harranajans
 
Ana Sayfa > Kültür-Sanat

Kurtlar Vadisi Filistin geliyor(VÝDEO)
30 Mart 2010
Dizinin senaristleri çoktan harekete geçti! "Doðrularý söylemeye ve yanlýþlarý teþhir etmeye devam edeceðiz" mesajýný gönderen Pana Film "Kurtlar Vadisi Filistin" için kollarý sývadý. Bahadýr Özdener, "1,5-2 dakikaya hassasiyet gösteriyorlar.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Pana Filmden yapýlan açýklamaya göre, Filistin de yaþanan insanlýk dramýný konu alan filmin senaryosunu Raci Þaþmaz, Bahadýr Özdener ve Cüneyt Aysan kaleme alacak.Çekimlerine yaz aylarýnda baþlanmasý beklenen filmin baþ rolünde "Kurtlar Vadisi" dizisinde "Polat Alemdar" karakterini canlandýran Necati Þaþmaz oynuyor.Filmin diðer oyuncularý ise senaryonun yazýmý tamamlandýktan sonra kesinleþecek. "Kurtlar Vadisi Filistin" adlý film, 5 Kasýmda Türkiye ile ayný anda tüm dünyada vizyona girecek.Kurtlar Vadisi FilistinPana Film den, 2 dakikalýk görüntüyü hazmedemeyen Ýsrail e, 90 dakikalýk cevap...Fenomen dizi Kurtlar Vadisi Pusu da yer alan bir sahneyi hazmedeyince, dizi ve Pana Film i baský altýna almak amacýyla diplomatik küstahlýða varan hareketlerle Türkiye yi


