Rektör'ün Atama Kararları Resmi Gazete’de27 Temmuz 2019
Harranlı şoförün feci sonu!27 Temmuz 2019
Urfa’da tefeci operasyonu:12 gözaltı27 Temmuz 2019
ŞUSKİ kırsalda hedef büyüttü25 Temmuz 2019
Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı25 Temmuz 2019
Urfalılar Bekleyiş İçinde25 Temmuz 2019
Ceylanpınar’da 2 PKK’lı yakalandı22 Temmuz 2019
Özyavuz Ailesinin Acı Günü22 Temmuz 2019
3 yıl erken emekli olmanız mümkün22 Temmuz 2019
Şark Bülbülü Celal Güzelses kimdir?22 Temmuz 2019
CHP'li vekilin SGK vurgunu22 Temmuz 2019
TBMM Tatile Girdi19 Temmuz 2019
Şanlıurfa Dahil 8 İlde Operasyon: Gözaltılar Var!19 Temmuz 2019
Urfa’da kaçak yapılar yıkılıyor19 Temmuz 2019
YKS tercih kılavuzu yayımlandı19 Temmuz 2019
Harran, 15 Temmuz şehitlerini andı15 Temmuz 2019
Aktemur’dan 15 Temmuz Mesajı15 Temmuz 2019
AK Parti İlçe Başkanı Özyavuz’dan 15 Temmuz Mesajı15 Temmuz 2019
Gündoğan’dan 15 Temmuz Demokrasi Günü Mesajı14 Temmuz 2019
BAŞKAN ÖZYAVUZ: VATAN MİLLETİN, İRADE MİLLETİN13 Temmuz 2019
Harran Güneydoğu’nun Parlayan Yıldızı Oluyor13 Temmuz 2019
IRAK TÜRKMEN CEPHESİ’NDE TARİHİ TESADÜF12 Temmuz 2019
"Kurbanlıkların Yerli Olacak"12 Temmuz 2019
Eyyübiye'de Trafo Patladı11 Temmuz 2019
Urfa OSB'de meslek yüksekokulu açılıyor11 Temmuz 2019
Yabir: Kirli oyunlardan vazgeçin11 Temmuz 2019
AB'nin nüfusu 513,5 milyon oldu10 Temmuz 2019
TERÖRDEN ARINAN TUNCELİ HUZUR VE TURİZM ŞEHRİ OLDU...10 Temmuz 2019
Akçakale'ye Askeri Sevkiyat Sürüyor10 Temmuz 2019
Ehliyet Ve Kimliğini Değiştirmeyenler Dikkat!07 Temmuz 2019
Ceylanpınar’da Elektrik Akımı Can Aldı07 Temmuz 2019
Urfalı Tarım İşçileri Sivas'ta Kimyasal İlaçtan Zehirlendi07 Temmuz 2019
HALİLİYE BELEDİYESİNDEN KASAPLARA DENETİM 02 Temmuz 2019
DENEYİMLİ GAZETECİDEN EĞİTİME BÜYÜK DESTEK29 Haziran 2019
Haliliye Belediyesi Esnafları Tek Tek Denetleniyor29 Haziran 2019
Gökbey ilk uçuşunu başarıyla tamamladı29 Haziran 2019
Her gün aynı manzara: Ne bu israf?29 Haziran 2019
Şanlıurfa’da yılanların dansı28 Haziran 2019
Acı haberi MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz de yaralandı28 Haziran 2019
THY UÇAĞININ İSMİ ‘MEVLANA’ OLMALI...26 Haziran 2019
Karpuz Uğruna Hayatını Kaybetti23 Haziran 2019
Hikmetyar Afganistan'daki barış sürecini değerlendirdi23 Haziran 2019
İstanbul'da seçim heyecanı! Oy verme işlemi sona erdi23 Haziran 2019
Halkımız vicdanlarıyla en doğru kararı verecek23 Haziran 2019
Vali Erin’den Silahsızlanma Çağrısı23 Haziran 2019
Karatüme, Göç İşleri Şube Müdürlüğüne Atandı22 Haziran 2019
JANDARMADAN EŞ ZAMANLI UYUŞTURUCU OPERASYONU20 Haziran 2019
Şanlıurfa’da Muhtarlara 562 TL Promosyon Ödemesi Yapılacak20 Haziran 2019
