harranajans
 
Ana Sayfa > Yazarlarımız

Sonradan Görme Psikolojisi
03 Şubat 2016
Köşe Yazarımız Numan Aladağ'ın Kaleminden
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Ey Yüce Türk İslam Alemi!
Türk varlığının sönmez güneşi tarihteki Mehmetçiğe ve polise, bugünkü ve yarınki Mehmetçik ve polise  yaşayan sonsuz sevgimizi taşıyan, Şehit Mehmetçik ve polisimizin ailelerine ve Büyük Türk Milletine, Cenab-ı Allah sabır-ı cemil ihsan eylesin. Ruhları şad olsun.
 
DEĞERLİ OKUYUCULARIMIZ!
Mutlu olabilmek için sonradan görme ve sonradan Müslüman olabilmek için özel koşullara ihtiyaç yoktur, mutluluk, Allah'tan korkma ve Vatan sevgisi ile kendi icraatlarımıza bağlıdır.
 
Ey sonradan görenler! Bilmeden yapılan hatalar yanlışlığın kendisidir, bilerek göz yumulan hatalar ise Vatana ihanet etmenin ta kendisidir. 
 
Dünyanın her tarafından sonradan görme kimseler vardır. İkinci dünya savaşından günümüze kadar sayıları artan bu insanlar, taşıdıkları bazı özelliklerle kendilerini belli ederler. Diğer insanlardan ayırırlar.
 
Gerçekten, sonradan görmeler her zaman ve her yerde kendilerini göstermeye, iyi tanıtmaya çalışırlar. Fırsat buldukça menfaatler müşterektir ahlakını uygulayarak, yerli ve yabancı iş adamlarının taleplerini yerine getirerek, bulundukları makam ve mevkilerde kalma suresini uzatmayı iyi bilirler. Daima fırsatlar arayarak, bularak, yaratarak kendilerini överler. Evdeki rahat konforlu hayatlarından, servetlerinde, mülklerinden, zenginliklerinden bahsederler. Her gün, yaptıkları alış verişleri, çevresine duyurmak amacıyla, anlatırlar. Alış verişlerde harcadıklarını bildirirler. Evlerinde hizmetçi çalıştırdıklarını sezdirecek şekilde konuşurlar. şahsının ve birinci-ikinci derece akrabalarının başarılarını büyütürler. Çevresinden ve tanıdıklarının yanından başarısız, önemsiz görünmekten ürkerler. Övünmekten, beğenilmekten aşırı derecede hoşlanırlar. İyi taraflarını işittikleri zaman çok sevinirler. Daima beğenilmek, takdir edilmek arzusunu duyarlar. Buna karşılık, başkalarını kolay kolay beğenmezler. Herkeste bir eksiklik ararlar. Çoğu zaman aradıklarını bulurlar. Başkalarının giyinme, kuşanma, çalışma bakımından hatalı görme düşüncesindeler. Kendileriyle mukayese ederler. Bütün mukayeselerinde bencillik zihniyetiyle kendilerini karlı çıkamaya çalışırlar. Çevresinde yaşayanları ve tanıdıkları kimseleri küçük görme gayretindeler. Hiç kimseden memnun olmazlar. Konuşup, karşılaştıklarının düşünce ve duygularına bir önem vermezler. Herkesten daha iyi düşündüklerine inanırlar. Duygularının inceliklerini açık veya kapalı bir şekilde belirtmeye çalışırlar. Bütün bunların neticesi olarak başkalarının düşüncelerini kabul etmekte zorluk çekerler. Sözlerine göre hareket etmekten kaçınırlar. Kendi fikirlerinin benimsenmesini isterler. Beklediklerini bulamayınca küserler, sinirlenirler. Başkalarının emirlerine göre hareket etmekten hoşlanmazlar. Her yerde kendilerine bağlı insanlar ararlar. Kendilerinden çok dini, Milli inançlıları ve Vatan sevgisini ruhunda taşıyanları kıskanırlar. Daima tehdit savururlar. Atalarının haram yollarla elde ettikleri o mal varlığını alın teri ile kazandıklarını söylerler. İkamet ettikleri yöreye ayak uydurmayı ihmal etmeyip, daima perde arkası fırsatlar ve soydaşlarını bulunca aslına rücu ederler. Diğer taraftan, bu insanlar, asil görünmek, kibar; nazik tanınmak için büyük gayretler sarf ederler. Soylarını, ailelerini, yakınlarını, akrabalarını asil göstermeye çalışırlar. Bilgili, kültürlü, görgülü görünmek arzusunu duyarlar. Vatan sever görünmek ve soylarını gizlemek için, evlerinin tepesine ve arabalarına Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağı asarlar. Babaları ve dedeleri, fabrika ve çiftliklerde şoför, aşçı ve hizmetçi iken birden bire binlerce dönüm tarla, bina ve lüks araba sahibi olmanın heyecanını yaşarlar. Siyasette, Vatan sever ve Vatan haini demeden bürokrasideki sorunlarını çözmek için, iş başında kim var ise, aleni onu desteklediklerinin mesajını verirler. Dede ve babaları tarafından dikilen zararlı meyve ağaçlarının meyvelerini yedikçe, çözümü olamayan, hastalık ve huzursuzlukların acısını çekerler. Menfaatler müşterektir fırsatını, düğünlerde, dini bayramlarda, Takvim (Yılbaşı) yılında ve diğer sorun çözme ziyaretlerinde hediye verme yarışına girerler. Giyinmeye fazla düşkün olurlar. Çevresine çeşitli elbiseye sahip olma havasını verirler. Çarşıya çıktıkları zaman, mutlaka alış veriş yaptıklarını belirtirler. Aldıklarını çevresine gösterirler. Başkalarının giyim tarzını beğenmezler. mutlaka bir kusur bulurlar.
 
