harranajans
 
Ana Sayfa > Yazarlarımız

PROTEİN SAVAŞINDA TÜRKİYE
30 Nisan 2017
YAZARIMIZ NUMAN ALADAĞ'IN KALEMİNDEN!
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Değerli okuyucular!

İyiliği kötülüğüne galip olan idareci iyidir. 

Kötülüğü iyiliğine galip olan idareci kötüdür.

Vicdan Muhasebesi yapan idareci baş tacıdır. 

Cüzdan muhasebesi yapan idareci çok acıdır. 

 

Bizi yönetenlerin, tasarruflarına sorumluluk vermek için oy veriyoruz ve atama ile işbaşına getiriyoruz. İş başına getirdiğimiz idarecilerin, ruhunda iyilik ve kötülüğün bilinmesi için, yaptıkları icraatların görülmesi gerekir. Bunun için atalarımız: ''Kişinin ahlakını sorma, yüzüne bak ki sana haber versin.'' demişlerdir. Vicdan ahlakına sahip dürüst insanlar yaptıkları iyi ve hayırlı işler karşısında, görünürdeki halleriyle daima neşe ve güler yüzlülük ifade ederler. Aksine, çıkar amaçlı ve Cenab-ı Allah'ın haram kıldığı ahlaksızlıkları yaptıkları zaman, ömür boyu psikolojik sıkılma ve çekinme alametleri gösterirler. Anlaşılıyor ki, haya, insanları fena işlerden uzaklaştıran çok önemli ve kıymetli bir sıfattır. Utanma ve hayası olmayan, çıkar amaçlı her türlü fenalığı çekinmeden yaptıklarını görüyoruz.  Bu konu da, Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde: ''Utanman yoksa istediğini yap.'' buyurmuşlardır. Bir idareci, bencillik ahlakı ile maddi-manevi çıkar sağlamak için taviz veriyorsa, hem ülke, hem çalıştığı kurum ve hem de ailesi için, yüz karası bir tehlike değil midir?
 
Utanma üç kısımdır: Cenab-ı Allah'dan, İnsanlardan, nefsinin yaptıklarından utanmak.
 
Onun içindir ki, oy verip seçtiklerimiz ve atama ile sorumluluk verilen idarecilerin, çıkar amaçlı olmamasına dikkat edilmelidir! Bazı idarecilerin, yapması gerekli olan işi ekstradan yapıyormuş gibi sanal alemde, çıkar amaçlı paylaşımlar yaparak, bulundukları makamı muhafaza etme sevdasındalar.
 
Dünya gündeminde yaşanan olayların arkasında, protein (Temel gıda) savaşı vardır. Onun içindir ki, idarecilerin, ağaç dikme ve tarıma sahip çıkıp, modernleşmeyi savunmaları gerekir. Eğer sahip çıkılmadığı zaman, Allah korusun, genç nesillerimize iyi şeyler yerine çok tehlikeli miraslar bırakmış olacağız. Başta Harran Ovası toplumu olmak üzere her Türk vatandaşının, Libya'ya nasıl ki, su geldi ve buğday yetişti, Libya da bugün yaşananlar görünüyor. Tarımda modernleşmeyi destekleyen ve vicdan muhasebesi ahlakına sahip, seçilmiş ve atanmış idarecilere, vatandaşın da destek olması gerekir. Çıkar amaçlı iş takip edenlerin, para karşılığı stratejik önem taşıyan, her türlü bilgi transferini yapıp, ülke için en büyük tehlike olduğunu unutmamalıyız? Bunun örneği: 15 Temmuz olayları...
 
Kıymetli okuyucularım
Güncel menfaat, duygu ve düşüncesinde olanlar, her türlü faziletleri ve ahlaksızlıkları harekete geçirdiğinin farkında mıyız? Dünya menfaatleri için iyilik edenlerin iyilikleri, avcının kekliklere yem vermesi gibidir. Menfaatler, gözü en tatlı şekilde kör eden araçlar olduğunu bilincinde misiniz? Yalnızca bencillik için çalışanlar, başkalarının düşmanlığını kazandıklarının farkındalar mı?
 
Türkiye de, tarımı elegeçirmek için, özellikle mahalli seçimlerde, Türk Milletinin, ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozma hayalinde olan, ''İhanet şebekesi'', bazı sanayi ötesi toplum ülkelerinin müşterek faaliyetleriyle Milli ve manevi değerlere bağlı ve çıkar amaçlı hareketlere taviz vermeyen Vatanseverlerin seçilmemesi ve atanmaması için, maddi ve manevi her türlü destekler sağlamaya çalışmaktadırlar. Ayrıca o ülkeler, kendilerine bilgi transferi ve her konuda seçilmiş ve atanmışları, hegemonyasına aldıklarını da gözden kaçırmamalıyız!
 
