harranajans
 
Ana Sayfa > Yazarlarımız

Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)
25 Eylül 2017
Yazarımız Numan Aladağ'ın Kaleminden
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

DEĞERLİ OKUYUCULARIMIZ!

 

Sosyal hayatın düzgün olması, sağlam temeller üzerine kurulmasına bağlıdır. Bu temel, insanların kalplerinde iman duygusu ile atılır, Allah korkusu ile yaşar ve ahlak ile kamalini bulur.
 
İslam dini; emir ve yasaklarıyla fert ve toplum yararını gözetmiş; insanların dünya ve ahiret mutluluklarına zarar verecek her türlü söz-laf taşıma, fiil ve davranışları haram kılmıştır. 
 
Rüşvet, toplumu temelden sarsan ve onun içten yıkılmasına sebep olan en tehlikeli sosyal hastalıklardan biridir. Rüşvetin yaygın olduğu toplumlarda hak ve adaletten söz edilemez. Diğer taraftan, rüşvetin yaygınlaşmasıyla dahili ve harici Vatan hainlerinin işlerini kolaylaştırma ve haksız kazanç temin etme yolları açılmış olur. Bu tür faaliyetler, zamanla normal bir yol gibi görülmeye başlanır. Bu ise toplum için bir felakettir. 
 
Rüşvetin girdiği toplumun perişan olup  dağılmasına sebep olur. Tarihe bakıldığında, pek çok milletin yok olmasının sebepleri arasında, rüşvet kanser hastalığı gibi görülür. Allah korusun.
 
Binlerce market zincirine sahip olanlar tarafından, Türk sanayicisinin ürettiği ürünleri mağazalarının raflarına koyabilmeleri için raf bedeli (Rüşvet) şartı ile ticaret yapmaktadırlar. Raf bedeli şartı, rüşvetin başka bir versiyonu olduğunu belirtmekte fayda vardır. Raf bedeli şartı, toplumu ve sanayiciyi felakete götürür. Ayrıca işsizliği arttırarak her türlü ahlaksızlığın oluşmasına sebep olan, birlik ve kardeşlik duygularını temelden sarsan, güven duygusunu zedeleyen çirkin davranışlardan biridir. Mühendis Binali Yıldırım diyor ki: ''Gün Dostunu Düşmanını Tanıma Günüdür.'' sözünün arkasında ise ve sözünün arkasında olmayan Milli bir seslenişi yapmaz. Bizde bu Milli sesleniş ilkelerini esas alarak, raf bedeli (Rüşvet) şartı ile Türk sanayicisinden aldıkları ''Alan razı veren razı'' gizli gelirin (Rüşvet) elde edilmesi ile, Türk sanayicisinin sorunlarını yakinen bilen bir mühendis, sonra Başbakan olarak acilen bu raf bedeli (Rüşvet) şartına dur demelidir. 
 
Raf bedeli demek, ekonomik-anarşik terörü ve her türlü ahlaksızlığı oluşturan sektör demektir. Kim raf bedeli şartı ile Türk sanayicisini zorluyorsa ve onlara ses çıkarılmıyorsa, ve ses çıkarmayanlar bu işin ortağı anlamına gelmiyor mu? Türk Milletinin, güvenini ve desteğini kazanmak için, sadakat ve samimiyetle seslenilen Milli duygu ve düşüncesi ile o zaman, acilen raf bedeli rüşvetine dur denilmelidir. Eğer ki, raf bedeli şartı rüşveti, uygulanmasında bir sorun yoktur ve her şey muhasebelerde doğru yapılıyor diyenlerden özür diliyorum ve hiç bir sözüm de yoktur. Cenab-ı Allah yapılan her şeyi biliyor. Başka ne diyelim...
 
FETÖ Terör örgütünün de bir zamanlar jet hızı ile siyasette, bürokraside ve her türlü işkolunda ki ticaret faaliyetlerine dikkat edilmedi ve 15 Temmuz olayları ile her türlü pislikleri ortaya çıktı. O zaman, mühendis Binali Yıldırım, binlerce market zincirine sahip olanların raf bedeli (Rüşvet) şartlarını kontrol ettirip acilen stratejik önem taşıyan bu şartlara son verilmelidir. Eğer ki, raf bedeli (Rüşvet) şartı ile Türk sanayicisinden ürün alanlar, kontrol edilmezse Allah korusun, hem ülke hem de kendileri zararını göreceklerdir. 
 
Mühendis Binali yıldırım'a bir örnek verelim: Türk sanayicisi raf rüşveti vermek için, çalıştırdığı elemanların bir kısmının işine son veriyor. İşe son vermeler, Hükümeti ve toplumu zor duruma düşürmüyor mu? Ayrıca işsiz kalan insan, her türlü ahlaksızlıklara yönelir ve böylece güvenlik kuvvetlerinin böyle lüzumsuz işlerle uğraşmasına hiç mi dikkatleri çekmiyor? Mühendis Biaşbakan Binali Yıldırım, ''Gündostunu Düşmanını Tanıma Günüdür.'' Milli sesleniş sçzü, halen geçerlise ve inşallah da gerçerlidir. O zaman, acilen bu raf rüşvet şartına dur denilmesi gerekir. 
 
