harranajans
 
Ana Sayfa > Yazarlarımız

RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ
23 Temmuz 2018
Yazarımız Numan Aladağ'ın Yazısı
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Değerli okuyucular, Rüşvete dur diyebiliriz.
 
Hz. Muhammed (s.a.v.)'in, bazı Hadis-i şerfilerini sizlerle paylaşarak başlamak istiyorum:
 
HADİS-İ ŞERİFLER:
1- "Kim bir zalime yardım ederse Allah, o zalimi ona musallat eder."
2-"Utanmak bir insan olsaydı tertemiz bir insan olurdu" buyuruyor.
3- Zalim olduğunu bile-bile birisine yardım eden kişi, gerçekten de Müslümanlıktan çıkmıştır."
4- "Helal apaçık helaldır. Haram apaçık haram; şüphe ettiği şeyi yapma, etmediğini yap.
5- "Hayra klavuzluk eden, hayır işleyen gibidir."
6- İyilik güzel huydur, suçsa vicdanına ağır gelen ve halkın duymasını istemediğin şeydir.
7- "Ne mutlu bilgisizliği terkedip öğrenene, üstünlük edene, adaletle muamelede bulunana."
8- "Bilgin, ibadet edenden tam yetmiş derece üstündür, her derecenin öbür dereceyle arası da gökle yer kadardır."
9- "Bilgin kişinin sermayesi kibiri terketmektir."
10- Bilginler üç çeşittir Birinci kısmı bilgisiyle yaşar, insanlar da onun sayesinde yaşarlar da kendisi bildiğini tutmaz, kendi kendisini helak eder gider. Bir de ilmiyle yaşayan, fakat başkasını yaşatmayan, halka faydası olmayan bilgin var."
11- "İnsanların en kötüleri, insanların arasına katılan kötü bilginlerdir."
12 "Kim ben bilginim derse odur cahilin ta kendisi."
13- "Ümmetimin helaki kötülük eden bilginler yüzündendir."
14- "Rüşvetten gelişen her cesede en layık şey ateştir."
15- "Allah'ın laneti, rüşvet verene de, alana da, ikisi arasında vasıta olana da."
16- "Bir iş, ehli olmayana verildi mi kıyameti bekle artık."
17- "İyiliği emreden kişinin yaptığı iş de iyi olmalı."
18- "Haksızlığın karşısında susan, dilsiz şeytandır."
19- "Savaşın en üstünü, kişinin kendi nefsiyle, kendi hava hevesiyle savaşmasıdır."
20- "Kişi sevdiğiyledir, sen de kimi seviyorsan onunlasın."
 
Bir milletin en başta sahip olması gereken husus, birlik-beraberlik halinde yaşamasıdır. Birlik ruhunu kaybeden cemiyetler, her şeylerini kaybetmek zorunda kalırlar. Fertleri birbirine düşmüş milletler yok olup gitmişlerdir. Tarih bunun şahididir. Onun için islam dini ve Türk ahlakı kültürü, birlik-beraberliğin korunması, fitne ve tefrikanın felaketi üzerinde önemle durmaktadır. Müslüman olarak, dinimizin bu konuda emir ve yasaklarına aynen riayet edersek; milletçe huzur, sağlık, saadet ve bereket içinde yaşayabiliriz. Bu sayede Cenab-ı Allah'ın rızasına ve ahirette ebedi mükafatlarına kavuşmuş oluruz. Numan Aladağ diyor ki: "Müslüman her yerde ve her zaman Müslümandır." Müslümanlar, birbirinin kardeşidir. 
 
Aramızdaki kardeşlik, sevgi ve saygı bağlarının kopmaması; huzur ve saadet içinde yaşayabilmemiz için, resulü Ekrem, Mü'minlerin birbirlerine karşı nasıl davranmaları  gerektiğini, bakınız nasıl anlatıyorlar: "Mü'min uysaldır. Kendisi ile de ünsiyet edilir. Hoş geçinmeyen ve kendisi ile hoş geçinilmeyen kimsede hayır yoktur" buyurmaktadırlar.
 
Bir insanın şahsiyeti, canı, malı, şeref ve namusu nasıl mukaddes ise başkalarınınki de aynı şekilde mukaddestir. Kendimize yapılmasını hoş görmediğimiz  bir şeyi başkalarına da yapmamalıyız. kendimiz için sevip istediğimizi, diğer müslüman kardeşlerimiz için de istemeliyiz ki aramızda bulunan manevi bağlar kopmasın. Onun için, iki cihan güneşi olan sevgili Peygamberimiz (s.a.v) : "Sizin için de arzu etmedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz." buyurmakla, başkalarına karşı olan davranışlarımızda kendimizi ölçü almamıza, aykırı hareket edenlerin gerçek Mü'min olamayacaklarına ne güzel işaret etmişlerdir.
 
