harranajans
 
Ana Sayfa > Yazarlarımız

Vatan Sevgisi ve Raf Bedeli Şartı
13 Ağustos 2018
Yazarımız Numan Aladağ'ın Yazısı
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Değerli okuyucularımız:
 
Vatan sevgisinde azalma, İman-i zayıflamadır: Yüce dinimiz Vatan sevgisine ve Vatana bağlılığa, büyük   önem vermiştir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim de; Vatan, din, namus ve şeref uğrunda can veren şehitler hakkında ''Allah yolunda öldürülenlere ölüdür diyemeyiz, zira onlar diridirler. Fakat siz farkında değilsiniz'' buyurmuştur. Yüce Allah, Vatan uğrunda şehit düşen kimselerin kendi katındaki yüksek derecesini böyle beyan etmiştir.
 
ADİL YAŞAMAK İÇİN
10/Ağustos/2018 Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, medya da Türk kamuoyuna, riyakar Amerika'nın Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk Milleti hakkında ki ekonomik yaptırımlara karşı önemli bir açıklama yaptı. Açıklama: "Milli sermaye ve yerli malına destek olacağız ve sahip çıkacağız" Milli seslenişi, gerçekten vatansever Türk Milliyetçilerini  duygulandırmıştır. İnşallah eylem planlarına, Milli sermayeye sahip çıkma ve yerli malı haftasının kutlanmasını da acilen yürürlüğe girmesini gerçekleştirir. Ayrıca Türk Milletine çağrı yaparak, alışverşlerinizde, %100 yerli sermaye tarafından üretilen ürünleri tüketiniz diye seslenir. 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a öneri: Cumhurbaşkanı olarak, Fetocuları kasdederek, riyakar "İhanet şebekesi" dediği Fetö'cuların, katmadeğer elde eden ve ekonomik güç sağlayan her türlü mal varlıklarını hazineye devretmek, gerçekten tarih de silinmeyecek Milli bir görev yapmıştır. 
 
Recep Tayyip Erdoğan, bu Milli görevlerine, haram, rüşvet ve haksız kazanç ile elde edenleri de ekleyerek, bu mal varlıklarının kaynaklarını belgeleyemeyenlerin mal varlıklarını hazineye devretme seferberliği  talimatını vermelidir ki, Türk kamuoyuna verdiği dini ve Milli konularında ki, seslenişleri gerçekleşsin. Binali Yıldırım diyor ki: "Lafla Millilik olmaz" seslenişi gerçekleşmiş olsun. 
 
Ayrıca rüşvet ve diğer her türlü haram yollarla kazanç elde edenlerin ve elde etme hayalinde olanların da, caydırıcı kanunlarla günah işlemesini önlemek, dini-milli bir görevdir.
 
Recep Tayyip Erdoğan'nın bir imam hatipli ve iktisatçı Cumhurbaşkanı  olması, rüşvet ve her türlü haram faaliyeti olanların, korkulu bir rüyası olmuştur. O zaman, bu Milli seslenişlerinin milli seslerinişlerinin gerçekleşmesini istiyorsa, acilen haram olan her türlü faaliyetlere dur demenin talimatını TBMM de acilen kanunların çıkmasını sağlamaktır. 
 
Cumhurbaşkanı'na önemli bir hatırlatma: Türkiye genelinde binlerce mağazalara sahip ve %51'i yabancı sermayeli olan mağaza zincirleri, Domuz eti ve Kurbanlık satışını, riyakarlık duygularıyla bir arada yapan bu mağaza zincirlerinin anarşik-ekonoımik terörör oluşturduğunun farkında mıdır? 
 
Anarşik-ekonomik terörün oluşumu: Önce bir iktisatçı olarak, sonra İmam hatipli bir Cumhurbaşkanı olarak, stratejik önem taşıyan bu mağaza zincirlerinin, yaptıklarına bak: Bu mağaza zincirleri, Türk sanayicisine ve çiftçisine diyor ki, senin ürününü satabilmem için, sen yılda bir veya iki milyon lira raf bedeli vermek şartı ile farlarıma koyarım şartı, tam bir ekonomik rüşvet ve terörün ta kendisi değil midir? 
 
Ayrıca Türk sanayicisinden aldığı ürünlerin bedelini üç ay sonra veriyor ve bu uygulamasına bir itiraz olmaz. Amma, RAF bedeli şartı demek, sanayicinin RAF bedeli çıksın diye çalışanları işten çıkarıyor. İşten çıkarılanlar da, kamuoyunda her türlü ahlaksızlık ve vatana ihanetliği yapıyorlar. Bu da ülkede huzursuzluklara ve ekonomik sorunlara vesile olmuyor mu? İtirazı olan varsa, buyursun cevabını versin. 
 
Raf bedeli şartını uygulayan mağazalar zincirinin başında ki genel müdür, mucitliği sayesinde o mağazalar zincirinin başına genel müdür olmuştur. O mağaza zincirleri, Ermeni diasporasının soykırım zulmü gibi, Türk sanayicisine ve çiftçisine raf bedeli şartı ile zulüm ediyor. Nasıl zulüm ediyor? Numan Aladağ'ın, "Bir işi yapmak isteyen bir çare bulacak. Hiç bir iş yapmak istemeyen bir bahane bulacak." özdeyişine göre işi muhasebelerinde kılıfına uydurarak, her şey yasaldır diye ilgili kamu görevlilerini aldatmaktadırlar. 
 
