harranajans
 
Ana Sayfa > Yazarlarımız

Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet
19 Şubat 2018
Yazarımız Numan Aladağ'ın Yazısı
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Değerli okuyucular,

İçtima-i yaşamın düzgün olması, sağlam temeller üzerine kurulmasına bağlıdır. Bu temel, insanların kalplerine iman duygusu ile atılır, Allah korkusu ile yaşar ve ahlak ile kemalini bulur. 

İmanın ve Allah korkusunun zayıfladığı yerde toplumun huzuru sarsılır.

Bazı yetkililer, Allah korkusu, dürüstlük, Vatan-bayrak sevgisini ruhunda taşıdığını belirterek topluma mesajlar vermektedirler. O zaman, bu mesajları verenler, tasarrufunda olan sorumluluklara göre, mal varlıkları soruluyor mu, sen bu kadar parayı nasıl kazandın? Bir zaman lar tam surat FETÖ denen ''İhanet şebekesi'' taraftarları, siyasette, bürokraside ve her türlü iş kollarında ki, jet gibi yükselmeleri dikkate alınmadı ve o zalimler, Büyük Türk Milletinin bölünmez bütünlüğünü bozma düşünceleri, 15 Temmuz da ki şeytaca faaliyetlerin cezasını, önce Allah belasını verdi. Sonra da Büyük Türk Millitin'nin, birlik-beraberlik ruhu, o zalim Fetö'culara haddini bildirdi. Cenab-ı Allah bir daha bu tür olayları göstermesin.

FETÖ terör örgütü mensuplarının, jet hızı ile yükselen her türlü faaliyetleri kontrol edilseydi, 15 Temmuz olayları olur muydu? Kim ne derse desin, rüşvet alanlar, verenler ve göz yumanların, bu ihanetliklerinin,karşılığını Cenab-ı Allah vermiştir. 

Mühendis Başbakan Binali Yıldırım, diyor ki: ''Lafla Millilik olmaz.'' ve ayrıca diyor ki: ''Osmanlı tokadını, gidin Afrinde görün.'' Milli seslenişlerini canı gönülden destekliyoruz.

Müslümanlık, dürüstlük, Vatan sevgisi, Allah korkusu ve ruhlarında Milli, duygu taşıdıklarını, Türk kamuoyuna bu dini-Milli mesajları verenler, acaba aynı duygu ve düşüncelerle, rüşvet ve haram ile ilgili mesajlar niye gündeme getirilmiyor? Eğer rüşvet ve kara para ile ilgili caydırıcı kanunlar çıkarılmış olsa, rüşvet ve kara para işlerine bulaşmaya, kimse cesaret edemez. Rüşvet ve kara para ile ilgili, TBMM de, acilen kanun çıkarılmalıdır ki, hem Toplum, hem de iş başında olan hükümet, huzur, mutluluk ve bereketi yakalar. Bu öneriye itirazı olan varsa, çıksın söylesin.

Mühendis Başbakan Binali Yıldırım, Türk Milliyetçilik duygularıyla Türk Milletine diyor ki:  ''Lafla Millilik olmaz.''o zaman, bu Milli seslenişinin uygulanabilmesi, rayına oturması ve bu seslenişlerin sadakat ve samimiyetle  söylediğini kanıtlanabilmesi için, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak, caydırıcı yasaların çıkarılması için aciliyet gerek miyor mu?

Mühendis Başbakanımız, yardımcısı Mehmet Şimşek gibi, ''Yolsuzluk yapanların Allah belasını versin.''Milli seslenişine ilaveten, ''Rüşvet yiyenlerin, verenlerin ve rüşvete göz yumanların Allah belasını versin.'' Milli seslenmelere destek verdiğini, ''Gün dostunu düşmanını tanıma günüdür.'' Milli çağrı duygularıyla, söylediği seslenişlerin arkasında olduğunu açıklaması, Türk kamuoyunda büyük destek ve takdir göreceği unutulmamalıdır? 

Herkes iyi bilmelidir ki, bir ülkede rüşvet ile sorunlar çözülüyorsa, "Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde, ''İş ehline verilmediği zaman, kıyameti bekleyin'' buyuruyor." rüşvet hareketliliğine, dur denilmediği müddetçe o ülkelerde, her türlü huzursuzluk ve ahlaksızlıklar durdurulamaz. 

