harranajans
 
Ana Sayfa > Yazarlarımız

Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)
25 Eylül 2017
Yazarımız Numan Aladağ'ın Kaleminden
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

DEĞERLİ OKUYUCULARIMIZ!

 

Sosyal hayatın düzgün olması, sağlam temeller üzerine kurulmasına bağlıdır. Bu temel, insanların kalplerinde iman duygusu ile atılır, Allah korkusu ile yaşar ve ahlak ile kamalini bulur.
 
İslam dini; emir ve yasaklarıyla fert ve toplum yararını gözetmiş; insanların dünya ve ahiret mutluluklarına zarar verecek her türlü söz-laf taşıma, fiil ve davranışları haram kılmıştır. 
 
Rüşvet, toplumu temelden sarsan ve onun içten yıkılmasına sebep olan en tehlikeli sosyal hastalıklardan biridir. Rüşvetin yaygın olduğu toplumlarda hak ve adaletten söz edilemez. Diğer taraftan, rüşvetin yaygınlaşmasıyla dahili ve harici Vatan hainlerinin işlerini kolaylaştırma ve haksız kazanç temin etme yolları açılmış olur. Bu tür faaliyetler, zamanla normal bir yol gibi görülmeye başlanır. Bu ise toplum için bir felakettir. 
 
Rüşvetin girdiği toplumun perişan olup  dağılmasına sebep olur. Tarihe bakıldığında, pek çok milletin yok olmasının sebepleri arasında, rüşvet kanser hastalığı gibi görülür. Allah korusun.
 
Binlerce market zincirine sahip olanlar tarafından, Türk sanayicisinin ürettiği ürünleri mağazalarının raflarına koyabilmeleri için raf bedeli (Rüşvet) şartı ile ticaret yapmaktadırlar. Raf bedeli şartı, rüşvetin başka bir versiyonu olduğunu belirtmekte fayda vardır. Raf bedeli şartı, toplumu ve sanayiciyi felakete götürür. Ayrıca işsizliği arttırarak her türlü ahlaksızlığın oluşmasına sebep olan, birlik ve kardeşlik duygularını temelden sarsan, güven duygusunu zedeleyen çirkin davranışlardan biridir. Mühendis Binali Yıldırım diyor ki: ''Gün Dostunu Düşmanını Tanıma Günüdür.'' sözünün arkasında ise ve sözünün arkasında olmayan Milli bir seslenişi yapmaz. Bizde bu Milli sesleniş ilkelerini esas alarak, raf bedeli (Rüşvet) şartı ile Türk sanayicisinden aldıkları ''Alan razı veren razı'' gizli gelirin (Rüşvet) elde edilmesi ile, Türk sanayicisinin sorunlarını yakinen bilen bir mühendis, sonra Başbakan olarak acilen bu raf bedeli (Rüşvet) şartına dur demelidir. 
 
Raf bedeli demek, ekonomik-anarşik terörü ve her türlü ahlaksızlığı oluşturan sektör demektir. Kim raf bedeli şartı ile Türk sanayicisini zorluyorsa ve onlara ses çıkarılmıyorsa, ve ses çıkarmayanlar bu işin ortağı anlamına gelmiyor mu? Türk Milletinin, güvenini ve desteğini kazanmak için, sadakat ve samimiyetle seslenilen Milli duygu ve düşüncesi ile o zaman, acilen raf bedeli rüşvetine dur denilmelidir. Eğer ki, raf bedeli şartı rüşveti, uygulanmasında bir sorun yoktur ve her şey muhasebelerde doğru yapılıyor diyenlerden özür diliyorum ve hiç bir sözüm de yoktur. Cenab-ı Allah yapılan her şeyi biliyor. Başka ne diyelim...
 
FETÖ Terör örgütünün de bir zamanlar jet hızı ile siyasette, bürokraside ve her türlü işkolunda ki ticaret faaliyetlerine dikkat edilmedi ve 15 Temmuz olayları ile her türlü pislikleri ortaya çıktı. O zaman, mühendis Binali Yıldırım, binlerce market zincirine sahip olanların raf bedeli (Rüşvet) şartlarını kontrol ettirip acilen stratejik önem taşıyan bu şartlara son verilmelidir. Eğer ki, raf bedeli (Rüşvet) şartı ile Türk sanayicisinden ürün alanlar, kontrol edilmezse Allah korusun, hem ülke hem de kendileri zararını göreceklerdir. 
 
