harranajans
 
Ana Sayfa > Yazarlarımız

Milli ruh ekseninde Çanakkale Zaferi
18 Mart 2019
Köşe yazarlarımızdan Numan Aladağ'ın kaleminden...Milli ruh ekseninde Çanakkale Zaferi
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Değerli okuyucular,

Site ailesi olarak, Çanakkale Zaferi ve şehitleri anma günü münasebetiyle, Cümle vatan şehitlerini anar. Ruhları şad, mekanları Cennet olsun olsun. 

Ayrıca 15 Mart/ Cuma günü Yeni Zellanda ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ki, camilerde meydana gelen saldırılarda Hakkın rahmetine kavuşanlara da,Allah'tan rahmet diliyoruz.

18 Mart Çanakkale şehitlerini ve deniz Zaferini anama arefesinde, Yeni Zellanda ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde meydana gelen katliamların, 18 Mart 1915 Çanakkale zaferinde yenilgiye uğradıklarının intikamını almanın bir zulmüdür.

18 Mart Çanakkale şehitlerini  ve deniz Zaferini anama arefesinde, Yeni Zellanda ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde meydana gelen katliamların, 18 Mart 1915 Çanakkale zaferinde yenilgiye uğradıklarının intikamını alamak için, Allah'ın evleri olan camilere saldırarak Müslümanları katletmeleri, zalimce bir ahlaksızlık olduğunu unutmamalıyız. 

Onun içindir ki, içimizdeki riyakar düşmanlar da, aynı duygu ve düşünce içerisinde intikam almak için, fırsat kolladıkları kaçınılmazdır. 

Türk Milleti'ne düşman olanların en büyük silahı, Türk Milletini, tembelliğe alıştırmak, tarımın gelişmesini engellemek ve raf-ürün giriş bedeli şartı ile üretimi engellemeye alıştırmaktır. 

Türk tarihinde, unutulmamaması gereken büyük bir çoğunluğun bilmediği Avusturalya-Silver şehri, Brokin Hill de yaşanan o, destansı Kahramanlıkdır.

Savaş, bir milletin haysiyetini ve varlığını ortaya koyduğu en zor sınavdır. Yalnız silahların konuştuğu sanılan bu sınavda ancak maddi güç, manevi değerlerle beslenip desteklendiği sürece zafere ulaşılır. Savaş gibi bir ölüm kalım muhasebesinde başarı şansı döneminin Milli beraberliği koruyucu ve pekiştirici çalışmalarıyla çok yakından ilgilidir ve mücadele, çok daha önceleri, barış yıllarında kazanılır veya kaybedilir.


Tarihin karanlıklarına gömülü çağlardan bu yana binlerce yıllık hayatı boyunca Türk Milleti, her dönemde, sayısız zaferler kazanmasını bilmiştir. Denilebilir ki, zaferin sınırsız zevkiyle olgun maneviyat arasında, hiç bir millet, Türk kadar sıkı bir ilgi kurmayı başaramamıştır. 15 Temmuz Zaferi, "İhanet şebekeleri" ne bir derstir.

Ekonomik gücün eseri askeri zaferlerle ruh dünyasının, Türklerde mevcut bu ahenkli birleşmesine özellikle dikkati çekmek gerekir. Çünkü bu, bizim hangi nedenlerle savaşla dost, zafere dost, zafere tutkun olduğumuzu ve neden ölümsüz millet hüviyetiyle yükseldiğimizi gözler önüne serecek en değerli dillerden birini teşkil eder. 

Zaferde cesaretin ön planda etkisi olduğu bir gerçektir. Ancak bu özelliğin bir toıplumu, millet bütünlüğü halinde başarıdan başarıya koşturmak için yeterli olmadığı da bir gerçektir. 

Tarihin bütün açıklığıyla ortaya koyduğu gibi savaşlardaki civan mertliğimiz, mağlüplar karşısında asil tavrımız, buyruğumuz altına giren kavimler hakkındaki insancıl düşüncelerimiz Türklerin ne kibirlennme, ne de sömürme amacıyla değil, fakat toplumu ilerletmek ve dünya uygarlığından bütün cihanı nasipli kılmak için çarpıştıklarını ispat eder. 

Türklerin her zaman ki başarısı da, ruhlarında gizlidir. Büyük milletimizin bu kudretini, her toplumda az çok rastlanan, cesaretten çok, o cesaretin kültür ve insancıl duygularla kaynaşmasının ürünü olan yiğitliğinden almaktadır. Türk yiğitliğinin tarihi belgelerle tespiti her zaman mümkündür.

Türk zaferlerini anlatırken yiğitlik, hak ve adalete dayanan yasa saygısı gibi etiketler arasında Büyük Türk Milletinin savaşcılık imkanlarını söz konusu etmek de gereklidir. Bu savaş severlikle Türkler, dünyanın her bölgesindeki savaş alanlarının şartlarına uygun tabiye sistemleri bularak ve çağın en etkili silahlarını kullanmakta tarihte yerini alan bir çok başarı göstererek ''İhanet şebekesi'' bir çok ülkede kendilerine karşı kurulan direnç setlerini kolaylıkla yıkmış, düşmanlarını zaferle yenmiş, bu yolla şanla dolu, çok zengin ve çok renkli tarihlerini yaratmışlardır. 

Karşılaşmalar çok kez, güç yönünden, dengesizlik içinde olmuş, fakat düşmanların bilmedikleri savaş aletleri ve gene onların beceremedikleri savaş taktikleri sayesinde az sayıda Türk, ruh ve İman kuvvetiyle kalabalık düşman ordularını perişan etmeyi başarmıştır. Azın çoğu yenmesi, yani niceliğin niteliği kovması, Türk Zaferler Tarihinin değeri, üzerinde ısrarla durulması gereken çok önemli bir özelliğidir.