Avrupa ülkeleri ve rüşvet,

Avrupa ülkeleri, Türkiye de başta temel gıda, finans, içecek, temizlik ve daha bir çok sektörde faaliyet göstermektedir. Mühendis Başbakan Binali Yıldırım'ın dediği gibi, ''Lafla Millilik olmaz'' seslenişini esas alarak, Ermeni soykırımına destek veren ülkelerin ticari kuruluşlarına ilgi gösterilmemelidir ki, o ''İhanet şebekesi'' Avrupa ülkelerine haddini bildirelim. Devir ekonomik milliyetçilik devridir. 

Avrupa ülkelerinin başka bir şeytanlığı: 

Avrupa ülkelerinin ticari kuruluşları, binlerce mağaza zincirine sahip mağazalara, Avrupalı firmaların (Yabancı sermayenin) Türkiye de ürettiği ürünlerin, büyük mağazalarda satılması için, raf bedelini önererek %100 yerli sermayeyi zor duruma düşürmek için, ürün hareketliliğine göre yılda yüz binlerce ve milyonlarca lira raf bedeli veriyor. %100 Türk sermayesi olan Türk sanayicisini de raf bedeli şartını zorlayarak raf bedeli şartı ile, Türk sanayicisinin sorunlarını yakinen bilen mühendis Babakan Binali Yıldırım, haksız rekabet yapıldığının bilincinde midir? Raf bedelinin diğer bir adı da rüşvettir. Onun için raf bedeli konusunu bu yazımızda kısmen de olsa kaleme aldık.

Yetim hakkı:

Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in Nisa Suresi ayet 10 da mealen: ''Gerçekten yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarını ancak bir ateş yemiş gibi doldururlar. Onlar çılgın bir ateşin içine gireceklerdir.''  Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ''Yedi büyük günahtan birinin yetim malını yemek olduğunu buyuruyor. Yetim malını yemek, ölüm anında İmansız gitmeye sebep olabilir. denilmiştir.
 
Cenab-ı Allah: ''O yetime sakın kahretme, zayıf sayıp da hor bakma ki, hakkını zayi etmiyesin.''buyurmaktadır. 
 
Müslümanım diyebilen, helallardan faydalanacaklar, haram faaliyetten de korunacaklardır. Allah'ın emrettiği görevleri yapmak dini bir görevimiz olduğu gibi haramlardan sakınmak da görevimizdir. Haram'ın ateş gibi olduğunun bilincinde miyiz? Ateş ki, nasıl insanı eşyaları yaktığı gibi, haramlar da kişiyi azaba götürdüğünün bilincinde olmalıyız.
 
HADİS-İ ŞERİFLER:
 1- Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde ''Helal belli, haram da bellidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır ki, çok kimseler onları bilmezler. Şüpheli şeylerden her kim sakınırsa, dinini ve ırzını kurtarmış olur. Kim şüpheli şeylerin içine dalarsa haramın da içine dalmış olur. (Böylece) Tıpkı koru etrafında davar otlatan çoban gibidir ki, sürüsünü o koruya götürüp otlatmak tehlikesi karşısında bulunur. Haberiniz olsun ki, her ünlü kişinin bir korusu vardır. Unutmamalıyız ki, Allah'ın korusu da haram ettiği şeylerdir. Bir de uyanık olunuz ki, cesedin içinde bir et parçası (Kalp) vardır. İşte o et parçası iyi olduğu zaman bütün cesed iyi olur. Bozuk olduğu zaman da bütün cesed bozuk olur. İşte biliniz ki o et parçası kalbimizdir.''
2- ''Allah'ın manevi katında en sevgili hane (Ev), yetime ikram edilen evdir.''
3- ''Beni hak olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki; yetime merhamet eden, ona güler yüz gösterip tatlı sözle öğüt veren, yetimliğine ve zayıflığına acıyan ve Allah'ın kendisine lütfettiği nimetlerle komşusuna çalım satmayana, kıyamet gününde Allah azapetmiyecektir.''

4- Kim bir zalime yardım ederse, Cenab-ıAllah o zalimi o kimsenin başına sataştırır. 

5- ''Kim bie zalimle beraber yürürse, tıpkı onun gibi günahkar olur.'' 