Mühendis Binali yıldırım'a bir örnek verelim: Türk sanayicisi raf rüşveti vermek için, çalıştırdığı elemanların bir kısmının işine son veriyor. İşe son vermeler, Hükümeti ve toplumu zor duruma düşürmüyor mu? Ayrıca işsiz kalan insan, her türlü ahlaksızlıklara yönelir ve böylece güvenlik kuvvetlerinin böyle lüzumsuz işlerle uğraşmasına hiç mi dikkatleri çekmiyor? Mühendis Biaşbakan Binali Yıldırım, ''Gündostunu Düşmanını Tanıma Günüdür.'' Milli sesleniş sçzü, halen geçerlise ve inşallah da gerçerlidir. O zaman, acilen bu raf rüşvet şartına dur denilmesi gerekir. 
 
SORU? Eğer ki, FETÖ Terör örgütünün her türlü faaliyetleri kontrol altında olsaydı, 15 Temmuz olayları olur muydu? Raf bedeli rüşveti de, aynen FETÖ Terör örgütünün, Ekonomik versiyonudur.
NOT: Raf bedeli şartı'nın rüşvet ile ne ilgisi vardır diyerek dikkatinizi çekebilir. Dikkatlice okuduğunuz zaman, her şey açıkça ortaya çıkacaktır.
 
Muhterem Müslümanlar!
Kendisinin Cenab-ı Allah tarafından her yerde görüldüğüne ve bir gün yaptığı haram işler yüzünden mutlaka hesaba çekileceğine inanan insanların hayatlarında bu tür olumsuzluklara rastlanmaz.
 
Dünya malının dünyada kalacağını, insanın el emeği ve göz nuru ile kazandığının daha bereketli ve kıymetli olduğunu unutmamalıyız.
 
İmanın, Allah korkusunun ve Vatan sevgisinin zayıfladığı yerde o toplumun huzuru sarsılır.
 
Toplum hayatının ahengini bozan şeylerin başında rüşvet gelmektedir. Bu tür olumsuzluklar hayatı altüst eden ve vatanın stratejik işlerini yüzüstü bırakan ahlaki bir kangrendir.
 
Bulunduğu kurumun verdiği maaşla çalışmayı kabul eden bir kimsenin, iş sahibinden alacağı para, haksız olarak alınmış, haram bir paradır. Hatta iş sahiplerinin ''Hediye'' adı altında verdikleri bile rüşvettir ve haramdır. Zira o görevli, bu işi yapmazsa ve evinde otursaydı bu hediye kendisine verilecek miydi?
 
Rüşvet alıp vermek ve gözyummak; toplumun ahlakını bozan ve tembelliğe sürükleyen, vicdanlara leke düşüren ve temiz alınlarda kara leke oluşturan kötü bir alışkanlıktır..
 
Rüşvetin yaygın olduğu müesese ve toplumlarda bu alışkanlık, alan razı veren razı ve zararı yokmuş gibi telakki edilmekte, normal bir ticaret yaparmışcasına, alınıp verilmektedir.
Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: ''Allah'ın laneti, rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerine olsun.'' Başkja bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: ''Allah; rüşvet verene, rüşvet alana ve ikisi arasında elçilik yapana lanet etsin.''
 
 
Rüşvetin girdiği toplumda adaletsizlik yaygınlaşır. Emanetler ehline verilmez, stratejik önemi olan görevler layık olmayanların eline geçer. İnsanların birbirine güvenleri kalmaz. Hak haklıya verilmediği zaman, parası olana, hatırı sayılana ve gücü olana verilirse, dolayısıyla güçsüzlere ve yoksullara zulmedilmiş olur. Bunun sonucunda ise toplum düzeni sarsılır.
 
Rüşvetin zararı, ferde olduğu kadar cemiyete de dokunmaktadır. Yeryüzünde yaşayıp sonra helak olmuş milletlerin, batış sebeplerinde rüşvetin etkili olduğunu açıkça görmek mümkündür. Küçük bir kıvılcım, bazan bir evi ve hatta bir mahalleyi yakmaya kafi gelir. Rüşvetin miktarı az bile olsa onu ufak görmemelidir. O, bir ateş kıvılcım gibi, dini terbiyemizi ve Milli karakterimizi yıkar, ve vicdanları yangın görmüş beldeye çevirir. 
 
Değerli okuyucularımız!
Geşmiş milletlerin hayatını, asırların ötesine aktaran ve aksettiren bazı şeyler vardır. Tarih, edebiyat ve mahkeme arşivlerindeki kararlar... Bunlar incelendiği zaman, bazan göğüs kabartacak ahlaki ve Milli övünülecek, bazen de yüz kızartacak tablolara rastlamak mümkündür. Bunların iyi tarafını kendimize örnek kabul etmeli, kötülerden ibret alıp kaçmalıdır.
 
Bizden sonraki nesillere güzel bir isim ve iyi örnekler bırakabilmek için, takip edeceğimiz yolda Resul-i Ekrem Efendimiz'in sünnetlerini kendimize rehber bilmeliyiz. 
 
