harranajans
 
Ana Sayfa > DİYANET

KÖŞE YAZARIMIZ İZZETTİN OKKALI’NIN SON YAZISI
25 Mayıs 2014
KÖŞE YAZARIMIZ İZZETTİN OKKALI’NIN SON YAZISI
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Mi’rac ve hediyeleri
Mirac günü peygamber efendimiz (S.A.V) hediye olarak üç sey verilmisti:
Bunlar; Beş Vakit Namaz, Bakara Suresinin Son Ayetleri, Ve Sirk Koşmamak sartı ile ''La ilahe illallah" diyen her Müslümanin imanla ölmesi durumunda cennete girebilecegi müjdesi.
Miraç, insanlık tarihinin eşi, emsali görülmemiş ve asla da görülmeyecek olan yüksek hakikatli bir hadisesidir.
Her bir safhası hikmetlerle dolu olan miraç hakikati, Kur'an'daki beyan ediliş şekliyle sadece ve yalnız Allah'ın Yüce Peygamberine (sas) nasip olmuştur. Hz. Musa (as) gibi bazı peygamberlere de yerel ve oldukça sınırlı miraçlar verilmiştir.
Miraç olayı irade edildiği ve gerçekleştirildiği şekliyle baştan sona insanlık ve onun saadeti adına yapılmış Allah'ın sonsuz bir ikramıdır.
Mescid-i Haram'dan alınan peygamber (sas) Mescid-i Aksa'ya götürülmüş, orada Hz. Süleyman (as)'ın harabe olmuş tapınağına (orada Bizans İmparatoru Jüstinianus'un inşa ettiği bir kilise de vardır.) girdiğinde, Hz. Âdem'den kendi dönemine kadar gönderilmiş bütün peygamberler ayağa kalktılar, saf tuttular, birinin imam olmasını bekliyorlardı. Hz. Cebrail (as) Hz. Peygamberin elinden tutup önlerine geçirdi. O da peygamberlere namaz kıldırdı, onların imamı olarak onlarla tanıştı ve semaya yükselirken de her peygamberi yerlerinde bizzat ziyaret etti. Miraçtan dönüşte de aynı yolu izleyerek Kudüs'e inen Resulullah, yine peygamberlere muhtemelen sabah namazını kıldırdı.
Burada maksadımız detaylı bir şekilde miracı anlatmak değildir. Bu yazımızda miraç vasıtasıyla insanlara ve meleklere yani, yer ve gök sekenelerine verilen mesaj ve yeryüzünün en kıymetli varlığı insana Resulullah (sas)'ın Rabbimizden getirdiği gök hediyelerini ve ilahi ikramları tattırabilmektir.
Miraçtan getirilen ve hediye tabir ettiğimiz olgular insanın dünya ve ahiretini yakından ilgilendirmektedir. Hatta Medine-i Münevvere'de kurulacak İslam devletinin kuruluş ve devamına yarayışlı her önlem zikredilmiştir.
Ezel ve Ebed Sultanının Allah'ın rızasına uygun olan İslamiyetin, başta namaz olarak, esasatını cin ve inse hediye getirmiştir ki, o marziyatı anlamak o kadar saadetlidir ki, tarif edilemez. Çünkü çok meraklı olan insan, merak ettiği her şeyin iç yüzünü anlamak ve onunla muhabere kurmak ve sürekli konuşmak ister. İşte bu merakını Allah'ın yüce peygamberi (sas) ile gidermiştir. Yani miraç insanoğlunun merakını gideren bir olgudur.
Resulullah (sas) yetmiş bin perde arkasından Allah'ın marziyatını bir hakikat ve miracın bir semeresi olarak hakkalyakin (en kesin bilgi ile) işitip, beşere hediye getirmiştir. İşte başını her secdeye koyduğu zaman, kıyamda dururken bütün bir kâinatın ibadet nevilerini ihtiva eden namazla Allah'ı hissederek, bilerek ve sonsuz ihtiramını göstererek kemal merdivenlerinde tırmanabilmektedir.