6- İnsanlardan zalimi görüpde, onun iki elini yakalamazsa; onların cezasını Allah'ın umuma tşmil etmesi yaklaşır.

7- Mazlum ve mağdurun aleyhimizde edeceği bedduadan kendinizikoruyunuz. Velev ki, o mazlum kafir olsun. Zira o duaya hicap yoktur. Kendisi ile Rabb'i arasında hiç bir perde, hiç bir mani kalmamıştır.

8-''-Zalimin zulmü kendisini helaka götürür.

-zulmun karanlığı imanı karartır.

-Zulmün akibeti kısadır.

-Zulmün akibeti acıdır. 

-Parçalayıcı bir arslan, zalim bir validen daha hayırlıdır.

-Zulüm intikamı getirir, nimeti götürür...'' demişlerdir. 

9- Ey insanlar! Zenginlik, mal çokluğundan değil, gönül tokluğundandır. Aziz ve celil olan Allah, kulu için yaz(ip hazırla) dığı rızkı ona muhakkak verecektir. O halde (rızkı) talepte, güzel (hareket) edin; halal olanı alın, haram olanı bırakın.

10- Cenab-ı Allah'ın laneti, rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerine olsun.

11- Cenab-ı Allah; rüşvet verene, rüşvet alana ve ikisi arasında elçilik yapana lanet etsin.

12- Cenab-ı Allah, rüşvet verene de hükmünde rüşvet alana da lanet etsin. 

Kul, fena yola saparsa Cenab-ı Allah da rızkını o yoldan verir. Haram yediği için de kul sorumluluğu hakkeder. 

Bizler İslam alemi olarak, bütün günah, yetim hakkı ve kötülüklerden uzak olmalıyız. Allah'a ve kullarına karşı üzerimize farz olan görevlerini eksiksiz yerine getirmeliyiz ki, Cenab-ı Allah dualarımızı kabul edip, görünür görünmez kazalardan ve belalardan esirgesin.

Hem Müslümanım diyeceksin hem de haram olan yetim hakkını ve rüşvet yiyenleri ve bu zihniyete sahip olanları, riyakarlık' la adlandırabiliriz. Arı kovanında bal çalıp yendiği zaman, oh ne tatlı, arı ısırıp balon gibi şişirdiğinde de acısına katlanacaksın. Ayrıca bazı tescilli, riyakar ''İhanet şebekeleri'' kararmış olan sayfalarını beyazlaştırmak için, Hacca gidip sakal bırakıyorlar. Bu riyakarlar, sözde kararmış sayfalarını beyazlatma şeytanlıklarıyla, toplumu kandırmaya çalışıyorlar ama, Cenab-ı Allah'ı kandırabilirler mi?  Bu zihniyette olan riyakarlara, Mühendis Başbakan Binali Yıldırım'ın, ''Lafla Millilik olmaz.'' Milli sesleniş duygularını esas alarak ilgi gösterilmelidir ki, onlarla aynı zihniyette olmadığımızı belgeliyelim.

Vatanımıza, Toprağımıza, Ordumuza gözdikenleri ve çıkar amaçlı rüşvet yiyenleri, verenleri ve göz yumanları, Cenab-ı Allah, onları kahrı perişan etsin inşallah. 

Suriye de savaşan Kahraman Türk Ordusuna da, Allah güç, kuvvet versin. Kaza vebelalardan esirgesin. Amin VELHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN Cümle Vatan şehitlerini Rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hasta ve yaralılara acil şifalar dileriz.Hadis-i şerifler Kaynakçası:Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları: Yayın No: 207   1981
 

 
 

Örnelal camisi imam hatibi Hasan Burkay 1964Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Yazarlarımız Haberleri