Bir iki örnekle bu konuyu izah edersek daha faydalı olur: Bir zamanlar Kaddafi döneminde Libya da ki, ihalelerde haddi hesabı olmayan rüşvet alışverişleri ve dış güçlerin Libya da ki, petrol ve sulu toprakların işletmesini ele geçirmeleri ve stratejik önem taşıyan bilgileri elde edebilmeleri için, üst düzey bürokratlar ve diğer yetkililere hediye adı altında milyonlarca dolar rüşvet hareketliliği bugün Libya'yı ne hale getirdiğini görüyoruz. Ayrıca Türkiye de, uzun yıllar Müslümanlara yardım adı altında bürokraside, politikada, eğitimde, Allah ve kur'an-ı Kerim yerine başka şeylere sığınmak ile her türlü iş kollarında sözde yardım adı altında şu ihaleyi şu na verirseniz bizim cemaate şu kadar yardım verecektir. Ayrıca Politikada da, şu bizim cemaattendir, vali, kaymakam, vali yardımcısı, genel müdür, müsteşar ve bürokrasinin her kademesinde ki, görevlendirilmeler rüşvetin ta kendisi değilmidir?
 
FETÖ Terör örgütünü kasdederek bu konuda, Recep Tayyip Erdoğan diyor ki: ''Müslümandır diye yardımcı olduk, nereden bilelim ki, ihanet şebekeleridir.''  Eğer birisine bir ihale verilecekse veya bir kişi stratejik önem taşıyan bir göreve getirilecekse, o ihaleyi alan ve göreve getirilen kişinin, Allah korkusu, Milli duygu ve düşünce ahlakına sahip olması şartıtır. Bir kişinin belediye başkan adayı olabilmesi için, rüşvet ''Hediye'' dağıtma ahlakı taşıyorsa ve sonra da Hacca gidip, Hacca giden kişi rüşvet yemez mesajını, riyakarlık duygularıyla toplumu aldatmanın ta kendisi değil midir? 
 
Libya da Kaddafi döneminde ki, rüşvetin cirit attığı dönemlerde ve Türkiye de, FETÖ Terör örgütünün, her türlü iş kolu ve devlet sektöründe ki, taraftarlarının insan kayırma ile aldıkları görevler ve tescilli olup halen kaymakam, Vali yardımcıları, belediye başkanları ve daha bir çok kurumda gizlice faaliyet sürdürenlere ne yazık ki, halen dokunulmuyor. Bu pisliklerin temizlenmemesi, rüşvet saltanatının sürdürdüğünün işareti değil midir?
 
Harici ve dahili ''İhanet şlebekeleri'' iyi bilmelidirler ki, rüşvet alıp verme düşünceleri ve etkinlikleri, 15 Temmuz da meyvelerini verdi ve sonunu gördük. Önce Allah onların belalarını verdi, sonra Büyük Türk Milletinin birlik-beraberlik ruhu, o çıkarcı ve bencil din taciri rüşvetçilere haddini bildirdi. 
 
Emevi Halifelerinden Ömer İbn-i Abdulaziz: ''Hediye, Resulullah zamanında hediyye idi. Bugün ise rüşvet olmuştur.'' demiştir. Bazı devletlerin yıkılış ve gerileme devirlerinde rüşvetin ne derecede yayıldığı ve ne kadar değişik isimler aldığını okurken, Ömer İbn-i Abdulaziz'in sözündeki inceliği takdir etmemek mümkün değildir. 
 
 
Birlik ve bütünlüğünü, anlık düşüncelere odaklanarak bozulmuş bir toplum, ileride telafisi imkansız maddi-manevi zararlarla karşılaşabilir. Gelmiş geçmiş bütün dinler ve bu dinleri insanlığa ulaştıran Cenab-ı Allah'ın elçisi Peygamberler, halkı hem bir tek 'Allah'a inanca çağırmışlar, hem de toplumun birlik ve beraberliğini sağlamaya çalışmışlardır. İnsanları, haramdan, kinden, hasetten, fitneden, fesattan, hasetten , öfkeden ve bütün düşmanlıklardan uzaklaştırmışlardır. Sevgi, saygı ve din kardeşliği esasına dayanan bir huzur ortamı meydana getirmek için çabalamışlardır.
 
Hüküm ve müeseseleriyle hak ve adaleti gerçekleştirmeyi esas alan İslam dini meşru kazanç yollarını belirtmiş ve her çeşit zulmü yasaklamıştır. Kur'an-ı Kerimde bu hususta şöyle buyruluyor:
''Aranızda mallarınızı haksızlıkla yemeyin; bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu hakimlere aktarmayın. Duanız kabul olmazsa, ne ehemmiyetiniz var''
 
Yüce dinimize göre, yer ve gökteki bütün meşru nimetler insanın faydasına sunulmuştur. Tarım, sanat, ticaret ve sağlık hizmeti gibi mesleklerin hepsi cemiyet için lüzümlu işlerdir. 
 