Sonradan görmeler, sosyal ekonomik durumları zayıf olanları küçümserler. Onların bulundukları yerlerde kalmazlar. Daima onlardan uzak dururlar. Menfaatler müşterektir ahlakından uzak olup, hediye kabul etmeyen Allah korkusu, ruhunda Vatan sevgisi olan ve daima haklı haksız demeden emredersin efendim demeyenlerin bürokraside ve siyasette yer almaması için, maddi-manevi her türlü destek vermeden geri kalmazlar. Paraya önem verirler. Para ile her şeyin yapılabileceğine inanırlar. Bu inancı çevrelerinde yaymaya uğraşırlar. Kendilerini Dini-milli inançları, yaptıkları hayırlı işlerle ve asaletleri ile değil, etiketleri ve mal varlığı ile değerlendirirler. 
 
Sonradan görmelerin ortaya çıkmalarında rol oynayan başlıca sebepler, bu insanların ekonomik ve sosyal durumlarında meydana gelen ani değişikliklerdir.
 
Her insanın bir özvarlık görüşü, kendini değerlendirme şekli vardır. İnsanın hayatının herhangi bir anındaki bu özvarlık görüşü o ana kadar yaşanan hayatın bir neticesidir, eseridir.
 
Bugün dünü büsbütün ortadan kaldıramaz. Bu günün insanını sadece bugünün bir varlığı halinde göremeyiz. Bugünün insanı aynı zamanda dünün de insanı olduğu unutulmamalıdır. Bu günde düne ait bir çok şeyler vardır.
 
Müsbet özvarlık görüşü olumlu veya olumsuz olur. Olumlu özvarlık görüşü geçmişteki hayat çağlarını normal ahenkli bir şekilde idrak edenlerde kendini gösterir. Olumsuz özvarlık görüşü ise, tersine olarak, geçmişlerini gerektiği gibi yaşıyamıyanlarda meydana gelir ve hayat boyunca etkisini gösterir.
 
Şuuraltlarında olumsuz özvarlık görünüşünü barındıran insanlar kolay kolay olumlu özvarlık görünüşüne ulaşamazlar. Kendilerini görmek istedikleri gibi görmek imkanına kavuşamazlar. Zaman zaman kendilerini görmek istemedikleri şekilde görmekten uzak kalamazlar. Sonradan görme dediğimiz insanlarda da aynı hallere rastlamaktayız.
 
Cenab-ı Allah, Yüce Türk İslam alemini, sonradan görme psikolojisi ve riyakarlık ahlakına sahip olanların şerrinden korusun!
 

Cümle Vatan şehitlerini, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü, Rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hastalara acil şifalar dileriz.

Cümle Vatan şehitlerini, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü, Rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hastalara acil şifalar dileriz.Ey Yüce Türk İslam Alemi!
Türk varlığının sönmez güneşi tarihteki Mehmetçiğe ve polise, bugünkü ve yarınki Mehmetçik ve polise  yaşayan sonsuz sevgimizi taşıyan, Şehit Mehmetçik ve polisimizin ailelerine ve Büyük Türk Milletine, Cenab-ı Allah sabır-ı cemil ihsan eylesin. Ruhları şad olsun.
 
DEĞERLİ OKUYUCULARIMIZ!
Mutlu olabilmek için sonradan görme ve sonradan Müslüman olabilmek için özel koşullara ihtiyaç yoktur, mutluluk, Allah'tan korkma ve Vatan sevgisi ile kendi icraatlarımıza bağlıdır.
 
Ey sonradan görenler! Bilmeden yapılan hatalar yanlışlığın kendisidir, bilerek göz yumulan hatalar ise Vatana ihanet etmenin ta kendisidir. 
 