Haberin Videosu

aþaðýlamaya kalkan Ýsrail e tepki çýð gibi büyüdü. Pana Film in, "Þikayet etme, vahþeti durdur" çaðrýsý yaptýðý ve "Kurtlar Vadisi, doðrularý söylemeye ve yanlýþlarý teþhir etmeye devam edecektir" denilen açýklamasýný takiben bugün önce Dýþiþleri Bakanlýðý, sonra Baþbakan Erdoðan, MHP ve çok sayýda diplomat Ýsrail e karþý çok sert tepki gösterdi.SIRADA EMPERYALÝST TERÖR VARBu arada Kurtlar Vadisi Pusu senaristlerinden Bahadýr Özdener, televizyonlarýn haber programlarýna katýlarak canlý yayýnlarda Ýsrail in gösterdiði tepkiye karþýlýk "Þimdi de emperyalist terörü anlatacaðýz" diyerek, yeni bir hazýrlýðýn mesajýný da verdi. Özdener, "Radikal Ýslam terörünü iþlemeye devam ediyoruz. Biz hiçbir terörü birbirinden ayýrmýyoruz. 1,5-2 dakikaya hassasiyet gösteriyorlar. Müsaade edin, biz de sinemacýlar olarak onlarý (Ýsrail i) zor duruma düþürelim. 1,5 saatlik Filistin i anlatalým, bakalým ne tepki verecekler" dedi.Büyük izleyici kitlesine sahip olan ve her bölümünde farklý olaylara ve konulara deðinen Kurtlar Vadisi Pusu ekini son yaþanan israil büyük elçilik gerginliðinden sonra Kurtlar Vadisi Filistin filmi yapma kararý aldýlar. Gazze de yaþananlarý konu alacak olan film israil in gerçek yüzünü izleyicisine göstermeyi planlýyor. Filmi Kurtlar Vadisi Filistin filmini izleyicisi büyük heycanla bekliyor.Kurtlar Vadisi Filistin izle"Dizinin hikayesi içerisinde Amerikan-Ýsrail iliþkilerinin gergin olduðunu, Türkiye nin bunun maðdur taraflarýndan biri olduðunu anlatmaya, Amerikan-Ýsrail menfaatlerinin bu sefer uyuþmadýðýný ve bu nedenle Türkiye nin çatýþma alaný içerisine girdiðini, Türkiye de bazý gerçekleþen terör olaylarýnýn arkasýnda Amerika ve Ýsrail olduðunu anlatmaya çalýþýyorduk. Polat Alemdar ýn en yakýn adamlarýndan Memati nin oðlu Ali Memati bu nedenle kaçýrýldý. Ve sürpriz bir þekilde Ýsrailli kiþiler tarafýndan alýkonulduðu öðrenilince Polat buraya baskýn yaparak çocuðu ele geçirdi. Sahnenin özeti budur.TEPKÝ BEKLÝYORDUKTabii tepki bekliyorduk, bir tepki yaratsýn diye yapmadýk, ama Ýsrail in kendi krizlerini iyi yönettiðini ve bu tip þeylere asla kayýtsýz kalmadýðýný çok iyi biliyorduk. Kurtlar Vadisi Irak filminden sonra Ýsrail den ve dünyanýn çeþitli yerlerinden çeþitli tepkiler yönelmiþti. Bunlarýn birincisi Kurtlar Vadisi Irak filminde bir doktorun organ kaçakçýlýðý yaptýðý ve bu doktorun Yahudi olduðu için böyle bir þey yapmadýðýydý. Bunun yalan olduðu ifade edilmiþti ve çok aðýr þekilde suçlanmýþtýk. 3-4 ay önce Ýsrail de büyük bir operasyon düzenlendi ve bu tip olaylarýn gerçekleþtiði doðrulandý.KURTLAR VADÝSÝ PUSU EKÝBÝ "AZ BÝLE YAPMIÞIZ"Az bile yapmýþýz keþke daha fazla yapsaydýk. Çünkü Ýsrail yönetimi tuhaf bir anlayýþa sahip. Kurtlar Vadisi çok seyredilen, özellikle Ortadoðu da çok etkin bir dizi. Kurtlar Vadisi nin puslu atmosferinde Ýsrailliler yer almak istemiyorlarsa ellerini kanlý iþlerden çekmeliler. Dolayýsýyla dizinin konsepti içerisinde deðil Ýsrail in yaptýklarýný anlatmak. Ama, sahneleri görünce az bile yapmýþýz diyorum ve diyoruz. Bundan daha fazlasýný yapmak için ne yapabiliriz onu kendi aramýzda çalýþýyoruz. Çünkü Gazze de yaþanan bir insalýk dramýdýr ve bunu bir þekilde uluslararasý kamuoyuna daha çarpýcý bir þekilde getirmek için Kurtlar Vadisi Filistin projesi hazýrlýyoruz. Bakalým o zaman ne tepkiler alacaðýz çünkü bu 1,5-2 dakikalýk bir sahne ama bu 1,5 saatlik bir film olacak. Anlatacaðýmýz konular çok çarpýcý ve gerçekler olacak, bakalým o zaman ne tepki gösterecekler."Özdener, "Yazdýðýnýz dizide bir metin, uluslararasý diplomatik bir krize, fýrtýnaya neden olabiliyor. Bunun sorumluluðunu hissediyor musunuz?" sorusuna da þu yanýtý verdi:"Türkiye nin bütün meseleleri bizi nasýl ilgilendiriyorsa tabi ki bu da bizi ilgilendiriyor. Ama Türkiye artýk kabuðundan çýkmak durumunda. Burada bir dizi yazýyoruz, bizim insanýmýz bunu seyrediyor, dünyanýn her yerinde 200 milyonu aþkýn insan diziyi Türkiye dekilerle ayný duygularla seyrediyor. 10 sene önce bunu kimse hayal edemezdi. Biz ülke olarak gücümüzün farkýna vardýðýmýz zaman diplomasinin ayaklarý deðiþecektir. Sanýyorum daha yüksek koltukta biz oturuyor olacaðýz."