 
DEĞERLİ OKUYUCULAR!
Rüşvet, toplumun en büyük hastalıklarından ve en önemli tehlike habercilerindendir. Rüşvet, haklıyı haksız; doğruyu yalancı liyakatlıyı ehliyetsiz duruma düşürür. Öte yandan ehliyetsiz ve liyakatsız kişiler ehil ve başarılı görülür yasak ve gayri meşru işler normal ve meşru imişcesine işlenir. Adalet ve hakkaniyete riayet edilmeyen toplumlarda; herkes hakkını, kendi kuvvet ve kabiliyetini kullanarak almaya yeltenir. Bu ise, huzursuzluğun, ekonomik-anarşik terörlerin kökleşmesi demektir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde: ''Rüşvet veren de alan da cehennemliktir.'' buyurmak suretiyle bu kötülüğü yasaklamıştır.  Başka bir hadis-i şerif de: ''Adalet güzeldir; fakat devlet yöneticilerinde olursa daha güzeldir.'' buyuruyor.
 
İslam dinin de, emanetlerin ehline verilmesini emretmiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde:''İş (görev), layık olmayana verildiğinde kıyameti bekleyin.'' buyurmuşlardır. İslam, hak ve Adalet kavramı ile bağdaşmayan bir içtimai felaket olan rüşveti, kesin olarak yasaklamış, bu çeşit kazançları haram saymıştır. Hatta rüşvet alanın daha sonra tevbekar olarak verilen maddenin elkonulmasıyla işin bittiğini kabul etmemiş; rüşvet olarak alınanın geri verilmesini gerekli saymıştır.   
 
Allah korkusu ve Vatan sevgisi nedir bilmeyen riyakarlar, rüşvet ve kayıtdışı kazançları ile Vatana, ekmek yediği kurumuna ve ailesine, en büyük ihaneti yaptığının bilincinde midirler acaba? 
 
İnsan, huzur, güven ve mutluluğu ancak, fertlerin biribirlerine sevgi, saygı ve din kardeşliği duyguları ile bağlı, yaşama şuuruna varmış, düzenli bir cemiyette duyabilir. Bu itibarla, kişinin hem kulluk görevlerini yapabilmesi, hem de ailesine, milletine ve bütün insanlığa karşı görevlerini sadakat ve samimiyetle yerine getirebilmesi, ancak içinde yaşadığı toplumun Allah korkusu, Vatan sevgisi ahlakına ve ahengine bağlıdır. Birlik ve beraberliğin yerine bencilliğin, bölücülüğün, parçalanmanın, fitne ve ekonomik-anarşik terörün hakim olduğu bir toplumda İslam'ı yaşamak da, yaşatmak da mümkün olabilir mi?
 
 
Cümle Vatan şehitlerini, T. C.'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü, Rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hasta ve yaralılara acil şifalar dileriz.
 
KAYNAKÇA: Kur'an-ı Kerim tefsiri ve Hadis-i şerifler: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Yayın No: 207 ve 635 no'lu yayınlarYorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Yazarlarımız Haberleri