Değerli okuyucular! 20'ci asrın yarısı demirçelik, ikinci yarısı da plastik devri olmuştur. 21'ci asrın ilk yarısı, protein devri olacağının bilincinde miyiz? Arazilerin fiziki yapısı tarımı etkileyen bir diğer husus da topraktır. Türk Milleti'nin düşmanı olan, ülkelerin en büyük sorunu, artan nüfusun, şiddetli beslenme sorunlarıyla karşı karşıya olmasıdır. Beslenme sorunlarını çözmek için, başta Harran ovası olmak üzere Türkiye de verimli topraklar; göz boyaması ödüllendirmelerle başta ağaçlandırma olmak üzere, tarım da modernleşmeyi durdurup, demirbaş ürünlerle devam ettirme stratejilerini uygulamaya çalışmaktadırlar. Son yıllarda ülkemiz genelinde olduğu gibi Harran ovasında verimli topraklar çölleşmeye doğru gidiyor. Ve  ayrıca Harran Ovası imarsız yapılaşma serbestliği ile Ova, ne yazık ki, betonlaşmaya gidiyor ve imar dışı yapılan binalara yol açmak için, binlerce dönüm arazi yol olarak kullanılacaktır. bu uygulamaların lüzumsuz enerji nakil hatları oluşturulacak ve enerji nakil hatlarının geçtiği bölgelerde radyasyon yaygını oldukça yüksektir ve o bölgelerde ekilen ürünlerin verimi düşmüş olup, sağlığımızı da tehlikeye attığının bilincinde olmalıyız. Bu uygulamalar, ülkemizin geleceği için büyük bir tehlike arz etmektedir.
 
İnsanlar hayatlarını sürdürebilmek için beslenmek zorundadırlar. Tartışmasız beslenmenin temelini oluşturan tarımdır. Dünya da hangi ülkeye bakarsanız bakın, ister sanayi ötesi toplum ülkeleri, ister gelişmemiş ülkeler olsun, tarım ekonomisi;  hayatın ana aktif maddesi ve stratejik önem taşıdığının bilincinde olup daima kontrol altında tutulması gereken Milli bir görevdir.
 
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ile beraber, tarihinde onayladığı gibi Harran Ovasında, atılan Milli bir temel vardır: Bu Milli temel, Cenab-ı Allah'a binlerce defa şükürler olsun ki, günümüze kadar sağlamlılığını koruyor. İç ve dış ''İhanet şebekeleri''  Harran Ovasını, modern tarımdan mahrum bırakma hayallerini kursağında bırakacaktır. Ayrıca Harran Ovası toplumu iyi bilmelidir ki, eğer ağaçlandırma ve tarımın modernleşmesi için, ilgili kamu kuruluşlarından destek istemedikleri takdirde, Suriye'lilere, bir gün Harran ovasında arazi verilirse kimse şaşırmasın! Cenab-ı Allah bu konuda ki, düşüncelerimden dolayı inşallah beni mahçup eder ve Suriye'li mültecilere arazi verilmez. Hatırlarsanız, 4-5 yıl önce de Suriye'lilerin Harran ovasına ve Türkiye geneline getirdiği bazı ahlaksızlık ve olumsuzlukları sizlerle paylaşmıştık. Harran Ovası yerli toplumunun, sağlık ve mutluluğu yakalayabilmesi için, tek çözüm: Üretim, ağaçlandırma ve tarımda modernleşmektir. Harran ovasında ağaçlandırma olmamasının bir sebebi de, toprak ağalarının kendi arazilerini işletmeyerek, kira veya ortaklıkla ekimini yapıyorlar. Ağaların bu faaliyetleri, oy avcılarının işine de yarıyor. Oy avcıları, toprak ağalarına diyor ki, senin köyde oylar ful çıkması gerekir önerileri yapılıyor. Bu da, Aziz Türk vatandaşlarının hür iradesiyle oy kullanmasına engel değil midir?
  
Harran ovasında yetiştirilecek meyvelerin, insanlara mutluluk ve şifa kaynağı olup insanların kısmende olsa hastahanelere akın etmesini durdurarak iş gücü kaybı da böylece asgariye inmiş olmaz mı? Buyurun yalnışlık varsa, siz karar verin: 2017 baharında Harran Ovasında yetişen ne kadar meyve fidanı dikilmiştir? İşin gerçeğini söyleyecek olursak, Harran Ovası çiftçileri, ziraat fakültesinden bilimsel destek ve ilgili kurumlardan fidan talepleri olmuş mudur? Üzülerek ifade edeyim ki, Harran Ovası çiftçisi, önce kendisi meyve fidanı dikmeye özen gösterip, ilgili kurumlara hatırlatıp talep etmelidir. 
 
