harranajans
 
Ana Sayfa > Yazarlarımız

HERŞEY MİLLİ EKONOMİ İÇİN
27 Eylül 2018
Köşe Yazarımız Numan aladağın Kaleminden "Herşey Milli Ekonomi İçin"
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Değerli okuyucular,

Maddi-manevi her türlü muvaffakiyet, kurtuluş ve saadete ermenin anahtarı dürüstlükle çalışmaktır. Dürüst çalışanlar dünya ve ahiretde çalışmalarının karşılığını görecekleri gibi; çalışmayanlar da, tembellik, çıkar amaçlı rüşvet, vergi kaçakçılığı, raf bedeli şartı ile işsizlik ve ahlaksızlığa sebep olanlar cezasını göreceklerdir. İnsan ne ekerse onu biçecek, yaptığı her türlü faaliyetin karşılığını görecektir. 

Hastasını iyice tanımayan, onu dikkatlice muayene etmemiş olan bir doktorun, iyi bir reçete hazırlayabileceğine inanabilmek ne kadar safca bir psikolojik inanış olursa, dünya'yı ve onun sakinlerini, içinde bulunduğu toplumu tanımaktan uzak bir idarecinin de faydalı bir idareci olarak, toplumu yönetebileceğine inanabilmek aynı derecede saflık olur.

Kur'an-ı Kerim Necm Suresinin 39, ayetinde: "Doğru insan için kendi çalıştığından başkası yoktur" buyurmakla, herkesin kazancına bağlı olduğu, çalıştığının dışında bir menfaat göremeyeceği, ne görürse ancak çalışmanın karşılığında göreceği beyan olunmaktadır. O halde, çalışmadan kazanmak, ekmeden biçmek olmaz.  Kasas Suresinin 77 ayetinde: "Allah'ın sana verdiği akıl, fikir, irade, güç-kuvvet ile ahiretini iste ve dünyadan da nasibini unutma ve Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sende iyilik ve ihsanda bulun. Sakın yeryüzünde fesat çıkarma. Çünkü Allah bozguncuları sevmez." buyuruluyor.

O halde: Gerek kendimize ve gerekse çevremizdekilere iyilik edebilmek için, gevşeklik ve tembelliğe odaklanmadan dünya ve ahiretimiz için çalışmak, insanlığın huzur ve sükünunun bozulmasında başta gelen tembellik ve uyuşukluktan uzak durmak gerekir. Bütün iyilik ve faziletler dürüst çalışmadan doğacağı gibi; her türlü ahlaksızlık ve felaketler de tembellikten hasıl olur. 

Bugün Türkiye'nin çevresinde ve içinde meydana gelen tüm olayların başında protein (Temel gıda) kavgası vardır. 20'ci asrın ilk yarısı demirçelik, ikinci yarısı plastik devri olmuştur, 21'ci asır ise protein devri olacaktır. Bugün Mardin-Nusaybin de, olayların  meydana gelmesini tahrik edenlerin, korkulu rüyası: Alllah nasip ederse 4 veya 5 yıl sonra Nusaybin bir Akdeniz-Ege-Çukorova da ne yetişiyorsa o yetişekcektir. Şimdiden Nusaybin'i sözde terör yuvası mesajını verip, Nusaybin'inin yerli halkını göçe zorlayıp arazileri ele geçirmek stratejisini uyguluyorlar. Ayrıca, Şanlıurfa-Harran-Akçakale-Ceylanpınar ilçeleri başta olmak üzere, bu ilçelerde anarşik terör oluşturmaya güçleri yetmedi. Bu sefer de sözde Suriyeli'lere yardım adı altında neredeyse Şanlıurfa nüfüsuna yaklaşan Suriyeliler aracılığı ile, bu Milli toprakları ele geçirme planları yapıldığının bilincinde olmalıyız. 