Başlık Tarih
 
YASAKLAR CAZİPTİR UNUTULMASIN!!!!!18 Ocak 2018
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA14 Ocak 2018
SEN BENDEKİ ENNN GÜZEL ŞEYSİN...08 Ocak 2018
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR08 Ocak 2018
EŞŞEĞİN AKLINA KARPUZ KABUĞU...05 Ocak 2018
Hani deriz ya;04 Ocak 2018
TOPLUMUN NABZINI İYİ TUTMAK GEREKİYOR02 Ocak 2018
MİSAFİR AĞIRLAMA GELENEKLERİ31 Aralık 2017
TARİH ACI OLAYLARDA TEKERRÜR EDER AKILLANMAZ İSEK!!!!! 28 Aralık 2017
SEYMEN ALAYLARI BUGÜN DİKMEN SIRTLARINA ATATÜRK'Ü KARŞILAMAYA GİDİYOR.27 Aralık 2017
Zencefil varken, Grip kader olmasın25 Aralık 2017
TİCARET; DİL, DİN, IRK DİNLEMEZ...25 Aralık 2017
*SIĞIR* DEMİŞKEN HATIRLADIM...22 Aralık 2017
"BEN AŞK-I SEÇTİM"18 Aralık 2017
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR17 Aralık 2017
ŞİMDİ SORGU ZAMANI13 Aralık 2017
Ayla filmini izlerken hayal dünyama takılanlar!11 Aralık 2017
Zehirli tuzakta internet’in etkisi11 Aralık 2017
EBABİLLER NEDEN GELSİN Kİ????08 Aralık 2017
SİYASET CİĞER BİZLER KEDİ...04 Aralık 2017
Sahi bunlar; ahiretinde var olduğunu hiç düşünmüyorlar mı?30 Kasım 2017
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun29 Kasım 2017
Bir Kereden Çok Şey Olur27 Kasım 2017
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL23 Kasım 2017
Kimyasal terör20 Kasım 2017
Iğdır ve üniversitesi misafirperverlikleri ile bizleri mest etti!17 Kasım 2017
BESLENME VE MİLLİ TARIM17 Kasım 2017
JOKER GÜLÜŞLER13 Kasım 2017
Metamfetamin: Yeni Tehlike13 Kasım 2017
PROJE İNSANLAR10 Kasım 2017
HACKERLAR TİCARİ SIRLARIN PEŞİNDE10 Kasım 2017
YARINI KODLAYAN ÇOCUKLAR İÇİN KOŞULACAK08 Kasım 2017
ALLAH İYİ -LİK VERECEK Mİ ÜLKEYE??01 Kasım 2017
Plastik kaplamalar ve atıklar ruh halimi de bozuyor!01 Kasım 2017
CUMHURİYET'' BAYRAMDIR29 Ekim 2017
ZEMBEREĞİ BOŞALMIŞ CÜMLELER!!!27 Ekim 2017
Terör ve hastalık oluşturan sektörler24 Ekim 2017
Aladağ, Aynı Hassasiyeti Bekliyoruz. 20 Ekim 2017
Bağımlılık tedavisinde aile etkisi20 Ekim 2017
Tarihimi tekrar yaşadığım şehirlerdi; Bilecik ve Söğüt20 Ekim 2017
Sosyal Medyada Başarı17 Ekim 2017
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ15 Ekim 2017
YARINI KODLAYANLAR” PROJESİ15 Ekim 2017
Sitelere güvenlik ipuçları10 Ekim 2017
KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ02 Ekim 2017
Düşler Akademisi23 Eylül 2017
AŞIRI DOZ İNTERNET İNTİHARI ARTIRIYOR!21 Eylül 2017
TÜRKİYE İÇİN HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY MUTLAKA VARDIR.19 Eylül 2017
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ11 Eylül 2017
Oyun oynarken oyuna gelmeyin!06 Eylül 2017
Bir Kurban Bayramı Daha Mesajlaşma ile Geçti!05 Eylül 2017
DÜNYA' NIN DİBİ TUTTU!!!!02 Eylül 2017
Yazarımız Numan Aladağ'ın Kaleminden. (Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde)31 Ağustos 2017
ZAFER BAYRAMININ 95. YIL DÖNÜM COŞKUSU29 Ağustos 2017
Salatalıkla Sağlığı Yakala21 Ağustos 2017
KENDİ CELLADINA DÖNÜŞMEK!!!!! 19 Ağustos 2017
İSA ALTUN YAZISI18 Ağustos 2017
Tatil valizi mi güvenlik mi?11 Ağustos 2017
Veride çözüm: Kimola10 Ağustos 2017
HALAYA - GERDAN KIVIRMAYA MOLA10 Ağustos 2017