Harran Ovasında tarımın modernleşmesi yerine yazık ki, geçici ödüllendimelerle engellenmeye çalışılıyor. Eğer ova ağaçlandırılmış olsaydı; Ege, Akdeniz ve bir Çukurova olurdu. Gelecek vaad etmeyen geçici ödüllendirmeler devam ederse, Türk çiftçisi nasıl olsa ödüllendirme var diyerek, tarımda modernleşmeye özenmiyor. Çiftçiye verilen geçici ödüllendirme konusunda bir örnek verelim: Yurt dışına çıktığınız zaman, gittiğiniz ülkede size rehberlik yapan varsa, dil öğrenme ihtiyacını duymuyorsunuz, size refakat eden yoksa şartlarınızı zorlayıp dil öğrenmeye özeniyorsunuz ve başarılı oluyorsunuz. Çiftçiye verilen geçici ödüllendirme de aynendir. 
 
Libya da bir örnek: Bir zamanlar Libya da, herkes maaşa bağlanmıştı. Nasıl olsa maaş var diyerek, vatandaş çalışmaya yönelmiyordu. Ve sonunda Libya'nın yaşadıklarını bugün hep beraber görüyoruz: Libya'nın bir çok bölgesine sunni nehir vasıtasıyla su geldi ve ne yazık ki, Libya halkı, nasıl olsa devlet geçinebileceğimiz kadar maaş veriyor diyerek tarım ve sanayi iş kollarında faaliyet göstermediler. Bu tembelliğin meyvelerini yediler ve faydasını fazlasıyla gördüler. İşte bugünkü Libya: Harran Ovası toplumu, Libya da meydana gelen olayları iyi araştırıp, acilen tarımda modernleşmeye gitmelidirler.
 
Geçici ödüllendirmeğe kucak açıldığı müddetçe, huzur, sağlık ve bereketten bahsedilir mi?  Çalışkan ve yeniliklere imza atan  Çiftçilerin ödüllendirilmesine karşı olmadığımızı belirtmek isteriz.  Ödüllendirmeyi veren kuruluşlar; ağaç dikme şartı ve gelecek vadeden işler teşvik edilsin ki, samimi olduklarına inanalım. Günümüzde Türk çiftçisine uygulanan bu stratejiler, Türk çiftçisini bitirmektir.
 
Alışkanlıkları değiştirmek en güç uğraşlardan birisidir. Bunu başarmak kendi nefsimizi (İrademizi güçlendimek) yenmektir. Kişinin kendisini yenmesi başarıların en güçlüsü ve yücesidir. Orduları yenenlerden değil, kendilerini yenenlerden korkmalıdır. Bir orduyu yenen güç, başka bir orduya yenilebilir. Kendisini yenen, tüm doğal ve toplumsal engelleri yıkacak gücü kendisinde görebilen kişidir ki, böylelerinden korkulur. Beğenilir, alkışlanır. Her soydan övgüye değerler. Bu  yönleriyle bir dev insanlardır. Bu nedenle, ilgi ve alışkanlıkların üzerine gidebilmek büyük güç ve İman kuvveti ister. Ama kişiliğimize katmak gerektiğini saptamak, kişiliğimizi değiştirmede ön etüt (Girişim) olması gerekir.  
 
Ruhunda Vatan kavramı olan ve çıkar amaçlı hareket etmeyenlerin, politika ile ilgilenmesi gerekir; eğer ilgilenmezsek, Türkiye ve Harran Ovası toplumu, yeteneksiz ve vicdan terazisinden mahrum siyasi tüccarlara yetki verip hem onların işledikleri günahlara ortak olmuş oluruz hem de bizi yönetme imkanını vermiş oluruz. Türk Milleti'nin ve Harran Ovası toplumunun, bencillik ve güncel duygu ve düşünceye sahip olan Riyakarlara dikkat edimesi gerekir! En büyük tehlike; dünya işlerini ilk sırada tutup para ve mevki kapmayı, Allah korkusu, Vatan ve Bayrak sevgisinin üstünde tutan siyasi tüccarların tasarruflarına sorumluluk verildiği zaman, vay o ülkenin, vilayetin, ilçenin ve kurumun haline... Bu zihniyette olan siyasi tüccarlara ilgi gösterilmemelidir. 
 
SİYASİ ARENA: 
Bilgi birikimlerini siyasi arenada oynayarak paylaşmak isteyen siyasilerin, zamanın Maliye Bakanı (Başbakan Yard.) Mehmet Şimşek gibi;  ''Yolsuzluk Yapanların Allah Belasını Versin.'' diyebilen siyasetçilere Türkiye'nin ve başta 23-63 (Elazığ-Şanlıurfa) Ekseninin ihtiyacı vardır.
 