Erkan-ı İmaniyenin hakaikını (hakikatlerini) göz ile görüp, melaikeyi, cenneti, ahireti hatta Zat-ı Zülcelali göz ile müşahede etmek, kainata ve beşere öyle bir hazine ve bir nur-u ezeli ve ebedi bir hediye getirmiştir ki; şu kainatı perişan ve fani ve karma karışık bir vaziyet-i mevhumeden (olmadığı halde var sayılan durum) çıkarıp, o nur ve o meyve ile, o kainatı kutsi mektubat-ı Samedaniye, güzel ayine-i Cemal-i Zat-ı Ehadiye vaziyeti olan hakikatını göstermiş, kainatı ve bütün zişuuru sevindirip mesrur etmiştir. Böylece o nur ve o meyve ile, beşeri müşevveş, perişan, aciz, fakir, hacatı hadsiz, adası (düşmanları) nihayetsiz ve fani, bekasız bir vaziyet-i dalaletkaraneden (küfür halinden), o insanı, o nur, o meyvey-i kudsiye ile ahsen-i takvimde cennet-i bakiyesine namzet bir misafir-i azizi sureti hakikisinde göstermiştir.
Saadet-i ebediyenin definesini görüp, anahtarını alıp getirmiş, cin ve inse hediye etmiştir. Evet, miraç vasıtasıyla ve kendi gözüyle Cenneti görmüş ve Rahman-ı Zülcemalin rahmetinin baki cilvelerini müşahede etmiş ve saadet-i ebediyeyi katiyen, hakkalyakin anlamış, saadet-i ebediyenin vücudunun müjdesini cin ve inse hediye etmiştir. Bu sayede öldükten sonra yokluk denizine dökülüp gittiği düşüncesinden insanlar kurtulmuştur. Çünkü ahiret, Cennet, Cehennem, melek gibi hakikatler Sem'i'dir, Kur'an ve sünnet söylediği için inanıyoruz; bu da binlerce insanın“görmediğim şeye inanmam” düşüncesine zehap etmesine sebep olmaktadır. Miraç hadisesinde Allah'ın yüce peygamberi (sas) dünya gözleriyle bütün ahireti ve aksamını görmekle Kur'an ve sünnet söyledi diye inandığımız bir olgu, görsel hale gelmiş, bu konular mevcut olan imanın taklitten kurtulup tahkik kazanmasına sebep olmuştur.
Rüyet-i Cemalullah (Allah'ın Cemalini görme) meyvesini kendi aldığı gibi, o meyvenin her mümine dahi mümkün olduğunu (ahirette), cin ve inse hediye getirmiştir ki, o meyve ne derece leziz, hoş ve güzel bir meyve olduğunu bununla kıyas edebilirisin. Bu hâdise, Allah'a olan muhabbeti arttırıp, insanları daha fazla nimete, ihsana, bunların en güzeli olan Cennete, Cemalullaha mazhar olmak için ibadet ve genel itaate teşvik eder, etmiş ve etmeye de devam edecektir.
İnsan, kâinatın kıymettar bir meyvesi ve sanii kâinatın nazdar sevgilisi olduğu, miraç ile anlaşılmış ve o meyveyi, cin ve inse getirmiştir. Bu hadise insanı kâinat üstünde en yüksek bir Fahir makamına çıkarmıştır. Bu uğurdaki sevinci tarif edilemez. Bir ere generallik rütbesi verilse, nasıl ki sevinci tarif edilemez, aynen bunun gibi kâinata halife yapılan şu insanın sevinci, fahri anlatılamaz.
Öte yandan İsra Suresinin 239. ayetlerinde beyan edilen, zikrettiğimiz Miraç hediyesi ve mesajlarının dışında daha birçok mesajlar ve hediyeler vardır ki, bunlar insanın her alanda ihtiyaç duyduğu hususlardır.