SORU? Eğer ki, FETÖ Terör örgütünün her türlü faaliyetleri kontrol altında olsaydı, 15 Temmuz olayları olur muydu? Raf bedeli rüşveti de, aynen FETÖ Terör örgütünün, Ekonomik versiyonudur.
NOT: Raf bedeli şartı'nın rüşvet ile ne ilgisi vardır diyerek dikkatinizi çekebilir. Dikkatlice okuduğunuz zaman, her şey açıkça ortaya çıkacaktır.
 
Muhterem Müslümanlar!
Kendisinin Cenab-ı Allah tarafından her yerde görüldüğüne ve bir gün yaptığı haram işler yüzünden mutlaka hesaba çekileceğine inanan insanların hayatlarında bu tür olumsuzluklara rastlanmaz.
 
Dünya malının dünyada kalacağını, insanın el emeği ve göz nuru ile kazandığının daha bereketli ve kıymetli olduğunu unutmamalıyız.
 
İmanın, Allah korkusunun ve Vatan sevgisinin zayıfladığı yerde o toplumun huzuru sarsılır.
 
Toplum hayatının ahengini bozan şeylerin başında rüşvet gelmektedir. Bu tür olumsuzluklar hayatı altüst eden ve vatanın stratejik işlerini yüzüstü bırakan ahlaki bir kangrendir.
 
Bulunduğu kurumun verdiği maaşla çalışmayı kabul eden bir kimsenin, iş sahibinden alacağı para, haksız olarak alınmış, haram bir paradır. Hatta iş sahiplerinin ''Hediye'' adı altında verdikleri bile rüşvettir ve haramdır. Zira o görevli, bu işi yapmazsa ve evinde otursaydı bu hediye kendisine verilecek miydi?
 
Rüşvet alıp vermek ve gözyummak; toplumun ahlakını bozan ve tembelliğe sürükleyen, vicdanlara leke düşüren ve temiz alınlarda kara leke oluşturan kötü bir alışkanlıktır..
 
Rüşvetin yaygın olduğu müesese ve toplumlarda bu alışkanlık, alan razı veren razı ve zararı yokmuş gibi telakki edilmekte, normal bir ticaret yaparmışcasına, alınıp verilmektedir.
Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: ''Allah'ın laneti, rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerine olsun.'' Başkja bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: ''Allah; rüşvet verene, rüşvet alana ve ikisi arasında elçilik yapana lanet etsin.''
 
 
Rüşvetin girdiği toplumda adaletsizlik yaygınlaşır. Emanetler ehline verilmez, stratejik önemi olan görevler layık olmayanların eline geçer. İnsanların birbirine güvenleri kalmaz. Hak haklıya verilmediği zaman, parası olana, hatırı sayılana ve gücü olana verilirse, dolayısıyla güçsüzlere ve yoksullara zulmedilmiş olur. Bunun sonucunda ise toplum düzeni sarsılır.
 
Rüşvetin zararı, ferde olduğu kadar cemiyete de dokunmaktadır. Yeryüzünde yaşayıp sonra helak olmuş milletlerin, batış sebeplerinde rüşvetin etkili olduğunu açıkça görmek mümkündür. Küçük bir kıvılcım, bazan bir evi ve hatta bir mahalleyi yakmaya kafi gelir. Rüşvetin miktarı az bile olsa onu ufak görmemelidir. O, bir ateş kıvılcım gibi, dini terbiyemizi ve Milli karakterimizi yıkar, ve vicdanları yangın görmüş beldeye çevirir. 
 
Değerli okuyucularımız!
Geşmiş milletlerin hayatını, asırların ötesine aktaran ve aksettiren bazı şeyler vardır. Tarih, edebiyat ve mahkeme arşivlerindeki kararlar... Bunlar incelendiği zaman, bazan göğüs kabartacak ahlaki ve Milli övünülecek, bazen de yüz kızartacak tablolara rastlamak mümkündür. Bunların iyi tarafını kendimize örnek kabul etmeli, kötülerden ibret alıp kaçmalıdır.
 
Bizden sonraki nesillere güzel bir isim ve iyi örnekler bırakabilmek için, takip edeceğimiz yolda Resul-i Ekrem Efendimiz'in sünnetlerini kendimize rehber bilmeliyiz. 
 