NEYE YARAR Kİ…04 Ağustos 2017
TULSİ (FESLEĞEN)'NİN FAYDALARI03 Ağustos 2017
Veri İhlalinin etkisi01 Ağustos 2017
Madde bağımlılığı bilinç ile aşılır31 Temmuz 2017
MAVİ BALİNA OYUNU OYNAYAN ÇOCUKLAR İNTİHAR EDİYOR26 Temmuz 2017
DİYALOG VE "OTORİTENİN RENGİ"24 Temmuz 2017
İSA ALTUN YAZISI21 Temmuz 2017
SUNUM STRATEJİSİ19 Temmuz 2017
TÜRKİYE SOFRASINDA İHANET YEMEĞİ PİŞİRENLER, 7 DEĞİL, 77 KUŞAK BİTTİLER.14 Temmuz 2017
ŞEHİT ÇOCUKLARINA EĞİTİM DESTEĞİ13 Temmuz 2017
Mühendis Binali Yıldırım'ın (Başbakan) Dikkatine!03 Temmuz 2017
Muşlu Çocuklar Bilimle Buluştu28 Haziran 2017
Mü'minlerin Bayramı24 Haziran 2017
Kadir Gecesi bir fırsattır21 Haziran 2017
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR10 Haziran 2017
Çocuklar, fen ve matematiği dijital oyunlarla öğrenecek08 Haziran 2017
“Yarını Kodlayanlar” projesi04 Haziran 2017
Parmaklarınıza ne kadar güvenebilirsiniz01 Haziran 2017
RAMAZAN-I ŞERİF'İN GETİRDİKLERİ31 Mayıs 2017
MOBİLİTE: GÜVENLİ ŞEHİR29 Mayıs 2017
EMEK VARSA ÖDÜL DE OLMALI MUTLAKA!!28 Mayıs 2017
Kontrol Bende28 Mayıs 2017
Ramazan-ı Şerifin Şifalı armağanları25 Mayıs 2017
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI !18 Mayıs 2017
EKONOMİK TERÖRÜN BİLİNMEYEN YÖNLERİ!15 Mayıs 2017
BERAT GECESİNDE HUZUR VE BEREKET09 Mayıs 2017
TOPLUM EĞİTİMİNDE ŞAHSİYET VE EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK08 Mayıs 2017
DÜNYA PARA BiRİMİ BİTCOİNMİ OLACAK?30 Nisan 2017
PROTEİN SAVAŞINDA TÜRKİYE30 Nisan 2017
MİLLİ VE MANEVİ MUTLULUĞUMUZU İDRAK EDELİM23 Nisan 2017
HAK VE ÖZGÜRLÜK17 Nisan 2017
Saniyede 3 Yeni Siber Tehdit13 Nisan 2017
GÜZELLİĞİNİZ VE SAĞLIĞINIZ İÇİN ÇİLEK SAFASI13 Nisan 2017
Ekranlar iletişimi engelliyor31 Mart 2017
Regaip Kandilinin Fazileti29 Mart 2017
HERKES İÇİN ADALETİN ÖNEMİ27 Mart 2017
İnsan Hedefi ve Demokrasi23 Mart 2017
Online Güvenli Alışveriş21 Mart 2017
Milli Duruş ve 18 Mart17 Mart 2017
TIP BAYRAMI CEPLERE Mİ??14 Mart 2017
Ekonomik terör bizi vuruyor.11 Mart 2017
ÇOCUĞUNUZUN KUCAĞINDAKİ CASUS KAYITTA08 Mart 2017
Silahsız işgal ve kuruş vurgunu07 Mart 2017
EVET! Neden mi?04 Mart 2017
Milli Hakimiyet, Riyakarlık ve Rüşvet04 Mart 2017
Damar tıkanıklığı ve güçlü hafıza için çözüm...26 Şubat 2017
Korunmak, dijital hayatta temel ihtiyaç20 Şubat 2017
Himalaya etekleri ile Muğla nın ortak yönü 19 Şubat 2017
Guatr hastalığınızın reçetesi Rajasthandan11 Şubat 2017
Okulda bağımlılığa müdahele Eğitimi06 Şubat 2017
Bahar Mevsiminde Korunma Yöntemleri04 Şubat 2017
Su gibi aziz ol!01 Şubat 2017
ATATÜRK'Ü DOĞRU TANIYALIM!30 Ocak 2017
Abdullah Akkurt'un Kaleminden ''Haya ve Utanma‏''17 Ocak 2017
Brezilya biberi ve Kanser Hücrelerini durdurması16 Ocak 2017
Susuz aşk yaşanmaz16 Ocak 2017
MİLLİ SERMAYEYE VE SAHİP ÇIKALIM16 Ocak 2017
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN İLAHİ HİKMETLER12 Ocak 2017
ÇARESİZSENİZ, ÇARE "SİZSİNİZ"09 Ocak 2017
Kaybetme korkusuyla sosyal medyadan uzaklaşamıyoruz.05 Ocak 2017
Sigorta zararı karşılar, alarm sistemi zararın oluşmasını engeller03 Ocak 2017
RAJASTHAN'dan kanser riskini azaltan çareler02 Ocak 2017
Türkiye nesnelerin interneti ile geleceğe hazırlanıyor27 Aralık 2016