Hz. Muhammed (s.a.v) hadis-i şeriflerinde: "Sakın, birbirinize (düşman olup) buğuz etmeyiniz. Birbirinize hasad etmeyiniz. Birbirinizden (yüz çevirip) ayrılmayınız. Ey Allah'ın kulları! Birbirinize kardeş olunuz." buyuruyor.
 
Değerli okuyucular, 
Son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından, riyakar "İhanet şebekeleri" nin mal varlıklarına el konulması en hayırlı işlerden birisidir. Bu konu da, Muhabere Orgeneral Hamza Günalp paşa bakın ne diyor: "Düşmanlarınıza karşı zafer kazanabilmeniz için, düşmanlarınızla sıcak savaştan daha kolay yolu vardır: Düşmanlarınızı ekonomik darboğaza düşürmektir. Eğer ki düşmanlar ekonomik darboğaza düştüğü zaman, silah, mermi, iletişim ve gıda temini sorunu yaşayıp, zulm etme imkanı olmayacaktır. Onun içindir ki düşmanların, daima ekononomik kriz yaşaması en stratejik önem, hedef ve zaferidir."  
 
O zaman, türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin daha başarılı olup, kendisine oy vererek tasarruflarına sorumluluk veren Türk Milletine, huzur-mutluluk-sağlık- bereket içerisinde hizmet verebilmesi vazgeçilmezlerin vazgeçilmezidir. 
 
Eski Başbakan Mühendis Binali Yıldırım diyor ki: "Lafla Millilik olmaz" eğer ki bu Milli sesleniş halen geçerliise ve geçerli olmazsa Cenab-ı Allah, o Milli seslenişi Binali Yıldırım'a söylenmesini nasip etmez. O zaman, "İhhanet şebekeleri" ne karşı da, Fetö ve Adnan Oktar'cıların, mal varlığına nasıl ki el konuldu, aynı duygularla rüşvet çemberi içerisinde faaliyet gösterenlerin ve kayıt dışı edindikleri mal varlıklarına da, "Lafla Millilik olmaz" Milli seslenişine göre acilen el konulup hazineye devredilmesi gerek miyor mu?
 
Eğer ki, çıkarcı rüşvet çemberi ile mücadele edilmediği takdir de, Recep Tayyip Erdoğan'nın işi çok zor. Allah yardımcısı olsun. Çünkü Racep Tayyip Erdoğan'a, işin ehli olanların değil, özellikle Fetö-Adnan ticari ahlakı ile hareket edenlere her türlü yardım yapılması önerilmektedir ve Edoğan'nın da, çevresine inarak bu konuda bir zamanlar başta Fetö'cular olmak üzere, JET hızıyla yardım etme yarışı yok muydu?  
 
Madem ki müslümanız o zaman, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in "işi ehline veriniz" hadis-i şerifi, Müslümanım diyen yetkililere göre geçerli ise ve Hz. Muhammed'i son Peygamber olarak kabul edip Sünnet ediyorlarsa, acilen rüşvet ve haksız kazanç elde eden ''İhanet şebekesi" ahlakına haiz olan bürokrat, belediye başkanlarına, Milletvekillerine de, caydırıcı kanunlar çıkarılarak dur denilemez mi? 
 
Fetö-Adnan ikilisinin, Türk ve dünya kamuoyunda milyarlarca liralık ekonomik faaliyet göstermelerinin başında kayıt dışı ekonomik faaliyetler ve her türlü rüşvet alıp verme, işin ana aktif maddesidir. 
 
Kayıt dışı ekonomik faaliyetler ve rüşvet hareketliliği, her türlü ahlaksızlıkların olmasına yol açacaktır. 
 
Bugün Fetö-Adnan, Allah korusun yarın başka fetö-Adnan'lar çıkar. Onun içindir ki, kayıtdışı ekonomik hareket olduğu müddetçe o ülke de, dış güçlerin tahrik edici, her türlü ahlaksızlıkların oluşturumasını destekleyip Türk Milletinin, huzurunu bozma, ilk hedefleri olduğu unutulmamalıdır.
 
Recep Tayyip Erdoğan eğer ki zor şartlarla karşılaşmak istemiyorsa, sağlık, mutluluk, huzur ve bereketli bir yaşam içerisinde olup, kendisini bu makama getiren Türk Milletine mukabele edip hizmet etmek istiyorsa ve sağlığını düşünüyorsa o zaman, acilen başta rüşvet  ve her türlü kayıtdışı ekonomik faaliyetlere dur diyerek izin vermemelidir. 
 