Başlık Tarih
 
Kalo-Damar Sağlığınız İçin Oğul Otu01 Haziran 2020
Çölkesen Yazdı; Ekibi Olmayan Bertaraf Olur28 Mayıs 2020
KENDİNİ ÇARKA VUR25 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı fırsat olsun23 Mayıs 2020
Erken seçimin ayak sesleri ve belediyeler21 Mayıs 2020
Kadir gecesi, ebedi kurtuluş18 Mayıs 2020
Siz de Böyle Bir Durum Yaşadıysanız!!!04 Mayıs 2020
TÜRKÜM DEDİM TOPRAĞIMA SARILDIM03 Mayıs 2020
RAMAZAN-I ŞERİF'İN MANEVİ İKLİMİNİ YAŞAYALIM24 Nisan 2020
Yanlışı Yanlış Yerde Arıyoruz23 Nisan 2020
23 Nisan 1920, Türk Gençliğinin teminatıdır22 Nisan 2020
Göç İdaresi Personelinin Yılan Hikayesine Dönen Dramı16 Nisan 2020
Sağlığımız için Zencefil Yetiştirelim (2)15 Nisan 2020
Sağlığınız için, zencefil doğal çözüm13 Nisan 2020
KADER ADALET VE HİKMETLE İŞ GÖRÜR 09 Nisan 2020
Berat Gecesi büyük bir fırsattır06 Nisan 2020
KAYIT DIŞI EKONOMİ KORONAVİRÜS KADAR TEHLİKELİDİR28 Mart 2020
Miraç Kandili ve İbadetlerimiz21 Mart 2020
18 Mart, Küresel Saldırıya Dur Demektir16 Mart 2020
Kahraman Türk Askeri ve Şehitlik02 Mart 2020
Regaip Kandilinin Fazileti26 Şubat 2020
Beliniz Ağrıyorsa...23 Şubat 2020
Küresel Güçlerin Yönetiminde Para Trafiği08 Şubat 2020
HUZUR VE YAŞAMDA ADALETİN ÖNEMİ 31 Ocak 2020
Kış hastalıkları için can simidi26 Ocak 2020
TÜRK GELENEKLERİNDE TEMİZLİK18 Ocak 2020
Yavuz HDP’ye Artık Dur Denilsin!10 Ocak 2020
2020 YILI, ÇALIŞARAK ÜRETİM YILI OLSUN01 Ocak 2020
Tarım Bakanlığına Stratejik Öneri22 Aralık 2019
Sağlığımızı koruyarak mutlu olmak16 Aralık 2019
Milli bekamıza yönelen ekonomik-sosyal tehditler13 Aralık 2019
HARRAN’IN TARİHTEKİ YERİ12 Aralık 2019
Hayatın tadı-şifa kaynağı bal21 Kasım 2019
Türk İslam geleneğinde Mevlid-i Şerif07 Kasım 2019
Ziraatçı Mustafa amca'dan sağlık tavsiyeleri26 Eylül 2019
Biraz geri kafalı mıyım acaba?20 Eylül 2019
GÜNEYDOĞU-KAÇAKÇILAR-DAVUTOĞLU16 Eylül 2019
Orta çağı hissetmek isteyen Brüksel’e gelmeli!03 Eylül 2019
BİLEN İÇİN ŞİFA HER YERDE21 Ağustos 2019
Türk İslam geleneklerinde Kurban Bayramı10 Ağustos 2019
Türk Ahlakı ve Müslümanlık29 Temmuz 2019
Mehmet Özyavuz'un 15 Temmuz Mesajı14 Temmuz 2019
Bırakın dünyayı gençler yönetsin!14 Temmuz 2019
15 TEMMUZ İKTİSADİ DEMOKRASİ İÇİN BAŞLANGIÇ OLSUN14 Temmuz 2019
BİR LGS KABUSU DAHA YAŞARKEN ENGELLİ ÖĞRENCİLER NE OLACAK??13 Temmuz 2019
Osmanlıdan son kopan toprak idi Arnavutluk!28 Haziran 2019
TÜRK AHLAKI VE DEMOKRASİ19 Haziran 2019
Hadi artık sınava hazırsınız, gülümseyin14 Haziran 2019
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEİMİ13 Haziran 2019
Yetim Hakkı ve İslamiyet03 Haziran 2019
Bu Gecenin Kadrini Bilmek gerek.31 Mayıs 2019
Sosyal Yardılaşma ve Sadaka-i Fıtır27 Mayıs 2019
KONUŞMAK YADA SUSMAK HANGİSİ !21 Mayıs 2019
