harranajans
 
Ana Sayfa > Yazarlarımız

SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR
17 Aralık 2017
Yazarımız Numan Aladağ'ın Yazısı
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Değerli okuyucularımız,


SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR
 
Bu yazımıza başlamak için ilk önce, Okat yayınevi tarafından Kasım 1964 yılında basılan, Abbdulbaki Gölpınarı'nın yazdığı, Hz. Muhammed ve Hadisleri kitabın 92 ci sayfasında ki, 591 ci hadis-i şerif de şöyle buyruluyor: ''Kötü kişiyi anmaz, kötülüğünü söylemezseniz halk nereden bilecek onu? Kötü kişiyi kötülüğüyle anın da halk, ondan çekinsin.'' (c.s.3.) Hadis-i şerifinden de cesaretlenerek bu Milli görevi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet adamları ile paylaşmayı, bir vatan görevi olarak sunuyorum.
 
Tarihi Türk geleneklerinde, insanları beraberliğe götüren şeyler onları ayıran şeylerden çok daha fazladır, ama insanlar arası anlaşmazlıklar daima vardır. Bunun nedeni, önyargılı ve bencil olmalarıdır.
 
''Ne yazıktır ki, menfaatler müşterek olmayınca insanlar kerhen selamlaşıyor. Ayrıca Türk Milletine zulüm eden dahili-harici ''İhanet şebekelri'' nin, RAF bedeli şartları ile Türk sanayicisine zulüm etmeleri, hiç dikkatimizi çekmiyor! Ne yazık ki, insanlar biribirlerine giderek daha dar bir çember içerisinde biribirimize ilgi göstermeyip ve sürekli aramıza mesafeler koyuyoruz. Böylece fiziksel temas yokluğu insanlarımız arasında duygusal uzaklığı sürüklüyor. Çağdaş kent yaşamı sanki insanlara duygusal bir zırh giydirmiştir. Böylece kendimizi tuzağa düşmüş ve en yakınlarımıza karşı tanımıyormuş gibi duyumsuyoruz.''  konuyu kavrama kabiliyeti olmayan insanlara hiç bir zaman öğüt vermeyiniz. Çünkü cehalet duygusuna haiz bir insan öğüt dinlemez, akıllı bir insan ise öğüte ihtiyacı yoktur.
 
 Mevlana Hazretlerinden...
''Bir mescitte, dört Hintli rüküya varıyor, secde ediyordu. Allah'a ibadet için. sonra niyet ederek her biri tekbir getirdi. Vakit namazını kılmaya başladı huzurla. Bu sırada müezzin içeri girdi. Hintlilerden biri: Müezzin ezanı okudu mu yoksa daha vakit var mı? deyerek dalgınlıkla. Namazına devam eden diğer Hintli ''Ey amca,'' dedi, ''Onu ne kınıyorsun , sen kendini kına'' Bunları duyan dördüncü Hintli'yse şöyle dedi: ''Hamd olsun, ben üçünüz gibi tuzağa düşmedim.''
Böylece dördünün de namazı bozuldu. Başkalarının kusurunu söyleyenler daha çok yol kaybeder. Ey güzel can! Kendi ayıbını gör. Kendinde bulur aynbını başkalarının ayıbını söyleyen.''
 
Mevlana Hazretleriden...
Kendi yüzünü görebilen kişinin aydınlığı:
''Şüphesiz iyi bilir biribirinin ayıbı
Bu kendinden habersiz halk.
Kendi yüzümü göremem
Senin yüzünü görürüm
Sen de benim yüzümü görürsün
Kendi yüzünü görebilen kişinin aydınlığı
Daha çoktur halkın aydınlığından. 
Garez gelince hüner kaybolur,
yüzlerce perde iner gönülden göze.''
 
Bencillik zihniyetine odaklananların, maddi duygulara odaklanarak, daima kendi çıkarını göz önünde bulunduran bir ükle-kurum-insan, çabuk düşman kazanır.
 
Başkasının hata ve günahlarını görmeden önce kendisini, Allah korhusuna veya haram işlere odaklanmasına bir bakmayı deneseler?
 