Dünyanın her tarafından sonradan görme kimseler vardır. İkinci dünya savaşından günümüze kadar sayıları artan bu insanlar, taşıdıkları bazı özelliklerle kendilerini belli ederler. Diğer insanlardan ayırırlar.
 
Gerçekten, sonradan görmeler her zaman ve her yerde kendilerini göstermeye, iyi tanıtmaya çalışırlar. Fırsat buldukça menfaatler müşterektir ahlakını uygulayarak, yerli ve yabancı iş adamlarının taleplerini yerine getirerek, bulundukları makam ve mevkilerde kalma suresini uzatmayı iyi bilirler. Daima fırsatlar arayarak, bularak, yaratarak kendilerini överler. Evdeki rahat konforlu hayatlarından, servetlerinde, mülklerinden, zenginliklerinden bahsederler. Her gün, yaptıkları alış verişleri, çevresine duyurmak amacıyla, anlatırlar. Alış verişlerde harcadıklarını bildirirler. Evlerinde hizmetçi çalıştırdıklarını sezdirecek şekilde konuşurlar. şahsının ve birinci-ikinci derece akrabalarının başarılarını büyütürler. Çevresinden ve tanıdıklarının yanından başarısız, önemsiz görünmekten ürkerler. Övünmekten, beğenilmekten aşırı derecede hoşlanırlar. İyi taraflarını işittikleri zaman çok sevinirler. Daima beğenilmek, takdir edilmek arzusunu duyarlar. Buna karşılık, başkalarını kolay kolay beğenmezler. Herkeste bir eksiklik ararlar. Çoğu zaman aradıklarını bulurlar. Başkalarının giyinme, kuşanma, çalışma bakımından hatalı görme düşüncesindeler. Kendileriyle mukayese ederler. Bütün mukayeselerinde bencillik zihniyetiyle kendilerini karlı çıkamaya çalışırlar. Çevresinde yaşayanları ve tanıdıkları kimseleri küçük görme gayretindeler. Hiç kimseden memnun olmazlar. Konuşup, karşılaştıklarının düşünce ve duygularına bir önem vermezler. Herkesten daha iyi düşündüklerine inanırlar. Duygularının inceliklerini açık veya kapalı bir şekilde belirtmeye çalışırlar. Bütün bunların neticesi olarak başkalarının düşüncelerini kabul etmekte zorluk çekerler. Sözlerine göre hareket etmekten kaçınırlar. Kendi fikirlerinin benimsenmesini isterler. Beklediklerini bulamayınca küserler, sinirlenirler. Başkalarının emirlerine göre hareket etmekten hoşlanmazlar. Her yerde kendilerine bağlı insanlar ararlar. Kendilerinden çok dini, Milli inançlıları ve Vatan sevgisini ruhunda taşıyanları kıskanırlar. Daima tehdit savururlar. Atalarının haram yollarla elde ettikleri o mal varlığını alın teri ile kazandıklarını söylerler. İkamet ettikleri yöreye ayak uydurmayı ihmal etmeyip, daima perde arkası fırsatlar ve soydaşlarını bulunca aslına rücu ederler. Diğer taraftan, bu insanlar, asil görünmek, kibar; nazik tanınmak için büyük gayretler sarf ederler. Soylarını, ailelerini, yakınlarını, akrabalarını asil göstermeye çalışırlar. Bilgili, kültürlü, görgülü görünmek arzusunu duyarlar. Vatan sever görünmek ve soylarını gizlemek için, evlerinin tepesine ve arabalarına Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağı asarlar. Babaları ve dedeleri, fabrika ve çiftliklerde şoför, aşçı ve hizmetçi iken birden bire binlerce dönüm tarla, bina ve lüks araba sahibi olmanın heyecanını yaşarlar. Siyasette, Vatan sever ve Vatan haini demeden bürokrasideki sorunlarını çözmek için, iş başında kim var ise, aleni onu desteklediklerinin mesajını verirler. Dede ve babaları tarafından dikilen zararlı meyve ağaçlarının meyvelerini yedikçe, çözümü olamayan, hastalık ve huzursuzlukların acısını çekerler. Menfaatler müşterektir fırsatını, düğünlerde, dini bayramlarda, Takvim (Yılbaşı) yılında ve diğer sorun çözme ziyaretlerinde hediye verme yarışına girerler. Giyinmeye fazla düşkün olurlar. Çevresine çeşitli elbiseye sahip olma havasını verirler. Çarşıya çıktıkları zaman, mutlaka alış veriş yaptıklarını belirtirler. Aldıklarını çevresine gösterirler. Başkalarının giyim tarzını beğenmezler. mutlaka bir kusur bulurlar.
 