Tek Allah inancını esas alıp, şirke savaş açmayı, ana-baba haklarına riayet etmeyi,
Toplumsal yaşantıda işbirliği, yardımlaşma, sevgi, şefkat, saygı, hakkı bilme ve tanıma, herkesin hakkını verme gibi erdemlerin canlı tutulması,
Serveti çarçur etmeden, kötü yollarda harcamadan paylaşımcı ve fakir-fukaraya yardım edilmesini öğütleyen,
Ne cimri ne de savurgan olup, malın ellerde dolaşmasını sağlamayı, böylece bütün toplumun huzur ve saadetini esas almayı,
Toplumun temellerini sarsan zina, içki, kumar ve haramların her türünün geçersizliğini,
Yetimlerin menfaatlerinin gözetilmesini, mal ve haklarının çarçur edilmemesini,
Söz ister fert ve isterse toplum tarafından verilmiş olsun mutlaka yerine getirilmesinin lüzumunu,
Ölçü ve tartının, yani günlük hukukun tam ve eksiksiz yerine getirilmesini,
İnsanların yeryüzünde zalim, gaddar, despot ve mağrur olmamaları gerektiği gerçeğini,
İslam toplumunun temelini oluşturan aileyi korumayı ve bunun dini, hukuki ve insani bir vecibe olduğunu, İmanı, insanın amellerinin karşılıklarını göreceği gerçeğini ve en önemlisi varlıkta değer almamızın sebebi olan dua gibi üç ana kavramı ifade eden BAKARA SURESİNİN son ayetlerini Miraç hediyesi ve mesajı olarak getirip cin ve inse hediye etmiştir. Bu ayetlerin böylesine ulvi bir yolla verilişinde mutlaka büyük hikmetler vardır. Bütün zamanlarda ve özellikle Miraç gecesi bu ayetlerle dua etmek arzuların kabulüne şayandır. Bilinmelidir ki bu hediyelere iltifat etmeyenlerin dünyada da ahirette de nasipleri yoktur.
Rabbim bu hediyeleri en güzel şekilde muhafaza etmeyi ve bu gecenin feyzinden bi hakkın istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin(amin)

Yorumlar (1)
  Hüseyin Güneş (Tellişnen):
[26.05.2014 - 08:37]  
İzzettin hocamıza Allah razı olsun diyor... Bu gibi yazıların devamını temenni ediyoruz İlk defa miraç hadisesinin bu kadar önemli olduğu öğrenmiş oldum...


Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer DİYANET Haberleri

Başlık Tarih
 
PEYGAMBER EFENDİMİZİN UNUTULAN SÜNNETLERİ30 Aralık 2017
Müftü İhsan Açık'tan Anlamlı Ziyaret27 Ekim 2017
Müftü Açık'tan, Halfeti’li Öğrencilerle Söyleşi19 Ekim 2017
Korutürk kabri başında anıldı 13 Ekim 2017
Dunyanin en eski camilerin Fotoğraflari ve Hüsnü hat Sergisinin açılışını yapıldı02 Ekim 2017
Şanlıurfa İl Müftülüğü'nden Mevlid-i Şerif 02 Ekim 2017
İlçe Müftüler toplantısı İl Müftülüğünde yapıldı27 Eylül 2017
ŞEHİT ARDA ŞEN İÇİN MEVLİD OKUTULDU26 Eylül 2017
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı ziyaret etti 21 Eylül 2017
ŞANLIURFA VALİSİ SAYIN ABDULLAH ERİN’İN KURBAN BAYRAMI MESAJI31 Ağustos 2017
Şanlıurfa Harran 2017 Kurban Bayramı Namazı saati ve vakti31 Ağustos 2017
Bayram Namazı Nasıl Kılınır?25 Haziran 2017
Umre yapan Gençler Şanlıurfa’ya Döndu13 Haziran 2017
Şanlıurfa il Müftülüğü İstanbul'un Fethi'nin 564. yıl dönümü dolayısıyla bir fetih programı düzenledi.31 Mayıs 2017