Kurtuluş savaşından günümüze kadar Türkiye de ve Harran ovasında çeşitli tezler denendi ve 15 Temmuz günü meydana gelen olaylarda da denendi ama, önce Cenab-ı Allah belalarını verdi ve Türk Milleti de, onlara haddini bildirdi. Vatan ve Ay-yıldızlı Şanlı Türk bayrağına karşı, Allah'a çok şükür ''İhanet şebekeleri'' hiç bir zaman, sonuç almamıştır. Belirli zamanlarda, Harran ovası halkı ırkçılık ve bölgecilik yapıyormuş gibi öne sürülen tezler tutmadı. Harran ovası halkı asırlardan beri hiç bir zaman ne ırkçılık ne de bölgecilik yapmıştır. Eğer, ırkçılık ve bölgecilik yapsaydı, yüksek oranda oy potansiyeline sahip olup, her dönem üç Milletvekili TBMM'ne gönderirdi. Bu göstergeler ırkçılık ve bölgecilik, yapılmadığının kanıtıdır. Harran ovası halkının, modern tarım ile tanışıp, katma değer üreterek, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için, çeşit çeşit tezler denemelerine rağmen, hiç bir sonuca varılmamıştır. Yurtiçi ve yurt dışında ki, bazı Vatan hainlerinin, Türkiye deki aracılar tarafından Harran ovası halkının birlik-beraberlik ve kardeşlik duygularını bozup, güncel ödüllendirmelerle strateji geliştirip ve böylece çiftçinin, ağaçlandırmaya özen göstermeyi ve modern tarımla tanışmasını engelleme hayalindeler. Bu hainleri, hayal kırıklığına uğratmanın tek çözüm yolu:  Harran ovası toplumunun, yerli ve yabancı hain otoritelerin güncel oyunlarına gelmemelidir. 
 
Cenab-ı Allah, Türk Milletine, daima birlik-beraberlik ruhu ile huzur, mutluluk, sağlık ve bereketli olmasını nasip etsin.
 
Cümle Vatan şehitlerini, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu M.Kemal Atatürk'ü Rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hasta ve yaralılara acil şifalar diliyorum.
 
 Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Yazarlarımız Haberleri

Başlık Tarih
 
BİLEN İÇİN ŞİFA HER YERDE21 Ağustos 2019
Türk İslam geleneklerinde Kurban Bayramı10 Ağustos 2019
Türk Ahlakı ve Müslümanlık29 Temmuz 2019
Mehmet Özyavuz'un 15 Temmuz Mesajı14 Temmuz 2019
Bırakın dünyayı gençler yönetsin!14 Temmuz 2019
15 TEMMUZ İKTİSADİ DEMOKRASİ İÇİN BAŞLANGIÇ OLSUN14 Temmuz 2019
BİR LGS KABUSU DAHA YAŞARKEN ENGELLİ ÖĞRENCİLER NE OLACAK??13 Temmuz 2019
Osmanlıdan son kopan toprak idi Arnavutluk!28 Haziran 2019
TÜRK AHLAKI VE DEMOKRASİ19 Haziran 2019
Hadi artık sınava hazırsınız, gülümseyin14 Haziran 2019
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEİMİ13 Haziran 2019
Yetim Hakkı ve İslamiyet03 Haziran 2019
Bu Gecenin Kadrini Bilmek gerek.31 Mayıs 2019
Sosyal Yardılaşma ve Sadaka-i Fıtır27 Mayıs 2019
KONUŞMAK YADA SUSMAK HANGİSİ !21 Mayıs 2019
AYI MİSALİ SEVERKEN ÖLDÜRÜYORUZ EVLATLARIMIZI...21 Mayıs 2019
KIRK HARAMİLER18 Mayıs 2019
Ben annemin en çok bana dua etmesini sevdim!13 Mayıs 2019
Teravih namazı ve sağlığımız12 Mayıs 2019
Nostaljik giyimli arkadaşımız08 Mayıs 2019
İslam dininde Hikmetleri ile Ramazan08 Mayıs 2019
چاوشئۆغڵو رۆشت و دەنگدانەوەیەکی خۆشی لە هەولێر (ئەربیل) جێهێشت...01 Mayıs 2019
Domuz ürünleri satışı ve RAF bedeli şartı iyi gelecek25 Nisan 2019
Türk Milletinin teminatı, Türk gençliğidir23 Nisan 2019
Berat Gecesi Büyük bir Fırsattır.19 Nisan 2019
AKTEMUR’DAN KANDİL MESAJI19 Nisan 2019
Hıyar'ın şaşırtıcı faydaları12 Nisan 2019
Harran, Bu İş Bitmiştir Dedi29 Mart 2019
31 Mart seçimi kritik Eşiğimiz23 Mart 2019
Milli ruh ekseninde Çanakkale Zaferi18 Mart 2019
TANRI’NIN VERDİĞİNİ YATIRIMLAR DEĞERLENDİRMELİ...23 Şubat 2019
Görüntü kirliliği gün gittikçe artıyor!20 Şubat 2019
HAYATIMIZ ŞİFRE20 Şubat 2019
Araplarıma Hakaret Eden Cemal Enginyurt'u Kınıyorum13 Şubat 2019
TUNCELİ’NİN BÜYÜK DEĞİŞİMİ13 Şubat 2019
ÖNCELİK HAYATIN ÖNCELİK YAYANIN07 Şubat 2019
"Maydanoz" deyip küçümsemeyin06 Şubat 2019
" İLERİ EY MUS'AB İLERİ! "05 Şubat 2019
MÜ'MİNLERİN KUR'AN'DA GEÇEN 50 ÖZELLİĞİ01 Şubat 2019
OVANIN FATİHİNE YAZARLAR DA SAHİP ÇIKTI28 Ocak 2019
Sosyal Medyanın Ortaya Çıkışı25 Ocak 2019
KİM Mİ HAKLI?? TABİKİ ETİK BASIN...24 Ocak 2019
Azaltın, yeniden kullanın ve geri dönüştürün!23 Ocak 2019
ÜÇ "R" NEDİR?22 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...16 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...15 Ocak 2019
ŞANLIURFA ÜZERİNDEN GÜNEYDOĞU OKUMALARI....12 Ocak 2019
ÜMMETİN KURTULUŞ REÇETESİ09 Ocak 2019
Mübarek Elma, Hem Deva Hem Şifadır07 Ocak 2019
ASGARİ ÜCRET VE GÜNDEM04 Ocak 2019
DİZ-MAFSAL AĞRILARI VE KUVVET ŞURUBU REÇETELERİ31 Aralık 2018
BİR VALİ DÜŞÜNÜN; YAKAMOZ MİSALİ...21 Aralık 2018
Ölümlü Bu Dünya Be Kardeşim14 Aralık 2018
SOSYAL MEDYA VE SİNEMA13 Aralık 2018
Lahananın Şaşırtıcı Faydaları08 Aralık 2018
Lahanann şaşırtıcı faydaları07 Aralık 2018
Bizim Gayemiz ŞAN - ŞÖHRET Olamaz30 Kasım 2018
Bu kadar politize olmaya gerek var mı?29 Kasım 2018
YAVRU VATAN YUVADAN UÇMAKTA KARARLI...28 Kasım 2018
Mart seçimleri borsasında hisse senedi alma yarışı25 Kasım 2018
Neden Yine Mehmet Özyavuz?21 Kasım 2018
BİZ; ESKİ SİZ’ İ ÇOK ÖZLEDİK...19 Kasım 2018
Mevlid kandili ve birlik-beraberlik ruhu19 Kasım 2018
Pamukkale Travertenleri; Kaplıca suları ile çökelmiş karbonat minerallerinin izdivacı gibi idi!13 Kasım 2018
SOSYAL MEDYA VE SİYASET 12 Kasım 2018