Sonradan görmeler, sosyal ekonomik durumları zayıf olanları küçümserler. Onların bulundukları yerlerde kalmazlar. Daima onlardan uzak dururlar. Menfaatler müşterektir ahlakından uzak olup, hediye kabul etmeyen Allah korkusu, ruhunda Vatan sevgisi olan ve daima haklı haksız demeden emredersin efendim demeyenlerin bürokraside ve siyasette yer almaması için, maddi-manevi her türlü destek vermeden geri kalmazlar. Paraya önem verirler. Para ile her şeyin yapılabileceğine inanırlar. Bu inancı çevrelerinde yaymaya uğraşırlar. Kendilerini Dini-milli inançları, yaptıkları hayırlı işlerle ve asaletleri ile değil, etiketleri ve mal varlığı ile değerlendirirler. 
 
Sonradan görmelerin ortaya çıkmalarında rol oynayan başlıca sebepler, bu insanların ekonomik ve sosyal durumlarında meydana gelen ani değişikliklerdir.
 
Her insanın bir özvarlık görüşü, kendini değerlendirme şekli vardır. İnsanın hayatının herhangi bir anındaki bu özvarlık görüşü o ana kadar yaşanan hayatın bir neticesidir, eseridir.
 
Bugün dünü büsbütün ortadan kaldıramaz. Bu günün insanını sadece bugünün bir varlığı halinde göremeyiz. Bugünün insanı aynı zamanda dünün de insanı olduğu unutulmamalıdır. Bu günde düne ait bir çok şeyler vardır.
 
Müsbet özvarlık görüşü olumlu veya olumsuz olur. Olumlu özvarlık görüşü geçmişteki hayat çağlarını normal ahenkli bir şekilde idrak edenlerde kendini gösterir. Olumsuz özvarlık görüşü ise, tersine olarak, geçmişlerini gerektiği gibi yaşıyamıyanlarda meydana gelir ve hayat boyunca etkisini gösterir.
 
Şuuraltlarında olumsuz özvarlık görünüşünü barındıran insanlar kolay kolay olumlu özvarlık görünüşüne ulaşamazlar. Kendilerini görmek istedikleri gibi görmek imkanına kavuşamazlar. Zaman zaman kendilerini görmek istemedikleri şekilde görmekten uzak kalamazlar. Sonradan görme dediğimiz insanlarda da aynı hallere rastlamaktayız.
 
Cenab-ı Allah, Yüce Türk İslam alemini, sonradan görme psikolojisi ve riyakarlık ahlakına sahip olanların şerrinden korusun!
 
Cümle Vatan şehitlerini, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü, Rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hastalara acil şifalar dileriz.Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Yazarlarımız Haberleri