Sanayi ötesi toplum olan ülkelerinin, güçlü bir işletme semayesi, Türk sanayicisini ekonomik darboğaza sürüklemek için, Türkiye genelinde binlerce mağazası olan bazı mağazalar, yüzde yüz yerli sermaye (Milli sermaye) olan, Türk sanayicisi tarafından üretilen ürünleri raflarında satmak için, RAF bedei şartını koşarak, satınalma pazarlığını yapıyorlar. Bu konuda, Numan Aladağ diyor ki: ''Bir işi yapmak isteyen bir çare bulacak. Hiç bir iş yapmak istemeyen bir bahane bulacak.''ilkeleri ile, binlerce  mağaza zincirlerine sahip olanlar, muhasebelerinde her şey kanunlara uygundur işlemlerini kılıfına uyduruyorlar. 
 
Türk sanayicisine ve çiftçisine, Ermeni soykırımı iftirası gibi, Fetö terör örgütü ve tüm harici-dahili ''İhanet şebekeleri'' gibi zulüm etme kararlılıklarına sürdürüyorlar.  Bu zulmü yapanlar, acaba kimden cesaret ve destek alıyorlar? Bu Raf bedeli şartına, ancak Türk sanayicisinin sorunlarını yakinen bilen mühendis Binali Yıldırım'ın Türk Milliyetçiliği ve Milli sesleniş duyguları dur diyebilir. 
 
MÜHENDİS BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'IN DİKKATİNE!
Binali Bey, önce bir mühendis olarak, Türk sanayicisinin ve çiftçisinin sorunlarını yakinen tanıyan ve bilen bir mühendis Başbakan'sınız. Başbakan olarak, yapılan bu zulümlerden ve sömürüden haberin var mı? Eğer haberin yok ise bu hatırlatmayı, Türk Milliyetçisi mühendis bir Başbakan olarak, ''Gün Dostunu Düşmanını Tanıma Günüdür.'' Milli seslenişinizden cesaretlenerek sizi bilgilendirip, RAF bedeli sömürüsüne dur demenizi bekliyorum. Ruhunuzda taşıdığınız Milli duygu çağrıları, halen geçerli midir? İnanıyorum ki geçerlidir. O zaman, bu RAF bedeli şartını koşan ekonomik terör örgütlerine, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı olarak, ne zaman dur diyecetir? 
 
Diploma ve sesleniş ile Hukukçu, İktisatçı, Doktor, mühendis, uçak pilotu ve şoför olunmaz. O zaman, teori ile pratik %50'er denk olmalıdır ki, denge sağlansın.  Ekonomik terörün faaliyetleri açıkça ortadadır. RAF bedeli şartı ile Türk sanayicisine ve çiftçisine zulüm edenlere diyorum ki, eğer dediklerimiz, iftira ve ahlaksızca bir iddia ise, o zaman RAF bedeli şartı ile ürün alanlara hodri meydan diyorum! Binlerce mağaza zincirine sahip mağaza yetkilileri, Türk kamuoyu'nun huzurunda desinler ki, biz hiç bir üretici ve sanayiciden RAF bedeli almıyoruz ve sadece ürünlerin kalitesine bakıyoruz.
 
Türk sanayicisini zayıflatıp, Allah korusun, el değiştirme stratejileri ağırlık kazandığının endişesini taşıyorum. Bu işe, önce bir mühendis gözüyle bakın ve bu ekonomik terörün bir kolu olan RAF bedeli şartı ile zulüml edenlere seyirci kalmayın. Bir örnek verecek olursak, Riyakar ''İhanet şebekesi'' Fetö terör örgütüne de bir zamanlar, Müslüman gözü ile bakıldı ve bu zalimlerin, politikada, bürokraside ve her türlü iş kollarında, maddi-manevi jet hızı ile yükselmelerine dikkat edilmedi. 15 Temmuz da kalplerine şeytan girerek Büyük Türk Milletine zulüm etmelerine, önce Cenab-ı Allah belalarını verdi, sonra da, Büyük  Türk Milleti o zalimlere haddini bildirdi. 
 
Allah korusun, 15 Temmuz olayları gibi olayların bir daha yaşanmaması için, jet hızı ile zengin olan kişi ve kurumlar kontrol altına alınmadığı zaman, 15 temmuz olayları gibi olaylar olabilir endişesindeyim! Kayıt dışı ekonomi, Vatan hainlerinin, silahlanmasını, Vatana ihanet etmeyi ve her türlü ahlaksılığın anahtarı olduğunu, Türk Milleti olarak unutmamalıyız?
 
Türkiye de riyakarlık zihniyetinde olanlar, sorunlarını nasıl çözülüyorlar ve bunlara dikkat ediliyor mu? 
 