Recep Tayyip Erdoğan'ın Sevgisi Hesabi Değil Hasbidir12 Kasım 2018
ATATÜRK ve İslam Dini09 Kasım 2018
Neden Mehmet Özyavuz?06 Kasım 2018
Çini sanatı; sanki estetik pistinde renklerin ateşle dansı gibi idi!01 Kasım 2018
Köşe Yazarımız Numan Aladağ'ın Kaleminden....29 Ekim 2018
Başkan Özyavuz: Benim Gecem Gündüzüm Harran24 Ekim 2018
KÜRESEL ZULMÜN KAYNAĞI22 Ekim 2018
Kaderi anneler mi yazar?18 Ekim 2018
YENİ MEDYA NEDİR?17 Ekim 2018
Benim çocuğum çok zeki ama ders çalışmıyor!09 Ekim 2018
Harran Aslanlı Kapı ve İbrahim Tatlıses Müzesinden izlenimler05 Ekim 2018
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI’ NDA NELER OLDU?????04 Ekim 2018
HERŞEY MİLLİ EKONOMİ İÇİN27 Eylül 2018
Televizyonların Ev Yaşamındaki Yeri24 Eylül 2018
Kim hatalı dersiniz?21 Eylül 2018
“OKU” MUHATABI16 Eylül 2018
UFAK KIRINTILAR BIRAKIN Kİ GENÇLER ARKANIZDAN GELSİN...15 Eylül 2018
FİYASKO TANITIM GÜNLERİ VE GERÇEK DİYARBAKIR13 Eylül 2018
Popüler Kültür Ve Sosyal Medya12 Eylül 2018
Geri dönüşüm bile okyanusların kirlenmesini önleyemiyor!01 Eylül 2018
Bizler bayramları dolu dolu ve coşkulu yaşardık!27 Ağustos 2018
Kurban Bayramı ve Mutluluğumuz19 Ağustos 2018
Köşe Yazarlarımızdan Yaşar İçen'in Kaleminden16 Ağustos 2018
Medyada Nefret Söylemi13 Ağustos 2018
Vatan Sevgisi ve Raf Bedeli Şartı13 Ağustos 2018
EKONOMİ PAKETİNDE EV KADINLARI UNUTULDU...11 Ağustos 2018
AYDIN MARUF BÖLGENİN DENGE UNSURU09 Ağustos 2018
DİYARBAKIR ÖĞRENCİ KAYBEDİYOR!!03 Ağustos 2018
PAPAZ ERİĞİ, BÜYÜSÜ VE ŞİMDİ DE KRİZİ...01 Ağustos 2018
Domates de ki mucizeler ve yerli malı30 Temmuz 2018
BU DURUM ÇOK KÖTÜ KOKUYOR!30 Temmuz 2018
“ ASKIDA EKMEK “ 26 Temmuz 2018
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN' IN AŞİRETLER ÇIKAR(T)MASI26 Temmuz 2018
ÇOCUKLAR İÇİN HER YOLU DENEMEYE EVET!!!24 Temmuz 2018
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ23 Temmuz 2018
IRAK' TA "AFRİKA SENDROMU" MU YOKSA BAŞKA OYUNLAR MI??19 Temmuz 2018
NEDEN Mİ KISKANIYORLAR??????16 Temmuz 2018
Kahraman TÜRK Milleti'nin ''15 Temmuz'' Zaferi14 Temmuz 2018
BODRUM' UN İÇLER ACISI HALİNE GELSİN TÜM TOTEMLER...14 Temmuz 2018
Mahalleden gerçek kahramanlarım!11 Temmuz 2018
TÜM ALGI LİSTELERİNE KARŞI YENİDEN SÜLEYMAN SOYLU!!11 Temmuz 2018
HEPİMİZ ASKER RUHLUYUZ FAKAT......09 Temmuz 2018
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER07 Temmuz 2018
SİVEREK' TEN BOY VEREN ***BİR SİHİRLİ KALEM...06 Temmuz 2018
PANİK BUTONU HALLERİMİZ...30 Haziran 2018
OLDU DA BİTTİ MAŞALLAH... HAYDİ HAYIRLISI28 Haziran 2018
Oğulotu ve gizli mucizeleri26 Haziran 2018
""SEN AĞA BEN AĞA BU İNEĞİ KİM SAĞA""22 Haziran 2018
Güçlü irade ve Adalet21 Haziran 2018
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADELE VAKTİDİR18 Haziran 2018
Beni hissedebilecek misin anneciğim!13 Haziran 2018
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti08 Haziran 2018
VAADLER TAMAM!!! PEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM NE DURUMDA????08 Haziran 2018
FENERBAHÇE ARTIK HUZUR VE BAŞARI İSTİYOR06 Haziran 2018
Yarın ahirette beni affedebilecek misin be çocuk?05 Haziran 2018
Yarın ahirette beni affedebilecek misin be çocuk?04 Haziran 2018
24 Haziran Zaafer olsun04 Haziran 2018
MARKAMIZ YOKMUŞ!!!! NEDEN OLSUN Kİ????02 Haziran 2018
SEÇİM VAR MİLLET NEDEN BU SUSKUNLUK??30 Mayıs 2018
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF28 Mayıs 2018
SAFEEN DİZAYEE İLE TÜRKİYE ÜZERİNE28 Mayıs 2018