Büyük Türk Milletinin, ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı raf ve ürün bedeli şartı ile hayal edenler, Türk Ordusu, Türk Ulusu kadar eski bir geçmişin sahibi olduğunu unutmayıp, aşağıda yazdıklarımızın gerçeklere ve tarih de yeri silinmeyecek stratejik önem taşıyan bu bilgilerin paylaşımını iyi okuyup anlayarak, Türk Milletine iftira ve ekonomik terör zihniyetleriyle, zulm etme düşüncesi olan ''İhanet şebekeleri'' nin, ilk önce Türkün kim ve ne olduğunu bütün tarih göstermiştir. Ekonomik terör mimarları, dikkatlice Türk tarinini inceleyip vebir an önce raf ve ürün giriş bedeli şartıyla, anarşik-ekonomik oluşturma ahlakı ile, zulm etme düşüncelerinden vazgeçmelidirler.  

Türk Milleti hakkında Alphonse De Lamartine'nin özdeyişinde, Türk Milletine düşman gözüyle bakmak isteyenlerin ders alması gerekir: ''Türkler, bir ırk ve Millet olmak haysiyetiyle yeryüzünün en şerefli insanlarıdır. Bütün içgüdüleri asilanedir, aşırı coşku içinde yaşayan duygulu bir millettir. Onların yurdu efendiler diyarıdır; kahramanlar şehitler ülkesidir. Bence insanlığa şeref veren böyle bir milletin düşmanı olmak, insanlığın düşmanı olmaktan farksızdır. Böyle bir lekeden Allah beni korusun.'' bu özdeyiş, çıkarcı ve bencil zihniyetinde olanlara ders olmalıdır.

Değerli okuyucularımız, 
Çanakkale Zaferi, Müslüman Türk'ün şanla dolu tarihine yeni bir destan  ilave etmiştir. 1914 Yılında Australia-Silver şehrine yerleşmiş Türk asıllı iki Osmanlı çalışarak hayatlarını kazanmaktadırlar. Çanakkale Savaşı sırasında Halifeleri'nin İngilizlere karşı Sancak-ı Şerifi çıkardığını ve bütün Türk ve İslam alemini cihada çağırdığını öğrenirler. Bu sırada Çanakkale cephesine sevk edilmek üzere Avusturalya'nın her bölgesinde asker toplama seferberliği başlamıştır. 

İki isimsiz Kahraman Türk, şehrin valisinin karşısına çıkıp şöyle bir öneride bulunurlar:
''Halifemiz size karşı savaş ilan etmiş. Türk geleneklerine ve tarihine göre bizim de buna icabet etmek namus borcumuz ve vazifemizdir. Fakat biz sizin bu kadar zamandır ekmeğinizi yedik. Bırakın gidelim. Sizinle cephede savaşalım. Burada size karşı bir harekette bulunmayı nankörlük sayıyoruz.'' Vali gülmüş ve iki isimsiz kahraman Türk'ün taleplerini reddetmiş:
''Bizi tehdit mi ediyorsunuz? Haddinizi bilin, edebinizle oturun yerinizde'' İsimsiz Kahramanlar da: ''Eh ne yapalım, bizden günah gitti'' diye söylenerek uzaklaşmışlar.

Hemen neleri varsa hepsini satmışlar. İki makinalı tüfekle bol cephane edinmişler. Sonra?

Sonra da Çanakkale'ye gönderilmek üzere limana sevkedilecek olan Anzak askerlerini taşıyan trenin geçeceği dar bir boğaza gidip mevzilenmişler. Namazlarını kılıp helallaştıktan sonra, kazdıkları siperlere yerleşmişler. 
Üzerinde elde dikilmiş bir Osmanlı Bayrağının dalgalandığı bu siperlerin hizasına gelince, raylar üzerine yığılan taşlar treni durdurmuş ve o tren, yedi yüz Anzak askerinden, kimisini ölü ve yaralı olarak orada bırakmak zorunda kalmış.

Etraftaki tepelerde Osmanlı kuvvetini arayan Australia ordusu, bütün bu savaşı verenin sadece iki şehit Kahraman Türk olabileceğine çok zor inanmış. Neredeyse bizim bugünkü aydınlarımız kadar gafil olan ve Türk İslam kültürünün ruhundaki hakimiyetini bilemeyen İngiliz valiye de, o iki Kahraman Türkün Mübarek na'aşlarını selamlamaktan başka yapacak bir şey kalmamış. 

Değerli okuyucular!
Bendeniz Numan Aladağ, 18/Mart/1998 yılında Australya'nın Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'deki, Anzak törenlerine katılmak nasip oldu: İki Anzak askeri, biri 17, biri de 19 yaşında Çanakkale savaşına gönderilmişler. 1895 doğumlu Dwight Mannix ve 1897 doğumlu Will Science isimli Anzaklar, çantamdaki Türk Bayrağı çıkartmasını görünce hemen yanıma gelip sevincinden bana sarılarak ağladılar.

Tören bittikten sonra beni yemeğe davet ettiler; kendilerine siz benim misafirim olun, Türk kebabını özlemişsinizdir. Will Sience, biz misafirperverliği Türk'lerden öğrendik olmaz. Ben yine ısrar edince davetimi kabul ederek, Brisbane de en meşhur Türk kebapçısı Kıbrıs Türkü Ahmet İsmail amca'nın lokantasına götürdüm. Lokanta da Türkleri görünce sevincinden ne yapacaklarını şaşırdılar. 