Bir ülkede, gerçek Demokrasinin mevcudiyetinden bahsedebilmemiz için, o ülkede ilk önce iktisadi Demokrasinin kurulmuş olması gerekir. Kim ne derse desin, iktisadi Demokrasinin olmadığı bir ülkede  gerçek Demokrasinin mevcudiyetinden bahsedilemez.
 
Açık ve net olarak belirteyim ki, eğer bu RAF bedeli şartına ve diğer bir adı ''Ürün alım kriterleri'' ni bahane eden binlerce mağazalar zincirine dur denilmediği zaman, Allah korusun, işsizlik had safhaya ulaşacaktır. Türk sanayicisi (%100 Yerli sermaye) RAF bedeli vermek için, eleman işten çıkaracaktır. Bu da Türk ekonomisini çökertmek, Fetö terör örgütü gibi yerlere ve her türlü ahlaksızlık kapılarının açılmasının anahtarı demektir.  
 
Raf bedeli şartı ile ekonomik terör oluşturanlara, destek verenler acaba kimlerdir ve bu cesareti kimden alıyorlar? Eğer Hükümet Olağanüstü hal kanunlarına göre bu Raf terörünün faaliyetlerini incelerse, her şey açıkça ortaya çıkacaktır. Ruhunda, Allah korkusu ve Vatan sevgisi olan igililerin, acilen bu stratejik konuyu ele alıp RAF bedeli şarı kriterlerini uygulayan binlerce mağazalar zincirine dur demeleri gerekiyor. Eğer dur denilmediği zaman, Hükümet yetkililerinin, başarılı olmasını zorlaştıracaktır. Bunu da hatırlatmak da fayda vardır. Sonra ilgililer, demesin ki, neden herşeyi bize bildirmediniz edebiyatı ile karşılaşmayalım. 
 
RAF bedeli şartı ile ürün alan binlerce mağaza zincirine sahip mağazaların, başka bir oyunu da, Türk sanayicisine diyor ki, senin ürününü RAF bedeline ilaveten alırım ama, 60 gün sonra sana ürün bedelini öderim şatının uygulaması da ayrı bir zulümdür. 60 gün sonra ürün bedeline itirazım yok. Çünkü alan razı veren razıdır. Ama, RAF bedeli şartı, Fetö terör örgütü, Ermeni soykırımı iftirası zulmü ve diğer dahili-harici ''İhanet şebekeleri'' ile bir farkları olmadığının bilincinde olmamız gerekir. RAF bedeli şartı ile ülkemizde terör faaliyetlerinin ve her türlü ahlaksızlığın artması demektir. 
 
Ey RAF bedeli şartını uygulayanlar! Bu yazdıklarıma bir itirazınız var mı? Eğer itirazınız var ise hodri meydan! Eğer ki, Fetö terör örgütünü her türlü faaliyetleri kontrol altına alınsaydı, 15 Temmuzz olayları olur muydu? 
 
Binlerce mağaza zincirine sahip yetkilileri, ilk önce Türk Milletini yakinen tanıyabilmeleri için, kendilerini, Avusturaliya-Silver şehri, Brokin Hil savaşında iki isimsiz Kahraman Türk'ün, Zafere imza attıkları tarihi iyi okusunlar. Bu iki isimsiz Kahraman Türk'ün tarini okudukları zaman, Türk Milletini daha iyi tanıyıp, RAF bedeli şartı ile zulüm ettiklerinin bilincinde olacaklardır. 
 
Binlerce mağaza zincirine sahip olan yetkililer, iyi bilmelidirler ki, ''Korku ağaç kurduna benzer, içten içe insanı yer bitirir.'' İnsanoğlunun kalbinde sevgi, merhamet, üzüntü, kindarlık, öfke vb. birçok duygu vardır. Allah korkusundan ve Vatan sevgisinden mahrum olmak bu duygulardan sadece biridir. 
 
Türkiye Cumhuriyeti'nin, Ay Yıldızlı bayrağının daima dalgalanması uğruna şahadet şerbeti içen Aziz Vatan şehitlerini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve emeği geçenleri şükran ve Rahmetle yad edelim. Gazileri Minnetle Analım. Hastalara dua edelim.
Cenab-ı Allah, Büyük Türk Milletine, şifasını ve huzurunu esirgemeyen kullarından eylesin. 
 