 

Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Kültür-Sanat Haberleri

Başlık Tarih
 
HARRAN TARİHÇESİ18 Mayıs 2019
HARRAN BAZDA MAĞARALARI18 Mayıs 2019
Bazda Mağaraları ziyaretçilerini bekliyor09 Mayıs 2019
Ünlü Ressam Göbeklitepe’ temasıyla resim sergisi açılacak29 Mart 2019
Netflix'in Yeni Dizisi Urfa’da Çekilecek25 Şubat 2019
Harran’da Görülmesi Gereken Tarihi Bazda Mağaraları31 Ocak 2019
Sinema İçin Alınan Yeni Kanunu Erdoğan İmzaladı30 Ocak 2019
O Ses Türkiye'nin Şampiyonu Belli Oldu28 Ocak 2019
Usta Tiyatrocu Ayşen Gruda Hayatını Kaybetti24 Ocak 2019
Bölgeye Yeni Yatırımlar Göbeklitepe İle Olacak21 Ocak 2019
Göbeklitepe Kültür Turizminin Vazgeçilmezi Oldu10 Ocak 2019
Boykot kararı alan Yılmaz Erdoğan: Biz kararlıyız09 Ocak 2019
82 milyon TL'lik Müslüm davası09 Ocak 2019
Yeşilçam filmlerine konu olan Ereğli evleri hayat buluyor03 Ocak 2019
NİHAT HATİPOĞLU KARAKÖPRÜ'DE 'GÖNÜL SOHBETLERİ' GERÇEKLEŞTİRECEK18 Aralık 2018
ÇOCUKLAR OYUNCAK MÜZESİNDE DOYASIYA EĞLENİYOR12 Aralık 2018
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden “ El Emeği Göz Nuru” sergisi10 Aralık 2018
HALFETİ ULUSLARARASI FUARDA10 Aralık 2018
İBO SHOW'U YENİDEN YAPMAK İSTİYORUM05 Aralık 2018
Urfa Türküleri Sempozyumu Başlıyor14 Kasım 2018
FABRİKADAN YÜKSELEN MÜZİK14 Kasım 2018
2019 GÖBEKLİTEPE YILI İLAN EDİLECEK01 Kasım 2018
Şanlıurfa Harranlı Kadınları Konuşuyor11 Ekim 2018
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ŞANLIURFA’DA24 Eylül 2018
Han-El Ba’Rur Kervansarayının Restorasyonuna Başlandı.13 Eylül 2018
BAKAN NUMAN KURTULMUŞ ŞANLIURFA’DA14 Nisan 2018
Harran’da Hayrete Düşüren Keşifler Devam Ediyor22 Aralık 2017
Harran'daki kümbet evler, yok olmaması için korunacak20 Aralık 2017
Çin / Pekin Büyükelçisi A.Emin Önen, “2018 yılı Çin'de Türkiye turizm yılı olacak”07 Aralık 2017
Mağaralar Açık Hava Müzesine Dönüştürülüyor06 Aralık 2017
Harran'da (HARDER) Derneği Açıldı. 09 Ekim 2017
5 bin yıllık oyuncak at arabası bulundu03 Ekim 2017
VALİ ERİN TARİHİ EVLERİ İNCELEDİ21 Eylül 2017
Harran geleneksel Evleri hangi isimle anılır02 Eylül 2017
Dünya Kadınlar günü ve Türk Kadını07 Mart 2017
Harran Üniversitesi: 16 Kasım 2016
HARRAN ÖRENYERİ ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMALARI15 Kasım 2016
HZ YAKUP KUYUSU 15 Kasım 2016
HARRAN BAZDA MAĞARALARI15 Kasım 2016