Bir iki örnekle bu konuyu izah edersek daha faydalı olur: Bir zamanlar Kaddafi döneminde Libya da ki, ihalelerde haddi hesabı olmayan rüşvet alışverişleri ve dış güçlerin Libya da ki, petrol ve sulu toprakların işletmesini ele geçirmeleri ve stratejik önem taşıyan bilgileri elde edebilmeleri için, üst düzey bürokratlar ve diğer yetkililere hediye adı altında milyonlarca dolar rüşvet hareketliliği bugün Libya'yı ne hale getirdiğini görüyoruz. Ayrıca Türkiye de, uzun yıllar Müslümanlara yardım adı altında bürokraside, politikada, eğitimde, Allah ve kur'an-ı Kerim yerine başka şeylere sığınmak ile her türlü iş kollarında sözde yardım adı altında şu ihaleyi şu na verirseniz bizim cemaate şu kadar yardım verecektir. Ayrıca Politikada da, şu bizim cemaattendir, vali, kaymakam, vali yardımcısı, genel müdür, müsteşar ve bürokrasinin her kademesinde ki, görevlendirilmeler rüşvetin ta kendisi değilmidir?
 
FETÖ Terör örgütünü kasdederek bu konuda, Recep Tayyip Erdoğan diyor ki: ''Müslümandır diye yardımcı olduk, nereden bilelim ki, ihanet şebekeleridir.''  Eğer birisine bir ihale verilecekse veya bir kişi stratejik önem taşıyan bir göreve getirilecekse, o ihaleyi alan ve göreve getirilen kişinin, Allah korkusu, Milli duygu ve düşünce ahlakına sahip olması şartıtır. Bir kişinin belediye başkan adayı olabilmesi için, rüşvet ''Hediye'' dağıtma ahlakı taşıyorsa ve sonra da Hacca gidip, Hacca giden kişi rüşvet yemez mesajını, riyakarlık duygularıyla toplumu aldatmanın ta kendisi değil midir? 
 
Libya da Kaddafi döneminde ki, rüşvetin cirit attığı dönemlerde ve Türkiye de, FETÖ Terör örgütünün, her türlü iş kolu ve devlet sektöründe ki, taraftarlarının insan kayırma ile aldıkları görevler ve tescilli olup halen kaymakam, Vali yardımcıları, belediye başkanları ve daha bir çok kurumda gizlice faaliyet sürdürenlere ne yazık ki, halen dokunulmuyor. Bu pisliklerin temizlenmemesi, rüşvet saltanatının sürdürdüğünün işareti değil midir?
 
Harici ve dahili ''İhanet şlebekeleri'' iyi bilmelidirler ki, rüşvet alıp verme düşünceleri ve etkinlikleri, 15 Temmuz da meyvelerini verdi ve sonunu gördük. Önce Allah onların belalarını verdi, sonra Büyük Türk Milletinin birlik-beraberlik ruhu, o çıkarcı ve bencil din taciri rüşvetçilere haddini bildirdi. 
 
Emevi Halifelerinden Ömer İbn-i Abdulaziz: ''Hediye, Resulullah zamanında hediyye idi. Bugün ise rüşvet olmuştur.'' demiştir. Bazı devletlerin yıkılış ve gerileme devirlerinde rüşvetin ne derecede yayıldığı ve ne kadar değişik isimler aldığını okurken, Ömer İbn-i Abdulaziz'in sözündeki inceliği takdir etmemek mümkün değildir. 
 
 
Birlik ve bütünlüğünü, anlık düşüncelere odaklanarak bozulmuş bir toplum, ileride telafisi imkansız maddi-manevi zararlarla karşılaşabilir. Gelmiş geçmiş bütün dinler ve bu dinleri insanlığa ulaştıran Cenab-ı Allah'ın elçisi Peygamberler, halkı hem bir tek 'Allah'a inanca çağırmışlar, hem de toplumun birlik ve beraberliğini sağlamaya çalışmışlardır. İnsanları, haramdan, kinden, hasetten, fitneden, fesattan, hasetten , öfkeden ve bütün düşmanlıklardan uzaklaştırmışlardır. Sevgi, saygı ve din kardeşliği esasına dayanan bir huzur ortamı meydana getirmek için çabalamışlardır.
 
Hüküm ve müeseseleriyle hak ve adaleti gerçekleştirmeyi esas alan İslam dini meşru kazanç yollarını belirtmiş ve her çeşit zulmü yasaklamıştır. Kur'an-ı Kerimde bu hususta şöyle buyruluyor:
''Aranızda mallarınızı haksızlıkla yemeyin; bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu hakimlere aktarmayın. Duanız kabul olmazsa, ne ehemmiyetiniz var''
 
Yüce dinimize göre, yer ve gökteki bütün meşru nimetler insanın faydasına sunulmuştur. Tarım, sanat, ticaret ve sağlık hizmeti gibi mesleklerin hepsi cemiyet için lüzümlu işlerdir. 
 