 ÖZDEYİŞLER:
1- Bildiğimizi zannetmemizin en büyük düşmanıdır. (Dr. C. Bernard)
2- İnanın bir şeyi öğrenebilmesi için her şeyden önce o şeyi sevmesi gerekir. (Goethe)
3- Tecrübelerimiz, Türk Milletine şeytanca yapılan zulümlere karşı sessiz kalıp, verilen addır. (Numan Aladağ)
4- Cüzdan muhasebesine odaklı olan insanın adımları izlenir, dudakları değil. (Numan Aladağ)
5- Başarılı bir önderin ilk işi, Cüzdan muhasebesi zihniyetine haiz olanları çevresinde barındırmamaktır. (Numan Aladağ)
6- Ey Allah' tan korkmayan rüşvet yiyenler! Arının balı tatlıdır ama, kuyruğunda ki iğnesinin balon gibi   şişireceğini ve acısını çekeceğini unutma? (Numan Aladağ)
7- Liderin işi, takipçilerini şu an oldukları yerden alıp hiç olmadıkları bir yere götürmektir. (Henry Kissinger)
8- Huzurlu olmanın kaynağı, başarının sırrı, sağlık ve mutluluğun kapısı, Allah'a inanma anahtarıyla açılır. (Numan Aladağ) 
9- Dilimiz yalan söylese de, yapılanlar daima doğruyu söyler. (Numan Aladağ)
10- Parası ve makamı olan riyakarlar o an güçlü görünse de, İmanı olan ve ruhunda Vatan sevgisini taşıyanlar daima güçlüdür. (Numan Aladağ)Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Yazarlarımız Haberleri