Allah'çok şükür TBMM de, bu konuda kanun çıkaramama sorunu da yoktur. O zaman, Erdoğan bu Milli görevi sağlıklı bir şekilde sürdürmek istiyorsa, Türk tarihinde silinmeyecek her türlü Milli görevleri yapmak istiyorsa, tekrar ediyorum: Acilen Fetö-Adnan'cıların malvarlıklarını hazineye nasıl devrettiyse, aynı duygularla da, başta rüşvet ahlakı ile hareket edenler olmak üzere, yakın tarih de edindikleri mal varlıklarını belgeleyemeyenlerin de, hazineye devredilmesi sevaplara nail olacaktır.  ve bu uygulama da, Recep Tayyip Erdoğan'nın ömründe yaptığını en hayırlı iş olacaktır.
 
Kim ne derse desin Recep Tayyip Erdoğan'nın, Fetö, Adnan'cılara yaptığı en cesaretli iş, riyakarlık ve rüşvet duygularıyla elde ettikleri o kazançları, hazineye devredilmesidir. Cenab-ı Allah, yaptığı her türlü işin bin kat karşılığını kendisine vereceğini, bir imam hatipli ve çok başarılı bir iktisatçı olarak inanıp, bilincinde olmalıdır. 
 
Stratejik önem önemi olan, hatırlatmayı kedisine yapmayı, her şeyden önce Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı olması ve mezun olduğu imam hatip-yüksek okullarında aldığı Milli ahlak eğitimleridir.
 
Ayrıca Hz. Muhammed ve hadisler kitabın yazarı Abdulbaki Gölpınarlı'nın, Kasım-1964 yılında yazdığı kitabın 92 ci sayfasında, 92'ci hadisi şerif:"Kötü kişiyi anmaz, kötülüğünü söylemezseniz halk nereden bilecek onu? Kötü kişiyi kötülüğü ile anın da halk, ondan çekinsin." ayrıca Ağrı-Eleşkirt-Tahir beldesi halkı'nın yerlisi ve Türk asıllı olan, Mühendis Binali Yıldırım'ın, "Lafla Millilik olmaz" Milli seslenişinden de cesaret alarak Fetö'cuların yaptıklarını Milli bir hatırlatma olarak, Recep Tayyip Erdoğan'nın bilgisine sunuyorum: 
 
Recep Tayyip Erdoğan, yarın demesin ki, "Siz istediniz mi ki vermedik, söylediniz mi ki yapmadık." tepkisiyle karşılaşmayalım. Racep Tayyip Erdoğan'nın, o dedikleri, bilgi birikimi ve mezun olduğu okullara göre inanarak yaptığına inanıyorum. İnşallah öyledir.
 
Erdoğan, İnşallah çıkarcı, rüşvetçi riyakarlara, karşı da aynı duygularla,  acilen önlem alır ve huzur içerisine sorumluluğunda olan Milli görevleriyle uğraşır. 
 
Fetö-Adnan zihniyetlerinin asıl amacı, devlet adamlarının Milli görevlerini yapmayı engellemekle dahili-harici "İhanet şebekeleri" nin, maddi destekleri ile görevlidirler.
 
Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in Nisa Suresi ayet 10 da mealen: ''Gerçekten yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarını ancak bir ateş yemiş gibi doldururlar. Onlar çılgın bir ateşin içine gireceklerdir.''  Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ''Yedi büyük günahtan birinin yetim malını yemek olduğunu buyuruyor. Yetim malını yemek, ölüm anında İmansız gitmeye sebep olabilir. denilmiştir.
 
Kıymetli okuyucularımız,
Müslümanım diyebilen, helallardan faydalanacaklar, haram faaliyetten de korunacaklardır. Allah'ın emrettiği görevleri yapmak dini bir görevimiz olduğu gibi haramlardan sakınmak da görevimizdir. Haram'ın ateş gibi olduğunun bilincinde miyiz? Ateş ki, nasıl insanı eşyaları yaktığı gibi, haramlar da kişiyi azaba götürdüğünün bilincinde olmalıyız.
 
HADİS-İ ŞERİF:
 1-Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde ''Helal belli, haram da bellidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır ki, çok kimseler onları bilmezler. Şüpheli şeylerden her kim sakınırsa, dinini ve ırzını kurtarmış olur. Kim şüpheli şeylerin içine dalarsa haramın da içine dalmış olur. (Böylece) Tıpkı koru etrafında davar otlatan çoban gibidir ki, sürüsünü o koruya götürüp otlatmak tehlikesi karşısında bulunur. Haberiniz olsun ki, her ünlü kişinin bir korusu vardır. Unutmamalıyız ki, Allah'ın korusu da haram ettiği şeylerdir. Bir de uyanık olunuz ki, cesedin içinde bir et parçası (Kalp) vardır. İşte o et parçası iyi olduğu zaman bütün cesed iyi olur. Bozuk olduğu zaman da bütün cesed bozuk olur. İşte biliniz ki o et parçası kalbimizdir.''