 
DEĞERLİ OKUYUCULAR!
Rüşvet, toplumun en büyük hastalıklarından ve en önemli tehlike habercilerindendir. Rüşvet, haklıyı haksız; doğruyu yalancı liyakatlıyı ehliyetsiz duruma düşürür. Öte yandan ehliyetsiz ve liyakatsız kişiler ehil ve başarılı görülür yasak ve gayri meşru işler normal ve meşru imişcesine işlenir. Adalet ve hakkaniyete riayet edilmeyen toplumlarda; herkes hakkını, kendi kuvvet ve kabiliyetini kullanarak almaya yeltenir. Bu ise, huzursuzluğun, ekonomik-anarşik terörlerin kökleşmesi demektir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde: ''Rüşvet veren de alan da cehennemliktir.'' buyurmak suretiyle bu kötülüğü yasaklamıştır.  Başka bir hadis-i şerif de: ''Adalet güzeldir; fakat devlet yöneticilerinde olursa daha güzeldir.'' buyuruyor.
 
İslam dinin de, emanetlerin ehline verilmesini emretmiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde:''İş (görev), layık olmayana verildiğinde kıyameti bekleyin.'' buyurmuşlardır. İslam, hak ve Adalet kavramı ile bağdaşmayan bir içtimai felaket olan rüşveti, kesin olarak yasaklamış, bu çeşit kazançları haram saymıştır. Hatta rüşvet alanın daha sonra tevbekar olarak verilen maddenin elkonulmasıyla işin bittiğini kabul etmemiş; rüşvet olarak alınanın geri verilmesini gerekli saymıştır.   
 
Allah korkusu ve Vatan sevgisi nedir bilmeyen riyakarlar, rüşvet ve kayıtdışı kazançları ile Vatana, ekmek yediği kurumuna ve ailesine, en büyük ihaneti yaptığının bilincinde midirler acaba? 
 
İnsan, huzur, güven ve mutluluğu ancak, fertlerin biribirlerine sevgi, saygı ve din kardeşliği duyguları ile bağlı, yaşama şuuruna varmış, düzenli bir cemiyette duyabilir. Bu itibarla, kişinin hem kulluk görevlerini yapabilmesi, hem de ailesine, milletine ve bütün insanlığa karşı görevlerini sadakat ve samimiyetle yerine getirebilmesi, ancak içinde yaşadığı toplumun Allah korkusu, Vatan sevgisi ahlakına ve ahengine bağlıdır. Birlik ve beraberliğin yerine bencilliğin, bölücülüğün, parçalanmanın, fitne ve ekonomik-anarşik terörün hakim olduğu bir toplumda İslam'ı yaşamak da, yaşatmak da mümkün olabilir mi?
 
 
Cümle Vatan şehitlerini, T. C.'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü, Rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hasta ve yaralılara acil şifalar dileriz.
 
KAYNAKÇA: Kur'an-ı Kerim tefsiri ve Hadis-i şerifler: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Yayın No: 207 ve 635 no'lu yayınlarYorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Yazarlarımız Haberleri