Başlık Tarih
 
Ölümlü Bu Dünya Be Kardeşim14 Aralık 2018
SOSYAL MEDYA VE SİNEMA13 Aralık 2018
Lahananın Şaşırtıcı Faydaları08 Aralık 2018
Lahanann şaşırtıcı faydaları07 Aralık 2018
Bizim Gayemiz ŞAN - ŞÖHRET Olamaz30 Kasım 2018
Bu kadar politize olmaya gerek var mı?29 Kasım 2018
YAVRU VATAN YUVADAN UÇMAKTA KARARLI...28 Kasım 2018
Mart seçimleri borsasında hisse senedi alma yarışı25 Kasım 2018
Neden Yine Mehmet Özyavuz?21 Kasım 2018
BİZ; ESKİ SİZ’ İ ÇOK ÖZLEDİK...19 Kasım 2018
Mevlid kandili ve birlik-beraberlik ruhu19 Kasım 2018
Pamukkale Travertenleri; Kaplıca suları ile çökelmiş karbonat minerallerinin izdivacı gibi idi!13 Kasım 2018
SOSYAL MEDYA VE SİYASET 12 Kasım 2018
Recep Tayyip Erdoğan'ın Sevgisi Hesabi Değil Hasbidir12 Kasım 2018
ATATÜRK ve İslam Dini09 Kasım 2018
Neden Mehmet Özyavuz?06 Kasım 2018
Çini sanatı; sanki estetik pistinde renklerin ateşle dansı gibi idi!01 Kasım 2018
Köşe Yazarımız Numan Aladağ'ın Kaleminden....29 Ekim 2018
Başkan Özyavuz: Benim Gecem Gündüzüm Harran24 Ekim 2018
KÜRESEL ZULMÜN KAYNAĞI22 Ekim 2018
Kaderi anneler mi yazar?18 Ekim 2018
YENİ MEDYA NEDİR?17 Ekim 2018
Benim çocuğum çok zeki ama ders çalışmıyor!09 Ekim 2018
Harran Aslanlı Kapı ve İbrahim Tatlıses Müzesinden izlenimler05 Ekim 2018
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI’ NDA NELER OLDU?????04 Ekim 2018
HERŞEY MİLLİ EKONOMİ İÇİN27 Eylül 2018
Televizyonların Ev Yaşamındaki Yeri24 Eylül 2018
Kim hatalı dersiniz?21 Eylül 2018
“OKU” MUHATABI16 Eylül 2018
UFAK KIRINTILAR BIRAKIN Kİ GENÇLER ARKANIZDAN GELSİN...15 Eylül 2018
FİYASKO TANITIM GÜNLERİ VE GERÇEK DİYARBAKIR13 Eylül 2018
Popüler Kültür Ve Sosyal Medya12 Eylül 2018
Geri dönüşüm bile okyanusların kirlenmesini önleyemiyor!01 Eylül 2018
Bizler bayramları dolu dolu ve coşkulu yaşardık!27 Ağustos 2018
Kurban Bayramı ve Mutluluğumuz19 Ağustos 2018
Köşe Yazarlarımızdan Yaşar İçen'in Kaleminden16 Ağustos 2018
Medyada Nefret Söylemi13 Ağustos 2018
Vatan Sevgisi ve Raf Bedeli Şartı13 Ağustos 2018
EKONOMİ PAKETİNDE EV KADINLARI UNUTULDU...11 Ağustos 2018
AYDIN MARUF BÖLGENİN DENGE UNSURU09 Ağustos 2018
DİYARBAKIR ÖĞRENCİ KAYBEDİYOR!!03 Ağustos 2018
PAPAZ ERİĞİ, BÜYÜSÜ VE ŞİMDİ DE KRİZİ...01 Ağustos 2018
Domates de ki mucizeler ve yerli malı30 Temmuz 2018
BU DURUM ÇOK KÖTÜ KOKUYOR!30 Temmuz 2018
“ ASKIDA EKMEK “ 26 Temmuz 2018
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN' IN AŞİRETLER ÇIKAR(T)MASI26 Temmuz 2018
ÇOCUKLAR İÇİN HER YOLU DENEMEYE EVET!!!24 Temmuz 2018
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ23 Temmuz 2018
IRAK' TA "AFRİKA SENDROMU" MU YOKSA BAŞKA OYUNLAR MI??19 Temmuz 2018
NEDEN Mİ KISKANIYORLAR??????16 Temmuz 2018
Kahraman TÜRK Milleti'nin ''15 Temmuz'' Zaferi14 Temmuz 2018
BODRUM' UN İÇLER ACISI HALİNE GELSİN TÜM TOTEMLER...14 Temmuz 2018
Mahalleden gerçek kahramanlarım!11 Temmuz 2018
TÜM ALGI LİSTELERİNE KARŞI YENİDEN SÜLEYMAN SOYLU!!11 Temmuz 2018
HEPİMİZ ASKER RUHLUYUZ FAKAT......09 Temmuz 2018
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER07 Temmuz 2018
SİVEREK' TEN BOY VEREN ***BİR SİHİRLİ KALEM...06 Temmuz 2018
PANİK BUTONU HALLERİMİZ...30 Haziran 2018
OLDU DA BİTTİ MAŞALLAH... HAYDİ HAYIRLISI28 Haziran 2018
Oğulotu ve gizli mucizeleri26 Haziran 2018
""SEN AĞA BEN AĞA BU İNEĞİ KİM SAĞA""22 Haziran 2018
Güçlü irade ve Adalet21 Haziran 2018
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADELE VAKTİDİR18 Haziran 2018