Bizler, Türk milleti ve İslam alemi olarak, bütün günah, yetim hakkı ve kötülüklerden uzak olmalıyız. Allah'a ve kullarına karşı üzerimize farz olan görevlerini eksiksiz yerine getirmeliyiz ki, Cenab-ı Allah dualarımızı kabul edip, görünür görünmez kazalardan ve belalardan esirgesin.
 
Hem Müslümanım diyeceksin hem de haram olan yetim hakkını yiyeceksin; bu zihniyete sahip olanları, riyakarlık' la adlandırabiliriz. Bir zamanlar, Fetö denen riyakar ''İhanet Şebekesi" de, arı kovanında bal çalıp yiyiyordu ve bu saltanatın her zaman, tatlı olacağını düşünüyordu. 15 Temmuz da, Fetö denen zalim, o mübarek bal arıların kovanına çomak sokmaya çalıştı fakat, arılar Fetö spor klübünde olanları ısırıp, balon gibi şişirdiğinde de acısını gösterdi. Cenab-ı Allah'a inanmayan, hakkı olmadıkları halde hatırı sayılanlar klübünde yer alarak, atandıkları görevlerde verimlilik sağlayamayan, rüşvet yiyen, göz yuman ve rüşvet verenlerin de, Fetö-Adnan ikilisi gibi bir gün, Cenab-ı Allah karşılığı olan her türlü maddi-manevi olumsuzlukları, onlara da vereceğinı vereceğini unutmamalıdırlar! 
 
Bu Dini-Milli hatırlatmalar, açık ve nettir. Ruhunda Allah korkusu, vatan kavramı ve Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağı sevgisi olan tüm yetkililerin, bu Dini-milli hatırlatmalara el atıp, acilen çözmelidirler. Eğer ki "Lafla Millilik olmaz" Milli seslenişi, halen geçerli ise ve geçerli olduğuna da inanıyorum. Geçerli olmazsa o zaman, riyakar Fetö-Adnan ikilisi ile bir farkları olmadığı ortaya çıkmıyor mu? "Müslüman, Müslüman'nın kardeşidir." hadis-i şerif-i'ni de unutmamak lazım.
 
Cümle Vatan şehitlerini, Cumhuriyetimizin kurucusu Gzi Mustafa Kemal Atatürk'ü Rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hasta-yaralılara acil şifalar dileriz.

Hadis-i şerifler Kaynakçası:
Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları: Yayın No: 207     1981
Hz. Muhammed ve hadisleri Kasım 1964 yazar: Abdulbaki Gölpınarlı
Pakista'lı dünyaca ünlü din göevlisi Muhammed Tqi Usmani.
Ezurumlu Hafız Abdullah Aldır HocaYorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Yazarlarımız Haberleri