Dünyanın en eski 10 kenti arasında Harran'da var!05 Eylül 2016
Urfalı sanatçı Ahmet Özyavuz ’’DURU TV’de29 Ağustos 2016
ÖZYAVUZ, EN İYİ URFALI SANATÇI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ12 Nisan 2016
VALİ KÜÇÜK, HARRAN’I GEZDİ05 Kasım 2015
REKTÖR HARRAN’DA İNCELEMELERDE BULUNDU29 Ekim 2015
Harran Ören Yeri'nde Kazı Çalışmaları13 Ağustos 2015
Urfa için Çal Urfa için Söyle - Urfanın Etrafı13 Mayıs 2015
Diriliş Ertuğrul son bölüm izle Ertuğrul Halime'yi alıp obaya döner | TRT 109 Nisan 2015
AGİT PA heyeti Harran'da21 Ocak 2015
Develer Harran Turizmine Renk Katıyor14 Ocak 2015
“BİN YIL ÖNCEKİ HARRAN’DA BİLİM VE MEDENİYET” KONFERANSI11 Ocak 2015
HARRAN ÖRENYERİ’NDE KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI26 Ağustos 2014
HARRAN İMKB ANADOLU LİSESİ ÇIĞLIK DERGİSİ YAYINLANDI14 Ağustos 2014
İmparatordan Günün Müziği08 Şubat 2014
İbrahim Tatlıses: Ben Yemediğim Şeyi Kimseye Yedirmem05 Ocak 2014
Şanlıurfa’da Kayak Sezonu22 Aralık 2013
Kurtlar Vadisi Pusu Yeni Bölüm Fragmanı 25 Eylül 2013
TARİHE YOLCULUK TURLARI BAŞLIYOR11 Eylül 2013
Kurtlar Vadisi'nde Yeni Sezonda Sürprizler Var01 Eylül 2013
Kurtlar Vadisi Pusu 195. Bölüm Sezon Finali 03 Haziran 2013
TÜRKÜLER BİZİ SÖYLER BİZ TÜRKÜLERİ…28 Mart 2013
HALK EĞİTİM MERKEZİNDEN BİR İLK DAHA: FOTOĞRAF MERAKLILARI ARANIYOR30 Ocak 2013
Maskeli Fedai Polat Alemdar Çıktı - izle11 Ocak 2013
Fragmanı Olay Yarattı (VİDEO)02 Ekim 2012
Harran Kalesi'nde Restorasyon Başladı28 Eylül 2012
Gezici Sinema Harran Ve Adıyaman"da16 Eylül 2012
Hz. Yakup Kuyusunda Restorasyon05 Eylül 2012
Tarım İşçisi Su Kanalında Boğuldu30 Ağustos 2012
Tuvalde Harran Kümbet Evleri01 Ağustos 2012
Mıngala Zamanı06 Temmuz 2012
Halk Eğitim Kursiyerleri Sertifikalarını Aldı22 Haziran 2012
Gülen'i Türkiye'ye davet etti15 Haziran 2012
Dünyayı dünyada boşadı gitti08 Haziran 2012
Definecilere Suçüstü22 Mayıs 2012
Başörtülü karaktere dizilerde yer yok20 Mayıs 2012
Cur-Cuna Tiyatro Harran’da kahkaha rüzgarı estirdi(FOTO HABER)18 Mayıs 2012
MİLLİYET GAZETESİ :Güneydoğu gezisi (4) farklı bir dünya; Harran16 Mayıs 2012
Harran'ın Medeniyete Katkısı07 Mayıs 2012
Şanlıurfa'da Cur-Cuna rüzgarı Harran dan esecek !06 Mayıs 2012
Mırra Geleneği Devam ediyo25 Nisan 2012
Tarihin Neresi Koruma Altında24 Nisan 2012
HARRAN'A TURİST AKINI (VİDEOOOO)22 Nisan 2012
Tatlıses Aylar Sonra Sahnede 20 Nisan 2012