Şanlıurfa’da Kaçak Mobil Trafo Ele Geçirildi20 Haziran 2019
Dicle Elektrik’e Mehmetçikten Teşekkür Belgesi17 Haziran 2019
Urfa'da Sosyal Medya Operasyonu, 5 Tutuklama17 Haziran 2019
Fatma Şahin Yeniden TBB Başkanı Seçildi13 Haziran 2019
JANDARMA, OKUL ÇEVRELERİ İLE OKUL SERVİSLERİNİ DENETLEDİ ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANA (3) ŞAHIS YAKALANDI13 Haziran 2019
Vali Erin, Engelli Derneklerinin Taleplerini Dinledi13 Haziran 2019
Gaziantep Merkezli İki Firma Şanlıurfa’da Ayakkabı Üretecek13 Haziran 2019
Urfalı sporcunun büyük başarısı13 Haziran 2019
Urfalı sporcunun büyük başarısı13 Haziran 2019
Toru ailesinin acı günü13 Haziran 2019
İmar Barışı süresi uzatılacak mı?13 Haziran 2019
Ceylanpınar Belediyesi denetim raporu şok etti!13 Haziran 2019
Sri Lanka Heyeti Şanlıurfa’da12 Haziran 2019
Fırtına elektrik direklerini devirdi10 Haziran 2019
MÜLTECİLERİN HAKLARI GERÇEKTE NELERDİR? Mülteclerin Yüzde 80’i Kadınlar ve Çocuklar10 Haziran 2019
Urfa’da FETÖ Operasyonu: Çok Sayıda Tutuklama!03 Haziran 2019
Cümeyle Aşiret Reisi Mahmut (Erreşat) Özyavuz'dan Ramazan Bayramı Mesajı 03 Haziran 2019
Bayramı, mana derinliğinde yaşayalım03 Haziran 2019
Şanlıurfa Büyükşehir belediye Meclis Üyesi Ahmet Boğa’nın Ramazan Bayramı Mesajı03 Haziran 2019
Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz'dan bayram mesajı03 Haziran 2019
ÇAĞLA AKTEMUR’UN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI03 Haziran 2019
MEHMET ÖZYAVUZ'UN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI03 Haziran 2019
Cezaevinde 100 Bin Kişi Çıkıyor!03 Haziran 2019
Vali Erin, Yetim Çocukları Makamında Ağırladı02 Haziran 2019
AKDOĞAN; “EĞİTİMCİLERİN HER DAİM YANINDAYIM”02 Haziran 2019
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı01 Haziran 2019
Büyükşehir tasarruf için düğmeye bastı01 Haziran 2019
AK Parti İl Başkan Yardımcısına silahlı saldırı31 Mayıs 2019
Urfa'da Trafik Drone ile Denetlenecek!30 Mayıs 2019
Yağışlar arpa üreticisinin yüzünü güldürdü30 Mayıs 2019
Haliliye’de kaçak yapıya geçit yok30 Mayıs 2019
Kamuda iş arayanlar dikkat! Sözleşmeli personel alınacak!29 Mayıs 2019
Yeni askerlik sistemi bayram sonrasına kaldı29 Mayıs 2019
Emekliye Kötü Haber! 146 TL Buhar Oldu29 Mayıs 2019
“CD56 İLE BAŞARI ORANI DAHA YÜKSEK”29 Mayıs 2019
Bakan Ersoy, Harran Ören Yeri'ni Gezdi27 Mayıs 2019
Sulama Kanalında Boğuldu27 Mayıs 2019
Dicle Elektrik’ten ‘Beyni Etkin Kullanma Sanatı ve Sınav Taktikleri’ Eğitimi27 Mayıs 2019
Başkan Canpolat, personel ile iftarda buluştu26 Mayıs 2019
Elektrik Akımına Kapılan Kadın Öldü26 Mayıs 2019
Urfanatik Bir Çok Ulusal Sitelerini Solladı.25 Mayıs 2019