Başlık Tarih
 
BİLEN İÇİN ŞİFA HER YERDE21 Ağustos 2019
Türk İslam geleneklerinde Kurban Bayramı10 Ağustos 2019
Türk Ahlakı ve Müslümanlık29 Temmuz 2019
Mehmet Özyavuz'un 15 Temmuz Mesajı14 Temmuz 2019
Bırakın dünyayı gençler yönetsin!14 Temmuz 2019
15 TEMMUZ İKTİSADİ DEMOKRASİ İÇİN BAŞLANGIÇ OLSUN14 Temmuz 2019
BİR LGS KABUSU DAHA YAŞARKEN ENGELLİ ÖĞRENCİLER NE OLACAK??13 Temmuz 2019
Osmanlıdan son kopan toprak idi Arnavutluk!28 Haziran 2019
TÜRK AHLAKI VE DEMOKRASİ19 Haziran 2019
Hadi artık sınava hazırsınız, gülümseyin14 Haziran 2019
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEİMİ13 Haziran 2019
Yetim Hakkı ve İslamiyet03 Haziran 2019
Bu Gecenin Kadrini Bilmek gerek.31 Mayıs 2019
Sosyal Yardılaşma ve Sadaka-i Fıtır27 Mayıs 2019
KONUŞMAK YADA SUSMAK HANGİSİ !21 Mayıs 2019
AYI MİSALİ SEVERKEN ÖLDÜRÜYORUZ EVLATLARIMIZI...21 Mayıs 2019
KIRK HARAMİLER18 Mayıs 2019
Ben annemin en çok bana dua etmesini sevdim!13 Mayıs 2019
Teravih namazı ve sağlığımız12 Mayıs 2019
Nostaljik giyimli arkadaşımız08 Mayıs 2019
İslam dininde Hikmetleri ile Ramazan08 Mayıs 2019
چاوشئۆغڵو رۆشت و دەنگدانەوەیەکی خۆشی لە هەولێر (ئەربیل) جێهێشت...01 Mayıs 2019
Domuz ürünleri satışı ve RAF bedeli şartı iyi gelecek25 Nisan 2019
Türk Milletinin teminatı, Türk gençliğidir23 Nisan 2019
Berat Gecesi Büyük bir Fırsattır.19 Nisan 2019
AKTEMUR’DAN KANDİL MESAJI19 Nisan 2019
Hıyar'ın şaşırtıcı faydaları12 Nisan 2019
Harran, Bu İş Bitmiştir Dedi29 Mart 2019
31 Mart seçimi kritik Eşiğimiz23 Mart 2019
Milli ruh ekseninde Çanakkale Zaferi18 Mart 2019
TANRI’NIN VERDİĞİNİ YATIRIMLAR DEĞERLENDİRMELİ...23 Şubat 2019
Görüntü kirliliği gün gittikçe artıyor!20 Şubat 2019
HAYATIMIZ ŞİFRE20 Şubat 2019
Araplarıma Hakaret Eden Cemal Enginyurt'u Kınıyorum13 Şubat 2019
TUNCELİ’NİN BÜYÜK DEĞİŞİMİ13 Şubat 2019
ÖNCELİK HAYATIN ÖNCELİK YAYANIN07 Şubat 2019
"Maydanoz" deyip küçümsemeyin06 Şubat 2019
" İLERİ EY MUS'AB İLERİ! "05 Şubat 2019
MÜ'MİNLERİN KUR'AN'DA GEÇEN 50 ÖZELLİĞİ01 Şubat 2019
OVANIN FATİHİNE YAZARLAR DA SAHİP ÇIKTI28 Ocak 2019
Sosyal Medyanın Ortaya Çıkışı25 Ocak 2019
KİM Mİ HAKLI?? TABİKİ ETİK BASIN...24 Ocak 2019
Azaltın, yeniden kullanın ve geri dönüştürün!23 Ocak 2019
ÜÇ "R" NEDİR?22 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...16 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...15 Ocak 2019
ŞANLIURFA ÜZERİNDEN GÜNEYDOĞU OKUMALARI....12 Ocak 2019
ÜMMETİN KURTULUŞ REÇETESİ09 Ocak 2019
Mübarek Elma, Hem Deva Hem Şifadır07 Ocak 2019
ASGARİ ÜCRET VE GÜNDEM04 Ocak 2019
DİZ-MAFSAL AĞRILARI VE KUVVET ŞURUBU REÇETELERİ31 Aralık 2018
BİR VALİ DÜŞÜNÜN; YAKAMOZ MİSALİ...21 Aralık 2018
Ölümlü Bu Dünya Be Kardeşim14 Aralık 2018
SOSYAL MEDYA VE SİNEMA13 Aralık 2018
Lahananın Şaşırtıcı Faydaları08 Aralık 2018
Lahanann şaşırtıcı faydaları07 Aralık 2018
Bizim Gayemiz ŞAN - ŞÖHRET Olamaz30 Kasım 2018
Bu kadar politize olmaya gerek var mı?29 Kasım 2018
YAVRU VATAN YUVADAN UÇMAKTA KARARLI...28 Kasım 2018
Mart seçimleri borsasında hisse senedi alma yarışı25 Kasım 2018
Neden Yine Mehmet Özyavuz?21 Kasım 2018
BİZ; ESKİ SİZ’ İ ÇOK ÖZLEDİK...19 Kasım 2018
Mevlid kandili ve birlik-beraberlik ruhu19 Kasım 2018
Pamukkale Travertenleri; Kaplıca suları ile çökelmiş karbonat minerallerinin izdivacı gibi idi!13 Kasım 2018
SOSYAL MEDYA VE SİYASET 12 Kasım 2018
Recep Tayyip Erdoğan'ın Sevgisi Hesabi Değil Hasbidir12 Kasım 2018