AYI MİSALİ SEVERKEN ÖLDÜRÜYORUZ EVLATLARIMIZI...21 Mayıs 2019
KIRK HARAMİLER18 Mayıs 2019
Ben annemin en çok bana dua etmesini sevdim!13 Mayıs 2019
Teravih namazı ve sağlığımız12 Mayıs 2019
Nostaljik giyimli arkadaşımız08 Mayıs 2019
İslam dininde Hikmetleri ile Ramazan08 Mayıs 2019
چاوشئۆغڵو رۆشت و دەنگدانەوەیەکی خۆشی لە هەولێر (ئەربیل) جێهێشت...01 Mayıs 2019
Domuz ürünleri satışı ve RAF bedeli şartı iyi gelecek25 Nisan 2019
Türk Milletinin teminatı, Türk gençliğidir23 Nisan 2019
Berat Gecesi Büyük bir Fırsattır.19 Nisan 2019
AKTEMUR’DAN KANDİL MESAJI19 Nisan 2019
Hıyar'ın şaşırtıcı faydaları12 Nisan 2019
Harran, Bu İş Bitmiştir Dedi29 Mart 2019
31 Mart seçimi kritik Eşiğimiz23 Mart 2019
Milli ruh ekseninde Çanakkale Zaferi18 Mart 2019
TANRI’NIN VERDİĞİNİ YATIRIMLAR DEĞERLENDİRMELİ...23 Şubat 2019
Görüntü kirliliği gün gittikçe artıyor!20 Şubat 2019
HAYATIMIZ ŞİFRE20 Şubat 2019
Araplarıma Hakaret Eden Cemal Enginyurt'u Kınıyorum13 Şubat 2019
TUNCELİ’NİN BÜYÜK DEĞİŞİMİ13 Şubat 2019
ÖNCELİK HAYATIN ÖNCELİK YAYANIN07 Şubat 2019
"Maydanoz" deyip küçümsemeyin06 Şubat 2019
" İLERİ EY MUS'AB İLERİ! "05 Şubat 2019
MÜ'MİNLERİN KUR'AN'DA GEÇEN 50 ÖZELLİĞİ01 Şubat 2019
OVANIN FATİHİNE YAZARLAR DA SAHİP ÇIKTI28 Ocak 2019
Sosyal Medyanın Ortaya Çıkışı25 Ocak 2019
KİM Mİ HAKLI?? TABİKİ ETİK BASIN...24 Ocak 2019
Azaltın, yeniden kullanın ve geri dönüştürün!23 Ocak 2019
ÜÇ "R" NEDİR?22 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...16 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...15 Ocak 2019
ŞANLIURFA ÜZERİNDEN GÜNEYDOĞU OKUMALARI....12 Ocak 2019
ÜMMETİN KURTULUŞ REÇETESİ09 Ocak 2019
Mübarek Elma, Hem Deva Hem Şifadır07 Ocak 2019
ASGARİ ÜCRET VE GÜNDEM04 Ocak 2019
DİZ-MAFSAL AĞRILARI VE KUVVET ŞURUBU REÇETELERİ31 Aralık 2018
BİR VALİ DÜŞÜNÜN; YAKAMOZ MİSALİ...21 Aralık 2018
Ölümlü Bu Dünya Be Kardeşim14 Aralık 2018
SOSYAL MEDYA VE SİNEMA13 Aralık 2018
Lahananın Şaşırtıcı Faydaları08 Aralık 2018
Lahanann şaşırtıcı faydaları07 Aralık 2018
Bizim Gayemiz ŞAN - ŞÖHRET Olamaz30 Kasım 2018
Bu kadar politize olmaya gerek var mı?29 Kasım 2018
YAVRU VATAN YUVADAN UÇMAKTA KARARLI...28 Kasım 2018
Mart seçimleri borsasında hisse senedi alma yarışı25 Kasım 2018
Neden Yine Mehmet Özyavuz?21 Kasım 2018
BİZ; ESKİ SİZ’ İ ÇOK ÖZLEDİK...19 Kasım 2018
Mevlid kandili ve birlik-beraberlik ruhu19 Kasım 2018
Pamukkale Travertenleri; Kaplıca suları ile çökelmiş karbonat minerallerinin izdivacı gibi idi!13 Kasım 2018
SOSYAL MEDYA VE SİYASET 12 Kasım 2018
Recep Tayyip Erdoğan'ın Sevgisi Hesabi Değil Hasbidir12 Kasım 2018
ATATÜRK ve İslam Dini09 Kasım 2018
Neden Mehmet Özyavuz?06 Kasım 2018