Yemeğimizi yiyip garsondan hesabı istedim, garson dedi hesap ödendi. Dwight Mannix lavaboya gidince gizlice hesabı ödemiş. Yalnız bizim masanın' kini değil, garsona demiş lokanta da ne kadar Türk varsa hesabını ben ödeyeceğim diyerek hesabı ödemiş.


Benim üzüldüğümü görünce, dedi bay. Numan Aladağ, Türk Milleti dünyanın en misafirperver Milletidir. Dünya tarihindeki yerini almış ve kendisini kanıtlamıştır ve hiç üzülmene gerek yok.

Vedalaşma sırasında Numan Aladağ, Allah aşkına söyle, sana maddi manevi, nasıl yardımcı olabiliriz? Samimiyetleri beni  çok duygulandırdı. 

Atalarımızın, Türk geleneklerini uygulayarak bizlere bıraktıkları bu manevi ahlak miraslarına mutlaka sahip çıkmalıyız. 

Australia-Queensland-Brisbane töreninde gördüğüm saygı ve sevgi, atalarımız Türk İslam geleneklerini uygulamaları sayesindeydi. Allah korusun, saygı-sevgi yerine eleştiri ve tepkilerle de karşılaşabilirdim! 

Ne ekersen onu biçersin atasözü, ne kadar doğru bir söz olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Çıkar amaçlı vatana ihanet eden vatan hainleri ve rüşvet alan-verenler, bundan ders alıp, daima Allah korkusunu ruhunda taşımalıdırlar.

MEHMETÇİKTE Kİ, ALLAH KORKUSU VE MERHAMETİN ZİRVELEŞTİĞİ AN
Australya'lı Horold Vlive Newman anlatıyor: ''30 Haziran günü aralık arazide, siperlerimizin hemen yakınında sinmiş üç Türk askeri bulunduğunu görmüştüm. İçlerinden biri durmadan beyaz bir mendil sallamakta idi, diğer ikisinin ise çok ağır yaralı oldukları anlaşılıyordu. Aramızdaki mesafe 25-30 adım kadar vardı. Bir anda verdiğim kararla, karşılaşacağım tehlikeyi göze alıp siperden dışarı fırladım. Olanca gücümü kullanarak yaralıları taşımaya başlamıştım. 5-6 dakika kadar sürmüş olan bu iş Türk tarafından hiç bir müdahaleyle karşılaşmadım. Halbuki, onlar isteselerdi, anında avlanabilecek çok güzel bir hedef durumuda idim.'' Hemen aynı günlerde benzeri bir olay daha başımdan geçti. Türk askerlerinin bizim ön siperlerimize kadar geldikleri bir hücum sonunda, bazılarının çekilmeyerek orada kalmış olduklarını görmüştük. İçlerinden birinin ağır yaralı olmasına elinden silahı bırakmıyor, ateş etmeye devam ediyordu. Nihayet mermisi tükenince, yanına sokulabildik. Baygın haldeydi. Hemen sargı yerine taşıdık. Yaralarından akan kan, iç çamaşırlarını vücuduna yapıştırmıştı. Doktor onları keserek çıkardıktan sonra ancak yaraları sarabilmişti. Bu askerin metaneti, cesareti, orada olanların hayret ve takdirini kazanmıştı. Çok geçmeden geriye, hastahaneye sevk edilmiş bu yiğit delikanlının hayatı kurtarılabilmiş miydi, hala merak ederim.''
''Savaşta bizleri en fazla etkileyen durumlardan biri de, Türk askerlerinin centilmenlikleri olmuştur. Anzak koyu açıklarında demirlenmiş bulunan hastahane gemimiz, Türk topçusu tarafından daima büyük bir dikkatle korunmuştur. Zaman zaman savaş gemilerimiz hastahane gemisine yaklaşınca, Türk topçusu Kızılhaç işaretini taşıyan gemiye zarar vermemek için hemen ateş kesmekten geri kalmıyordu. ''Bunlar ve benzeri olaylar, birliğimizin bütün mensupları üzerinde derin bir saygı ve sempati uyandırmakta gecikmemişti. Pek çoğumuzun düşünce ve kanaatini de ifade ettiğimden emin olarak belirtmek isterim ki, Türklerin karşımızda değil, bizimle aynı safta olmalarını yürekten arzulamıştık. O dehşet verici savaş içinde bizler, Türk askeri'ni ''Coni Türk'' olarak tanımış ve hayranlık duymuşuzdur. 
İlerlemiş yaşlarımda yürekten dileğim, Türkiye ile Avusturalya arasında sağlam bir dostluk kurulması ve sürdürülmesidir.''

Türk Milleti, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in hadis-i şeriflerinde, rivayet edilen ''Vatanı sevmenin imanın bir gereği'' olduğu  gerçeğine inanmış ve bu uğurda ya şehit ya Gazi olmayı şereflerinin en büyüğü saymış bir millettir.

Kendilerini ''Dünyada emsali görülmemiş galibiyetlerin müümessilleri...'' Türklük hamuru ve İslamlık şuuru ile yoğrulmuş Mehmetçiklerden Çanakkale de ve öylesine bir ders aldılar ki, bu yenilginin acısını asla unutamayacaklardır. 

Bu zalimler, acılarını unutamadıklarını Yeni Zellanda ve Avrupa'nın çeçitli ülkelerinde, 18 Mart Arefesinde, 15 Mart Cuma günü Allah'ın evi olan camilerde Müslümanlara karşı zalimce saldırıları ile yaptıkları katliamlarla bir kez daha, "Su uyur düşman uyumaz" atasözü ile, İslam dünyasına düşman olduklarını ispat ettiler. 