ATATÜRK ve İslam Dini09 Kasım 2018
Neden Mehmet Özyavuz?06 Kasım 2018
Çini sanatı; sanki estetik pistinde renklerin ateşle dansı gibi idi!01 Kasım 2018
Köşe Yazarımız Numan Aladağ'ın Kaleminden....29 Ekim 2018
Başkan Özyavuz: Benim Gecem Gündüzüm Harran24 Ekim 2018
KÜRESEL ZULMÜN KAYNAĞI22 Ekim 2018
Kaderi anneler mi yazar?18 Ekim 2018
YENİ MEDYA NEDİR?17 Ekim 2018
Benim çocuğum çok zeki ama ders çalışmıyor!09 Ekim 2018
Harran Aslanlı Kapı ve İbrahim Tatlıses Müzesinden izlenimler05 Ekim 2018
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI’ NDA NELER OLDU?????04 Ekim 2018
HERŞEY MİLLİ EKONOMİ İÇİN27 Eylül 2018
Televizyonların Ev Yaşamındaki Yeri24 Eylül 2018
Kim hatalı dersiniz?21 Eylül 2018
“OKU” MUHATABI16 Eylül 2018
UFAK KIRINTILAR BIRAKIN Kİ GENÇLER ARKANIZDAN GELSİN...15 Eylül 2018
FİYASKO TANITIM GÜNLERİ VE GERÇEK DİYARBAKIR13 Eylül 2018
Popüler Kültür Ve Sosyal Medya12 Eylül 2018
Geri dönüşüm bile okyanusların kirlenmesini önleyemiyor!01 Eylül 2018
Bizler bayramları dolu dolu ve coşkulu yaşardık!27 Ağustos 2018
Kurban Bayramı ve Mutluluğumuz19 Ağustos 2018
Köşe Yazarlarımızdan Yaşar İçen'in Kaleminden16 Ağustos 2018
Medyada Nefret Söylemi13 Ağustos 2018
Vatan Sevgisi ve Raf Bedeli Şartı13 Ağustos 2018
EKONOMİ PAKETİNDE EV KADINLARI UNUTULDU...11 Ağustos 2018
AYDIN MARUF BÖLGENİN DENGE UNSURU09 Ağustos 2018
DİYARBAKIR ÖĞRENCİ KAYBEDİYOR!!03 Ağustos 2018
PAPAZ ERİĞİ, BÜYÜSÜ VE ŞİMDİ DE KRİZİ...01 Ağustos 2018
Domates de ki mucizeler ve yerli malı30 Temmuz 2018
BU DURUM ÇOK KÖTÜ KOKUYOR!30 Temmuz 2018
“ ASKIDA EKMEK “ 26 Temmuz 2018
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN' IN AŞİRETLER ÇIKAR(T)MASI26 Temmuz 2018
ÇOCUKLAR İÇİN HER YOLU DENEMEYE EVET!!!24 Temmuz 2018
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ23 Temmuz 2018
IRAK' TA "AFRİKA SENDROMU" MU YOKSA BAŞKA OYUNLAR MI??19 Temmuz 2018
NEDEN Mİ KISKANIYORLAR??????16 Temmuz 2018
Kahraman TÜRK Milleti'nin ''15 Temmuz'' Zaferi14 Temmuz 2018
BODRUM' UN İÇLER ACISI HALİNE GELSİN TÜM TOTEMLER...14 Temmuz 2018
Mahalleden gerçek kahramanlarım!11 Temmuz 2018
TÜM ALGI LİSTELERİNE KARŞI YENİDEN SÜLEYMAN SOYLU!!11 Temmuz 2018
HEPİMİZ ASKER RUHLUYUZ FAKAT......09 Temmuz 2018
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER07 Temmuz 2018
SİVEREK' TEN BOY VEREN ***BİR SİHİRLİ KALEM...06 Temmuz 2018
PANİK BUTONU HALLERİMİZ...30 Haziran 2018
OLDU DA BİTTİ MAŞALLAH... HAYDİ HAYIRLISI28 Haziran 2018
Oğulotu ve gizli mucizeleri26 Haziran 2018
""SEN AĞA BEN AĞA BU İNEĞİ KİM SAĞA""22 Haziran 2018
Güçlü irade ve Adalet21 Haziran 2018
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADELE VAKTİDİR18 Haziran 2018
Beni hissedebilecek misin anneciğim!13 Haziran 2018
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti08 Haziran 2018
VAADLER TAMAM!!! PEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM NE DURUMDA????08 Haziran 2018
FENERBAHÇE ARTIK HUZUR VE BAŞARI İSTİYOR06 Haziran 2018
Yarın ahirette beni affedebilecek misin be çocuk?05 Haziran 2018
Yarın ahirette beni affedebilecek misin be çocuk?04 Haziran 2018
24 Haziran Zaafer olsun04 Haziran 2018
MARKAMIZ YOKMUŞ!!!! NEDEN OLSUN Kİ????02 Haziran 2018
SEÇİM VAR MİLLET NEDEN BU SUSKUNLUK??30 Mayıs 2018
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF28 Mayıs 2018
SAFEEN DİZAYEE İLE TÜRKİYE ÜZERİNE28 Mayıs 2018
NE ÇOK ÇEKTİ EBABİLLER ELİMİZDEN!!!20 Mayıs 2018