Çöl sıcakları geliyor25 Mayıs 2019
Kabul Edildi Hiçbir Yerde İşe Giremeyecekler!25 Mayıs 2019
AKÇAKALE ŞANLIURFA YOLUNA NİHAYET NEŞTER VURULDU24 Mayıs 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 30 Bin Sağlık Çalışanı Alınacak23 Mayıs 2019
“SİGARADAN UZAK DURUN”23 Mayıs 2019
Anız yakanlar dikkat!23 Mayıs 2019
Akrabalar Arasında Kan Aktı23 Mayıs 2019
Bahçeli: YSK sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır23 Mayıs 2019
GAP'ta 28 milyar dolarlık enerji üretildi23 Mayıs 2019
31 Mart Yerel Seçimlerinin Kesin Sonuçları Açıklandı22 Mayıs 2019
İki Aile Arasında Arazi Kavgası 2 Ölü22 Mayıs 2019
YAŞAM SOKAĞI RAMAZAN ETKİNLİKLERİYLE RENGARENK21 Mayıs 2019
Ekrem İmamoğlu'yla Program Yapan Ahmet Hakan'a Sosyal Medyada Tepki Yağdı21 Mayıs 2019
Esad'dan Kritik Açıklama: Fidan'la Görüştük, Erdoğan'la da Görüşürüz21 Mayıs 2019
İşte Anket Şirketlerinin 23 Haziran İstanbul Seçimi Tahminleri21 Mayıs 2019
Gazi Mehmet Özyavuz'un 19 Mayıs Mesajı18 Mayıs 2019
Şırnak'ta iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken Habur'da iki terörist teslim oldu18 Mayıs 2019
KARAKÖPRÜ BELEDİYESPORLU SPORCU AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU18 Mayıs 2019
BURSA VE KOCAELİ’DE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR17 Mayıs 2019
AK Partili Vekilden Nihat Hatipoğlu'na Sert Tepki: Yakıştıramadım15 Mayıs 2019
Gebelikte Saç Boyatılır Mı15 Mayıs 2019
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Haber! Son Gün 15 Mayıs14 Mayıs 2019
Şehit ateşi Ordu’ya düştü14 Mayıs 2019
Gebelikte Oruç Tutulur mu?13 Mayıs 2019
HDP, 23 Haziran Seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu Destekleme Kararı Aldı10 Mayıs 2019
Dicle Elektrik’te Ramazan Buluşması 09 Mayıs 2019
Çetinkya’dan Büyükgöz’e hayırlı olsun09 Mayıs 2019
HALİLİYE BELEDİYESİ, İFTARDA HASTA YAKINLARININ YANINDA OLUYOR08 Mayıs 2019
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan YSK'nin İstanbul Kararıyla İlgili İlk Açıklama08 Mayıs 2019
Suriye Azez'den Kahreden Şehit Haberi!04 Mayıs 2019
Şanlıurfa MÜSİAD Eski Şube Başkanının Acı Günü04 Mayıs 2019
Eyyübiye Belediyesinin İlk Gelir Gider Tablosu Açıkladı03 Mayıs 2019
Meteorolojiden Şiddetli Yağış Uyarısı!03 Mayıs 2019
UNESCO adayı Harran'da Göbeklitepe etkisi01 Mayıs 2019
Ak Parti Belediye Başkanı İstifa Etti01 Mayıs 2019
Vali Erin ve Başkan Yavuz Gazi’nin Nikah Şahidi Oldular. 29 Nisan 2019
Harran'da Şenlik Var29 Nisan 2019
Soğanın Fiyatı Halde 75 Kuruşa Kadar Düştü Ancak Marketlerde Hala Cep Yakıyor29 Nisan 2019
Harran Ovasında Pamuk ekimi başladı.29 Nisan 2019
2019 Fitre Bedeli Ne Kadar Belli Oldu29 Nisan 2019