NE ÇOK ÇEKTİ EBABİLLER ELİMİZDEN!!!20 Mayıs 2018
PARTİ VE GÖRÜŞLER ÜSTÜ İNSANLAR!!!18 Mayıs 2018
Filistin’de Ramazan’ın İlk Günü: Sessiz Çığlık!18 Mayıs 2018
Ramazan- Şerif ve Huzurumuz15 Mayıs 2018
YAĞMUR ALTINDA "KATIKSIZ HUZUR"....14 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırım'ın Dikkatine!12 Mayıs 2018
Kitaplarınızı tutsak ettiğiniz raflardan çıkarın artık!09 Mayıs 2018
TÜRKİYE İLE SAĞLAM KÖPRÜLER KURMALIYIZ..08 Mayıs 2018
IRAK; YAKIN OLMALI....06 Mayıs 2018
Berat Gecesinin bereketi29 Nisan 2018
Ülkeme Hizmet için “Var mısın”?27 Nisan 2018
REHAVET VE RUTİN EN BÜYÜK DÜŞMANDIR!!23 Nisan 2018
AKTİF SİYASETTE OLMAMAKLA BİRLİKTE CİHAN ENSARİOĞLU...22 Nisan 2018
ÇOK MU İSTİYORUZ???20 Nisan 2018
ARHAVİ' DEN SELAM VAR.....18 Nisan 2018
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR16 Nisan 2018
VİZYON OLMADAN OLUR MU Kİ????16 Nisan 2018
“BANA SEVDA YEMEĞİ PİŞİRMELİSİN” 15 NİSAN ŞEF BAYRAMINDA…14 Nisan 2018
KARDEŞLİK EKSPRESİ11 Nisan 2018
ÇAKMA LİDERCİKLER !!!!!09 Nisan 2018
Şahsiyet ve Topluma Hizmet01 Nisan 2018
Projelerin renkli dünyalarına bir girebilsek!29 Mart 2018
MECLİSTEN ÜLKEYE BİR PENCERE... MEHMET ALİ CEVHERİ28 Mart 2018
Karaciğer Yağlanmasına bitkisel destek27 Mart 2018
Yetim Hakkı ve İslamiyet25 Mart 2018
Regaip Kandili ve Biz21 Mart 2018
Çanakkale Ruhumz ve Anzaklar17 Mart 2018
İnsanlığımız imtihandan geçiyor!14 Mart 2018
HASTALIK MI YOKSA ŞİFA MI???12 Mart 2018
TÜRKLER KİMDİR09 Mart 2018
KASTAMONU KÜRE KİLİMLERİ, İSTİKBALİNİ İSTİKLÂL YOLUNA SEREN ŞERİFE BACI GİBİ…08 Mart 2018
YUMURTAYI İÇERİDEN KIRMAK...03 Mart 2018
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL02 Mart 2018
ETEĞİNDEKİ TOHUMLARI CÖMERTÇE SAVURMALI İNSAN...28 Şubat 2018
En sağlıklı beslenme, evde yapılan besinle olur!27 Şubat 2018
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet 19 Şubat 2018
Ya telefonumu evde unutursam!17 Şubat 2018
"ODA" LARDAN BİRER BAŞKAN GELİR BİZLERE!!!!15 Şubat 2018
Her sabah alacağımız kararlar, Her akşam kendimize soracağımız sorular11 Şubat 2018
FARUK ÇELİK' İN SÜRPRİZ ŞANLIURFA ZİYARETİ07 Şubat 2018
Tüm Canlılar Bir gün Plastik Atık Yutacaktır!07 Şubat 2018
Yazarımız Numan Aladağ'ın Yazısı04 Şubat 2018
"NEDEN DOĞDUĞUNU" ANLAMALI İNSANOĞLU01 Şubat 2018
İSTİKLÂLDEN İSTİKBALE YÜRÜYEN ŞERİFE BACI, MİLLİ MÜCADELENİN KADIN KAHRAMANI.27 Ocak 2018
CİLT GÜĞZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER22 Ocak 2018
YASAKLAR CAZİPTİR UNUTULMASIN!!!!!18 Ocak 2018
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA14 Ocak 2018
SEN BENDEKİ ENNN GÜZEL ŞEYSİN...08 Ocak 2018
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR08 Ocak 2018
EŞŞEĞİN AKLINA KARPUZ KABUĞU...05 Ocak 2018
Hani deriz ya;04 Ocak 2018
TOPLUMUN NABZINI İYİ TUTMAK GEREKİYOR02 Ocak 2018
MİSAFİR AĞIRLAMA GELENEKLERİ31 Aralık 2017
TARİH ACI OLAYLARDA TEKERRÜR EDER AKILLANMAZ İSEK!!!!! 28 Aralık 2017
SEYMEN ALAYLARI BUGÜN DİKMEN SIRTLARINA ATATÜRK'Ü KARŞILAMAYA GİDİYOR.27 Aralık 2017
Zencefil varken, Grip kader olmasın25 Aralık 2017
TİCARET; DİL, DİN, IRK DİNLEMEZ...25 Aralık 2017
*SIĞIR* DEMİŞKEN HATIRLADIM...22 Aralık 2017
"BEN AŞK-I SEÇTİM"18 Aralık 2017
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR17 Aralık 2017
ŞİMDİ SORGU ZAMANI13 Aralık 2017
Ayla filmini izlerken hayal dünyama takılanlar!11 Aralık 2017
Zehirli tuzakta internet’in etkisi11 Aralık 2017
EBABİLLER NEDEN GELSİN Kİ????08 Aralık 2017