PARTİ VE GÖRÜŞLER ÜSTÜ İNSANLAR!!!18 Mayıs 2018
Filistin’de Ramazan’ın İlk Günü: Sessiz Çığlık!18 Mayıs 2018
Ramazan- Şerif ve Huzurumuz15 Mayıs 2018
YAĞMUR ALTINDA "KATIKSIZ HUZUR"....14 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırım'ın Dikkatine!12 Mayıs 2018
Kitaplarınızı tutsak ettiğiniz raflardan çıkarın artık!09 Mayıs 2018
TÜRKİYE İLE SAĞLAM KÖPRÜLER KURMALIYIZ..08 Mayıs 2018
IRAK; YAKIN OLMALI....06 Mayıs 2018
Berat Gecesinin bereketi29 Nisan 2018
Ülkeme Hizmet için “Var mısın”?27 Nisan 2018
REHAVET VE RUTİN EN BÜYÜK DÜŞMANDIR!!23 Nisan 2018
AKTİF SİYASETTE OLMAMAKLA BİRLİKTE CİHAN ENSARİOĞLU...22 Nisan 2018
ÇOK MU İSTİYORUZ???20 Nisan 2018
ARHAVİ' DEN SELAM VAR.....18 Nisan 2018
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR16 Nisan 2018
VİZYON OLMADAN OLUR MU Kİ????16 Nisan 2018
“BANA SEVDA YEMEĞİ PİŞİRMELİSİN” 15 NİSAN ŞEF BAYRAMINDA…14 Nisan 2018
KARDEŞLİK EKSPRESİ11 Nisan 2018
ÇAKMA LİDERCİKLER !!!!!09 Nisan 2018
Şahsiyet ve Topluma Hizmet01 Nisan 2018
Projelerin renkli dünyalarına bir girebilsek!29 Mart 2018
MECLİSTEN ÜLKEYE BİR PENCERE... MEHMET ALİ CEVHERİ28 Mart 2018
Karaciğer Yağlanmasına bitkisel destek27 Mart 2018
Yetim Hakkı ve İslamiyet25 Mart 2018
Regaip Kandili ve Biz21 Mart 2018
Çanakkale Ruhumz ve Anzaklar17 Mart 2018
İnsanlığımız imtihandan geçiyor!14 Mart 2018
HASTALIK MI YOKSA ŞİFA MI???12 Mart 2018
TÜRKLER KİMDİR09 Mart 2018
KASTAMONU KÜRE KİLİMLERİ, İSTİKBALİNİ İSTİKLÂL YOLUNA SEREN ŞERİFE BACI GİBİ…08 Mart 2018
YUMURTAYI İÇERİDEN KIRMAK...03 Mart 2018
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL02 Mart 2018
ETEĞİNDEKİ TOHUMLARI CÖMERTÇE SAVURMALI İNSAN...28 Şubat 2018
En sağlıklı beslenme, evde yapılan besinle olur!27 Şubat 2018
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet 19 Şubat 2018
Ya telefonumu evde unutursam!17 Şubat 2018
"ODA" LARDAN BİRER BAŞKAN GELİR BİZLERE!!!!15 Şubat 2018
Her sabah alacağımız kararlar, Her akşam kendimize soracağımız sorular11 Şubat 2018
FARUK ÇELİK' İN SÜRPRİZ ŞANLIURFA ZİYARETİ07 Şubat 2018
Tüm Canlılar Bir gün Plastik Atık Yutacaktır!07 Şubat 2018
Yazarımız Numan Aladağ'ın Yazısı04 Şubat 2018
"NEDEN DOĞDUĞUNU" ANLAMALI İNSANOĞLU01 Şubat 2018
İSTİKLÂLDEN İSTİKBALE YÜRÜYEN ŞERİFE BACI, MİLLİ MÜCADELENİN KADIN KAHRAMANI.27 Ocak 2018
CİLT GÜĞZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER22 Ocak 2018
YASAKLAR CAZİPTİR UNUTULMASIN!!!!!18 Ocak 2018
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA14 Ocak 2018
SEN BENDEKİ ENNN GÜZEL ŞEYSİN...08 Ocak 2018
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR08 Ocak 2018
EŞŞEĞİN AKLINA KARPUZ KABUĞU...05 Ocak 2018
Hani deriz ya;04 Ocak 2018
TOPLUMUN NABZINI İYİ TUTMAK GEREKİYOR02 Ocak 2018
MİSAFİR AĞIRLAMA GELENEKLERİ31 Aralık 2017
TARİH ACI OLAYLARDA TEKERRÜR EDER AKILLANMAZ İSEK!!!!! 28 Aralık 2017
SEYMEN ALAYLARI BUGÜN DİKMEN SIRTLARINA ATATÜRK'Ü KARŞILAMAYA GİDİYOR.27 Aralık 2017
Zencefil varken, Grip kader olmasın25 Aralık 2017
TİCARET; DİL, DİN, IRK DİNLEMEZ...25 Aralık 2017
*SIĞIR* DEMİŞKEN HATIRLADIM...22 Aralık 2017
"BEN AŞK-I SEÇTİM"18 Aralık 2017
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR17 Aralık 2017
ŞİMDİ SORGU ZAMANI13 Aralık 2017
Ayla filmini izlerken hayal dünyama takılanlar!11 Aralık 2017
Zehirli tuzakta internet’in etkisi11 Aralık 2017
EBABİLLER NEDEN GELSİN Kİ????08 Aralık 2017