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik açıklaması: Hiçbir engel yok26 Nisan 2019
CHP, Kılıçdaroğlu'na Saldırı ile İlgili Meclis Araştırma Önergesi Verdi23 Nisan 2019
Emniyet İstihbarat Eski Daire Başkanı Sabri Uzun Gözaltına Alındı23 Nisan 2019
Başkan Kuş,” Hedefimiz Tertemiz Eyyübiye”22 Nisan 2019
Başkan Özyavuz’un 23 Nisan Çocuk Bayramı Mesajı22 Nisan 2019
KARAKÖPRÜ SOSYAL ÇARŞISI HİZMETE AÇILDI 20 Nisan 2019
23 Nisan coşkusu Özdilekpark’ta 20 Nisan 2019
ENGELLİ SPORCULARA ULAŞIM DESTEĞİ20 Nisan 2019
BEYAZ MASAYI ARAYANLAR, BAŞKAN CANPOLAT İLE GÖRÜŞTÜ20 Nisan 2019
Yıldız'dan Berat Kandili mesajı19 Nisan 2019
Abdullah Gül'e Açıkça Soruldu: Yeni Bir Parti Kuracak mısınız?19 Nisan 2019
Tatlıses Veliahdını Seçti!19 Nisan 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Tartışmalarına Son Noktayı Koydu!19 Nisan 2019
Harran AK Parti ilçe Başkanı Mahmut Özyavuz’un Berat Kandili Mesajı 19 Nisan 2019
Kıbrıs Gazisi Özyavuz'dan Berat Kandili mesajı19 Nisan 2019
Muhtarlar Ne Kadar Maaş Alacak?13 Nisan 2019
Vali Erin Fuar Açılışında Müjde Verdi12 Nisan 2019
Meteoroloji'den Yağış Uyarısı!05 Nisan 2019
Atık Çöpler Gençlerin Sanat Eserine Dönüştü29 Mart 2019
Okullar seçim nedeniyle 1 gün tatil edildi29 Mart 2019
14 İlde FETÖ Operasyonu26 Mart 2019
'5G'yi kullanan ilk 10 ülkeden birisi olacağız'25 Mart 2019
Şanlıurfa'da Bir Terörist Yakalandı25 Mart 2019
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Harran’da21 Mart 2019
BAŞKAN BAYDİLLİ'YE ÇOCUKLARINDAN CANLI YAYIN SÜRPRİZİ20 Mart 2019
Çarmelik Kervansarayı Açıldı!20 Mart 2019
EGM Bekçi Alımı Tarihi Açıklandı!20 Mart 2019
Harran’daki Ulu Cami 8 Asır Sonra Yeniden İbadete Açılacak19 Mart 2019
Harran ilçemizin Kalender aşiretlerinden "" SİYALE AŞİRETİ"19 Mart 2019
Başkan Özyavuz'dan çarpıcı açıklamalar...14 Mart 2019
Filistin'in yeni başbakanı Muhammed Iştiyye oldu11 Mart 2019
Türkiye'de Seçim Heyecanı Yaklaşıyor11 Mart 2019
BAŞKAN BAYDİLLİ’DEN ŞÜKRİYE NİNEYE VEFA ZİYARETİ08 Mart 2019
BAŞKAN DEMİRKOL, FENİLKETONÜRİ HASTALARINI YALNIZ BIRAKMADI08 Mart 2019
Şanlıurfalı Vekil Çağla Aktemur'un Regaip Kandili Mesajı07 Mart 2019
Regaip Kandilinde, Türk İslam gelenekleri07 Mart 2019
Başkan Özyavuz; Kandiliniz Mübarek Olsun07 Mart 2019
Ak Parti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz'un Kandil mesajı07 Mart 2019
O süre uzatıldı! Son gün 31 Mart06 Mart 2019
Yeni Askerlik Sistemi Hakkında Flaş Açıklama06 Mart 2019
VALİ KOŞUSUNU GÜVENBAKAN KAZANDI06 Mart 2019
HALİLİYEÇANAKKALE YARIŞMALARININ 5’İNCİSİNİ DÜZENLİYOR06 Mart 2019
Tuğgeneral AĞBUGA’dan Şanlıurfa Şehit Aileler Derneğine Ziyaret05 Mart 2019