Raf bedeli konusunda Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ı acilen bu Milli görevi gerçekleştirmeye çağırıyorum: 
 
Bakan olarak Berat Albayrak, stratejik önem taşıyan bu konuda belki haberi yoktur. Berat Albayrak'ı, Müslümanlık ilme, irfana ön planda yer veren bir dindir. Dindarlık, sdece, farzları yerine getirmek değildir. Farzların dışında stratejik önem taşıyan işleri yapmakla mükellefiz. gerek kendimize, gerek  sorumluluğumuza verilen görevi yapmaya faydalı olan bütün işleri yapmak da bir nevi ibadettir. 
 
Müslümanlık şeref ve şanına, Türklük gururuna layık insanlar olarak, alnımız açık, başımız dik yaşayabilir ve ahiretimizden emin olabiliriz. Sevgili dostum ve kısmi meslektaşım 22 ci dönem Erzurum Milletvekili Dr. Ecz. İbrahim Özdoğan diyor ki: "Devlet adamlarının başarısı, Kur'an-ı Kerim de yassak olanları yapmamak ve Türklüğü ruhunda taşımakla olur." Şartlarını esas alarak Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ı, Türk sanayicisinin-çiftçisinin, destek istediği noktalardan uzak durmaması ilkelerine göre kendisini bu Milli sorunlara, acilen el atıp çözmeye davet ediyorum:
 
Erdoğan'nın, Mesleki iş deneyiminde ve üniversite de aldığı eğitime göre Cumhurbaşkanı olarak, stratejik önem taşıyan bu konuları acilen sigara ve trafik de ki, caydırıcı yasalar gibi yasalar çıkarmalıdır ki, Cumhurbaşkanı olarak huzur içerisinde Milli ve stratejik konuların çözümü için zamanı olsun. 
 
Müslümanlık ve ilim,
Dünyanın ilk defa haritasını çizen, ilk rasadhaneyi kuran, dünyanın yuvarlak olduğunu ve güneşin etrafında döndüğünü ilk ispat eden, fizik, kimya, tıb ilimlerinin esasını kuran, riyazi ilimlerde (cebirde, hendesede, müsellesatta) ve kozmoğrafyada zamanlarına göre ileri, hem de çok ileri giden, eski Yunan Felsefesini arabacıya tercüme ederek yok olmaktan kurtaran ve böylece günün birinde Rönesans'a ışık tutan Müslümanlar, acaba niçin bugün, sanayi ötesi toplum ülkelerinin sanayileşme ve modern tarım  da ki gibi fezanın karanlıklarını yırtma, göklerin esrarını çözme cehid ve azmi karşısında, niçin seyirci kalıyoruz?
 
Yoksa Müslümanlar, akıl ve zekaca, sanayi ötesi toplum ülkelerini temsil edenlerden aşağı mıdır? Vücud yapılarında bir eksiklik, veya kanlarında uyuşturucu bir madde mi var? Fakat, hayır.. hayır.. bunların hiç biri yok.. öylesine yok ki: biribirlerini aldatmakta, dedi-kodu yapmakta, uygunsuz kötü işleri becermekte, birbirlerinin ayaklarını kaydırmakta akla gelmedik çareler düşünüp bulmakta, şahsi çıkarları yolunda hareketliliğin, atılganlığın eşsiz örneklerini vermektedirler. 
 
O halde?.. O halde.. Türkiye'nin, günümüze kadar halen sanayi ötesi bir toplum ülke olmaması neden?..  Üretime ve kayıt dışı para hareketliliğine önem verilmeyişidir. Bir mühendis belediye başkanı, bir partinin il başkanı ve daha sonra önemli makama seçilmesi olan kişilerin, kurdukları çiftlikler, Fetö'culara ait olan yemek fabrikalarını satın almak ve ortak oldukları hastahanelere diikat edilmediği zaman, Türkiye de, tabi ki Fetö denen riyakar "İhanet şebekeleri" gibi faaliyetler perde arkası devam edecektir. 
 
Fetö zihniyetine naalet ve nefretle kınayan Devlet adamlerının, acaba niye kayıtdışı ekonomik faaliyetlere dikkat etmiyorlar? Kim ne derse desin, kayıt dışı ekonomik para hareketlilikleri  ve raf bedeli şartı kontrol edilmediği zaman, Allah korusun: Her zaman da Fetö gibi, anarşik-ekonomik terör faaliyetleri olacaktır. 
 
Kayıtdışı para hareketliliklerini ve Milli konuları sizlerle paylaşmam; TBMM Başkanı,  mühendis  Binali Yıldırım'ın, "Gün dostunu düşmanını tanıma günüdür." ve "Lafla Millilik olmaz." Milli seslenişlerinden cesaretlenerek bilginize sunuyorum: Binali bey, eğer bu Milli seslenişlerin halen geçerli ise ve geçerli olduğuna da, Binali Yıldırım'ın, bir Türk milletçisi olduğu için inanıyorum. O zaman, önce bir mühendis, sonra TBMM başkanı olarak, bir ekonomik-anarşik terör oluşturulmasına sebep  olan raf bedeli şartının, Türk sanayicisinin-çiftçisinin zor duruma düşürlmesine vesile olan raf bedeli şartı ile ilgili kanunun çıkarılmasını gerçekleştirmelidir ki, Milli seslenişlerinin halen geçerli olduğunu belgelesin. İnşallah Mühendis binali bey bu işi başaracağına inanıyorum.
 