Peygamberler Şehrinde Regaib Kandili31 Mart 2017
ULUSLARARASI İSLAM BİLGELERİ ZİRVESİNDE İKİNCİ GÜN04 Mart 2017
Din İşleri Kurul Üyesi Erul Şanlıurfa’da06 Aralık 2016
BAŞKAN TURMUŞ’TAN BAYRAM MESAJI11 Eylül 2016
Milyonlarca Müslüman, Arafat Vakfesi'nde11 Eylül 2016
Harran’lı Vatandaşlar İlk Kez Sakalı Şerif-i Ziyaret Ettiler20 Nisan 2016
Harran köy okulunda kutlu doğum etkinliği19 Nisan 2016
Harran’da İmam Hatip Okulları Platformu Yapıldı.09 Mart 2016
Harran Müftülüğü Hazreti Yakup Külliyesinin konferans salonu Törenle Açıldı16 Şubat 2016
Mehmet Görmez, Sultanahmet Camisi'nde hutbe okudu15 Ocak 2016
Mehmet Görmez Suudi Arabistan'da konuştu03 Ocak 2016
Adana'da 16 Alim icazet aldı11 Aralık 2015
HARRAN’DA CUMA NAMAZI ÇIKIŞINDA 3 BİN KİŞİYE AŞURE İKRAMI 30 Ekim 2015
Meclis Üyesi Ardan'ın Mesajı 23 Eylül 2015
CAMİ İMAMI ŞEHİDE ŞİİR YAZI 20 Ağustos 2015
HARRAN’DA RAMAZAN BAYRAM KUTLAMALARI17 Temmuz 2015
Kıyame Suresi05 Temmuz 2015
Sadaka-i fıtır ve Kul hakları‏05 Temmuz 2015
URFA BELEDİYESİ’NDEN HARRAN'DA İLAHİ KONSERİ22 Haziran 2015
Bu yıl da orucu yasakladı18 Haziran 2015
ABDULHEKİM ÖZ'DEN NASİHATLAR17 Haziran 2015
Harran İlçe Müftüsü Abdulhekim Öz'ün Berat Gecesi Mesajı:01 Haziran 2015
Mehmet Özyavuz Kuran kursu ve külliyesi hizmete açıldı. 22 Mayıs 2015
RECAİ HAZAR’DAN“MİRAÇ KANDİLİ” MESAJI15 Mayıs 2015
HARRAN MEDRESESİNE KAVUSUYOR26 Nisan 2015
HARRAN’DA BİN SURİYELİ AİLEYE YARDIM YAPILDI16 Nisan 2015
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KARANFİL DAĞITTI14 Nisan 2015
Müftü Açık, Bu Kez Balıklıgöl'e Aracıyla Girdi25 Mart 2015
BEŞİR DERNEĞİNDEN 3000 KİŞİYE AŞURE İKRAMI 15 Kasım 2014
“Üyelerimizin sürekli yanında olacağız”11 Kasım 2014
BEŞİR DERNEĞİ YARDIMLARI DEVAM EDİYOR.06 Eylül 2014
Trabzon’dan Şanlurfa’ya Gelden Fatih Polat Türkiye Birincisi oldu.17 Ağustos 2014
CEVAT HOCA, VAAZ VERDİ05 Ağustos 2014
İbrahim Özyavuz, Ramazan Bayramı nedeniyle bir açıklama yaptı.27 Temmuz 2014
23. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Çağla Aktemur’un Ramazan Bayramı Mesajı27 Temmuz 2014
Harran Dedaş Şube Şefi Recai Hazar’ın Bayram Mesajı27 Temmuz 2014
Şanlıurfa İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Boğa’nın Ramazan Bayramı Mesajı27 Temmuz 2014
AYŞE YALÇINTAŞ’IN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI 27 Temmuz 2014
Arefe günü nasıl ibadet etmeli?26 Temmuz 2014
Kadir Gecesi’nde camiler doldu taştı23 Temmuz 2014
23. Dönem Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Aktemur, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayınladı.23 Temmuz 2014
Mhp Şanlıurfa İl Başkanı İbrahim Özyavuz'un Kadir Gecesi Mesajı23 Temmuz 2014
KADİR GECESİ KUTLAMA MESAJLARI 23 Temmuz 2014
Kadir Gecesi Samimiyet İster‏22 Temmuz 2014
Sahurda Hangi Dualar Okunur10 Temmuz 2014
MHP Şanlıurfa İl Başkanlığı iftar çadırında vatandaşları ağırlıyor09 Temmuz 2014
Fitre Miktarları Belli Oldu07 Temmuz 2014