Bugün çalışarak üretime desteği vermeyen, ciddi olarak çalışma ve üretimin üstüne eğilmeyen cemiyet ve milletler, hayat hürriyetlerini tam ve devamlı olarak ayakta tutamazlar. Bunun cezasını çok kere ürün ithal ederek başka ülkelerin hegemonyasına girip, boyun eğmekle ve belki de, Allah korusun, kul köle olmakla öderler. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde: "İki günü birine olan aldanmıştır." buyurmakla, yükselmek için, ilerlemek için, çalışarak üretmek gerektiğini, sahibini gün gün, ileriye götürmeyeyen, yerinde sayacak şekildeki çalışmanın aldanmaktan başka bir şey olmadığını beyan etmişlerdir. Resul-i Ekrem Efendimiz'in bu mübarek sözlerine göre: Müslümanın bugünü dünden, yarını bugünden daha ileri olması lazımdır. Din ve dünya bakımından gaye ve maksada ulaştırmaya vasıta olmıyacak bir şey değildir. Aldanmamak vakit boşa harcamaktan başka bir şey değildir. Aldanmamak zamanı boşa gidermemek için: Planlı, proğramlı ve asrın şartlarına uygun olarak çalışarak üretime önem vermek gerekir. 

Şu muhakkak ki; bir toplumun hürriyet ve hayatını idame edebilmesi için şu beş şeyi ayakta tutması şarttır: 

A- İlim, B- Sanat-hüner, C- Tarım da yenilik, D- Ticaret, E- Askerlik.

1- İlim denince, din ve dünyamız için muhtaç olduğumuz bütün bilgiler dahil olarak her türlü bilgiyi elde ederek, sanayi ötesi toplum olmak başta gelir.

2- Sanat-hüner denince de: Toplu iğneden tutun da savunma sanayisinde her türlü teknolojiye sahip olmak, teknolojik yenilikleriyle dağ gibi heybetleri ile insanı hayrete düşüren ve dünya da ilkleri üreterek sanayi ötesi toplum olmayı kanıtlamak ilk akla gelenlerdendir.

3- Tarım denildiği zaman da: Ülkemizde ki, tüm toprakların işlenmesi, meyveciliği geliştirerek genç nesillerin "Kapitalizmin zehiri" yerine meyvesuyu içerek, bu kutsal toprakları miras bırakacağımız gençlerimizin sağlıklı beslenmesi, stratejik önem taşımaktadır. Ülkemizde acilen meyve bahçeciliği'nin gelişmesi şarttır. Özellikle Harran ovasında şarttır.

4- Ticaret denildiği zaman da: Memleket ve milleti iktisadi yönden yükseltmek, memleket zenginliğini arttırmak ve üretimin tükekimin galibi olması şarttır ilkelsini esas alarak zenginliğini arttırmak için zaman ve zemine göre kazanç yolları bulmak ve bunu ayakta tutmak olduğu ve etrafa söz geçirmek için de bunun başta geldiği artık bugün ortadadır. 

5- Askerlik denince de: Dahili ve harici "İhanet şebekeleri" den huzur ve mutluluğumuzu koruyabilecek, yeri gelince iç-dış da ki, düşmanı sindirecek, yıldıracak, caydıracak ve maharetlede bir kahraman Orduya sahip olmanın kastedildiği aşikardır.

Zaman göstermiştir ki: Hangi devlet ve millet bu beş temeli tam olarak elde etmiş ise, artık kolay kolay onların boynu bükülmeyecek, beli eğilmeyecektir. Bunlardan mahrum kalanlar ise, daima başkalarına el açmaya, güncel düşünce ile ihtiyacını onlardan karşılamaya çalışacaktır ki, bunun ne kadar tehlikeli ve korkunç olduğu söz götürmeyecek kadar açıktır. 