İnsan yaşamasındaki anlam: Şerefli olmaktır. Şeref ise; dört duvarlı bir abidedir. Duvarlardan biri maddi değerlerle örülüdür. Diğer biri kişisel değerlerle... Üçüncü duvar toplumsal değerlerle, sonuncusu ise, icat, buluş ve üretim değerleriyle örülüdür. 
 
 
Her insanda temelinden itibaren dört duvar tamam olacak ki, bina tamam olsun da şeref binası kurulmuş olsun.  Üçüncü duvar, toplumsal değerlerle örülür diyoruz.  Bu da Milli eğitimle gerçekleşir. Şereflilik, kişilik eğitimini bir yandan insanlara vermek, onları da yetiştirmekle olur. Bu yolda ne kadar fedakar ise; o kadar şereflenir.
 
Hatta şerefi yolundaki insan bir felaket geçirse de tamamen sıfıra düşse; bir ekmek alacak pasarası olmasa, o gün bile ekmeğini tamam almaz. Bir çeyrek eksik alır. Diğer çeyrek ekmeğin parasını kişilik eğitimine harcamak için ayırır ve o günden itibaren fonunu kurmaya başlar. Buradan şerefli insan olmak için öz yapımızı tanımaya gidiyoruz. 
 
Hindistan-Rajasthan da, İnsan ağacının meyvesi:
İnsanın meyvesi şereftir. Ancak önce bu meyvenin faydalarını tanımamız gerek. 
 
Meyvenin fiziki yapısı: İnandırıcılığı ve güven doğrultusundaki devamlı ciddiyet-samimiyet ve dikkattir. 
Kabuğu: Terbiye, nezaket, zerafet ve edeptir. Kokusu (Aroması): Kutsal değerlere önem vermenin belirtisi olan düşünmek, araştırmak, çalışmak, gayret etmekle üretimdir. Türk gelenek ve kültüründe buna, "Haya" da denir. Bu önemli insan meyvesinin bir iman kokusu vardır. 
Meyvenin rengi: Şeref meyvesinin rengi de; önemli ve gerçek bilimlere talip olmak ve kendisine istediğini bütün insanlara da istemesi. Kendisi için istemediğini de, hiç kimseye istemeyişidir.
 
Meyvenin tadı: Kutsal inancın gerçeği, kutsal inançtan doğan güç. Bu güçle, açık davranışlar.  Davranış ve başarılar. Bütün açıklığıyla davranış ve başarılarından inandırıcı, güven vericilikten yana, en ufak bir sorun olmamasıdır.. İinandırışı ve güven vericiliği hoşnutlukla, her bakımdan iftiharla karşılanan kıvanç verici durumdur.
Lezzeti: Getirdiği saygıdır. Emniyet, itimattan gelen saygı. 
 
Her davranışı birer başarı olan böyle bir kişinin, tabii yaşantısının durumu, böyle bir şeref meyvesi olmanın tamamlanması için bir de çekirdeklerini anlamak gerek. 
 
Şeref meyvesinin çekirdekleri de: Şeref yolunda, insanları eğitmek çabasıdır.
 
Yukarıda tüm anlattıklarımız insan meyvesi olan şeref, bilinçsiz, eğitimsiz olmaz. Bütün insanlara şeref yolunda bilgi ve eğitim yapması da, meyvesinin çekirdekleridir. 
 
KUR'AN-I KERİM DE MÜNAFIKLAR:
Kur'an-ı Kerim'in Tevbe Suresi'nin 62 ci Ayetinde, ''Münafıklar sizi hoşnut etmek için Allah'a yemin ederler. Halbuki Allah ve Peygamberini hoşnut etmek elyaktır.''
Tevbe Suresi 67 ci Ayetinde, Münafık erkekler ile münafık kadınlar nifakta hep birdir. Kötülüğü emir ederler, iyiliği nehiy ederler. Ellerini de sımsıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar fasık kimselerdir.''
Tevbe Suresi 68 ci Ayetinde, ''Allah münafık erkekler ile münafık kadınlara, kafirlere orada daima kalmak üzere Cehennem ateşini vaadetmiştir. Bu onlara yetişir. Bir de Allah onları Rahmetinden uzak tutmuştur. Onlar için kendilerini kımıldatmayacak azap vardır.''
 
Vatan sevgisi, milletlerin ve toplumların varlıklarını, hürriyetlerini, dini inançlarını rahatlıkla yapabilme, namus, şeref ve haysiyetlerini korumayı düşündükleri andan itibaren imanlı olmanın ve varola gelmiş bir duygudur. Bir toprak parçasının Vatan olabilmesi için, çıkarcılık duygularından uzak kalarak manevi değerlerle baştan sona örülmüş, tarihi hatıralar ve abidelerle bezenmiş , şehit kanlarıyla sulanmış olmalıdır. İşte böyle bir toprak parçası, üzerinde yaşayanlar kutsaldır ve gerçek anlamda Vatandır.
 