TARİHİN TARİHTEN KALMA TUVALETİ(FOTO HABER)18 Nisan 2012
HAYDİ, URFALILAR GURUR GECEMİZE15 Nisan 2012
HARRAN SURLARI AYDINLATILDI13 Nisan 2012
URFA VE HARRAN TURİZMİ ETKİLENDİ05 Nisan 2012
HARRANDA MORAL GEECESİ30 Mart 2012
Telve’ de Gazel 20 Mart 2012
Faili Meçhulde JİTEM İmzası18 Mart 2012
Tatlıses Vurulalı 1 Yıl Oldu 14 Mart 2012
Şanlıurfa'da Türkçe Olimpiyatları rüzgârı esti14 Mart 2012
Yılın Dizisi Başlıyor10 Mart 2012
Harran Kalesi ve Surlarý06 Ocak 2012
Yunus un gözleri ve Van ruhu...29 Ekim 2011
Keþke Baþbakan da okusa!29 Ekim 2011
Tarihi Kentler Birliði Seminerleri Sona Erdi26 Eylül 2011
Tarihi Kentlerin Baþkanlarý Geliyor17 Eylül 2011
Harran develeri turist çekiyor13 Eylül 2011
Araplar Urfa yý Tanýtacak05 Temmuz 2011
TÜRKÇEYE ÝHANET VE TÜRKÇE OLÝMPÝYATLARI 27 Haziran 2011
KUMAÞLAR ÝLGÝ ODAÐI17 Haziran 2011
Dünyanýn Ýlk Üniversitesi Yýkýlmaya Yüz Tutmuþ10 Haziran 2011
VAHDETTÝN HAÝN DEÐÝL: 29 Mayıs 2011
BAKAN ÇELÝK, KÜRT SANATÇI ÞÝVAN PERVERÝN EVÝNE GÝDÝYOR.28 Nisan 2011
AKP, Tatlýses ten vazgeçti !07 Nisan 2011
HARRAN’DA TÝYATRO RÜZGÂRI(foto haber)31 Mart 2011
ÝBO YOÐUN BAKIMDAN ÇIKTI28 Mart 2011
Cumeyli Aþireti Baþým Gözüm Üstüne16 Mart 2011
UNUTULAN TARÝHÝ HARABELER!!!!20 Şubat 2011
HARRAN CUR-CUNA 1. BÖLÜM VÝDEO 15 Şubat 2011
Harran Ýlçe Müftülüðünden Dinleti(video)13 Şubat 2011
HZ. HATÝCE SEVGÝLÝLER GÜNÜ NE YAPARDI?13 Şubat 2011
HARRANDA TARÝH BU KADAR MI UCUZ26 Ocak 2011
Türkiye nin televizyon izlemeyen tek köyü14 Ocak 2011
Türkiye nin televizyon izlemeyen tek köyü14 Ocak 2011
Facebook kapanýyor iddiasý!10 Ocak 2011
17 CHP li ret oyu verince Yazýcýoðlu...08 Ocak 2011
Þair M.Akif Ýnan ve sendikacýlýk04 Ocak 2011
Memati oðluyla mezara girdi29 Aralık 2010
Münir Özkul yoðun bakýmda17 Aralık 2010
Harran da 2 Kümbet Evi Onarýlacak14 Aralık 2010
Ýstiklal Marþý nda, 89 yýllýk büyük ihmal13 Kasım 2010
Dizi Türkçe’den çaktý :TÜRK MALI02 Kasım 2010
Bu rejimi yýkmaya geldik 27 Ekim 2010
Rolü için 4 ay Risale okudu26 Ekim 2010
Örtün emri Allah tan02 Ekim 2010
Derinler Dayanýþmasý Ayasofya Ve Ayin18 Eylül 2010
Bu eþyalarý efendimiz kullandý - Video 24 Ağustos 2010
Yaðmur yaðdý, sis bastý kem-küm; bir yýðýn bahâne!23 Ağustos 2010
HARRANDA KURAN KURSLARI SONA ERDÝ20 Ağustos 2010
Müftüden jet imamlara tehdit09 Ağustos 2010
BARIÞ MANÇONUN OÐLUNDAN MHP YE HAYIR14 Temmuz 2010