Çalışma hayatımızda İmam-ı Azam Hazretlerinin bu örneklerini rehber edinmemiz, bundan ibret almamız lazımdır.. Doğru-dürüst çalışarak üretenlerin iki cihanda alınları ak, yüzleri pak olacağı gibi; tembellik ve rüşvet ahlakı zihniyetini ruhunda taşıyanların da sonuçları, para ile tedavisi olmayan hastalıklar, daima huzursuzluklar ve yüz karasından başka birşey değildir. Arı kovanından bal hırsızlığı yapıldığı zaman, arının ısırıp balon gibi vücudu şişirmesine katlanması gerekir. 

Çalışmayı teşvik eden bazı ayet mealleri:

1- "Şüphesiz ki, iman edip güzel amel edenlere gelince, biz hakikaten güzel iş yapanın emeğini boşa çıkarmayız." (Kehf, 30).

2- "Artık O namaz kılınınca, yer yüzüne dağılın! Ve Allah'ın fazlından nasip arayın ve Allah'ı çok zikredin ki, umduğunuza kavuşasınız." (Cuma suresi, Ayet 10)

3- "Gündüzü maişet-kazanma vakti yaptık." (Nebe suresi, Ayet 11)

4- "İnsan kendisinin başı boş bırakılacağınımı sanıyor?" (Kıyame Suresi, Ayet 30)

5- "Herkes kazancına bağlıdır." (Tur Suresi, Ayet 41)

Hadis-i şerifler:

1- "Kul, çalışmakda gevşeklik gösterdikçe; Cenab-ı Allah onu, keder-üzüntü ile müptela kılar." 

2- "Ümmetim üzerine en çok endişelendiğim şey: Boğaz düşkünlüğü, uykuculuk ve tembelliktir."

3- "Tembellik dünya ve ahirette kulun yüz karasıdır."

Şuraya kadar nakledilen ayet ve hadis meallerinden anlıyoruz ki, insan için çalışarak üretici olmaktan başka birşey yok. İslam dini çalışmakla beraber dürüstlüğe de çok önem vermiştir. Her türlü görevin dürüstlüğe dayanmasını, özellikle sözümüzün, işimizin doğruluğa dayanması emredilmiştir. Bu itibarla Müslümanım diyen herkesin, sözünü işini doğru-dürüst yapmalı, kimseyi aldatmamalı, çıkar amaçlı rüşvet yememeli, devletin malını kendi makam ve mevkisini koruyabilmesi için israf etmemeli, her türlü işlerinde haram işlere bulaşmamalıdır. Mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde iman ile amel-i salih beraber zikredilmiştir. O halde: Cenab-ı Allah'a ve O'nun kullarına karşı vazifesini güzel ifa etmektir. 

Dünya saadeti çalışmakla elde edilecek, ahiret saadeti çalışmakla kazanılacak, dünya ve ahiretin her ikisinin de selamet ve saadeti yine çalışmakla erişilecek, elde edilecektir. Bilenlerle bilmeyenler, bir olmadığı gibi; çalışanlarla çalışmayanlar da bir değildir. "İş insanın aynasıdır.", "İşleyen demir ışıldar.", "Dokuz günlük ömre on günlük nafaka gerek.", ata sözleri çalışmanın önemi bakımından ne güzel ve ne ibretli sözlerdir.

özellikle Müslümanlıkta: "Yaşım yetmiş işim bitmiş", "Bir hırka bir lokma", "Bugün dünya yarın ahiret", "Müslümanın dünyası zindandır", "Dünyamız olmazsa olmasın, bize ahiret yeter" gibi daha bunlara benzer sözler; bize, bizden olmayanlar tarafındansöylenmiş ve maksatlı olarak içimize sgirmişler. Bu aslı esası olmayan hurafe sözlerden son derece uzak kalmak, bugünün işini yarına bırakmamak lazımdır. Eğer İslamda işi oluruna bırakmak caiz olsa idi, hiç Resul-i Ekrem Efendimiz ağaç yetiştirmeğe çalışmaya teşvik olmak üzere: "Kıyamet kopuyor olsa, eğer kıyamet kopmadan elindeki "hurma" fidanı dikebilirsen dik!" buyururlar mıydı?.. 