FATMA ANAMIZ'IN ÇEYİZİ07 Temmuz 2014
Teravih namazı ve sağlığımız 27 Haziran 2014
Harranlılar ilk gün tam 17 saat 38 dakika oruç tutacak.26 Haziran 2014
Ramazan-ı Şerif ve Sabır23 Haziran 2014
23. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ÇAĞLA AKTEMUR'UN MESAJI 12 Haziran 2014
Ey Yüce Türk İslam alemi!12 Haziran 2014
Berat gecesi ve Jandarmanın kuruluş yıldönümü11 Haziran 2014
''HAYATİ HARRANİ'Yİ TANIMA VE ANLAMA'' ETKİNLİĞİ30 Mayıs 2014
sabır ve dedikodu psikolojisi30 Mayıs 2014
HATİPOĞLU İZDİHAMI27 Mayıs 2014
Erdoğan şehidinin evinde Kur'an-ı Kerim okudu25 Mayıs 2014
ÇAĞLA AKTEMUR’UN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI25 Mayıs 2014
Köşe Yazarımız Numan Aladağ'ın Yazısı25 Mayıs 2014
ÇAĞLA AKTEMUR'UN MESAJI 15 Nisan 2014
KUTLU DOĞUM ZİYARETİ 14 Nisan 2014
HARRAN CAMİİ İNŞAATI YARDIM BEKLİYOR 10 Mart 2014
Medyen Kavmi Neden Helak Oldu?10 Şubat 2014
Ataşelik ve Müşavirlik Seminerine katılan Harran Müftüsü döndü.15 Ocak 2014
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun12 Ocak 2014
HARRAN'DA CUMA NAMAZI ÇIKIŞI 2000 KİŞİYE AŞURE 23 Kasım 2013
Harran'da ikinci büyük camii yapılacak!29 Ekim 2013
AKILLI 'YA Hergün Bayram !13 Ekim 2013
Parapara Köyü Kur'an Kursu Hizmete Açıldı. 06 Ekim 2013
Urfa'da Hz. İbrahim'i Konuşmak05 Ekim 2013
İlk Hac Kafilesi Yarın Kutsal Topraklara Gidiyor11 Eylül 2013
Harran Müftülüğüne Bağlı Kur'an Kursları Meyvelerini Vermeye Başladı06 Eylül 2013
Kadir Gecesi’nde camiler doldu taştı04 Ağustos 2013
SAİT ARDAN'IN KUTLAMA MESAJI03 Ağustos 2013
ÇAĞLA ÖZYAVUZ'UN KADİR GECESİ MESAJI03 Ağustos 2013
Diyanet'ten Hacı Adaylarını Yasa Boğan Kura 24 Temmuz 2013
Orucu bozan ve bozmayan durumlar18 Temmuz 2013
Sünnetleri terk etmeyin!18 Temmuz 2013
Hatipoğlu, İranlı Din Adamına Cevap Verdi15 Temmuz 2013
Peygamberimizi Ağlatan O Olay...14 Temmuz 2013
En Güzel ‘Ezan’ Şanlıurfa’da Okunacak12 Temmuz 2013
2. Hac Kuraları İçin Tarih Belli Oldu12 Temmuz 2013
Mahmut Özyavuz'un Ramazan Ayı Mesajı09 Temmuz 2013
ÇAĞLA ÖZYAVUZ’DAN RAMAZAN MESAJI08 Temmuz 2013
İlk Teravih Ve İlk Sahur Bu Gece08 Temmuz 2013
HACI ADAYLARINA ŞOK!18 Haziran 2013
Cuma hutbesi: Anız yakmak haramdır12 Haziran 2013
TÜRKİYE DÖRDÜNCÜSÜ HARRAN'DAN 30 Mayıs 2013
HARRAN DİYANET-SEN 'DEN BÜYÜK DAVET22 Mayıs 2013
Regaip Kandilinde Camiler Dolup Taştı17 Mayıs 2013
ÜÇ AYLAR VE İLK KANDİL GECESİNİN(REGAİB) FAZİLETİ11 Mayıs 2013
Çadır Kent’te Kuran-ı En Güzel Okuma11 Mayıs 2013
PEYGAMBERİMİZİN OKUDUĞU ÖZEL DUA10 Mayıs 2013
KUTLU DOĞUM HAFTASININ ARDINDAN28 Nisan 2013
HARRAN’DA KUTLU DOĞUM ETKİNLİĞİNDE ORKESTRA EŞLİĞİNDE İLAHİLER SÖYLENDİ 19 Nisan 2013
Kur'an Ziyafeti ve Hatim Duasına Davet17 Nisan 2013
HAFIZLIK BÖLGE YARIŞMASI BİRİNCİSİ HARRAN’DAN 15 Nisan 2013
Yüz Binler Hac Yolunda27 Mart 2013
HAFIZLIK YARIŞMASI İL BİRİNCİSİ HARRANDAN25 Mart 2013
DİYANET-SEN TURKİYE BULUŞMASI22 Mart 2013
GELECEĞİN İMAMLARI 18 Mart 2013
DİYANET-SEN DEN YEMEKLİ İSTİŞARE TOPLANTISI12 Mart 2013