Başlık Tarih
 
YASAKLAR CAZİPTİR UNUTULMASIN!!!!!18 Ocak 2018
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA14 Ocak 2018
SEN BENDEKİ ENNN GÜZEL ŞEYSİN...08 Ocak 2018
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR08 Ocak 2018
EŞŞEĞİN AKLINA KARPUZ KABUĞU...05 Ocak 2018
Hani deriz ya;04 Ocak 2018
TOPLUMUN NABZINI İYİ TUTMAK GEREKİYOR02 Ocak 2018
MİSAFİR AĞIRLAMA GELENEKLERİ31 Aralık 2017
TARİH ACI OLAYLARDA TEKERRÜR EDER AKILLANMAZ İSEK!!!!! 28 Aralık 2017
SEYMEN ALAYLARI BUGÜN DİKMEN SIRTLARINA ATATÜRK'Ü KARŞILAMAYA GİDİYOR.27 Aralık 2017
Zencefil varken, Grip kader olmasın25 Aralık 2017
TİCARET; DİL, DİN, IRK DİNLEMEZ...25 Aralık 2017
*SIĞIR* DEMİŞKEN HATIRLADIM...22 Aralık 2017
"BEN AŞK-I SEÇTİM"18 Aralık 2017
ŞİMDİ SORGU ZAMANI13 Aralık 2017
Ayla filmini izlerken hayal dünyama takılanlar!11 Aralık 2017
Zehirli tuzakta internet’in etkisi11 Aralık 2017
EBABİLLER NEDEN GELSİN Kİ????08 Aralık 2017
SİYASET CİĞER BİZLER KEDİ...04 Aralık 2017
Sahi bunlar; ahiretinde var olduğunu hiç düşünmüyorlar mı?30 Kasım 2017
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun29 Kasım 2017
Bir Kereden Çok Şey Olur27 Kasım 2017
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL23 Kasım 2017
Kimyasal terör20 Kasım 2017
Iğdır ve üniversitesi misafirperverlikleri ile bizleri mest etti!17 Kasım 2017
BESLENME VE MİLLİ TARIM17 Kasım 2017
JOKER GÜLÜŞLER13 Kasım 2017
Metamfetamin: Yeni Tehlike13 Kasım 2017
PROJE İNSANLAR10 Kasım 2017
HACKERLAR TİCARİ SIRLARIN PEŞİNDE10 Kasım 2017
YARINI KODLAYAN ÇOCUKLAR İÇİN KOŞULACAK08 Kasım 2017
ALLAH İYİ -LİK VERECEK Mİ ÜLKEYE??01 Kasım 2017
Plastik kaplamalar ve atıklar ruh halimi de bozuyor!01 Kasım 2017
CUMHURİYET'' BAYRAMDIR29 Ekim 2017
ZEMBEREĞİ BOŞALMIŞ CÜMLELER!!!27 Ekim 2017
Terör ve hastalık oluşturan sektörler24 Ekim 2017
Aladağ, Aynı Hassasiyeti Bekliyoruz. 20 Ekim 2017
Bağımlılık tedavisinde aile etkisi20 Ekim 2017
Tarihimi tekrar yaşadığım şehirlerdi; Bilecik ve Söğüt20 Ekim 2017
Sosyal Medyada Başarı17 Ekim 2017
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ15 Ekim 2017
YARINI KODLAYANLAR” PROJESİ15 Ekim 2017
Sitelere güvenlik ipuçları10 Ekim 2017
KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ02 Ekim 2017
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)25 Eylül 2017
Düşler Akademisi23 Eylül 2017
AŞIRI DOZ İNTERNET İNTİHARI ARTIRIYOR!21 Eylül 2017
TÜRKİYE İÇİN HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY MUTLAKA VARDIR.19 Eylül 2017
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ11 Eylül 2017
Oyun oynarken oyuna gelmeyin!06 Eylül 2017
Bir Kurban Bayramı Daha Mesajlaşma ile Geçti!05 Eylül 2017
DÜNYA' NIN DİBİ TUTTU!!!!02 Eylül 2017
Yazarımız Numan Aladağ'ın Kaleminden. (Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde)31 Ağustos 2017
ZAFER BAYRAMININ 95. YIL DÖNÜM COŞKUSU29 Ağustos 2017
Salatalıkla Sağlığı Yakala21 Ağustos 2017
KENDİ CELLADINA DÖNÜŞMEK!!!!! 19 Ağustos 2017
İSA ALTUN YAZISI18 Ağustos 2017
Tatil valizi mi güvenlik mi?11 Ağustos 2017
Veride çözüm: Kimola10 Ağustos 2017
HALAYA - GERDAN KIVIRMAYA MOLA10 Ağustos 2017