Kurtlar Vadisi nin yeni kanalý belli oldu12 Temmuz 2010
Gandi Kemal cepheye gidip ayakta resim çektirecek 02 Temmuz 2010
HARRANDA YAZ KUR AN KURSLARI BAÞLADI: 30 Haziran 2010
EKREM DUMANLI: MEDYA TERÖRÜ DESTEKLÝYOR28 Haziran 2010
Þanlýurfa da Turistlerin yöresel kýyafet meraký 17 Haziran 2010
VADÝ URFADA ÇEKÝLECEK13 Haziran 2010
Polat Ýsrail den Ýntikam Alacak10 Haziran 2010
Türkçe Olimpiyatlarý nda veda09 Haziran 2010
Beden eðitimi dersine yeni düzenleme geliyor09 Haziran 2010
ÞANLIURFA’DAN AVRUPA’YA YOLCU ARANIYOR08 Haziran 2010
HASAN KÖSELER ÝN SES GETÝRECEK YENÝ YAZISI07 Haziran 2010
ARINÇ :GÜLEN DOÐRU SÖYLÜYOR05 Haziran 2010
Eurovision sunucusu ÞOK ETTÝ30 Mayıs 2010
TARÝHÝ EVLER YENÝLENÝYOR 29 Mayıs 2010
HARRANDAN MUSTAFA ARMAÐAN GEÇTÝ(foto haber)27 Mayıs 2010
Bu Cami Urfa da...25 Mayıs 2010
Bütün dünya duymalý24 Mayıs 2010
HARRAN DA BÝR ÝLK 18 Mayıs 2010
HARRAN BAZDA MOTELDE AHMET SELÇUK RÜZGARI14 Mayıs 2010
Tatlýses i Dolandýrdýlar14 Mayıs 2010
Suriyeliler onlarý istiyor!13 Mayıs 2010
TURÝSTLERÝN ÝLGÝ ODAÐI HARRAN 02 Mayıs 2010
Harran Turiste Hasret Kalabilir01 Mayıs 2010
OSMAN SINAVA ERGENEKON FÝLMÝNÝ ÇEK TEKLÝFÝ29 Nisan 2010
KÝMSE ERMENÝ OLMAK ÝSTEMEDÝ28 Nisan 2010
HARRANLI ÖÐRETMENLERDEN TÝYATRO GÖSTERÝSÝ22 Nisan 2010
Þanlýurfa’da Hozan Beþir rüzgarý 18 Nisan 2010
TARÝHE YOLCULUK TURLARI BAÞLADI17 Nisan 2010
Harranlý Öðretmenler Tiyatro Grubu Kurdu09 Nisan 2010
HAYATÝ HARRANÝ ÞENLÝÐÝ SONA ERDÝ09 Nisan 2010
11 NÝSAN COÞKUSU 3 GÜN SÜRECEK05 Nisan 2010
TRT Arapça Yayýna Baþlayacak26 Mart 2010
GENÇLÝK DANIÞMA BÝRÝMÝ HÝZMETE GÝRDÝ25 Mart 2010
ONLAR ARTIK USTA KUAFÖR OLMA YOLUNDA16 Mart 2010
Dünyanýn En iyi Saklanan Ýnanç Sýrrý16 Mart 2010
Ýþte Yeni Eurovision Þarkýmýz04 Mart 2010
Bu Filmi Tek Baþýna Ýzleyebilene 11000 Dolar Ödül24 Şubat 2010
Halk oyunlarý yarýþmasý düzenlendi 24 Şubat 2010
Bu Filmi Ýzleyen Hastanelik Oluyor.15 Şubat 2010
HZ. ÝBRAHÝM HARRANLI(VÝDEOLU)02 Şubat 2010
Turistlerden türbelere akýn 02 Şubat 2010

Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
2019 BELEDİYE SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİNİZ?

AK PARTİ
CHP
MHP
İYİ PARTİ
BDP
DİĞER

Sonuçlar
En Çok Okunan
Sayfalar
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Radyo

Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anasayfa | Sohbet Odasi
CH