Harran ‘da Kur’an Kurslarının Sayısı Artıyor.28 Şubat 2013
Yardımlaşma geleceğimizdir.19 Şubat 2013
STAJER İMAMLARA YEMEK 14 Şubat 2013
Hac kayıtları başladı04 Şubat 2013
Mevlit Kandili'nde camiler doldu taştı24 Ocak 2013
Harran İlçe Müftüsü Sebahattin TURAN’ın Mevlid Kandili Mesajı.23 Ocak 2013
Diyanet- Sen, Aksan’la devam dedi. 08 Ocak 2013
Seminer Harran İlçe Müftüsü Sebahattin TURAN'ın Kur'an tilavetiyle Başladı.29 Aralık 2012
Hz. Mevlana ve Şair Yusuf Nabi Anıldı27 Aralık 2012
Harran Merkez ve köylerde Kur'an Kursları Açıldı16 Kasım 2012
İlk Hacı Kafilesi Yurda Döndü31 Ekim 2012
Müslümanlar, Bayram Namazında Camileri 25 Ekim 2012
Kabe’de Gözyaşları Yağmura Karıştı (VİDEO)22 Ekim 2012
İl İl Bayram Namazı Saatleri22 Ekim 2012
Hacılar Habur’da Bekletiliyor19 Ekim 2012
Kurbanlarınız Yoksulların Bayramı Olsun18 Ekim 2012
Hayat Bin Kays El Harrani (1185 )17 Ekim 2012
Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'den Önemli Tavsiye16 Ekim 2012
Abdüssamed’ten Etkileyici Tilavet28 Eylül 2012
7590 kişi din değiştirip Müslüman oldu16 Eylül 2012
AK PARTİ İLÇE BAŞKANINDAN KANDİL MESAJI14 Ağustos 2012
MÜFTÜLÜĞÜ KİMSE GÖRMÜYOR MU?09 Ağustos 2012
Mevlevihane Camii İnşaatı30 Temmuz 2012
Ak Parti’den Hayati Harrani’de İftar27 Temmuz 2012
Dünyanın Merkezi Kâbe25 Temmuz 2012
Ne diyet ne de ziyafet, oruç bir ibadet18 Temmuz 2012
Davacı imam kazandı KANDİLDE MESAJ HAKKI İÇİN DAVA17 Temmuz 2012
Bu Gece Kurtuluş Gecesi04 Temmuz 2012
İlçe Başkanı Özyavuz Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.04 Temmuz 2012
2012 Fitre Miktarları Belirlendi30 Haziran 2012
AK PARTİ HARRAN İLÇE BAŞKANI MAHMUT ÖZYAVUZ'UN MESAJI 16 Haziran 2012
MÜBAREK 3 AYLARI NASIL DEĞERLENDİRMELİYİZ ? 12 Haziran 2012
HARRANİ HAZRETLERİNDE CUMA GÜNLERİ ZİKİR VE ÇORBA01 Haziran 2012
Hac Kuraları Yarın Çekiliyor28 Mayıs 2012
Özyavuz'un Kutlama Mesajı 24 Mayıs 2012
Üç Aylar Bugün Başladı22 Mayıs 2012
DİN GÖREVLİLERİ HARRAN’DA 20 Mayıs 2012
Kur'ân-ı Kerîm'de zikredilen meyveler20 Mayıs 2012
Bediüzzaman Urfa’da Anıldı29 Nisan 2012
Kutlu Doğum Haftası Etkinliklerinde Kardeşlik Anlatıldı 17 Nisan 2012
VİCDANLAR ALLAH DEDİ16 Nisan 2012
Harran’da Kur’an Ziyafeti07 Nisan 2012
KURAN ZİYAFETİNE DAVET03 Nisan 2012
Camide Zazaca ve Kürtçe Vaaz Dönemi26 Mart 2012
2012 Yılı Hac Kayıtları Başlıyor24 Mart 2012
Vakıflar Göreve23 Mart 2012
BARIŞ, ALLAH’IN EN BÜYÜK LÜTUFLARINDANDIR18 Mart 2012
Abdullah Akkurt’un Kaleminden 15 Mart 2012
Kur’an-ı Kerim’i Anlamak İçin Ne Yapmak Gerekir?14 Mart 2012
GÖNÜLDEN BÝR SES...20 Ağustos 2011
20 bin kiþilik cami cemaatsiz kaldý01 Ağustos 2011
Görmez: Sigara kokan imam istemiyorum27 Temmuz 2011
Fitre Miktarý Belirlendi11 Temmuz 2011

Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Sayfalar
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Radyo

Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anasayfa | Sohbet Odasi
CH