SİYASET CİĞER BİZLER KEDİ...04 Aralık 2017
Sahi bunlar; ahiretinde var olduğunu hiç düşünmüyorlar mı?30 Kasım 2017
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun29 Kasım 2017
Bir Kereden Çok Şey Olur27 Kasım 2017
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL23 Kasım 2017
Kimyasal terör20 Kasım 2017
Iğdır ve üniversitesi misafirperverlikleri ile bizleri mest etti!17 Kasım 2017
BESLENME VE MİLLİ TARIM17 Kasım 2017
JOKER GÜLÜŞLER13 Kasım 2017
Metamfetamin: Yeni Tehlike13 Kasım 2017
PROJE İNSANLAR10 Kasım 2017
HACKERLAR TİCARİ SIRLARIN PEŞİNDE10 Kasım 2017
YARINI KODLAYAN ÇOCUKLAR İÇİN KOŞULACAK08 Kasım 2017
ALLAH İYİ -LİK VERECEK Mİ ÜLKEYE??01 Kasım 2017
Plastik kaplamalar ve atıklar ruh halimi de bozuyor!01 Kasım 2017
CUMHURİYET'' BAYRAMDIR29 Ekim 2017
ZEMBEREĞİ BOŞALMIŞ CÜMLELER!!!27 Ekim 2017
Terör ve hastalık oluşturan sektörler24 Ekim 2017
Aladağ, Aynı Hassasiyeti Bekliyoruz. 20 Ekim 2017
Bağımlılık tedavisinde aile etkisi20 Ekim 2017
Tarihimi tekrar yaşadığım şehirlerdi; Bilecik ve Söğüt20 Ekim 2017
Sosyal Medyada Başarı17 Ekim 2017
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ15 Ekim 2017
YARINI KODLAYANLAR” PROJESİ15 Ekim 2017
Sitelere güvenlik ipuçları10 Ekim 2017
KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ02 Ekim 2017
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)25 Eylül 2017
Düşler Akademisi23 Eylül 2017
AŞIRI DOZ İNTERNET İNTİHARI ARTIRIYOR!21 Eylül 2017
TÜRKİYE İÇİN HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY MUTLAKA VARDIR.19 Eylül 2017
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ11 Eylül 2017
Oyun oynarken oyuna gelmeyin!06 Eylül 2017
Bir Kurban Bayramı Daha Mesajlaşma ile Geçti!05 Eylül 2017
DÜNYA' NIN DİBİ TUTTU!!!!02 Eylül 2017
Yazarımız Numan Aladağ'ın Kaleminden. (Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde)31 Ağustos 2017
ZAFER BAYRAMININ 95. YIL DÖNÜM COŞKUSU29 Ağustos 2017
Salatalıkla Sağlığı Yakala21 Ağustos 2017
KENDİ CELLADINA DÖNÜŞMEK!!!!! 19 Ağustos 2017
İSA ALTUN YAZISI18 Ağustos 2017
Tatil valizi mi güvenlik mi?11 Ağustos 2017
Veride çözüm: Kimola10 Ağustos 2017
HALAYA - GERDAN KIVIRMAYA MOLA10 Ağustos 2017
NEYE YARAR Kİ…04 Ağustos 2017
TULSİ (FESLEĞEN)'NİN FAYDALARI03 Ağustos 2017
Veri İhlalinin etkisi01 Ağustos 2017
Madde bağımlılığı bilinç ile aşılır31 Temmuz 2017
MAVİ BALİNA OYUNU OYNAYAN ÇOCUKLAR İNTİHAR EDİYOR26 Temmuz 2017
DİYALOG VE "OTORİTENİN RENGİ"24 Temmuz 2017
İSA ALTUN YAZISI21 Temmuz 2017
SUNUM STRATEJİSİ19 Temmuz 2017
TÜRKİYE SOFRASINDA İHANET YEMEĞİ PİŞİRENLER, 7 DEĞİL, 77 KUŞAK BİTTİLER.14 Temmuz 2017
ŞEHİT ÇOCUKLARINA EĞİTİM DESTEĞİ13 Temmuz 2017
Mühendis Binali Yıldırım'ın (Başbakan) Dikkatine!03 Temmuz 2017
Muşlu Çocuklar Bilimle Buluştu28 Haziran 2017
Mü'minlerin Bayramı24 Haziran 2017
Kadir Gecesi bir fırsattır21 Haziran 2017
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR10 Haziran 2017
Çocuklar, fen ve matematiği dijital oyunlarla öğrenecek08 Haziran 2017
“Yarını Kodlayanlar” projesi04 Haziran 2017
Parmaklarınıza ne kadar güvenebilirsiniz01 Haziran 2017

Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
2019 BELEDİYE SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİNİZ?

AK PARTİ
CHP
MHP
İYİ PARTİ
BDP
DİĞER

Sonuçlar
En Çok Okunan
Sayfalar
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Radyo

Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anasayfa | Sohbet Odasi
CH