15 Temmuz da, Fetö denen "İhanet şebekesi" nin riyakarlık duyguları ile halen siyasette, bürokraside ve bir çok iş kolunda ki ticari faaliyetlerini, riyakarlık duyguları ile sürdürenler de unutulmamalıdır. 

Mühendis Binali Yıldırım'ın, Başbakanlığı döneminde, söyledikleri halen geçerli ise, "Gün dostunu düşmanını tanıma günüdür" ve "Lafla Millilik olmaz" Milli seslenişlerine, "Rüşvet ve raf bedeli şartı ile mücadele edimesi de şarttır" sözlerini ilave ederek, riyakarlık duyguları ile yapılan her türlü ahlaksızlıkların bilincinde olmalıyız ki, anarşik-ekonomk terör düşmanları, Türk Milleti'nin, İslamiyeti ve vatan severliği, daima ruhumuzda taşıdığımızın bilincinde olsunlar.

Yıl 1914, Birinci Dünya Savaşı bütün şiddetiyle devam etmekte... Düşmanlar hepbirlik olup çeşitli bölgelerden topraklarımıza girmek için sürüler halinde saldırmakta... Mehmetçik'te, Vatan için, Millet için, İslam dinini ve iman için var gücü ile savaşmakta, kızgın çöllerde, karlı dağlarda menkıbeler (Din büyükleri) yazmakta...

Çanakkale'de kazanılan zafer, savaşın ve tarihin akışını değiştirmiştir. Çanakkale'de donanım ve maddi imkan bakımından kendisinden güçlü ordulara karşı, inanılmaz bir direniş gösterilmiş, üstün cesaret ve özveriyle, ''Çanakkale geçilmez'' dedirten, eşine nadir rastlanan ve Büyük Türk Milletinin, ülkesiyle, Milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozma hayalinde olanlara karşı, anlamlı bir Kahramanlık destanı yazılmıştır. 

Değerli okuyucularımız, Çanakkale Zaferinde ki başarının sırrı; Şanlıurfa Büyük şehir belediyesi genel sekreteri Abdulkadir Açar'ın, "Türk heryerde ve her zaman Türktür" Milli seslenişinin, esasına göre dünyanın her yerinde ki, Türk asıllı olanların, Çanakkale savaşında savaşmak için,  geldiklerini hatırlatmakta da fayda vardır. 

Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağının dalgalandığı topraklarda yaşayıp hayatlarını idame edenlerin ve yabancı sermaye ekonomik güçleriyle, anarşik-ekonomik terörün ve her türlü ahlaksızlıkların oluşmasının, ana aktif maddesi (Sebebi) olan raf ve ürün giriş bedeli şartı olduğunu unutmamalıyız. 

Raf ve ürün giriş bedeli, işsizliğe ve ürtime zarar vererek, ekonomik-anarşik terör oluşturarak, vatan haini düşmanların işlerini kolaylaştırarak, silahsız savşmak demektir.

Vatan hainlerinin, ticari ahlakları ile ülkemizin huzurunu bozma ve Türk sanayicisini-çiftçisini ekonomik darboğaza düşürmek, ilk hedefleri olduğunun bilincinde olmalıyız. 15 Temmuz olayları gibi olayların bir daha yaşanmaması için, düşmanların işini zorlaştırmak için, sanayileşme ve  bu bahar arefesi fırsatını kaçırmamallıyız. Tarım da üretim ve meyve yetiştirmeye önem vermek, düşmanlara haddini bildirmenin en kolay yollarından birisidir.

Raf ve ürün bedeli şartı, günümüzde anarşik-ekonomik terörün oluşmasını ve Milli sermayenin yok olmasını hedefleyenler için, en kolay silah  olduğunun bilincinde olmalıyız. 

Bu raf ve ürün giriş bedeli şartını uygulayanlar iyi bilmelidirler ki, Türk Milleti gerektiğinde bugün de, yarın da vatanına, sözde ekonomik güçleri ile göz dikme hayalinde olan harici-dahili, çıkarcı "İhanet şebekesi" vatan haini düşmanlara, tarihte olduğu gibi, bu gün de, layık oldukları dersi ruh ve İman kuvvetiyle vermeye hazırdır.

Raf ve ürün bedeli şartı nedir? Düşmanların en güçlü silahı olduğunu unutmayın. Raf ve ürün giriş bedeli, insanların işsiz kalmasına sebep oluyor. işsizlik ise, düşmanın işini kolaylaştırmak demektir. Onun içindir ki, Çanakkale Zaferi ile ilgisi olup olmadığını, siz değerli okuyucularımız, deperlendirmesini yapınız. 

Değerli okuyucularımız,
18 Mart Çanakkale Zaferini kutlamasına, Cenab-ı Allah'ın iltifatına mazhar olan aziz vatan şehitlerimize, Kur'an-ı Kerim okumasını bilenler Kur'an, bilmeyenler ise Fatihalar okuyup ruhlarını şad edelim. 

Şanlı tarihimizi, Çanakkaleyi ve Australia-Silver şehri, Brokin Hil de savaşan tarih de unutulmayacak bir Zafer kazanan, iki Kahraman Türk'ü daima Rahmetlele anmayı unutmayalım. 

Türkiye Cumhuıriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK savaşında diyor ki: ''Kur'an-ı Kerim okumasını bilenler okuyarak önde, bilmeyenler ise kelime-i Şahadet getirerek arkada yürüdüler. İşte Türk Askerindeki ruh ve iman kuvveti budur. Çanakkale Zaferini bunun yüzü suyu hürmetine kazandık.'' seslenişi, İslamiyete önem verdiğinin bir belgesidir. 