Çini sanatı; sanki estetik pistinde renklerin ateşle dansı gibi idi!01 Kasım 2018
Köşe Yazarımız Numan Aladağ'ın Kaleminden....29 Ekim 2018
Başkan Özyavuz: Benim Gecem Gündüzüm Harran24 Ekim 2018
KÜRESEL ZULMÜN KAYNAĞI22 Ekim 2018
Kaderi anneler mi yazar?18 Ekim 2018
YENİ MEDYA NEDİR?17 Ekim 2018
Benim çocuğum çok zeki ama ders çalışmıyor!09 Ekim 2018
Harran Aslanlı Kapı ve İbrahim Tatlıses Müzesinden izlenimler05 Ekim 2018
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI’ NDA NELER OLDU?????04 Ekim 2018
HERŞEY MİLLİ EKONOMİ İÇİN27 Eylül 2018
Televizyonların Ev Yaşamındaki Yeri24 Eylül 2018
Kim hatalı dersiniz?21 Eylül 2018
“OKU” MUHATABI16 Eylül 2018
UFAK KIRINTILAR BIRAKIN Kİ GENÇLER ARKANIZDAN GELSİN...15 Eylül 2018
FİYASKO TANITIM GÜNLERİ VE GERÇEK DİYARBAKIR13 Eylül 2018
Popüler Kültür Ve Sosyal Medya12 Eylül 2018
Geri dönüşüm bile okyanusların kirlenmesini önleyemiyor!01 Eylül 2018
Bizler bayramları dolu dolu ve coşkulu yaşardık!27 Ağustos 2018
Kurban Bayramı ve Mutluluğumuz19 Ağustos 2018
Köşe Yazarlarımızdan Yaşar İçen'in Kaleminden16 Ağustos 2018
Medyada Nefret Söylemi13 Ağustos 2018
Vatan Sevgisi ve Raf Bedeli Şartı13 Ağustos 2018
EKONOMİ PAKETİNDE EV KADINLARI UNUTULDU...11 Ağustos 2018
AYDIN MARUF BÖLGENİN DENGE UNSURU09 Ağustos 2018
DİYARBAKIR ÖĞRENCİ KAYBEDİYOR!!03 Ağustos 2018
PAPAZ ERİĞİ, BÜYÜSÜ VE ŞİMDİ DE KRİZİ...01 Ağustos 2018
Domates de ki mucizeler ve yerli malı30 Temmuz 2018
BU DURUM ÇOK KÖTÜ KOKUYOR!30 Temmuz 2018
“ ASKIDA EKMEK “ 26 Temmuz 2018
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN' IN AŞİRETLER ÇIKAR(T)MASI26 Temmuz 2018
ÇOCUKLAR İÇİN HER YOLU DENEMEYE EVET!!!24 Temmuz 2018
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ23 Temmuz 2018
IRAK' TA "AFRİKA SENDROMU" MU YOKSA BAŞKA OYUNLAR MI??19 Temmuz 2018
NEDEN Mİ KISKANIYORLAR??????16 Temmuz 2018
Kahraman TÜRK Milleti'nin ''15 Temmuz'' Zaferi14 Temmuz 2018
BODRUM' UN İÇLER ACISI HALİNE GELSİN TÜM TOTEMLER...14 Temmuz 2018
Mahalleden gerçek kahramanlarım!11 Temmuz 2018
TÜM ALGI LİSTELERİNE KARŞI YENİDEN SÜLEYMAN SOYLU!!11 Temmuz 2018
HEPİMİZ ASKER RUHLUYUZ FAKAT......09 Temmuz 2018
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER07 Temmuz 2018
SİVEREK' TEN BOY VEREN ***BİR SİHİRLİ KALEM...06 Temmuz 2018
PANİK BUTONU HALLERİMİZ...30 Haziran 2018
OLDU DA BİTTİ MAŞALLAH... HAYDİ HAYIRLISI28 Haziran 2018
Oğulotu ve gizli mucizeleri26 Haziran 2018
""SEN AĞA BEN AĞA BU İNEĞİ KİM SAĞA""22 Haziran 2018
Güçlü irade ve Adalet21 Haziran 2018
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADELE VAKTİDİR18 Haziran 2018
Beni hissedebilecek misin anneciğim!13 Haziran 2018
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti08 Haziran 2018