“BİLİŞİM STRATEJİK SEKTÖR ”26 Aralık 2016
YILBAŞI FIRSATÇILIĞI24 Aralık 2016
Acil durumlarda Panik Butonu21 Aralık 2016
Türkiye ekonomisine yönelik siber saldırılar artışta19 Aralık 2016
Çocuklar için sosyal medya eğitimi şart! 15 Aralık 2016
Veri güvenliğinde işbirliği12 Aralık 2016
Zararlı Yazılımların Sayısı 1 Milyara Ulaştı07 Aralık 2016
BİLİŞİMİN KALBİ ANKARA’DA ATACAK05 Aralık 2016
İyi bir eğitim bağımlılıktan korur30 Kasım 2016
YEŞİL MERCİMEK VE ŞİFALI ARMAĞANLARI29 Kasım 2016
İnternetten Alışverişe Günde Yarım Saat Harcıyoruz26 Kasım 2016
İNTERNET BAĞIMLISIYIZ, AYNI ZAMANDA YALNIZIZ24 Kasım 2016
ÖĞRETMENLERİMİZE SEVGİ23 Kasım 2016
Yeni Nesil Güvenlik Mimarisi20 Kasım 2016
Fidye Yazılımı Mağdurları Arttı16 Kasım 2016
SİNÜZİT İÇİN ŞİFALI ARMAĞANLAR15 Kasım 2016
İnsan ve Doğa’da Sevgi14 Kasım 2016
Bilgisayar oyunlarında kara para aklıyorlar12 Kasım 2016
Atatürk’ü 78. Yılında Rahmetle Anıyoruz09 Kasım 2016
HİNDİSTAN DA HASTALIKLARA KARŞI MUCİZE KARIŞIM03 Kasım 2016
Gizlilik mi, popülerlik mi?01 Kasım 2016
Cumhuriyet’e sahip çıkmak geleceğe güvenle bakmaktır 29 Ekim 2016
Borneo Adasından Gençlik sırları24 Ekim 2016
YENİ DÖNEMDE TÜRKİYE24 Ekim 2016
Geleceğin eğitim teknolojileri Türkiye’de!18 Ekim 2016
Cennetten Cehenneme!14 Ekim 2016
İnternette güvenli Para yöntemleri13 Ekim 2016
Mucize Çayda Saklı şifa!10 Ekim 2016
Edebiyat'ın Önemi07 Ekim 2016
İçimizde ki öküz!06 Ekim 2016
İslam Dininde Ahlakın Kaynağı‏05 Ekim 2016
Dikkat Bumerang!03 Ekim 2016
HİCRİ YILBAŞININ ÖNEMİ01 Ekim 2016
Ceo sahteciliği27 Eylül 2016
KIŞ HASTALIKLARINDAN KORKMAYINIZ27 Eylül 2016
Çalışanlar sosyal medyayı nasıl kullanmalı?26 Eylül 2016
Kadın Değil İnsan Olmak21 Eylül 2016
Eğitim ve Türkiye’nin Gözbebekleri19 Eylül 2016
Numan Aladağ'ın Kaleminden 11 Eylül 2016
Bayram Hediyem Oldu Harran11 Eylül 2016
Toplumsal Birlik Ve Huzur İçin!05 Eylül 2016
Açlık Oyunları!05 Eylül 2016
Devlet baba mı, yoksa ana mı olmalı?31 Ağustos 2016
ZAFER BAYRAMI VE BROKEN HİLL SAVAŞI29 Ağustos 2016
Allah vergisi durumlar * Hasan Aslan *27 Ağustos 2016
Masum değiliz hiç birimiz!22 Ağustos 2016
Domatesin Şifalı Armağanları21 Ağustos 2016
‘Rol model’ bir bağımlı Danışmanı16 Ağustos 2016
**Kalbimin Yerini Hatırladım**15 Ağustos 2016
Devlet Rejimi ve İktisadi Demokrasi11 Ağustos 2016
GAME OF THRONES09 Ağustos 2016
Kimler geldi, kimler geçti...07 Ağustos 2016
GÜNÜN GETİRECEKLERİ03 Ağustos 2016
Cumhurbaşkanı& Refarandum& Uzlaşı01 Ağustos 2016
Şimdi ki aktör kim?27 Temmuz 2016
Uyum Uzmanlarına Dikkat!24 Temmuz 2016
Verilmiş sadakamız varmış!21 Temmuz 2016
Türk Ordusu18 Temmuz 2016
Sosyal Medya ve Fiyaskolar!12 Temmuz 2016
Sivilce İçin Şifalı Armağanlar‏12 Temmuz 2016
Allah'ın Kullarına Bir Ziyafet Bayramı‏04 Temmuz 2016
Leyle-i Kadir Gecesi‏01 Temmuz 2016
23-63 Ekseninde Viran Olan Milli Bahçe28 Haziran 2016
Türk İslam geleneklerinde Toplumsal Dayanışma22 Haziran 2016
Zulüm ve Sonuçları‏20 Haziran 2016
HİTLER neden sıyırdı?20 Haziran 2016
Oruç ve Sabır‏16 Haziran 2016
Cryptolocker mağdurları dosyalarını kurtardı16 Haziran 2016
Ramazan Orucu ve şifa‏11 Haziran 2016