Beni hissedebilecek misin anneciğim!13 Haziran 2018
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti08 Haziran 2018
VAADLER TAMAM!!! PEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM NE DURUMDA????08 Haziran 2018
FENERBAHÇE ARTIK HUZUR VE BAŞARI İSTİYOR06 Haziran 2018
Yarın ahirette beni affedebilecek misin be çocuk?05 Haziran 2018
Yarın ahirette beni affedebilecek misin be çocuk?04 Haziran 2018
24 Haziran Zaafer olsun04 Haziran 2018
MARKAMIZ YOKMUŞ!!!! NEDEN OLSUN Kİ????02 Haziran 2018
SEÇİM VAR MİLLET NEDEN BU SUSKUNLUK??30 Mayıs 2018
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF28 Mayıs 2018
SAFEEN DİZAYEE İLE TÜRKİYE ÜZERİNE28 Mayıs 2018
NE ÇOK ÇEKTİ EBABİLLER ELİMİZDEN!!!20 Mayıs 2018
PARTİ VE GÖRÜŞLER ÜSTÜ İNSANLAR!!!18 Mayıs 2018
Filistin’de Ramazan’ın İlk Günü: Sessiz Çığlık!18 Mayıs 2018
Ramazan- Şerif ve Huzurumuz15 Mayıs 2018
YAĞMUR ALTINDA "KATIKSIZ HUZUR"....14 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırım'ın Dikkatine!12 Mayıs 2018
Kitaplarınızı tutsak ettiğiniz raflardan çıkarın artık!09 Mayıs 2018
TÜRKİYE İLE SAĞLAM KÖPRÜLER KURMALIYIZ..08 Mayıs 2018
IRAK; YAKIN OLMALI....06 Mayıs 2018
Berat Gecesinin bereketi29 Nisan 2018
Ülkeme Hizmet için “Var mısın”?27 Nisan 2018
REHAVET VE RUTİN EN BÜYÜK DÜŞMANDIR!!23 Nisan 2018
AKTİF SİYASETTE OLMAMAKLA BİRLİKTE CİHAN ENSARİOĞLU...22 Nisan 2018
ÇOK MU İSTİYORUZ???20 Nisan 2018
ARHAVİ' DEN SELAM VAR.....18 Nisan 2018
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR16 Nisan 2018
VİZYON OLMADAN OLUR MU Kİ????16 Nisan 2018
“BANA SEVDA YEMEĞİ PİŞİRMELİSİN” 15 NİSAN ŞEF BAYRAMINDA…14 Nisan 2018
KARDEŞLİK EKSPRESİ11 Nisan 2018
ÇAKMA LİDERCİKLER !!!!!09 Nisan 2018
Şahsiyet ve Topluma Hizmet01 Nisan 2018
Projelerin renkli dünyalarına bir girebilsek!29 Mart 2018
MECLİSTEN ÜLKEYE BİR PENCERE... MEHMET ALİ CEVHERİ28 Mart 2018
Karaciğer Yağlanmasına bitkisel destek27 Mart 2018
Yetim Hakkı ve İslamiyet25 Mart 2018
Regaip Kandili ve Biz21 Mart 2018
Çanakkale Ruhumz ve Anzaklar17 Mart 2018
İnsanlığımız imtihandan geçiyor!14 Mart 2018
HASTALIK MI YOKSA ŞİFA MI???12 Mart 2018
TÜRKLER KİMDİR09 Mart 2018
KASTAMONU KÜRE KİLİMLERİ, İSTİKBALİNİ İSTİKLÂL YOLUNA SEREN ŞERİFE BACI GİBİ…08 Mart 2018
YUMURTAYI İÇERİDEN KIRMAK...03 Mart 2018
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL02 Mart 2018
ETEĞİNDEKİ TOHUMLARI CÖMERTÇE SAVURMALI İNSAN...28 Şubat 2018
En sağlıklı beslenme, evde yapılan besinle olur!27 Şubat 2018
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet 19 Şubat 2018
Ya telefonumu evde unutursam!17 Şubat 2018
"ODA" LARDAN BİRER BAŞKAN GELİR BİZLERE!!!!15 Şubat 2018
Her sabah alacağımız kararlar, Her akşam kendimize soracağımız sorular11 Şubat 2018
FARUK ÇELİK' İN SÜRPRİZ ŞANLIURFA ZİYARETİ07 Şubat 2018
Tüm Canlılar Bir gün Plastik Atık Yutacaktır!07 Şubat 2018
Yazarımız Numan Aladağ'ın Yazısı04 Şubat 2018
"NEDEN DOĞDUĞUNU" ANLAMALI İNSANOĞLU01 Şubat 2018
İSTİKLÂLDEN İSTİKBALE YÜRÜYEN ŞERİFE BACI, MİLLİ MÜCADELENİN KADIN KAHRAMANI.27 Ocak 2018
CİLT GÜĞZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER22 Ocak 2018
YASAKLAR CAZİPTİR UNUTULMASIN!!!!!18 Ocak 2018
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA14 Ocak 2018
SEN BENDEKİ ENNN GÜZEL ŞEYSİN...08 Ocak 2018
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR08 Ocak 2018