Bu mübarek 18 Mart Çanakkale Zaferini anma gününde, gelmiş geçmiş cümle vatan şehitlerini, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatür'ü, Mareşal Fevzi Çakmak'ı rahmetle, Gazileri Minnetle anar. Hastave yaralılara acil şifalar dileriz.

Kaynakça: 
Hadis-i şerifler. Diyanet işleri başkanlığı 635 no'lu yayın. Mehmetçik ve Anzaklar. Baha Vefa Karatay.
Numan Aladağ'ın, Okyanusya (Australia) gezi notları.
Doruk dergisi Sayı: 1, Yıl: 1 Ağustos/1976Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Yazarlarımız Haberleri

Başlık Tarih
 
Türk İslam geleneklerinde Kurban Bayramı10 Ağustos 2019
Türk Ahlakı ve Müslümanlık29 Temmuz 2019
Mehmet Özyavuz'un 15 Temmuz Mesajı14 Temmuz 2019
Bırakın dünyayı gençler yönetsin!14 Temmuz 2019
15 TEMMUZ İKTİSADİ DEMOKRASİ İÇİN BAŞLANGIÇ OLSUN14 Temmuz 2019
BİR LGS KABUSU DAHA YAŞARKEN ENGELLİ ÖĞRENCİLER NE OLACAK??13 Temmuz 2019
Osmanlıdan son kopan toprak idi Arnavutluk!28 Haziran 2019
TÜRK AHLAKI VE DEMOKRASİ19 Haziran 2019
Hadi artık sınava hazırsınız, gülümseyin14 Haziran 2019
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEİMİ13 Haziran 2019
Yetim Hakkı ve İslamiyet03 Haziran 2019
Bu Gecenin Kadrini Bilmek gerek.31 Mayıs 2019
Sosyal Yardılaşma ve Sadaka-i Fıtır27 Mayıs 2019
KONUŞMAK YADA SUSMAK HANGİSİ !21 Mayıs 2019
AYI MİSALİ SEVERKEN ÖLDÜRÜYORUZ EVLATLARIMIZI...21 Mayıs 2019
KIRK HARAMİLER18 Mayıs 2019
Ben annemin en çok bana dua etmesini sevdim!13 Mayıs 2019
Teravih namazı ve sağlığımız12 Mayıs 2019
Nostaljik giyimli arkadaşımız08 Mayıs 2019
İslam dininde Hikmetleri ile Ramazan08 Mayıs 2019
چاوشئۆغڵو رۆشت و دەنگدانەوەیەکی خۆشی لە هەولێر (ئەربیل) جێهێشت...01 Mayıs 2019
Domuz ürünleri satışı ve RAF bedeli şartı iyi gelecek25 Nisan 2019
Türk Milletinin teminatı, Türk gençliğidir23 Nisan 2019
Berat Gecesi Büyük bir Fırsattır.19 Nisan 2019
AKTEMUR’DAN KANDİL MESAJI19 Nisan 2019
Hıyar'ın şaşırtıcı faydaları12 Nisan 2019
Harran, Bu İş Bitmiştir Dedi29 Mart 2019
31 Mart seçimi kritik Eşiğimiz23 Mart 2019
TANRI’NIN VERDİĞİNİ YATIRIMLAR DEĞERLENDİRMELİ...23 Şubat 2019
Görüntü kirliliği gün gittikçe artıyor!20 Şubat 2019
HAYATIMIZ ŞİFRE20 Şubat 2019
Araplarıma Hakaret Eden Cemal Enginyurt'u Kınıyorum13 Şubat 2019
TUNCELİ’NİN BÜYÜK DEĞİŞİMİ13 Şubat 2019
ÖNCELİK HAYATIN ÖNCELİK YAYANIN07 Şubat 2019
"Maydanoz" deyip küçümsemeyin06 Şubat 2019
" İLERİ EY MUS'AB İLERİ! "05 Şubat 2019
MÜ'MİNLERİN KUR'AN'DA GEÇEN 50 ÖZELLİĞİ01 Şubat 2019
OVANIN FATİHİNE YAZARLAR DA SAHİP ÇIKTI28 Ocak 2019
Sosyal Medyanın Ortaya Çıkışı25 Ocak 2019
KİM Mİ HAKLI?? TABİKİ ETİK BASIN...24 Ocak 2019
Azaltın, yeniden kullanın ve geri dönüştürün!23 Ocak 2019
ÜÇ "R" NEDİR?22 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...16 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...15 Ocak 2019
ŞANLIURFA ÜZERİNDEN GÜNEYDOĞU OKUMALARI....12 Ocak 2019
ÜMMETİN KURTULUŞ REÇETESİ09 Ocak 2019
Mübarek Elma, Hem Deva Hem Şifadır07 Ocak 2019
ASGARİ ÜCRET VE GÜNDEM04 Ocak 2019
DİZ-MAFSAL AĞRILARI VE KUVVET ŞURUBU REÇETELERİ31 Aralık 2018
BİR VALİ DÜŞÜNÜN; YAKAMOZ MİSALİ...21 Aralık 2018
Ölümlü Bu Dünya Be Kardeşim14 Aralık 2018
SOSYAL MEDYA VE SİNEMA13 Aralık 2018
Lahananın Şaşırtıcı Faydaları08 Aralık 2018
Lahanann şaşırtıcı faydaları07 Aralık 2018
Bizim Gayemiz ŞAN - ŞÖHRET Olamaz30 Kasım 2018
Bu kadar politize olmaya gerek var mı?29 Kasım 2018
YAVRU VATAN YUVADAN UÇMAKTA KARARLI...28 Kasım 2018
Mart seçimleri borsasında hisse senedi alma yarışı25 Kasım 2018
Neden Yine Mehmet Özyavuz?21 Kasım 2018