Başlık Tarih
 
BİLEN İÇİN ŞİFA HER YERDE21 Ağustos 2019
Türk İslam geleneklerinde Kurban Bayramı10 Ağustos 2019
Türk Ahlakı ve Müslümanlık29 Temmuz 2019
Mehmet Özyavuz'un 15 Temmuz Mesajı14 Temmuz 2019
Bırakın dünyayı gençler yönetsin!14 Temmuz 2019
15 TEMMUZ İKTİSADİ DEMOKRASİ İÇİN BAŞLANGIÇ OLSUN14 Temmuz 2019
BİR LGS KABUSU DAHA YAŞARKEN ENGELLİ ÖĞRENCİLER NE OLACAK??13 Temmuz 2019
Osmanlıdan son kopan toprak idi Arnavutluk!28 Haziran 2019
TÜRK AHLAKI VE DEMOKRASİ19 Haziran 2019
Hadi artık sınava hazırsınız, gülümseyin14 Haziran 2019
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEİMİ13 Haziran 2019
Yetim Hakkı ve İslamiyet03 Haziran 2019
Bu Gecenin Kadrini Bilmek gerek.31 Mayıs 2019
Sosyal Yardılaşma ve Sadaka-i Fıtır27 Mayıs 2019
KONUŞMAK YADA SUSMAK HANGİSİ !21 Mayıs 2019
AYI MİSALİ SEVERKEN ÖLDÜRÜYORUZ EVLATLARIMIZI...21 Mayıs 2019
KIRK HARAMİLER18 Mayıs 2019
Ben annemin en çok bana dua etmesini sevdim!13 Mayıs 2019
Teravih namazı ve sağlığımız12 Mayıs 2019
Nostaljik giyimli arkadaşımız08 Mayıs 2019
İslam dininde Hikmetleri ile Ramazan08 Mayıs 2019
چاوشئۆغڵو رۆشت و دەنگدانەوەیەکی خۆشی لە هەولێر (ئەربیل) جێهێشت...01 Mayıs 2019
Domuz ürünleri satışı ve RAF bedeli şartı iyi gelecek25 Nisan 2019
Türk Milletinin teminatı, Türk gençliğidir23 Nisan 2019
Berat Gecesi Büyük bir Fırsattır.19 Nisan 2019
AKTEMUR’DAN KANDİL MESAJI19 Nisan 2019
Hıyar'ın şaşırtıcı faydaları12 Nisan 2019
Harran, Bu İş Bitmiştir Dedi29 Mart 2019
31 Mart seçimi kritik Eşiğimiz23 Mart 2019
Milli ruh ekseninde Çanakkale Zaferi18 Mart 2019
TANRI’NIN VERDİĞİNİ YATIRIMLAR DEĞERLENDİRMELİ...23 Şubat 2019
Görüntü kirliliği gün gittikçe artıyor!20 Şubat 2019
HAYATIMIZ ŞİFRE20 Şubat 2019
Araplarıma Hakaret Eden Cemal Enginyurt'u Kınıyorum13 Şubat 2019
TUNCELİ’NİN BÜYÜK DEĞİŞİMİ13 Şubat 2019
ÖNCELİK HAYATIN ÖNCELİK YAYANIN07 Şubat 2019
"Maydanoz" deyip küçümsemeyin06 Şubat 2019
" İLERİ EY MUS'AB İLERİ! "05 Şubat 2019
MÜ'MİNLERİN KUR'AN'DA GEÇEN 50 ÖZELLİĞİ01 Şubat 2019
OVANIN FATİHİNE YAZARLAR DA SAHİP ÇIKTI28 Ocak 2019
Sosyal Medyanın Ortaya Çıkışı25 Ocak 2019
KİM Mİ HAKLI?? TABİKİ ETİK BASIN...24 Ocak 2019
Azaltın, yeniden kullanın ve geri dönüştürün!23 Ocak 2019
ÜÇ "R" NEDİR?22 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...16 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...15 Ocak 2019
ŞANLIURFA ÜZERİNDEN GÜNEYDOĞU OKUMALARI....12 Ocak 2019
ÜMMETİN KURTULUŞ REÇETESİ09 Ocak 2019
Mübarek Elma, Hem Deva Hem Şifadır07 Ocak 2019
ASGARİ ÜCRET VE GÜNDEM04 Ocak 2019
DİZ-MAFSAL AĞRILARI VE KUVVET ŞURUBU REÇETELERİ31 Aralık 2018
BİR VALİ DÜŞÜNÜN; YAKAMOZ MİSALİ...21 Aralık 2018
Ölümlü Bu Dünya Be Kardeşim14 Aralık 2018
SOSYAL MEDYA VE SİNEMA13 Aralık 2018
Lahananın Şaşırtıcı Faydaları08 Aralık 2018
Lahanann şaşırtıcı faydaları07 Aralık 2018
Bizim Gayemiz ŞAN - ŞÖHRET Olamaz30 Kasım 2018
Bu kadar politize olmaya gerek var mı?29 Kasım 2018
YAVRU VATAN YUVADAN UÇMAKTA KARARLI...28 Kasım 2018
Mart seçimleri borsasında hisse senedi alma yarışı25 Kasım 2018
Neden Yine Mehmet Özyavuz?21 Kasım 2018
BİZ; ESKİ SİZ’ İ ÇOK ÖZLEDİK...19 Kasım 2018
Mevlid kandili ve birlik-beraberlik ruhu19 Kasım 2018
Pamukkale Travertenleri; Kaplıca suları ile çökelmiş karbonat minerallerinin izdivacı gibi idi!13 Kasım 2018
SOSYAL MEDYA VE SİYASET 12 Kasım 2018
Recep Tayyip Erdoğan'ın Sevgisi Hesabi Değil Hasbidir12 Kasım 2018