EŞŞEĞİN AKLINA KARPUZ KABUĞU...05 Ocak 2018
Hani deriz ya;04 Ocak 2018
TOPLUMUN NABZINI İYİ TUTMAK GEREKİYOR02 Ocak 2018
MİSAFİR AĞIRLAMA GELENEKLERİ31 Aralık 2017
TARİH ACI OLAYLARDA TEKERRÜR EDER AKILLANMAZ İSEK!!!!! 28 Aralık 2017
SEYMEN ALAYLARI BUGÜN DİKMEN SIRTLARINA ATATÜRK'Ü KARŞILAMAYA GİDİYOR.27 Aralık 2017
Zencefil varken, Grip kader olmasın25 Aralık 2017
TİCARET; DİL, DİN, IRK DİNLEMEZ...25 Aralık 2017
*SIĞIR* DEMİŞKEN HATIRLADIM...22 Aralık 2017
"BEN AŞK-I SEÇTİM"18 Aralık 2017
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR17 Aralık 2017
ŞİMDİ SORGU ZAMANI13 Aralık 2017
Ayla filmini izlerken hayal dünyama takılanlar!11 Aralık 2017
Zehirli tuzakta internet’in etkisi11 Aralık 2017
EBABİLLER NEDEN GELSİN Kİ????08 Aralık 2017
SİYASET CİĞER BİZLER KEDİ...04 Aralık 2017
Sahi bunlar; ahiretinde var olduğunu hiç düşünmüyorlar mı?30 Kasım 2017
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun29 Kasım 2017
Bir Kereden Çok Şey Olur27 Kasım 2017
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL23 Kasım 2017
Kimyasal terör20 Kasım 2017
Iğdır ve üniversitesi misafirperverlikleri ile bizleri mest etti!17 Kasım 2017
BESLENME VE MİLLİ TARIM17 Kasım 2017
JOKER GÜLÜŞLER13 Kasım 2017
Metamfetamin: Yeni Tehlike13 Kasım 2017
PROJE İNSANLAR10 Kasım 2017
HACKERLAR TİCARİ SIRLARIN PEŞİNDE10 Kasım 2017
YARINI KODLAYAN ÇOCUKLAR İÇİN KOŞULACAK08 Kasım 2017
ALLAH İYİ -LİK VERECEK Mİ ÜLKEYE??01 Kasım 2017
Plastik kaplamalar ve atıklar ruh halimi de bozuyor!01 Kasım 2017
CUMHURİYET'' BAYRAMDIR29 Ekim 2017
ZEMBEREĞİ BOŞALMIŞ CÜMLELER!!!27 Ekim 2017
Terör ve hastalık oluşturan sektörler24 Ekim 2017
Aladağ, Aynı Hassasiyeti Bekliyoruz. 20 Ekim 2017
Bağımlılık tedavisinde aile etkisi20 Ekim 2017
Tarihimi tekrar yaşadığım şehirlerdi; Bilecik ve Söğüt20 Ekim 2017
Sosyal Medyada Başarı17 Ekim 2017
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ15 Ekim 2017
YARINI KODLAYANLAR” PROJESİ15 Ekim 2017
Sitelere güvenlik ipuçları10 Ekim 2017
KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ02 Ekim 2017
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)25 Eylül 2017
Düşler Akademisi23 Eylül 2017
AŞIRI DOZ İNTERNET İNTİHARI ARTIRIYOR!21 Eylül 2017
TÜRKİYE İÇİN HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY MUTLAKA VARDIR.19 Eylül 2017
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ11 Eylül 2017
Oyun oynarken oyuna gelmeyin!06 Eylül 2017
Bir Kurban Bayramı Daha Mesajlaşma ile Geçti!05 Eylül 2017
DÜNYA' NIN DİBİ TUTTU!!!!02 Eylül 2017
Yazarımız Numan Aladağ'ın Kaleminden. (Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde)31 Ağustos 2017
ZAFER BAYRAMININ 95. YIL DÖNÜM COŞKUSU29 Ağustos 2017
Salatalıkla Sağlığı Yakala21 Ağustos 2017
KENDİ CELLADINA DÖNÜŞMEK!!!!! 19 Ağustos 2017
İSA ALTUN YAZISI18 Ağustos 2017
Tatil valizi mi güvenlik mi?11 Ağustos 2017
Veride çözüm: Kimola10 Ağustos 2017
HALAYA - GERDAN KIVIRMAYA MOLA10 Ağustos 2017
NEYE YARAR Kİ…04 Ağustos 2017
TULSİ (FESLEĞEN)'NİN FAYDALARI03 Ağustos 2017
Veri İhlalinin etkisi01 Ağustos 2017
Madde bağımlılığı bilinç ile aşılır31 Temmuz 2017
MAVİ BALİNA OYUNU OYNAYAN ÇOCUKLAR İNTİHAR EDİYOR26 Temmuz 2017
DİYALOG VE "OTORİTENİN RENGİ"24 Temmuz 2017
İSA ALTUN YAZISI21 Temmuz 2017
SUNUM STRATEJİSİ19 Temmuz 2017
TÜRKİYE SOFRASINDA İHANET YEMEĞİ PİŞİRENLER, 7 DEĞİL, 77 KUŞAK BİTTİLER.14 Temmuz 2017
ŞEHİT ÇOCUKLARINA EĞİTİM DESTEĞİ13 Temmuz 2017