Şükredecek ne çok şeyim varmış!05 Mart 2019
Harran Ovasında Mehmet Özyavuz’a Büyük Teveccüh04 Mart 2019
BAŞKAN DEMİRKOL, VATANDAŞLARA BEZ ÇANTA DAĞITTI04 Mart 2019
PTT’den “Göbeklitepe” konulu pul sergisi01 Mart 2019
Kaçak yapıldığı tespit edilen 10 ev yıkıldı01 Mart 2019
BAŞKAN BAYDİLLİ’DEN TÜMSİAD’A ZİYARET27 Şubat 2019
SGK Başkanı Bağlı’dan Uyarı! Son 3 Gün26 Şubat 2019
Şanlıurfalılar sık sık telefon değiştiriyor26 Şubat 2019
Belediyelere Süreli Yayın Bilgilendirmesi25 Şubat 2019
Yazarlar Birliği’nde Göç ve İnsan hakları konuşuldu25 Şubat 2019
Sanayi Sitesi Esnafından Dicle Elektrik’e Teşekkür Ziyareti25 Şubat 2019
Erdoğan'dan Mabel Matiz'e başsağlığı telefonu25 Şubat 2019
AK Partili Şentop Meclis Başkanı Adayı Oldu22 Şubat 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 İle Yazı Gönderdi22 Şubat 2019
Urfalı Yaşlı Çiftler Başkan Erdoğan İle Buluştu21 Şubat 2019
BAŞKAN BAYDİLLİ ESNAF BULUŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR21 Şubat 2019
Ankara’daki Patlamada Harranlı Asker Ağır Yaralandı21 Şubat 2019
HDP Siverek Meclis Üye Listesi Belli Oldu21 Şubat 2019
Dicle Elektrik Yöneticileri Sur İlçesindeki Muhtarları Dinledi21 Şubat 2019
Başkan Demirkol'a Anlamlı Ziyaret21 Şubat 2019
Hatay'da 4.0 büyüklüğünde deprem20 Şubat 2019
ACİL ÇAĞRILAR TEK MERKEZDE TOPLANIYOR20 Şubat 2019
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 53 muvazzaf askere gözaltı kararı19 Şubat 2019
12 İlde Dev Operasyon! Gözaltılar Var19 Şubat 2019
AKŞAM YEMEĞİNDE ÖNEMLİ MESAJLAR VERİLDİ19 Şubat 2019
KÖPRÜDEN BU KEZ SPORCU GENÇLER GEÇTİ...19 Şubat 2019
"Hayatım boyunca televizyonum olmadı"18 Şubat 2019
İçişleri Bakanlığı 1200 Personel Alacak! İşte Şartlar...18 Şubat 2019
BAŞKAN DEMİRKOL GENÇ ÇİFTLERİN NİKAHLARINI KIYDI15 Şubat 2019
JANDARMA BASIN DUYURUSU15 Şubat 2019
Bakan'dan bayram ikramiyesi açıklaması14 Şubat 2019
Bakan Soylu Açıkladı: 8 Bin Bekçi Alınacak14 Şubat 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla Yayımlandı!14 Şubat 2019
SİİRT’TEN TRABZON’A BİR GÖNÜL KÖPRÜSÜ DAHA KURULUYOR...14 Şubat 2019
BAKAN ZİYA SELÇUK TUNCELİ’YE HAYRAN KALDI...14 Şubat 2019
VALİ ERİN, ŞANLIURFA’YI TEKSTİL MERKEZİ YAPMAK ZORUNDAYIZ14 Şubat 2019
“KÜLTÜR KOLEJİNDE” ZÜLFÜ LİVANELİ RÜZGARI14 Şubat 2019

Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
2019 BELEDİYE SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİNİZ?

AK PARTİ
CHP
MHP
İYİ PARTİ
BDP
DİĞER

Sonuçlar
En Çok Okunan
Sayfalar
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Radyo

Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anasayfa | Sohbet Odasi
CH