ATATÜRK ve İslam Dini09 Kasım 2018
Neden Mehmet Özyavuz?06 Kasım 2018
Çini sanatı; sanki estetik pistinde renklerin ateşle dansı gibi idi!01 Kasım 2018
Köşe Yazarımız Numan Aladağ'ın Kaleminden....29 Ekim 2018
Başkan Özyavuz: Benim Gecem Gündüzüm Harran24 Ekim 2018
KÜRESEL ZULMÜN KAYNAĞI22 Ekim 2018
Kaderi anneler mi yazar?18 Ekim 2018
YENİ MEDYA NEDİR?17 Ekim 2018
Benim çocuğum çok zeki ama ders çalışmıyor!09 Ekim 2018
Harran Aslanlı Kapı ve İbrahim Tatlıses Müzesinden izlenimler05 Ekim 2018
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI’ NDA NELER OLDU?????04 Ekim 2018
HERŞEY MİLLİ EKONOMİ İÇİN27 Eylül 2018
Televizyonların Ev Yaşamındaki Yeri24 Eylül 2018
Kim hatalı dersiniz?21 Eylül 2018
“OKU” MUHATABI16 Eylül 2018
UFAK KIRINTILAR BIRAKIN Kİ GENÇLER ARKANIZDAN GELSİN...15 Eylül 2018
FİYASKO TANITIM GÜNLERİ VE GERÇEK DİYARBAKIR13 Eylül 2018
Popüler Kültür Ve Sosyal Medya12 Eylül 2018
Geri dönüşüm bile okyanusların kirlenmesini önleyemiyor!01 Eylül 2018
Bizler bayramları dolu dolu ve coşkulu yaşardık!27 Ağustos 2018
Kurban Bayramı ve Mutluluğumuz19 Ağustos 2018
Köşe Yazarlarımızdan Yaşar İçen'in Kaleminden16 Ağustos 2018
Medyada Nefret Söylemi13 Ağustos 2018
Vatan Sevgisi ve Raf Bedeli Şartı13 Ağustos 2018
EKONOMİ PAKETİNDE EV KADINLARI UNUTULDU...11 Ağustos 2018
AYDIN MARUF BÖLGENİN DENGE UNSURU09 Ağustos 2018
DİYARBAKIR ÖĞRENCİ KAYBEDİYOR!!03 Ağustos 2018
PAPAZ ERİĞİ, BÜYÜSÜ VE ŞİMDİ DE KRİZİ...01 Ağustos 2018
Domates de ki mucizeler ve yerli malı30 Temmuz 2018
BU DURUM ÇOK KÖTÜ KOKUYOR!30 Temmuz 2018
“ ASKIDA EKMEK “ 26 Temmuz 2018
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN' IN AŞİRETLER ÇIKAR(T)MASI26 Temmuz 2018
ÇOCUKLAR İÇİN HER YOLU DENEMEYE EVET!!!24 Temmuz 2018
IRAK' TA "AFRİKA SENDROMU" MU YOKSA BAŞKA OYUNLAR MI??19 Temmuz 2018
NEDEN Mİ KISKANIYORLAR??????16 Temmuz 2018
Kahraman TÜRK Milleti'nin ''15 Temmuz'' Zaferi14 Temmuz 2018
BODRUM' UN İÇLER ACISI HALİNE GELSİN TÜM TOTEMLER...14 Temmuz 2018
Mahalleden gerçek kahramanlarım!11 Temmuz 2018
TÜM ALGI LİSTELERİNE KARŞI YENİDEN SÜLEYMAN SOYLU!!11 Temmuz 2018
HEPİMİZ ASKER RUHLUYUZ FAKAT......09 Temmuz 2018
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER07 Temmuz 2018
SİVEREK' TEN BOY VEREN ***BİR SİHİRLİ KALEM...06 Temmuz 2018
PANİK BUTONU HALLERİMİZ...30 Haziran 2018
OLDU DA BİTTİ MAŞALLAH... HAYDİ HAYIRLISI28 Haziran 2018
Oğulotu ve gizli mucizeleri26 Haziran 2018
""SEN AĞA BEN AĞA BU İNEĞİ KİM SAĞA""22 Haziran 2018
Güçlü irade ve Adalet21 Haziran 2018
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADELE VAKTİDİR18 Haziran 2018
Beni hissedebilecek misin anneciğim!13 Haziran 2018
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti08 Haziran 2018
VAADLER TAMAM!!! PEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM NE DURUMDA????08 Haziran 2018
FENERBAHÇE ARTIK HUZUR VE BAŞARI İSTİYOR06 Haziran 2018
Yarın ahirette beni affedebilecek misin be çocuk?05 Haziran 2018
Yarın ahirette beni affedebilecek misin be çocuk?04 Haziran 2018
24 Haziran Zaafer olsun04 Haziran 2018
MARKAMIZ YOKMUŞ!!!! NEDEN OLSUN Kİ????02 Haziran 2018
SEÇİM VAR MİLLET NEDEN BU SUSKUNLUK??30 Mayıs 2018
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF28 Mayıs 2018
SAFEEN DİZAYEE İLE TÜRKİYE ÜZERİNE28 Mayıs 2018
NE ÇOK ÇEKTİ EBABİLLER ELİMİZDEN!!!20 Mayıs 2018
PARTİ VE GÖRÜŞLER ÜSTÜ İNSANLAR!!!18 Mayıs 2018