Mühendis Binali Yıldırım'ın (Başbakan) Dikkatine!03 Temmuz 2017
Muşlu Çocuklar Bilimle Buluştu28 Haziran 2017
Mü'minlerin Bayramı24 Haziran 2017
Kadir Gecesi bir fırsattır21 Haziran 2017
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR10 Haziran 2017
Çocuklar, fen ve matematiği dijital oyunlarla öğrenecek08 Haziran 2017
“Yarını Kodlayanlar” projesi04 Haziran 2017
Parmaklarınıza ne kadar güvenebilirsiniz01 Haziran 2017
RAMAZAN-I ŞERİF'İN GETİRDİKLERİ31 Mayıs 2017
MOBİLİTE: GÜVENLİ ŞEHİR29 Mayıs 2017
EMEK VARSA ÖDÜL DE OLMALI MUTLAKA!!28 Mayıs 2017
Kontrol Bende28 Mayıs 2017
Ramazan-ı Şerifin Şifalı armağanları25 Mayıs 2017
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI !18 Mayıs 2017
EKONOMİK TERÖRÜN BİLİNMEYEN YÖNLERİ!15 Mayıs 2017
BERAT GECESİNDE HUZUR VE BEREKET09 Mayıs 2017
TOPLUM EĞİTİMİNDE ŞAHSİYET VE EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK08 Mayıs 2017
DÜNYA PARA BiRİMİ BİTCOİNMİ OLACAK?30 Nisan 2017
PROTEİN SAVAŞINDA TÜRKİYE30 Nisan 2017
MİLLİ VE MANEVİ MUTLULUĞUMUZU İDRAK EDELİM23 Nisan 2017
HAK VE ÖZGÜRLÜK17 Nisan 2017
Saniyede 3 Yeni Siber Tehdit13 Nisan 2017
GÜZELLİĞİNİZ VE SAĞLIĞINIZ İÇİN ÇİLEK SAFASI13 Nisan 2017
Ekranlar iletişimi engelliyor31 Mart 2017
Regaip Kandilinin Fazileti29 Mart 2017
HERKES İÇİN ADALETİN ÖNEMİ27 Mart 2017
İnsan Hedefi ve Demokrasi23 Mart 2017
Online Güvenli Alışveriş21 Mart 2017
Milli Duruş ve 18 Mart17 Mart 2017
TIP BAYRAMI CEPLERE Mİ??14 Mart 2017
Ekonomik terör bizi vuruyor.11 Mart 2017
ÇOCUĞUNUZUN KUCAĞINDAKİ CASUS KAYITTA08 Mart 2017
Silahsız işgal ve kuruş vurgunu07 Mart 2017
EVET! Neden mi?04 Mart 2017
Milli Hakimiyet, Riyakarlık ve Rüşvet04 Mart 2017
Damar tıkanıklığı ve güçlü hafıza için çözüm...26 Şubat 2017
Korunmak, dijital hayatta temel ihtiyaç20 Şubat 2017
Himalaya etekleri ile Muğla nın ortak yönü 19 Şubat 2017
Guatr hastalığınızın reçetesi Rajasthandan11 Şubat 2017
Okulda bağımlılığa müdahele Eğitimi06 Şubat 2017
Bahar Mevsiminde Korunma Yöntemleri04 Şubat 2017
Su gibi aziz ol!01 Şubat 2017
ATATÜRK'Ü DOĞRU TANIYALIM!30 Ocak 2017
Abdullah Akkurt'un Kaleminden ''Haya ve Utanma‏''17 Ocak 2017
Brezilya biberi ve Kanser Hücrelerini durdurması16 Ocak 2017
Susuz aşk yaşanmaz16 Ocak 2017
MİLLİ SERMAYEYE VE SAHİP ÇIKALIM16 Ocak 2017
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN İLAHİ HİKMETLER12 Ocak 2017
ÇARESİZSENİZ, ÇARE "SİZSİNİZ"09 Ocak 2017
Kaybetme korkusuyla sosyal medyadan uzaklaşamıyoruz.05 Ocak 2017
Sigorta zararı karşılar, alarm sistemi zararın oluşmasını engeller03 Ocak 2017
RAJASTHAN'dan kanser riskini azaltan çareler02 Ocak 2017
Türkiye nesnelerin interneti ile geleceğe hazırlanıyor27 Aralık 2016
“BİLİŞİM STRATEJİK SEKTÖR ”26 Aralık 2016
YILBAŞI FIRSATÇILIĞI24 Aralık 2016
Acil durumlarda Panik Butonu21 Aralık 2016
Türkiye ekonomisine yönelik siber saldırılar artışta19 Aralık 2016
Çocuklar için sosyal medya eğitimi şart! 15 Aralık 2016
Veri güvenliğinde işbirliği12 Aralık 2016
Zararlı Yazılımların Sayısı 1 Milyara Ulaştı07 Aralık 2016

Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
2019 BELEDİYE SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİNİZ?

AK PARTİ
CHP
MHP
İYİ PARTİ
BDP
DİĞER

Sonuçlar
En Çok Okunan
Sayfalar
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Radyo

Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anasayfa | Sohbet Odasi
CH