Üzerinde yaşamımızı sürdürdüğümüz Türkiye Cumhuriyeti toprakları; Vatan olmanın bütün özelliklerini taşıyan, Ülkesiyle, Milletiyle, bölünmez bir bütün halinde gerçek anlamda Vatan olduğunu teyid ediyor. Binlerce yıllık tarihimiz, Türklük ve Müslümanlık damgasını taşıyan tarihi abidelerimiz, gurur ve iftihar kaynağımız olan, cami ve minarelerimiz, tarihi ve kültürel değerlerimizin tamamı ile bu Vatan, bizim Vatanımızdır. Bunun içindir ki, her karış toprağı şehit kanı ile yoğrulmuş olan bu topraklar uğruna, Türk İslam alemi olarak: Bedeni ve maddi varlığımızı feda etmeliyiz. 
 
Bencillik ahlakıyla çıkarcılık, rüşvet yeme ve Riyakarlık (İkiyüzlülük) duygularıyla Türk Miletinin, ülkesi ve Milli bütünlüğünü zedeleme zihniyetinde olan dahili-harici "İhanet şebekeleri" ne, bir tarihi hatırlatma: 20'ci asrın başında Avusturalia-Silver şehri-Brokin Hil savaşında, tarihe damgasını vuran iki isimsiz Türk Kahraman şehit'in, 1914 Yılında 700 kişiye karşı nasıl bir zafer kazanıp ve daha sonra şehit olduklarını iyi araştırıp, ona göre faaliyetlerini sürdürsünler! Çıkarcı ekonomik terör örgütlernin maddi güçlerine güvenerek, Türk sanayicisinin-çiftçisinin, modernleşmesini önleyemez. İşte Australia da Anzak'lara karşı kazanılan Zafer:
 
Bütün varlığımız manevi değerlerimiz; Vatanımızın kutsallığı, ülkesi ve Milletiyle bölünmezliği esası üzerine kurulmuştur. Kalplerdeki Vatan sevgisinin, ülkeye bağlılığın siyasi ve ekonomik çıkar uğruna zayıflaması halinde, Milletçe sonu meçhul akıbetlere sürüklenmesini onaylamış oluruz. Allah korusun. 
 
Türk kamu kuruluşları, siyasi parti ocağı haline getirlmemelidir. Resmi kurumlarda ve özellikle tüm ihalelerde, ihale verilecek birysel ve kurumsal ticaretin sahibi kimdir, Allah korkusu ve vatan sevgisi var mıdır; araştılması yapılmalıdır, sonra iş veya stratejik görev-makam verilmelidir. Bir zamanlar, FETÖ denen "İhanet şebekesi" ne de dikkat edilmedi ve 15 Temmuz da meyvesini verdi. 
 
Ey Müslümanım diyebilenler!
Milletlerin varlıklarını ayakta tutan ve bir milleti meydana getiren toplumlar arasındaki Milli birlik ve beraberliği temin eden ana aktif maddelerden birisi de Vatan sevgisidir. Bu sevgi Vatana bağlılık, ülkemiz toprakları üzerinde yaşayan her vatandaşın kalbinde hiç sönmeden devam etmelidir. 
 
Rüşvet ve çıkarcılığa odaklı ve sanayi ötesi toplum ülkelerinin, Türkiye de ki, şerefi, vatan sevgisi ve Allah korkusu kıt uzantıları, iyi bilmelidirler ki, Büyük Türk Milletinin geçmişi, şanlı tarihi ve her zaman iman gücü ile gösterdiği Milli şuur, birlik ve beraberlik bunun en güçlü teminatıdır.
 
Cenab-ı Allah, ruhunda Allah korkusu ve vatan sevgisi olanların, vatana hizmet etmesini kendilerine nasip etsin. Rüşvet çemberi içerisinde olup haksız kazanç elde edenlere de, Allah onları kahr-ı perişan etsin. Fırsat vermesin. AMİN...
 
 
Cümle Vatan şehitlerini, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü  ve değerli okuyucularımızın, hakkın rahmetine kavuşmuş yakınlarını da Rahmetle, Gazileri Minnetle Anar. Hastalara şifalar dileriz.
 
 
Kaynakça: 
Kur'an-ı Kerim tefsiri: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe anlamı;İsmail Hakkı İzmirli EREN yayınları 1977.
Diyanet işleri Başkanlığı, Vaaz örnekleri Birinci kitap 1964
Hadis-i şerifler: Diyanet işleri başkanlığı yayınları 1981 Yayın No: 207
Numan Aladağ'ın, 1985-2018 yılları arası, Hindistan notları.Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Yazarlarımız Haberleri