VAADLER TAMAM!!! PEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM NE DURUMDA????08 Haziran 2018
FENERBAHÇE ARTIK HUZUR VE BAŞARI İSTİYOR06 Haziran 2018
Yarın ahirette beni affedebilecek misin be çocuk?05 Haziran 2018
Yarın ahirette beni affedebilecek misin be çocuk?04 Haziran 2018
24 Haziran Zaafer olsun04 Haziran 2018
MARKAMIZ YOKMUŞ!!!! NEDEN OLSUN Kİ????02 Haziran 2018
SEÇİM VAR MİLLET NEDEN BU SUSKUNLUK??30 Mayıs 2018
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF28 Mayıs 2018
SAFEEN DİZAYEE İLE TÜRKİYE ÜZERİNE28 Mayıs 2018
NE ÇOK ÇEKTİ EBABİLLER ELİMİZDEN!!!20 Mayıs 2018
PARTİ VE GÖRÜŞLER ÜSTÜ İNSANLAR!!!18 Mayıs 2018
Filistin’de Ramazan’ın İlk Günü: Sessiz Çığlık!18 Mayıs 2018
Ramazan- Şerif ve Huzurumuz15 Mayıs 2018
YAĞMUR ALTINDA "KATIKSIZ HUZUR"....14 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırım'ın Dikkatine!12 Mayıs 2018
Kitaplarınızı tutsak ettiğiniz raflardan çıkarın artık!09 Mayıs 2018
TÜRKİYE İLE SAĞLAM KÖPRÜLER KURMALIYIZ..08 Mayıs 2018
IRAK; YAKIN OLMALI....06 Mayıs 2018
Berat Gecesinin bereketi29 Nisan 2018
Ülkeme Hizmet için “Var mısın”?27 Nisan 2018
REHAVET VE RUTİN EN BÜYÜK DÜŞMANDIR!!23 Nisan 2018
AKTİF SİYASETTE OLMAMAKLA BİRLİKTE CİHAN ENSARİOĞLU...22 Nisan 2018
ÇOK MU İSTİYORUZ???20 Nisan 2018
ARHAVİ' DEN SELAM VAR.....18 Nisan 2018
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR16 Nisan 2018
VİZYON OLMADAN OLUR MU Kİ????16 Nisan 2018
“BANA SEVDA YEMEĞİ PİŞİRMELİSİN” 15 NİSAN ŞEF BAYRAMINDA…14 Nisan 2018
KARDEŞLİK EKSPRESİ11 Nisan 2018
ÇAKMA LİDERCİKLER !!!!!09 Nisan 2018
Şahsiyet ve Topluma Hizmet01 Nisan 2018
Projelerin renkli dünyalarına bir girebilsek!29 Mart 2018
MECLİSTEN ÜLKEYE BİR PENCERE... MEHMET ALİ CEVHERİ28 Mart 2018
Karaciğer Yağlanmasına bitkisel destek27 Mart 2018
Yetim Hakkı ve İslamiyet25 Mart 2018
Regaip Kandili ve Biz21 Mart 2018
Çanakkale Ruhumz ve Anzaklar17 Mart 2018
İnsanlığımız imtihandan geçiyor!14 Mart 2018
HASTALIK MI YOKSA ŞİFA MI???12 Mart 2018
TÜRKLER KİMDİR09 Mart 2018
KASTAMONU KÜRE KİLİMLERİ, İSTİKBALİNİ İSTİKLÂL YOLUNA SEREN ŞERİFE BACI GİBİ…08 Mart 2018
YUMURTAYI İÇERİDEN KIRMAK...03 Mart 2018
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL02 Mart 2018
ETEĞİNDEKİ TOHUMLARI CÖMERTÇE SAVURMALI İNSAN...28 Şubat 2018
En sağlıklı beslenme, evde yapılan besinle olur!27 Şubat 2018
Ya telefonumu evde unutursam!17 Şubat 2018
"ODA" LARDAN BİRER BAŞKAN GELİR BİZLERE!!!!15 Şubat 2018
Her sabah alacağımız kararlar, Her akşam kendimize soracağımız sorular11 Şubat 2018
FARUK ÇELİK' İN SÜRPRİZ ŞANLIURFA ZİYARETİ07 Şubat 2018
Tüm Canlılar Bir gün Plastik Atık Yutacaktır!07 Şubat 2018
Yazarımız Numan Aladağ'ın Yazısı04 Şubat 2018