BİZ; ESKİ SİZ’ İ ÇOK ÖZLEDİK...19 Kasım 2018
Mevlid kandili ve birlik-beraberlik ruhu19 Kasım 2018
Pamukkale Travertenleri; Kaplıca suları ile çökelmiş karbonat minerallerinin izdivacı gibi idi!13 Kasım 2018
SOSYAL MEDYA VE SİYASET 12 Kasım 2018
Recep Tayyip Erdoğan'ın Sevgisi Hesabi Değil Hasbidir12 Kasım 2018
ATATÜRK ve İslam Dini09 Kasım 2018
Neden Mehmet Özyavuz?06 Kasım 2018
Çini sanatı; sanki estetik pistinde renklerin ateşle dansı gibi idi!01 Kasım 2018
Köşe Yazarımız Numan Aladağ'ın Kaleminden....29 Ekim 2018
Başkan Özyavuz: Benim Gecem Gündüzüm Harran24 Ekim 2018
KÜRESEL ZULMÜN KAYNAĞI22 Ekim 2018
Kaderi anneler mi yazar?18 Ekim 2018
YENİ MEDYA NEDİR?17 Ekim 2018
Benim çocuğum çok zeki ama ders çalışmıyor!09 Ekim 2018
Harran Aslanlı Kapı ve İbrahim Tatlıses Müzesinden izlenimler05 Ekim 2018
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI’ NDA NELER OLDU?????04 Ekim 2018
HERŞEY MİLLİ EKONOMİ İÇİN27 Eylül 2018
Televizyonların Ev Yaşamındaki Yeri24 Eylül 2018
Kim hatalı dersiniz?21 Eylül 2018
“OKU” MUHATABI16 Eylül 2018
UFAK KIRINTILAR BIRAKIN Kİ GENÇLER ARKANIZDAN GELSİN...15 Eylül 2018
FİYASKO TANITIM GÜNLERİ VE GERÇEK DİYARBAKIR13 Eylül 2018
Popüler Kültür Ve Sosyal Medya12 Eylül 2018
Geri dönüşüm bile okyanusların kirlenmesini önleyemiyor!01 Eylül 2018
Bizler bayramları dolu dolu ve coşkulu yaşardık!27 Ağustos 2018
Kurban Bayramı ve Mutluluğumuz19 Ağustos 2018
Köşe Yazarlarımızdan Yaşar İçen'in Kaleminden16 Ağustos 2018
Medyada Nefret Söylemi13 Ağustos 2018
Vatan Sevgisi ve Raf Bedeli Şartı13 Ağustos 2018
EKONOMİ PAKETİNDE EV KADINLARI UNUTULDU...11 Ağustos 2018
AYDIN MARUF BÖLGENİN DENGE UNSURU09 Ağustos 2018
DİYARBAKIR ÖĞRENCİ KAYBEDİYOR!!03 Ağustos 2018
PAPAZ ERİĞİ, BÜYÜSÜ VE ŞİMDİ DE KRİZİ...01 Ağustos 2018
Domates de ki mucizeler ve yerli malı30 Temmuz 2018
BU DURUM ÇOK KÖTÜ KOKUYOR!30 Temmuz 2018
“ ASKIDA EKMEK “ 26 Temmuz 2018
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN' IN AŞİRETLER ÇIKAR(T)MASI26 Temmuz 2018
ÇOCUKLAR İÇİN HER YOLU DENEMEYE EVET!!!24 Temmuz 2018
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ23 Temmuz 2018
IRAK' TA "AFRİKA SENDROMU" MU YOKSA BAŞKA OYUNLAR MI??19 Temmuz 2018
NEDEN Mİ KISKANIYORLAR??????16 Temmuz 2018
Kahraman TÜRK Milleti'nin ''15 Temmuz'' Zaferi14 Temmuz 2018
BODRUM' UN İÇLER ACISI HALİNE GELSİN TÜM TOTEMLER...14 Temmuz 2018
Mahalleden gerçek kahramanlarım!11 Temmuz 2018
TÜM ALGI LİSTELERİNE KARŞI YENİDEN SÜLEYMAN SOYLU!!11 Temmuz 2018
HEPİMİZ ASKER RUHLUYUZ FAKAT......09 Temmuz 2018
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER07 Temmuz 2018
SİVEREK' TEN BOY VEREN ***BİR SİHİRLİ KALEM...06 Temmuz 2018
PANİK BUTONU HALLERİMİZ...30 Haziran 2018
OLDU DA BİTTİ MAŞALLAH... HAYDİ HAYIRLISI28 Haziran 2018
Oğulotu ve gizli mucizeleri26 Haziran 2018
""SEN AĞA BEN AĞA BU İNEĞİ KİM SAĞA""22 Haziran 2018
Güçlü irade ve Adalet21 Haziran 2018
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADELE VAKTİDİR18 Haziran 2018
Beni hissedebilecek misin anneciğim!13 Haziran 2018
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti08 Haziran 2018
VAADLER TAMAM!!! PEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM NE DURUMDA????08 Haziran 2018
FENERBAHÇE ARTIK HUZUR VE BAŞARI İSTİYOR06 Haziran 2018
Yarın ahirette beni affedebilecek misin be çocuk?05 Haziran 2018
Yarın ahirette beni affedebilecek misin be çocuk?04 Haziran 2018
24 Haziran Zaafer olsun04 Haziran 2018
MARKAMIZ YOKMUŞ!!!! NEDEN OLSUN Kİ????02 Haziran 2018
SEÇİM VAR MİLLET NEDEN BU SUSKUNLUK??30 Mayıs 2018