Başlık Tarih
 
BİLEN İÇİN ŞİFA HER YERDE21 Ağustos 2019
Türk İslam geleneklerinde Kurban Bayramı10 Ağustos 2019
Türk Ahlakı ve Müslümanlık29 Temmuz 2019
Mehmet Özyavuz'un 15 Temmuz Mesajı14 Temmuz 2019
Bırakın dünyayı gençler yönetsin!14 Temmuz 2019
15 TEMMUZ İKTİSADİ DEMOKRASİ İÇİN BAŞLANGIÇ OLSUN14 Temmuz 2019
BİR LGS KABUSU DAHA YAŞARKEN ENGELLİ ÖĞRENCİLER NE OLACAK??13 Temmuz 2019
Osmanlıdan son kopan toprak idi Arnavutluk!28 Haziran 2019
TÜRK AHLAKI VE DEMOKRASİ19 Haziran 2019
Hadi artık sınava hazırsınız, gülümseyin14 Haziran 2019
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEİMİ13 Haziran 2019
Yetim Hakkı ve İslamiyet03 Haziran 2019
Bu Gecenin Kadrini Bilmek gerek.31 Mayıs 2019
Sosyal Yardılaşma ve Sadaka-i Fıtır27 Mayıs 2019
KONUŞMAK YADA SUSMAK HANGİSİ !21 Mayıs 2019
AYI MİSALİ SEVERKEN ÖLDÜRÜYORUZ EVLATLARIMIZI...21 Mayıs 2019
KIRK HARAMİLER18 Mayıs 2019
Ben annemin en çok bana dua etmesini sevdim!13 Mayıs 2019
Teravih namazı ve sağlığımız12 Mayıs 2019
Nostaljik giyimli arkadaşımız08 Mayıs 2019
İslam dininde Hikmetleri ile Ramazan08 Mayıs 2019
چاوشئۆغڵو رۆشت و دەنگدانەوەیەکی خۆشی لە هەولێر (ئەربیل) جێهێشت...01 Mayıs 2019
Domuz ürünleri satışı ve RAF bedeli şartı iyi gelecek25 Nisan 2019
Türk Milletinin teminatı, Türk gençliğidir23 Nisan 2019
Berat Gecesi Büyük bir Fırsattır.19 Nisan 2019
AKTEMUR’DAN KANDİL MESAJI19 Nisan 2019
Hıyar'ın şaşırtıcı faydaları12 Nisan 2019
Harran, Bu İş Bitmiştir Dedi29 Mart 2019
31 Mart seçimi kritik Eşiğimiz23 Mart 2019
Milli ruh ekseninde Çanakkale Zaferi18 Mart 2019
TANRI’NIN VERDİĞİNİ YATIRIMLAR DEĞERLENDİRMELİ...23 Şubat 2019
Görüntü kirliliği gün gittikçe artıyor!20 Şubat 2019
HAYATIMIZ ŞİFRE20 Şubat 2019
Araplarıma Hakaret Eden Cemal Enginyurt'u Kınıyorum13 Şubat 2019
TUNCELİ’NİN BÜYÜK DEĞİŞİMİ13 Şubat 2019
ÖNCELİK HAYATIN ÖNCELİK YAYANIN07 Şubat 2019
"Maydanoz" deyip küçümsemeyin06 Şubat 2019
" İLERİ EY MUS'AB İLERİ! "05 Şubat 2019
MÜ'MİNLERİN KUR'AN'DA GEÇEN 50 ÖZELLİĞİ01 Şubat 2019
OVANIN FATİHİNE YAZARLAR DA SAHİP ÇIKTI28 Ocak 2019
Sosyal Medyanın Ortaya Çıkışı25 Ocak 2019
KİM Mİ HAKLI?? TABİKİ ETİK BASIN...24 Ocak 2019
Azaltın, yeniden kullanın ve geri dönüştürün!23 Ocak 2019
ÜÇ "R" NEDİR?22 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...16 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...15 Ocak 2019
ŞANLIURFA ÜZERİNDEN GÜNEYDOĞU OKUMALARI....12 Ocak 2019
ÜMMETİN KURTULUŞ REÇETESİ09 Ocak 2019
Mübarek Elma, Hem Deva Hem Şifadır07 Ocak 2019
ASGARİ ÜCRET VE GÜNDEM04 Ocak 2019
DİZ-MAFSAL AĞRILARI VE KUVVET ŞURUBU REÇETELERİ31 Aralık 2018
BİR VALİ DÜŞÜNÜN; YAKAMOZ MİSALİ...21 Aralık 2018
Ölümlü Bu Dünya Be Kardeşim14 Aralık 2018
SOSYAL MEDYA VE SİNEMA13 Aralık 2018
Lahananın Şaşırtıcı Faydaları08 Aralık 2018
Lahanann şaşırtıcı faydaları07 Aralık 2018
Bizim Gayemiz ŞAN - ŞÖHRET Olamaz30 Kasım 2018
Bu kadar politize olmaya gerek var mı?29 Kasım 2018
YAVRU VATAN YUVADAN UÇMAKTA KARARLI...28 Kasım 2018
Mart seçimleri borsasında hisse senedi alma yarışı25 Kasım 2018
Neden Yine Mehmet Özyavuz?21 Kasım 2018
BİZ; ESKİ SİZ’ İ ÇOK ÖZLEDİK...19 Kasım 2018
Mevlid kandili ve birlik-beraberlik ruhu19 Kasım 2018
Pamukkale Travertenleri; Kaplıca suları ile çökelmiş karbonat minerallerinin izdivacı gibi idi!13 Kasım 2018
SOSYAL MEDYA VE SİYASET 12 Kasım 2018
Recep Tayyip Erdoğan'ın Sevgisi Hesabi Değil Hasbidir12 Kasım 2018