Filistin’de Ramazan’ın İlk Günü: Sessiz Çığlık!18 Mayıs 2018
Ramazan- Şerif ve Huzurumuz15 Mayıs 2018
YAĞMUR ALTINDA "KATIKSIZ HUZUR"....14 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırım'ın Dikkatine!12 Mayıs 2018
Kitaplarınızı tutsak ettiğiniz raflardan çıkarın artık!09 Mayıs 2018
TÜRKİYE İLE SAĞLAM KÖPRÜLER KURMALIYIZ..08 Mayıs 2018
IRAK; YAKIN OLMALI....06 Mayıs 2018
Berat Gecesinin bereketi29 Nisan 2018
Ülkeme Hizmet için “Var mısın”?27 Nisan 2018
REHAVET VE RUTİN EN BÜYÜK DÜŞMANDIR!!23 Nisan 2018
AKTİF SİYASETTE OLMAMAKLA BİRLİKTE CİHAN ENSARİOĞLU...22 Nisan 2018
ÇOK MU İSTİYORUZ???20 Nisan 2018
ARHAVİ' DEN SELAM VAR.....18 Nisan 2018
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR16 Nisan 2018
VİZYON OLMADAN OLUR MU Kİ????16 Nisan 2018
“BANA SEVDA YEMEĞİ PİŞİRMELİSİN” 15 NİSAN ŞEF BAYRAMINDA…14 Nisan 2018
KARDEŞLİK EKSPRESİ11 Nisan 2018
ÇAKMA LİDERCİKLER !!!!!09 Nisan 2018
Şahsiyet ve Topluma Hizmet01 Nisan 2018
Projelerin renkli dünyalarına bir girebilsek!29 Mart 2018
MECLİSTEN ÜLKEYE BİR PENCERE... MEHMET ALİ CEVHERİ28 Mart 2018
Karaciğer Yağlanmasına bitkisel destek27 Mart 2018
Yetim Hakkı ve İslamiyet25 Mart 2018
Regaip Kandili ve Biz21 Mart 2018
Çanakkale Ruhumz ve Anzaklar17 Mart 2018
İnsanlığımız imtihandan geçiyor!14 Mart 2018
HASTALIK MI YOKSA ŞİFA MI???12 Mart 2018
TÜRKLER KİMDİR09 Mart 2018
KASTAMONU KÜRE KİLİMLERİ, İSTİKBALİNİ İSTİKLÂL YOLUNA SEREN ŞERİFE BACI GİBİ…08 Mart 2018
YUMURTAYI İÇERİDEN KIRMAK...03 Mart 2018
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL02 Mart 2018
ETEĞİNDEKİ TOHUMLARI CÖMERTÇE SAVURMALI İNSAN...28 Şubat 2018
En sağlıklı beslenme, evde yapılan besinle olur!27 Şubat 2018
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet 19 Şubat 2018
Ya telefonumu evde unutursam!17 Şubat 2018
"ODA" LARDAN BİRER BAŞKAN GELİR BİZLERE!!!!15 Şubat 2018
Her sabah alacağımız kararlar, Her akşam kendimize soracağımız sorular11 Şubat 2018
FARUK ÇELİK' İN SÜRPRİZ ŞANLIURFA ZİYARETİ07 Şubat 2018
Tüm Canlılar Bir gün Plastik Atık Yutacaktır!07 Şubat 2018
Yazarımız Numan Aladağ'ın Yazısı04 Şubat 2018
"NEDEN DOĞDUĞUNU" ANLAMALI İNSANOĞLU01 Şubat 2018
İSTİKLÂLDEN İSTİKBALE YÜRÜYEN ŞERİFE BACI, MİLLİ MÜCADELENİN KADIN KAHRAMANI.27 Ocak 2018
CİLT GÜĞZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER22 Ocak 2018
YASAKLAR CAZİPTİR UNUTULMASIN!!!!!18 Ocak 2018
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA14 Ocak 2018
SEN BENDEKİ ENNN GÜZEL ŞEYSİN...08 Ocak 2018
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR08 Ocak 2018
EŞŞEĞİN AKLINA KARPUZ KABUĞU...05 Ocak 2018
Hani deriz ya;04 Ocak 2018
TOPLUMUN NABZINI İYİ TUTMAK GEREKİYOR02 Ocak 2018
MİSAFİR AĞIRLAMA GELENEKLERİ31 Aralık 2017
TARİH ACI OLAYLARDA TEKERRÜR EDER AKILLANMAZ İSEK!!!!! 28 Aralık 2017
SEYMEN ALAYLARI BUGÜN DİKMEN SIRTLARINA ATATÜRK'Ü KARŞILAMAYA GİDİYOR.27 Aralık 2017
Zencefil varken, Grip kader olmasın25 Aralık 2017
TİCARET; DİL, DİN, IRK DİNLEMEZ...25 Aralık 2017
*SIĞIR* DEMİŞKEN HATIRLADIM...22 Aralık 2017
"BEN AŞK-I SEÇTİM"18 Aralık 2017
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR17 Aralık 2017
ŞİMDİ SORGU ZAMANI13 Aralık 2017
Ayla filmini izlerken hayal dünyama takılanlar!11 Aralık 2017
Zehirli tuzakta internet’in etkisi11 Aralık 2017
EBABİLLER NEDEN GELSİN Kİ????08 Aralık 2017
SİYASET CİĞER BİZLER KEDİ...04 Aralık 2017
Sahi bunlar; ahiretinde var olduğunu hiç düşünmüyorlar mı?30 Kasım 2017