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF28 Mayıs 2018
SAFEEN DİZAYEE İLE TÜRKİYE ÜZERİNE28 Mayıs 2018
NE ÇOK ÇEKTİ EBABİLLER ELİMİZDEN!!!20 Mayıs 2018
PARTİ VE GÖRÜŞLER ÜSTÜ İNSANLAR!!!18 Mayıs 2018
Filistin’de Ramazan’ın İlk Günü: Sessiz Çığlık!18 Mayıs 2018
Ramazan- Şerif ve Huzurumuz15 Mayıs 2018
YAĞMUR ALTINDA "KATIKSIZ HUZUR"....14 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırım'ın Dikkatine!12 Mayıs 2018
Kitaplarınızı tutsak ettiğiniz raflardan çıkarın artık!09 Mayıs 2018
TÜRKİYE İLE SAĞLAM KÖPRÜLER KURMALIYIZ..08 Mayıs 2018
IRAK; YAKIN OLMALI....06 Mayıs 2018
Berat Gecesinin bereketi29 Nisan 2018
Ülkeme Hizmet için “Var mısın”?27 Nisan 2018
REHAVET VE RUTİN EN BÜYÜK DÜŞMANDIR!!23 Nisan 2018
AKTİF SİYASETTE OLMAMAKLA BİRLİKTE CİHAN ENSARİOĞLU...22 Nisan 2018
ÇOK MU İSTİYORUZ???20 Nisan 2018
ARHAVİ' DEN SELAM VAR.....18 Nisan 2018
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR16 Nisan 2018
VİZYON OLMADAN OLUR MU Kİ????16 Nisan 2018
“BANA SEVDA YEMEĞİ PİŞİRMELİSİN” 15 NİSAN ŞEF BAYRAMINDA…14 Nisan 2018
KARDEŞLİK EKSPRESİ11 Nisan 2018
ÇAKMA LİDERCİKLER !!!!!09 Nisan 2018
Şahsiyet ve Topluma Hizmet01 Nisan 2018
Projelerin renkli dünyalarına bir girebilsek!29 Mart 2018
MECLİSTEN ÜLKEYE BİR PENCERE... MEHMET ALİ CEVHERİ28 Mart 2018
Karaciğer Yağlanmasına bitkisel destek27 Mart 2018
Yetim Hakkı ve İslamiyet25 Mart 2018
Regaip Kandili ve Biz21 Mart 2018
Çanakkale Ruhumz ve Anzaklar17 Mart 2018
İnsanlığımız imtihandan geçiyor!14 Mart 2018
HASTALIK MI YOKSA ŞİFA MI???12 Mart 2018
TÜRKLER KİMDİR09 Mart 2018
KASTAMONU KÜRE KİLİMLERİ, İSTİKBALİNİ İSTİKLÂL YOLUNA SEREN ŞERİFE BACI GİBİ…08 Mart 2018
YUMURTAYI İÇERİDEN KIRMAK...03 Mart 2018
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL02 Mart 2018
ETEĞİNDEKİ TOHUMLARI CÖMERTÇE SAVURMALI İNSAN...28 Şubat 2018
En sağlıklı beslenme, evde yapılan besinle olur!27 Şubat 2018
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet 19 Şubat 2018
Ya telefonumu evde unutursam!17 Şubat 2018
"ODA" LARDAN BİRER BAŞKAN GELİR BİZLERE!!!!15 Şubat 2018
Her sabah alacağımız kararlar, Her akşam kendimize soracağımız sorular11 Şubat 2018
FARUK ÇELİK' İN SÜRPRİZ ŞANLIURFA ZİYARETİ07 Şubat 2018
Tüm Canlılar Bir gün Plastik Atık Yutacaktır!07 Şubat 2018
Yazarımız Numan Aladağ'ın Yazısı04 Şubat 2018
"NEDEN DOĞDUĞUNU" ANLAMALI İNSANOĞLU01 Şubat 2018
İSTİKLÂLDEN İSTİKBALE YÜRÜYEN ŞERİFE BACI, MİLLİ MÜCADELENİN KADIN KAHRAMANI.27 Ocak 2018
CİLT GÜĞZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER22 Ocak 2018
YASAKLAR CAZİPTİR UNUTULMASIN!!!!!18 Ocak 2018
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA14 Ocak 2018
SEN BENDEKİ ENNN GÜZEL ŞEYSİN...08 Ocak 2018
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR08 Ocak 2018
EŞŞEĞİN AKLINA KARPUZ KABUĞU...05 Ocak 2018
Hani deriz ya;04 Ocak 2018
TOPLUMUN NABZINI İYİ TUTMAK GEREKİYOR02 Ocak 2018
MİSAFİR AĞIRLAMA GELENEKLERİ31 Aralık 2017
TARİH ACI OLAYLARDA TEKERRÜR EDER AKILLANMAZ İSEK!!!!! 28 Aralık 2017
SEYMEN ALAYLARI BUGÜN DİKMEN SIRTLARINA ATATÜRK'Ü KARŞILAMAYA GİDİYOR.27 Aralık 2017
Zencefil varken, Grip kader olmasın25 Aralık 2017
TİCARET; DİL, DİN, IRK DİNLEMEZ...25 Aralık 2017
*SIĞIR* DEMİŞKEN HATIRLADIM...22 Aralık 2017
"BEN AŞK-I SEÇTİM"18 Aralık 2017
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR17 Aralık 2017
ŞİMDİ SORGU ZAMANI13 Aralık 2017
Ayla filmini izlerken hayal dünyama takılanlar!11 Aralık 2017
Zehirli tuzakta internet’in etkisi11 Aralık 2017
EBABİLLER NEDEN GELSİN Kİ????08 Aralık 2017