ATATÜRK ve İslam Dini09 Kasım 2018
Neden Mehmet Özyavuz?06 Kasım 2018
Çini sanatı; sanki estetik pistinde renklerin ateşle dansı gibi idi!01 Kasım 2018
Köşe Yazarımız Numan Aladağ'ın Kaleminden....29 Ekim 2018
Başkan Özyavuz: Benim Gecem Gündüzüm Harran24 Ekim 2018
KÜRESEL ZULMÜN KAYNAĞI22 Ekim 2018
Kaderi anneler mi yazar?18 Ekim 2018
YENİ MEDYA NEDİR?17 Ekim 2018
Benim çocuğum çok zeki ama ders çalışmıyor!09 Ekim 2018
Harran Aslanlı Kapı ve İbrahim Tatlıses Müzesinden izlenimler05 Ekim 2018
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI’ NDA NELER OLDU?????04 Ekim 2018
HERŞEY MİLLİ EKONOMİ İÇİN27 Eylül 2018
Televizyonların Ev Yaşamındaki Yeri24 Eylül 2018
Kim hatalı dersiniz?21 Eylül 2018
“OKU” MUHATABI16 Eylül 2018
UFAK KIRINTILAR BIRAKIN Kİ GENÇLER ARKANIZDAN GELSİN...15 Eylül 2018
FİYASKO TANITIM GÜNLERİ VE GERÇEK DİYARBAKIR13 Eylül 2018
Popüler Kültür Ve Sosyal Medya12 Eylül 2018
Geri dönüşüm bile okyanusların kirlenmesini önleyemiyor!01 Eylül 2018
Bizler bayramları dolu dolu ve coşkulu yaşardık!27 Ağustos 2018
Kurban Bayramı ve Mutluluğumuz19 Ağustos 2018
Köşe Yazarlarımızdan Yaşar İçen'in Kaleminden16 Ağustos 2018
Medyada Nefret Söylemi13 Ağustos 2018
EKONOMİ PAKETİNDE EV KADINLARI UNUTULDU...11 Ağustos 2018
AYDIN MARUF BÖLGENİN DENGE UNSURU09 Ağustos 2018
DİYARBAKIR ÖĞRENCİ KAYBEDİYOR!!03 Ağustos 2018
PAPAZ ERİĞİ, BÜYÜSÜ VE ŞİMDİ DE KRİZİ...01 Ağustos 2018
Domates de ki mucizeler ve yerli malı30 Temmuz 2018
BU DURUM ÇOK KÖTÜ KOKUYOR!30 Temmuz 2018
“ ASKIDA EKMEK “ 26 Temmuz 2018
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN' IN AŞİRETLER ÇIKAR(T)MASI26 Temmuz 2018
ÇOCUKLAR İÇİN HER YOLU DENEMEYE EVET!!!24 Temmuz 2018
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ23 Temmuz 2018
IRAK' TA "AFRİKA SENDROMU" MU YOKSA BAŞKA OYUNLAR MI??19 Temmuz 2018
NEDEN Mİ KISKANIYORLAR??????16 Temmuz 2018
Kahraman TÜRK Milleti'nin ''15 Temmuz'' Zaferi14 Temmuz 2018
BODRUM' UN İÇLER ACISI HALİNE GELSİN TÜM TOTEMLER...14 Temmuz 2018
Mahalleden gerçek kahramanlarım!11 Temmuz 2018
TÜM ALGI LİSTELERİNE KARŞI YENİDEN SÜLEYMAN SOYLU!!11 Temmuz 2018
HEPİMİZ ASKER RUHLUYUZ FAKAT......09 Temmuz 2018
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER07 Temmuz 2018
SİVEREK' TEN BOY VEREN ***BİR SİHİRLİ KALEM...06 Temmuz 2018
PANİK BUTONU HALLERİMİZ...30 Haziran 2018
OLDU DA BİTTİ MAŞALLAH... HAYDİ HAYIRLISI28 Haziran 2018
Oğulotu ve gizli mucizeleri26 Haziran 2018
""SEN AĞA BEN AĞA BU İNEĞİ KİM SAĞA""22 Haziran 2018
Güçlü irade ve Adalet21 Haziran 2018
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADELE VAKTİDİR18 Haziran 2018
Beni hissedebilecek misin anneciğim!13 Haziran 2018
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti08 Haziran 2018
VAADLER TAMAM!!! PEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM NE DURUMDA????08 Haziran 2018
FENERBAHÇE ARTIK HUZUR VE BAŞARI İSTİYOR06 Haziran 2018
Yarın ahirette beni affedebilecek misin be çocuk?05 Haziran 2018
Yarın ahirette beni affedebilecek misin be çocuk?04 Haziran 2018
24 Haziran Zaafer olsun04 Haziran 2018
MARKAMIZ YOKMUŞ!!!! NEDEN OLSUN Kİ????02 Haziran 2018
SEÇİM VAR MİLLET NEDEN BU SUSKUNLUK??30 Mayıs 2018
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF28 Mayıs 2018
SAFEEN DİZAYEE İLE TÜRKİYE ÜZERİNE28 Mayıs 2018
NE ÇOK ÇEKTİ EBABİLLER ELİMİZDEN!!!20 Mayıs 2018
PARTİ VE GÖRÜŞLER ÜSTÜ İNSANLAR!!!18 Mayıs 2018