Zıkkımın kökü!11 Haziran 2016
''Ramazan Tadında Dostlar''08 Haziran 2016
Yeşil dedektör işbaşında07 Haziran 2016
İbadet ve Ahlak Arasındaki İlişki‏24 Mayıs 2016
Bağımlılıkta iyileşme uzun bir süreçtir24 Mayıs 2016
Berat Gecesi ve Armağanları‏21 Mayıs 2016
Olgunluk Faaliyetlerimiz‏15 Mayıs 2016
Sorumluluk Duygusu ve Milli Kültür‏10 Mayıs 2016
Domuz eti Satışına Dikkat!03 Mayıs 2016
Milletin Aslı mı, Vekili mi?‏24 Nisan 2016
İftihar Kaynağımız 23 Nisan‏22 Nisan 2016
Milli Sermaye ve Tarım da Stratejik Önem!‏14 Nisan 2016
Dünyanın Geleceğinde Gençler14 Nisan 2016
Bel Ağrısı için Şifalı Armağanlar‏11 Nisan 2016
Regaip Kandilinin önemi ve Armağanları‏07 Nisan 2016
Harran Ajans Ailesinden kınama mesajı03 Nisan 2016
EVİNDE İNTERNET BAGLANTISI OLAN EBEVEYNLER YAŞANMIŞ BU OLAYDAN DERS ÇIKARMALIDIR02 Nisan 2016
Vicdan muhasebesi ve sevgi‏30 Mart 2016
''İlim ve Harran Ovası‏''27 Mart 2016
Tarih'te Türk Kızılayı ve Hizmetleri‏24 Mart 2016
Çanakkale savaşı ve Anzaklar‏17 Mart 2016
Mafsal Ağrılarınız mı var?‏ Bu Haberi Okumadan Geçmeyin14 Mart 2016
Mafsal Ağrılarınız mı var?‏ Bu Haberi Okumadan Geçmeyin14 Mart 2016
Dünya Kadınlar günü ve Türk Kadını07 Mart 2016
Adaletle dikilen ağaçların Meyveleri03 Mart 2016
Patates'teki sırlar‏29 Şubat 2016
Ateşin tadını yanan bilir29 Şubat 2016
Ekonomik İletişim sektöründeki olumsuzluklar20 Şubat 2016
MAREŞAL ÇAKMAK DİYOR Kİ;18 Şubat 2016
Tebessüm Uyandıran Anektodlar‏16 Şubat 2016
Siz ne yaparsanız çocuğunuz aynısını yapar14 Şubat 2016
Yaşlandırmayı geciktiren şifalı armağanlar‏11 Şubat 2016
Cumhuriyetin Kuruluşu ile Atılan Milli Temel05 Şubat 2016
Sonradan Görme Psikolojisi03 Şubat 2016
ERMENİ'NİN KIZ İSTEME ŞEYTANLIĞI01 Şubat 2016
Sabırsızlık Psikolojisi30 Ocak 2016
İmanın Şifalı Armağanları‏28 Ocak 2016
Boyun Ağrılarına Libya'dan Şifalı Armağanlar26 Ocak 2016
Harran'lı Güneş'ten Başkan Özyavuz'a Teşekkür Yazısı 26 Ocak 2016
Vasfi Diren'den Domatesin şifalı armağanları‏21 Ocak 2016
SAFRA KESESİ İLTİHABI VE TURUNÇ‏19 Ocak 2016
EĞİTİM A ve B ŞEHİRLERİ ARASINDA Kİ MESAFEYİ BULMAK DEĞİLDİR16 Ocak 2016
Mücevherin Değerini Ancak Kuyumcu Bilir15 Ocak 2016
ERMENİ TİCARİ AHLAKI VE ZULÜM11 Ocak 2016
Dolandırıcılık kontörle başladı10 Ocak 2016
Rüşvet ve kayıtdışı kazanç‏07 Ocak 2016
Nezleli Bronşitte Pratik Çözüm‏04 Ocak 2016
Türkiye’ye Siber saldırılar ne anlama geliyor?30 Aralık 2015
Sahte Yeşilaycılara dikkat28 Aralık 2015
Karamchand oğlu Gandhi'nin Duası‏28 Aralık 2015
Öğretmenim İtiraz Edebilir miyim? 25 Aralık 2015
Haya‏25 Aralık 2015
İMAN İLE RUHUN ISLAHI19 Aralık 2015
Mobil cihaz güvenliği ihmale gelmez16 Aralık 2015
Şans ve Mesuliyet Duygusu‏15 Aralık 2015
DENEYİM”LEMEKTEN NE ÇIKAR ? 14 Aralık 2015
Prostat için şifalı armağanlar‏13 Aralık 2015
Soğan da ki, şifalı armağanlar‏07 Aralık 2015

Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Bugün Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?

AK PARTİ
MHP
CHP
SP
DİĞER

Sonuçlar
En Çok Okunan
Sayfalar
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Radyo

Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anasayfa | Sohbet Odasi
CH