NEYE YARAR Kİ…04 Ağustos 2017
TULSİ (FESLEĞEN)'NİN FAYDALARI03 Ağustos 2017
Veri İhlalinin etkisi01 Ağustos 2017
Madde bağımlılığı bilinç ile aşılır31 Temmuz 2017
MAVİ BALİNA OYUNU OYNAYAN ÇOCUKLAR İNTİHAR EDİYOR26 Temmuz 2017
DİYALOG VE "OTORİTENİN RENGİ"24 Temmuz 2017
İSA ALTUN YAZISI21 Temmuz 2017
SUNUM STRATEJİSİ19 Temmuz 2017
TÜRKİYE SOFRASINDA İHANET YEMEĞİ PİŞİRENLER, 7 DEĞİL, 77 KUŞAK BİTTİLER.14 Temmuz 2017
ŞEHİT ÇOCUKLARINA EĞİTİM DESTEĞİ13 Temmuz 2017
Mühendis Binali Yıldırım'ın (Başbakan) Dikkatine!03 Temmuz 2017
Muşlu Çocuklar Bilimle Buluştu28 Haziran 2017
Mü'minlerin Bayramı24 Haziran 2017
Kadir Gecesi bir fırsattır21 Haziran 2017
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR10 Haziran 2017
Çocuklar, fen ve matematiği dijital oyunlarla öğrenecek08 Haziran 2017
“Yarını Kodlayanlar” projesi04 Haziran 2017
Parmaklarınıza ne kadar güvenebilirsiniz01 Haziran 2017
RAMAZAN-I ŞERİF'İN GETİRDİKLERİ31 Mayıs 2017
MOBİLİTE: GÜVENLİ ŞEHİR29 Mayıs 2017
EMEK VARSA ÖDÜL DE OLMALI MUTLAKA!!28 Mayıs 2017
Kontrol Bende28 Mayıs 2017
Ramazan-ı Şerifin Şifalı armağanları25 Mayıs 2017
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI !18 Mayıs 2017
EKONOMİK TERÖRÜN BİLİNMEYEN YÖNLERİ!15 Mayıs 2017
BERAT GECESİNDE HUZUR VE BEREKET09 Mayıs 2017
TOPLUM EĞİTİMİNDE ŞAHSİYET VE EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK08 Mayıs 2017
DÜNYA PARA BiRİMİ BİTCOİNMİ OLACAK?30 Nisan 2017
PROTEİN SAVAŞINDA TÜRKİYE30 Nisan 2017
MİLLİ VE MANEVİ MUTLULUĞUMUZU İDRAK EDELİM23 Nisan 2017
HAK VE ÖZGÜRLÜK17 Nisan 2017
Saniyede 3 Yeni Siber Tehdit13 Nisan 2017
GÜZELLİĞİNİZ VE SAĞLIĞINIZ İÇİN ÇİLEK SAFASI13 Nisan 2017
Ekranlar iletişimi engelliyor31 Mart 2017
Regaip Kandilinin Fazileti29 Mart 2017
HERKES İÇİN ADALETİN ÖNEMİ27 Mart 2017
İnsan Hedefi ve Demokrasi23 Mart 2017
Online Güvenli Alışveriş21 Mart 2017
Milli Duruş ve 18 Mart17 Mart 2017
TIP BAYRAMI CEPLERE Mİ??14 Mart 2017
Ekonomik terör bizi vuruyor.11 Mart 2017
ÇOCUĞUNUZUN KUCAĞINDAKİ CASUS KAYITTA08 Mart 2017
Silahsız işgal ve kuruş vurgunu07 Mart 2017
EVET! Neden mi?04 Mart 2017
Milli Hakimiyet, Riyakarlık ve Rüşvet04 Mart 2017
Damar tıkanıklığı ve güçlü hafıza için çözüm...26 Şubat 2017
Korunmak, dijital hayatta temel ihtiyaç20 Şubat 2017
Himalaya etekleri ile Muğla nın ortak yönü 19 Şubat 2017
Guatr hastalığınızın reçetesi Rajasthandan11 Şubat 2017
Okulda bağımlılığa müdahele Eğitimi06 Şubat 2017
Bahar Mevsiminde Korunma Yöntemleri04 Şubat 2017
Su gibi aziz ol!01 Şubat 2017
ATATÜRK'Ü DOĞRU TANIYALIM!30 Ocak 2017
Abdullah Akkurt'un Kaleminden ''Haya ve Utanma‏''17 Ocak 2017
Brezilya biberi ve Kanser Hücrelerini durdurması16 Ocak 2017
Susuz aşk yaşanmaz16 Ocak 2017
MİLLİ SERMAYEYE VE SAHİP ÇIKALIM16 Ocak 2017
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN İLAHİ HİKMETLER12 Ocak 2017
ÇARESİZSENİZ, ÇARE "SİZSİNİZ"09 Ocak 2017
Kaybetme korkusuyla sosyal medyadan uzaklaşamıyoruz.05 Ocak 2017
Sigorta zararı karşılar, alarm sistemi zararın oluşmasını engeller03 Ocak 2017
RAJASTHAN'dan kanser riskini azaltan çareler02 Ocak 2017
Türkiye nesnelerin interneti ile geleceğe hazırlanıyor27 Aralık 2016