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun29 Kasım 2017
Bir Kereden Çok Şey Olur27 Kasım 2017
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL23 Kasım 2017
Kimyasal terör20 Kasım 2017
Iğdır ve üniversitesi misafirperverlikleri ile bizleri mest etti!17 Kasım 2017
BESLENME VE MİLLİ TARIM17 Kasım 2017
JOKER GÜLÜŞLER13 Kasım 2017
Metamfetamin: Yeni Tehlike13 Kasım 2017
PROJE İNSANLAR10 Kasım 2017
HACKERLAR TİCARİ SIRLARIN PEŞİNDE10 Kasım 2017
YARINI KODLAYAN ÇOCUKLAR İÇİN KOŞULACAK08 Kasım 2017
ALLAH İYİ -LİK VERECEK Mİ ÜLKEYE??01 Kasım 2017
Plastik kaplamalar ve atıklar ruh halimi de bozuyor!01 Kasım 2017
CUMHURİYET'' BAYRAMDIR29 Ekim 2017
ZEMBEREĞİ BOŞALMIŞ CÜMLELER!!!27 Ekim 2017
Terör ve hastalık oluşturan sektörler24 Ekim 2017
Aladağ, Aynı Hassasiyeti Bekliyoruz. 20 Ekim 2017
Bağımlılık tedavisinde aile etkisi20 Ekim 2017
Tarihimi tekrar yaşadığım şehirlerdi; Bilecik ve Söğüt20 Ekim 2017
Sosyal Medyada Başarı17 Ekim 2017
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ15 Ekim 2017
YARINI KODLAYANLAR” PROJESİ15 Ekim 2017
Sitelere güvenlik ipuçları10 Ekim 2017
KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ02 Ekim 2017
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)25 Eylül 2017
Düşler Akademisi23 Eylül 2017
AŞIRI DOZ İNTERNET İNTİHARI ARTIRIYOR!21 Eylül 2017
TÜRKİYE İÇİN HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY MUTLAKA VARDIR.19 Eylül 2017
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ11 Eylül 2017
Oyun oynarken oyuna gelmeyin!06 Eylül 2017
Bir Kurban Bayramı Daha Mesajlaşma ile Geçti!05 Eylül 2017
DÜNYA' NIN DİBİ TUTTU!!!!02 Eylül 2017
Yazarımız Numan Aladağ'ın Kaleminden. (Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde)31 Ağustos 2017
ZAFER BAYRAMININ 95. YIL DÖNÜM COŞKUSU29 Ağustos 2017
Salatalıkla Sağlığı Yakala21 Ağustos 2017
KENDİ CELLADINA DÖNÜŞMEK!!!!! 19 Ağustos 2017
İSA ALTUN YAZISI18 Ağustos 2017
Tatil valizi mi güvenlik mi?11 Ağustos 2017
Veride çözüm: Kimola10 Ağustos 2017
HALAYA - GERDAN KIVIRMAYA MOLA10 Ağustos 2017
NEYE YARAR Kİ…04 Ağustos 2017
TULSİ (FESLEĞEN)'NİN FAYDALARI03 Ağustos 2017
Veri İhlalinin etkisi01 Ağustos 2017
Madde bağımlılığı bilinç ile aşılır31 Temmuz 2017
MAVİ BALİNA OYUNU OYNAYAN ÇOCUKLAR İNTİHAR EDİYOR26 Temmuz 2017
DİYALOG VE "OTORİTENİN RENGİ"24 Temmuz 2017
İSA ALTUN YAZISI21 Temmuz 2017
SUNUM STRATEJİSİ19 Temmuz 2017
TÜRKİYE SOFRASINDA İHANET YEMEĞİ PİŞİRENLER, 7 DEĞİL, 77 KUŞAK BİTTİLER.14 Temmuz 2017
ŞEHİT ÇOCUKLARINA EĞİTİM DESTEĞİ13 Temmuz 2017
Mühendis Binali Yıldırım'ın (Başbakan) Dikkatine!03 Temmuz 2017
Muşlu Çocuklar Bilimle Buluştu28 Haziran 2017
Mü'minlerin Bayramı24 Haziran 2017
Kadir Gecesi bir fırsattır21 Haziran 2017
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR10 Haziran 2017
Çocuklar, fen ve matematiği dijital oyunlarla öğrenecek08 Haziran 2017
“Yarını Kodlayanlar” projesi04 Haziran 2017
Parmaklarınıza ne kadar güvenebilirsiniz01 Haziran 2017
RAMAZAN-I ŞERİF'İN GETİRDİKLERİ31 Mayıs 2017

Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
2019 BELEDİYE SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİNİZ?

AK PARTİ
CHP
MHP
İYİ PARTİ
BDP
DİĞER

Sonuçlar
En Çok Okunan
Sayfalar
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Radyo

Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anasayfa | Sohbet Odasi
CH