"NEDEN DOĞDUĞUNU" ANLAMALI İNSANOĞLU01 Şubat 2018
İSTİKLÂLDEN İSTİKBALE YÜRÜYEN ŞERİFE BACI, MİLLİ MÜCADELENİN KADIN KAHRAMANI.27 Ocak 2018
CİLT GÜĞZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER22 Ocak 2018
YASAKLAR CAZİPTİR UNUTULMASIN!!!!!18 Ocak 2018
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA14 Ocak 2018
SEN BENDEKİ ENNN GÜZEL ŞEYSİN...08 Ocak 2018
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR08 Ocak 2018
EŞŞEĞİN AKLINA KARPUZ KABUĞU...05 Ocak 2018
Hani deriz ya;04 Ocak 2018
TOPLUMUN NABZINI İYİ TUTMAK GEREKİYOR02 Ocak 2018
MİSAFİR AĞIRLAMA GELENEKLERİ31 Aralık 2017
TARİH ACI OLAYLARDA TEKERRÜR EDER AKILLANMAZ İSEK!!!!! 28 Aralık 2017
SEYMEN ALAYLARI BUGÜN DİKMEN SIRTLARINA ATATÜRK'Ü KARŞILAMAYA GİDİYOR.27 Aralık 2017
Zencefil varken, Grip kader olmasın25 Aralık 2017
TİCARET; DİL, DİN, IRK DİNLEMEZ...25 Aralık 2017
*SIĞIR* DEMİŞKEN HATIRLADIM...22 Aralık 2017
"BEN AŞK-I SEÇTİM"18 Aralık 2017
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR17 Aralık 2017
ŞİMDİ SORGU ZAMANI13 Aralık 2017
Ayla filmini izlerken hayal dünyama takılanlar!11 Aralık 2017
Zehirli tuzakta internet’in etkisi11 Aralık 2017
EBABİLLER NEDEN GELSİN Kİ????08 Aralık 2017
SİYASET CİĞER BİZLER KEDİ...04 Aralık 2017
Sahi bunlar; ahiretinde var olduğunu hiç düşünmüyorlar mı?30 Kasım 2017
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun29 Kasım 2017
Bir Kereden Çok Şey Olur27 Kasım 2017
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL23 Kasım 2017
Kimyasal terör20 Kasım 2017
Iğdır ve üniversitesi misafirperverlikleri ile bizleri mest etti!17 Kasım 2017
BESLENME VE MİLLİ TARIM17 Kasım 2017
JOKER GÜLÜŞLER13 Kasım 2017
Metamfetamin: Yeni Tehlike13 Kasım 2017
PROJE İNSANLAR10 Kasım 2017
HACKERLAR TİCARİ SIRLARIN PEŞİNDE10 Kasım 2017
YARINI KODLAYAN ÇOCUKLAR İÇİN KOŞULACAK08 Kasım 2017
ALLAH İYİ -LİK VERECEK Mİ ÜLKEYE??01 Kasım 2017
Plastik kaplamalar ve atıklar ruh halimi de bozuyor!01 Kasım 2017
CUMHURİYET'' BAYRAMDIR29 Ekim 2017
ZEMBEREĞİ BOŞALMIŞ CÜMLELER!!!27 Ekim 2017
Terör ve hastalık oluşturan sektörler24 Ekim 2017
Aladağ, Aynı Hassasiyeti Bekliyoruz. 20 Ekim 2017
Bağımlılık tedavisinde aile etkisi20 Ekim 2017
Tarihimi tekrar yaşadığım şehirlerdi; Bilecik ve Söğüt20 Ekim 2017
Sosyal Medyada Başarı17 Ekim 2017
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ15 Ekim 2017

Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
2019 BELEDİYE SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİNİZ?

AK PARTİ
CHP
MHP
İYİ PARTİ
BDP
DİĞER

Sonuçlar
En Çok Okunan
Sayfalar
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Radyo

Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anasayfa | Sohbet Odasi
CH