“BİLİŞİM STRATEJİK SEKTÖR ”26 Aralık 2016
YILBAŞI FIRSATÇILIĞI24 Aralık 2016
Acil durumlarda Panik Butonu21 Aralık 2016
Türkiye ekonomisine yönelik siber saldırılar artışta19 Aralık 2016
Çocuklar için sosyal medya eğitimi şart! 15 Aralık 2016
Veri güvenliğinde işbirliği12 Aralık 2016
Zararlı Yazılımların Sayısı 1 Milyara Ulaştı07 Aralık 2016
BİLİŞİMİN KALBİ ANKARA’DA ATACAK05 Aralık 2016
İyi bir eğitim bağımlılıktan korur30 Kasım 2016
YEŞİL MERCİMEK VE ŞİFALI ARMAĞANLARI29 Kasım 2016
İnternetten Alışverişe Günde Yarım Saat Harcıyoruz26 Kasım 2016
İNTERNET BAĞIMLISIYIZ, AYNI ZAMANDA YALNIZIZ24 Kasım 2016
ÖĞRETMENLERİMİZE SEVGİ23 Kasım 2016
Yeni Nesil Güvenlik Mimarisi20 Kasım 2016
Fidye Yazılımı Mağdurları Arttı16 Kasım 2016
SİNÜZİT İÇİN ŞİFALI ARMAĞANLAR15 Kasım 2016
İnsan ve Doğa’da Sevgi14 Kasım 2016
Bilgisayar oyunlarında kara para aklıyorlar12 Kasım 2016
Atatürk’ü 78. Yılında Rahmetle Anıyoruz09 Kasım 2016
HİNDİSTAN DA HASTALIKLARA KARŞI MUCİZE KARIŞIM03 Kasım 2016
Gizlilik mi, popülerlik mi?01 Kasım 2016
Cumhuriyet’e sahip çıkmak geleceğe güvenle bakmaktır 29 Ekim 2016
Borneo Adasından Gençlik sırları24 Ekim 2016
YENİ DÖNEMDE TÜRKİYE24 Ekim 2016
Geleceğin eğitim teknolojileri Türkiye’de!18 Ekim 2016
Cennetten Cehenneme!14 Ekim 2016
İnternette güvenli Para yöntemleri13 Ekim 2016
Mucize Çayda Saklı şifa!10 Ekim 2016
Edebiyat'ın Önemi07 Ekim 2016
İçimizde ki öküz!06 Ekim 2016
İslam Dininde Ahlakın Kaynağı‏05 Ekim 2016
Dikkat Bumerang!03 Ekim 2016
HİCRİ YILBAŞININ ÖNEMİ01 Ekim 2016
Ceo sahteciliği27 Eylül 2016
KIŞ HASTALIKLARINDAN KORKMAYINIZ27 Eylül 2016
Çalışanlar sosyal medyayı nasıl kullanmalı?26 Eylül 2016
Kadın Değil İnsan Olmak21 Eylül 2016
Eğitim ve Türkiye’nin Gözbebekleri19 Eylül 2016
Numan Aladağ'ın Kaleminden 11 Eylül 2016
Bayram Hediyem Oldu Harran11 Eylül 2016
Toplumsal Birlik Ve Huzur İçin!05 Eylül 2016
Açlık Oyunları!05 Eylül 2016
Devlet baba mı, yoksa ana mı olmalı?31 Ağustos 2016
ZAFER BAYRAMI VE BROKEN HİLL SAVAŞI29 Ağustos 2016
Allah vergisi durumlar * Hasan Aslan *27 Ağustos 2016
Masum değiliz hiç birimiz!22 Ağustos 2016
Domatesin Şifalı Armağanları21 Ağustos 2016
‘Rol model’ bir bağımlı Danışmanı16 Ağustos 2016
**Kalbimin Yerini Hatırladım**15 Ağustos 2016
Devlet Rejimi ve İktisadi Demokrasi11 Ağustos 2016
GAME OF THRONES09 Ağustos 2016
Kimler geldi, kimler geçti...07 Ağustos 2016
GÜNÜN GETİRECEKLERİ03 Ağustos 2016
Cumhurbaşkanı& Refarandum& Uzlaşı01 Ağustos 2016
Şimdi ki aktör kim?27 Temmuz 2016
Uyum Uzmanlarına Dikkat!24 Temmuz 2016
Verilmiş sadakamız varmış!21 Temmuz 2016
Türk Ordusu18 Temmuz 2016
Sosyal Medya ve Fiyaskolar!12 Temmuz 2016
Sivilce İçin Şifalı Armağanlar‏12 Temmuz 2016
Allah'ın Kullarına Bir Ziyafet Bayramı‏04 Temmuz 2016
Leyle-i Kadir Gecesi‏01 Temmuz 2016
23-63 Ekseninde Viran Olan Milli Bahçe28 Haziran 2016
Türk İslam geleneklerinde Toplumsal Dayanışma22 Haziran 2016
Zulüm ve Sonuçları‏20 Haziran 2016
HİTLER neden sıyırdı?20 Haziran 2016
Oruç ve Sabır‏16 Haziran 2016
Cryptolocker mağdurları dosyalarını kurtardı16 Haziran 2016
Ramazan Orucu ve şifa‏11 Haziran 2016