Filistin’de Ramazan’ın İlk Günü: Sessiz Çığlık!18 Mayıs 2018
Ramazan- Şerif ve Huzurumuz15 Mayıs 2018
YAĞMUR ALTINDA "KATIKSIZ HUZUR"....14 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırım'ın Dikkatine!12 Mayıs 2018
Kitaplarınızı tutsak ettiğiniz raflardan çıkarın artık!09 Mayıs 2018
TÜRKİYE İLE SAĞLAM KÖPRÜLER KURMALIYIZ..08 Mayıs 2018
IRAK; YAKIN OLMALI....06 Mayıs 2018
Berat Gecesinin bereketi29 Nisan 2018
Ülkeme Hizmet için “Var mısın”?27 Nisan 2018
REHAVET VE RUTİN EN BÜYÜK DÜŞMANDIR!!23 Nisan 2018
AKTİF SİYASETTE OLMAMAKLA BİRLİKTE CİHAN ENSARİOĞLU...22 Nisan 2018
ÇOK MU İSTİYORUZ???20 Nisan 2018
ARHAVİ' DEN SELAM VAR.....18 Nisan 2018
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR16 Nisan 2018
VİZYON OLMADAN OLUR MU Kİ????16 Nisan 2018
“BANA SEVDA YEMEĞİ PİŞİRMELİSİN” 15 NİSAN ŞEF BAYRAMINDA…14 Nisan 2018
KARDEŞLİK EKSPRESİ11 Nisan 2018
ÇAKMA LİDERCİKLER !!!!!09 Nisan 2018
Şahsiyet ve Topluma Hizmet01 Nisan 2018
Projelerin renkli dünyalarına bir girebilsek!29 Mart 2018
MECLİSTEN ÜLKEYE BİR PENCERE... MEHMET ALİ CEVHERİ28 Mart 2018
Karaciğer Yağlanmasına bitkisel destek27 Mart 2018
Yetim Hakkı ve İslamiyet25 Mart 2018
Regaip Kandili ve Biz21 Mart 2018
Çanakkale Ruhumz ve Anzaklar17 Mart 2018
İnsanlığımız imtihandan geçiyor!14 Mart 2018
HASTALIK MI YOKSA ŞİFA MI???12 Mart 2018
TÜRKLER KİMDİR09 Mart 2018
KASTAMONU KÜRE KİLİMLERİ, İSTİKBALİNİ İSTİKLÂL YOLUNA SEREN ŞERİFE BACI GİBİ…08 Mart 2018
YUMURTAYI İÇERİDEN KIRMAK...03 Mart 2018
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL02 Mart 2018
ETEĞİNDEKİ TOHUMLARI CÖMERTÇE SAVURMALI İNSAN...28 Şubat 2018
En sağlıklı beslenme, evde yapılan besinle olur!27 Şubat 2018
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet 19 Şubat 2018
Ya telefonumu evde unutursam!17 Şubat 2018
"ODA" LARDAN BİRER BAŞKAN GELİR BİZLERE!!!!15 Şubat 2018
Her sabah alacağımız kararlar, Her akşam kendimize soracağımız sorular11 Şubat 2018
FARUK ÇELİK' İN SÜRPRİZ ŞANLIURFA ZİYARETİ07 Şubat 2018
Tüm Canlılar Bir gün Plastik Atık Yutacaktır!07 Şubat 2018
Yazarımız Numan Aladağ'ın Yazısı04 Şubat 2018
"NEDEN DOĞDUĞUNU" ANLAMALI İNSANOĞLU01 Şubat 2018
İSTİKLÂLDEN İSTİKBALE YÜRÜYEN ŞERİFE BACI, MİLLİ MÜCADELENİN KADIN KAHRAMANI.27 Ocak 2018
CİLT GÜĞZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER22 Ocak 2018
YASAKLAR CAZİPTİR UNUTULMASIN!!!!!18 Ocak 2018
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA14 Ocak 2018
SEN BENDEKİ ENNN GÜZEL ŞEYSİN...08 Ocak 2018
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR08 Ocak 2018
EŞŞEĞİN AKLINA KARPUZ KABUĞU...05 Ocak 2018
Hani deriz ya;04 Ocak 2018
TOPLUMUN NABZINI İYİ TUTMAK GEREKİYOR02 Ocak 2018
MİSAFİR AĞIRLAMA GELENEKLERİ31 Aralık 2017
TARİH ACI OLAYLARDA TEKERRÜR EDER AKILLANMAZ İSEK!!!!! 28 Aralık 2017
SEYMEN ALAYLARI BUGÜN DİKMEN SIRTLARINA ATATÜRK'Ü KARŞILAMAYA GİDİYOR.27 Aralık 2017
Zencefil varken, Grip kader olmasın25 Aralık 2017
TİCARET; DİL, DİN, IRK DİNLEMEZ...25 Aralık 2017
*SIĞIR* DEMİŞKEN HATIRLADIM...22 Aralık 2017
"BEN AŞK-I SEÇTİM"18 Aralık 2017
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR17 Aralık 2017
ŞİMDİ SORGU ZAMANI13 Aralık 2017
Ayla filmini izlerken hayal dünyama takılanlar!11 Aralık 2017
Zehirli tuzakta internet’in etkisi11 Aralık 2017
EBABİLLER NEDEN GELSİN Kİ????08 Aralık 2017
SİYASET CİĞER BİZLER KEDİ...04 Aralık 2017