SİYASET CİĞER BİZLER KEDİ...04 Aralık 2017
Sahi bunlar; ahiretinde var olduğunu hiç düşünmüyorlar mı?30 Kasım 2017
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun29 Kasım 2017
Bir Kereden Çok Şey Olur27 Kasım 2017
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL23 Kasım 2017
Kimyasal terör20 Kasım 2017
Iğdır ve üniversitesi misafirperverlikleri ile bizleri mest etti!17 Kasım 2017
BESLENME VE MİLLİ TARIM17 Kasım 2017
JOKER GÜLÜŞLER13 Kasım 2017
Metamfetamin: Yeni Tehlike13 Kasım 2017
PROJE İNSANLAR10 Kasım 2017
HACKERLAR TİCARİ SIRLARIN PEŞİNDE10 Kasım 2017
YARINI KODLAYAN ÇOCUKLAR İÇİN KOŞULACAK08 Kasım 2017
ALLAH İYİ -LİK VERECEK Mİ ÜLKEYE??01 Kasım 2017
Plastik kaplamalar ve atıklar ruh halimi de bozuyor!01 Kasım 2017
CUMHURİYET'' BAYRAMDIR29 Ekim 2017
ZEMBEREĞİ BOŞALMIŞ CÜMLELER!!!27 Ekim 2017
Terör ve hastalık oluşturan sektörler24 Ekim 2017
Aladağ, Aynı Hassasiyeti Bekliyoruz. 20 Ekim 2017
Bağımlılık tedavisinde aile etkisi20 Ekim 2017
Tarihimi tekrar yaşadığım şehirlerdi; Bilecik ve Söğüt20 Ekim 2017
Sosyal Medyada Başarı17 Ekim 2017
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ15 Ekim 2017
YARINI KODLAYANLAR” PROJESİ15 Ekim 2017
Sitelere güvenlik ipuçları10 Ekim 2017
KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ02 Ekim 2017
Düşler Akademisi23 Eylül 2017
AŞIRI DOZ İNTERNET İNTİHARI ARTIRIYOR!21 Eylül 2017
TÜRKİYE İÇİN HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY MUTLAKA VARDIR.19 Eylül 2017
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ11 Eylül 2017
Oyun oynarken oyuna gelmeyin!06 Eylül 2017
Bir Kurban Bayramı Daha Mesajlaşma ile Geçti!05 Eylül 2017
DÜNYA' NIN DİBİ TUTTU!!!!02 Eylül 2017
Yazarımız Numan Aladağ'ın Kaleminden. (Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde)31 Ağustos 2017
ZAFER BAYRAMININ 95. YIL DÖNÜM COŞKUSU29 Ağustos 2017
Salatalıkla Sağlığı Yakala21 Ağustos 2017
KENDİ CELLADINA DÖNÜŞMEK!!!!! 19 Ağustos 2017
İSA ALTUN YAZISI18 Ağustos 2017
Tatil valizi mi güvenlik mi?11 Ağustos 2017
Veride çözüm: Kimola10 Ağustos 2017
HALAYA - GERDAN KIVIRMAYA MOLA10 Ağustos 2017
NEYE YARAR Kİ…04 Ağustos 2017
TULSİ (FESLEĞEN)'NİN FAYDALARI03 Ağustos 2017
Veri İhlalinin etkisi01 Ağustos 2017
Madde bağımlılığı bilinç ile aşılır31 Temmuz 2017
MAVİ BALİNA OYUNU OYNAYAN ÇOCUKLAR İNTİHAR EDİYOR26 Temmuz 2017
DİYALOG VE "OTORİTENİN RENGİ"24 Temmuz 2017
İSA ALTUN YAZISI21 Temmuz 2017
SUNUM STRATEJİSİ19 Temmuz 2017
TÜRKİYE SOFRASINDA İHANET YEMEĞİ PİŞİRENLER, 7 DEĞİL, 77 KUŞAK BİTTİLER.14 Temmuz 2017
ŞEHİT ÇOCUKLARINA EĞİTİM DESTEĞİ13 Temmuz 2017
Mühendis Binali Yıldırım'ın (Başbakan) Dikkatine!03 Temmuz 2017
Muşlu Çocuklar Bilimle Buluştu28 Haziran 2017
Mü'minlerin Bayramı24 Haziran 2017
Kadir Gecesi bir fırsattır21 Haziran 2017
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR10 Haziran 2017
Çocuklar, fen ve matematiği dijital oyunlarla öğrenecek08 Haziran 2017
“Yarını Kodlayanlar” projesi04 Haziran 2017
Parmaklarınıza ne kadar güvenebilirsiniz01 Haziran 2017
RAMAZAN-I ŞERİF'İN GETİRDİKLERİ31 Mayıs 2017

Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
2019 BELEDİYE SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİNİZ?

AK PARTİ
CHP
MHP
İYİ PARTİ
BDP
DİĞER

Sonuçlar
En Çok Okunan
Sayfalar
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Radyo

Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anasayfa | Sohbet Odasi
CH