harranajans
 
Ana Sayfa > Ekonomi

Ucuzluk karayolunu kapattý
20 Mart 2010
Edirne de kapatýyoruz izdihamý Edirne-Kýrklareli karayolunda aksamalar meydana getirdi
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

 


Edirne de bir mobilya firmasýnýn indiriminden yararlanmak isteyen yaklaþýk 5 bin Edirneli ucuz mobilyalarý alabilmek için birbiriyle yarýþtý.


Edirne - Kýrklareli kara yolundaki bir firma 10 gündür Kapatýyoruz ilanlarýyla indirimin olacaðýný duyurdu. 3 te 1 fiyatýna mobilya almak isteyen yaklaþýk 5 bin kiþi ucuz mobilyalardan alabilmek için sabahýn erken saatlerinden itibaren mobilyacýnýn önünü doldurdu.

Mobilyacýnýn bulunduðu Edirne - Kýrklareli kara yolunda yaklaþýk 2 kilometre saðlý sollu araç kuyruðu oluþtu. Zaman zaman kara yolunda trafiðin akýþýnda aksaklýklar yaþandý. Trafik ekipleri araçlarýn yol kenarýna park etmesinden dolayý oluþan aksaklýklarý gidermek için sýk sýk anonslarla araçlarýný kaldýrmasý yönünde sürücüleri uyardý.

Mobilyacýnýn kapýlarýnýn açýlmasýnýn ardýndan, kapý önünde bekleyen binlerce kiþi mobilyacýya girmek isterken izdiham yaþandý.

Ýçeriye girmeyi baþaran Edirneliler, yatak odasý takýmlarýndan, yemek odasý takýmlarýna, oturma gruplarýndan, sehpalara bulunan ürünleri incelediler.

Ýçeride de yaþanan yoðunluktan bazý vatandaþlar fenalýk geçirdi. Ayrýca, katlar arasýnda kalabalýktan giriþ ve çýkýþlarda zorlanan bazý vatandaþlar, arasýnda da kýsa süreli tartýþmalar yaþandý.

Firma görevlisi Oðuz Akýncý, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, maðazanýn kapatýlmasý nedeniyle böyle bir kampanya düzenlediklerini belirterek, Ýlgiden memnunuz, 3 te 1 fiyatýna mobilya satýyoruz. Yatak odasý takýmlarý 490, oturma gruplarý 395, genç odalarý 375 liradan satýyoruz. Ayrýca yine onlarca ürün 3 de bir fiyatýna. 50 TIR dolusu mobilya getirdik, bitene kadar satýþa devam edeceðiz dedi.