SİYASET CİĞER BİZLER KEDİ...04 Aralık 2017
Sahi bunlar; ahiretinde var olduğunu hiç düşünmüyorlar mı?30 Kasım 2017
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun29 Kasım 2017
Bir Kereden Çok Şey Olur27 Kasım 2017
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL23 Kasım 2017
Kimyasal terör20 Kasım 2017
Iğdır ve üniversitesi misafirperverlikleri ile bizleri mest etti!17 Kasım 2017
BESLENME VE MİLLİ TARIM17 Kasım 2017
JOKER GÜLÜŞLER13 Kasım 2017
Metamfetamin: Yeni Tehlike13 Kasım 2017
PROJE İNSANLAR10 Kasım 2017
HACKERLAR TİCARİ SIRLARIN PEŞİNDE10 Kasım 2017
YARINI KODLAYAN ÇOCUKLAR İÇİN KOŞULACAK08 Kasım 2017
ALLAH İYİ -LİK VERECEK Mİ ÜLKEYE??01 Kasım 2017
Plastik kaplamalar ve atıklar ruh halimi de bozuyor!01 Kasım 2017
CUMHURİYET'' BAYRAMDIR29 Ekim 2017
ZEMBEREĞİ BOŞALMIŞ CÜMLELER!!!27 Ekim 2017
Terör ve hastalık oluşturan sektörler24 Ekim 2017
Aladağ, Aynı Hassasiyeti Bekliyoruz. 20 Ekim 2017
Bağımlılık tedavisinde aile etkisi20 Ekim 2017
Tarihimi tekrar yaşadığım şehirlerdi; Bilecik ve Söğüt20 Ekim 2017
Sosyal Medyada Başarı17 Ekim 2017
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ15 Ekim 2017
YARINI KODLAYANLAR” PROJESİ15 Ekim 2017
Sitelere güvenlik ipuçları10 Ekim 2017
KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ02 Ekim 2017
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)25 Eylül 2017
Düşler Akademisi23 Eylül 2017
AŞIRI DOZ İNTERNET İNTİHARI ARTIRIYOR!21 Eylül 2017
TÜRKİYE İÇİN HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY MUTLAKA VARDIR.19 Eylül 2017
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ11 Eylül 2017
Oyun oynarken oyuna gelmeyin!06 Eylül 2017
Bir Kurban Bayramı Daha Mesajlaşma ile Geçti!05 Eylül 2017
DÜNYA' NIN DİBİ TUTTU!!!!02 Eylül 2017
Yazarımız Numan Aladağ'ın Kaleminden. (Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde)31 Ağustos 2017
ZAFER BAYRAMININ 95. YIL DÖNÜM COŞKUSU29 Ağustos 2017
Salatalıkla Sağlığı Yakala21 Ağustos 2017
KENDİ CELLADINA DÖNÜŞMEK!!!!! 19 Ağustos 2017
İSA ALTUN YAZISI18 Ağustos 2017
Tatil valizi mi güvenlik mi?11 Ağustos 2017
Veride çözüm: Kimola10 Ağustos 2017
HALAYA - GERDAN KIVIRMAYA MOLA10 Ağustos 2017
NEYE YARAR Kİ…04 Ağustos 2017
TULSİ (FESLEĞEN)'NİN FAYDALARI03 Ağustos 2017
Veri İhlalinin etkisi01 Ağustos 2017
Madde bağımlılığı bilinç ile aşılır31 Temmuz 2017
MAVİ BALİNA OYUNU OYNAYAN ÇOCUKLAR İNTİHAR EDİYOR26 Temmuz 2017
DİYALOG VE "OTORİTENİN RENGİ"24 Temmuz 2017
İSA ALTUN YAZISI21 Temmuz 2017
SUNUM STRATEJİSİ19 Temmuz 2017
TÜRKİYE SOFRASINDA İHANET YEMEĞİ PİŞİRENLER, 7 DEĞİL, 77 KUŞAK BİTTİLER.14 Temmuz 2017
ŞEHİT ÇOCUKLARINA EĞİTİM DESTEĞİ13 Temmuz 2017
Mühendis Binali Yıldırım'ın (Başbakan) Dikkatine!03 Temmuz 2017
Muşlu Çocuklar Bilimle Buluştu28 Haziran 2017
Mü'minlerin Bayramı24 Haziran 2017
Kadir Gecesi bir fırsattır21 Haziran 2017
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR10 Haziran 2017
Çocuklar, fen ve matematiği dijital oyunlarla öğrenecek08 Haziran 2017
“Yarını Kodlayanlar” projesi04 Haziran 2017
Parmaklarınıza ne kadar güvenebilirsiniz01 Haziran 2017
RAMAZAN-I ŞERİF'İN GETİRDİKLERİ31 Mayıs 2017
MOBİLİTE: GÜVENLİ ŞEHİR29 Mayıs 2017

Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
2019 BELEDİYE SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİNİZ?

AK PARTİ
CHP
MHP
İYİ PARTİ
BDP
DİĞER

Sonuçlar
En Çok Okunan
Sayfalar
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Radyo

Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anasayfa | Sohbet Odasi
CH