Sahi bunlar; ahiretinde var olduğunu hiç düşünmüyorlar mı?30 Kasım 2017
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun29 Kasım 2017
Bir Kereden Çok Şey Olur27 Kasım 2017
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL23 Kasım 2017
Kimyasal terör20 Kasım 2017
Iğdır ve üniversitesi misafirperverlikleri ile bizleri mest etti!17 Kasım 2017
BESLENME VE MİLLİ TARIM17 Kasım 2017
JOKER GÜLÜŞLER13 Kasım 2017
Metamfetamin: Yeni Tehlike13 Kasım 2017
PROJE İNSANLAR10 Kasım 2017
HACKERLAR TİCARİ SIRLARIN PEŞİNDE10 Kasım 2017
YARINI KODLAYAN ÇOCUKLAR İÇİN KOŞULACAK08 Kasım 2017
ALLAH İYİ -LİK VERECEK Mİ ÜLKEYE??01 Kasım 2017
Plastik kaplamalar ve atıklar ruh halimi de bozuyor!01 Kasım 2017
CUMHURİYET'' BAYRAMDIR29 Ekim 2017
ZEMBEREĞİ BOŞALMIŞ CÜMLELER!!!27 Ekim 2017
Terör ve hastalık oluşturan sektörler24 Ekim 2017
Aladağ, Aynı Hassasiyeti Bekliyoruz. 20 Ekim 2017
Bağımlılık tedavisinde aile etkisi20 Ekim 2017
Tarihimi tekrar yaşadığım şehirlerdi; Bilecik ve Söğüt20 Ekim 2017
Sosyal Medyada Başarı17 Ekim 2017
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ15 Ekim 2017
YARINI KODLAYANLAR” PROJESİ15 Ekim 2017
Sitelere güvenlik ipuçları10 Ekim 2017
KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ02 Ekim 2017
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)25 Eylül 2017
Düşler Akademisi23 Eylül 2017
AŞIRI DOZ İNTERNET İNTİHARI ARTIRIYOR!21 Eylül 2017
TÜRKİYE İÇİN HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY MUTLAKA VARDIR.19 Eylül 2017
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ11 Eylül 2017
Oyun oynarken oyuna gelmeyin!06 Eylül 2017
Bir Kurban Bayramı Daha Mesajlaşma ile Geçti!05 Eylül 2017
DÜNYA' NIN DİBİ TUTTU!!!!02 Eylül 2017
Yazarımız Numan Aladağ'ın Kaleminden. (Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde)31 Ağustos 2017
ZAFER BAYRAMININ 95. YIL DÖNÜM COŞKUSU29 Ağustos 2017
Salatalıkla Sağlığı Yakala21 Ağustos 2017
KENDİ CELLADINA DÖNÜŞMEK!!!!! 19 Ağustos 2017
İSA ALTUN YAZISI18 Ağustos 2017
Tatil valizi mi güvenlik mi?11 Ağustos 2017
Veride çözüm: Kimola10 Ağustos 2017
HALAYA - GERDAN KIVIRMAYA MOLA10 Ağustos 2017
NEYE YARAR Kİ…04 Ağustos 2017
TULSİ (FESLEĞEN)'NİN FAYDALARI03 Ağustos 2017
Veri İhlalinin etkisi01 Ağustos 2017
Madde bağımlılığı bilinç ile aşılır31 Temmuz 2017
MAVİ BALİNA OYUNU OYNAYAN ÇOCUKLAR İNTİHAR EDİYOR26 Temmuz 2017
DİYALOG VE "OTORİTENİN RENGİ"24 Temmuz 2017
İSA ALTUN YAZISI21 Temmuz 2017
SUNUM STRATEJİSİ19 Temmuz 2017
TÜRKİYE SOFRASINDA İHANET YEMEĞİ PİŞİRENLER, 7 DEĞİL, 77 KUŞAK BİTTİLER.14 Temmuz 2017
ŞEHİT ÇOCUKLARINA EĞİTİM DESTEĞİ13 Temmuz 2017
Mühendis Binali Yıldırım'ın (Başbakan) Dikkatine!03 Temmuz 2017
Muşlu Çocuklar Bilimle Buluştu28 Haziran 2017
Mü'minlerin Bayramı24 Haziran 2017
Kadir Gecesi bir fırsattır21 Haziran 2017
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR10 Haziran 2017
Çocuklar, fen ve matematiği dijital oyunlarla öğrenecek08 Haziran 2017
“Yarını Kodlayanlar” projesi04 Haziran 2017
Parmaklarınıza ne kadar güvenebilirsiniz01 Haziran 2017
RAMAZAN-I ŞERİF'İN GETİRDİKLERİ31 Mayıs 2017

Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
2019 BELEDİYE SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİNİZ?

AK PARTİ
CHP
MHP
İYİ PARTİ
BDP
DİĞER

Sonuçlar
En Çok Okunan
Sayfalar
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Radyo

Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anasayfa | Sohbet Odasi
CH