Zıkkımın kökü!11 Haziran 2016
''Ramazan Tadında Dostlar''08 Haziran 2016
Yeşil dedektör işbaşında07 Haziran 2016
İbadet ve Ahlak Arasındaki İlişki‏24 Mayıs 2016
Bağımlılıkta iyileşme uzun bir süreçtir24 Mayıs 2016
Berat Gecesi ve Armağanları‏21 Mayıs 2016
Olgunluk Faaliyetlerimiz‏15 Mayıs 2016
Sorumluluk Duygusu ve Milli Kültür‏10 Mayıs 2016
Domuz eti Satışına Dikkat!03 Mayıs 2016
Milletin Aslı mı, Vekili mi?‏24 Nisan 2016
İftihar Kaynağımız 23 Nisan‏22 Nisan 2016
Milli Sermaye ve Tarım da Stratejik Önem!‏14 Nisan 2016
Dünyanın Geleceğinde Gençler14 Nisan 2016
Bel Ağrısı için Şifalı Armağanlar‏11 Nisan 2016
Regaip Kandilinin önemi ve Armağanları‏07 Nisan 2016
Harran Ajans Ailesinden kınama mesajı03 Nisan 2016
EVİNDE İNTERNET BAGLANTISI OLAN EBEVEYNLER YAŞANMIŞ BU OLAYDAN DERS ÇIKARMALIDIR02 Nisan 2016
Vicdan muhasebesi ve sevgi‏30 Mart 2016
''İlim ve Harran Ovası‏''27 Mart 2016
Tarih'te Türk Kızılayı ve Hizmetleri‏24 Mart 2016
Çanakkale savaşı ve Anzaklar‏17 Mart 2016
Mafsal Ağrılarınız mı var?‏ Bu Haberi Okumadan Geçmeyin14 Mart 2016
Mafsal Ağrılarınız mı var?‏ Bu Haberi Okumadan Geçmeyin14 Mart 2016
Dünya Kadınlar günü ve Türk Kadını07 Mart 2016
Adaletle dikilen ağaçların Meyveleri03 Mart 2016
Patates'teki sırlar‏29 Şubat 2016
Ateşin tadını yanan bilir29 Şubat 2016
Ekonomik İletişim sektöründeki olumsuzluklar20 Şubat 2016
MAREŞAL ÇAKMAK DİYOR Kİ;18 Şubat 2016
Tebessüm Uyandıran Anektodlar‏16 Şubat 2016
Siz ne yaparsanız çocuğunuz aynısını yapar14 Şubat 2016
Yaşlandırmayı geciktiren şifalı armağanlar‏11 Şubat 2016
Cumhuriyetin Kuruluşu ile Atılan Milli Temel05 Şubat 2016
Sonradan Görme Psikolojisi03 Şubat 2016
ERMENİ'NİN KIZ İSTEME ŞEYTANLIĞI01 Şubat 2016
Sabırsızlık Psikolojisi30 Ocak 2016
İmanın Şifalı Armağanları‏28 Ocak 2016
Boyun Ağrılarına Libya'dan Şifalı Armağanlar26 Ocak 2016
Harran'lı Güneş'ten Başkan Özyavuz'a Teşekkür Yazısı 26 Ocak 2016
Vasfi Diren'den Domatesin şifalı armağanları‏21 Ocak 2016
SAFRA KESESİ İLTİHABI VE TURUNÇ‏19 Ocak 2016
EĞİTİM A ve B ŞEHİRLERİ ARASINDA Kİ MESAFEYİ BULMAK DEĞİLDİR16 Ocak 2016
Mücevherin Değerini Ancak Kuyumcu Bilir15 Ocak 2016
ERMENİ TİCARİ AHLAKI VE ZULÜM11 Ocak 2016
Dolandırıcılık kontörle başladı10 Ocak 2016
Rüşvet ve kayıtdışı kazanç‏07 Ocak 2016
Nezleli Bronşitte Pratik Çözüm‏04 Ocak 2016
Türkiye’ye Siber saldırılar ne anlama geliyor?30 Aralık 2015
Sahte Yeşilaycılara dikkat28 Aralık 2015
Karamchand oğlu Gandhi'nin Duası‏28 Aralık 2015
Öğretmenim İtiraz Edebilir miyim? 25 Aralık 2015
Haya‏25 Aralık 2015
İMAN İLE RUHUN ISLAHI19 Aralık 2015
Mobil cihaz güvenliği ihmale gelmez16 Aralık 2015
Şans ve Mesuliyet Duygusu‏15 Aralık 2015
DENEYİM”LEMEKTEN NE ÇIKAR ? 14 Aralık 2015
Prostat için şifalı armağanlar‏13 Aralık 2015
Soğan da ki, şifalı armağanlar‏07 Aralık 2015

Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Bugün Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?

AK PARTİ
MHP
CHP
SP
DİĞER

Sonuçlar
En Çok Okunan
Sayfalar
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Radyo

Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anasayfa | Sohbet Odasi
CH