Cenab-ı Allah, Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağının dalgalanarak gül açan vatanımızı ve milletimizi yükseltmeye vesile olacak şekilde çalışarak, üretmeyi cümle Türk İslam alemine nasip ve müyesse eylesin. Amin.

İmanın, Allah korkusunun zayıfladığı ve rüşvet ile kazanılan mal varlığının hesabı sorulmadığı yerde toplumun huzuru sarsılır.

Bazı seçilmiş ve atanmış yetkililer, Allah korkusu, dürüstlük, Vatan-bayrak sevgisini ruhunda taşıdığını belirterek topluma mesajlar vermektedirler. O zaman, bu mesajları verenler, tasarrufunda olan sorumluluklara göre, bu kadar kazancı sen nasıl elde ettin diye soruluyor mu? 

TBB (Tayyip-Binali-Berat) Üçlüsüne düşen Milli görev:

Tayyip, Binali, Berat üçlüsü, eğer ki, huzur içerisinde bu ülkeyi yönetmeye kararlılarsa o zaman, dışarıda kredi aramaya gerek yok. Türkiye de ki, vergi kaçakçılığı, kayıt dışı parayı, rüşvetçilerin kara para hareketliliği, turistik bölgeler başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde esnaflık yapan, eleman çalıştıranların vergi verme faaliyetleri ve anarşik terör ve her türlü ahlaksızlık oluşturan RAF bedeli şartını uygulayan binlerce mağaza zincirine sahip olanların, haksız rekabet ile kazanç elde etmeleri, kontrol edilmesi şarttır. 

Bir örnek: Fırınlarda günde on milyonlarca ekmek satışı yaplmaktadır ve kaç tane fırın KDV fişi kesiyor? Ayrıca lokanta, pazarcılar ve her türlü alışveriş hareketi, caydırıcı yasalarlai vergi kaçakçılığından arıdırılmış olur. Üretici köylüler, buna dahil değildir, TBB (Tayyip-Binali-Berat) üçgeni, stressiz ve huzur içerisinde tasarruflarına verilen görevleri daha rahat yapma imkanı olur. Ve Türk ekonomisi kısmende olsa bir rahatlama olur. 

Suriye'lilerin, kaçak çalışmaları ve her türlü ticari faaliyetleri neden vergilendirilmiyor? Bugün Şanlıurfa da ki, Suriyeli'lerin, her türlü ahlaksızlık ve ekonomik terör faaliyetlerini, TBB üçlüsü, neden araştırılıp önlem alınmıyor? Eğer ki haberleri yok ise işte iddialarımız: Bu yazılanların gerçek olup olmadığı aleni yapılan faaliyetler belgelemektedir. 

Ruhlarında Allah korkusu ve vatan sevgisi fışkıran, Akay-Özyavuz ikilisi, rüşvet, her türlü haram işleri ve çıkar amaçlı haksız kazanç elde edenleri naalet ve nefretle daima kınayarak karşı çıkmaları, geçmişteki Milli faaliyetleri, Şanlıurfa Milletvekili seçilmelerine vesile olmuştur.

Şanlıurfa Milletvekilleri, Ahmet Akay-İbrahim Özyavuz ikilisine stratejik çağrı: 

Akay-Özyavuz ikilisi, geçmişteki, Milli duygu ve düşünceleri, fanatik Türk Milliyetçilikleri sayesinde Harran-Akçakale toplumu, kendilerini TBMM' ne taşımıştır. Eğer ki, Akay-Özyavuz ikilisinin, halen ruhlarında Allah korkusu, vicdan muhasebesi duygusu, vatan ve Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağı sevgileri devam ediyorsa ve devam ettiğine de  inanıyorum. O zaman, Suriye'lilerin Şanlıurfa da, ektikleri ahlaksızlık tohumlarına, anarşik-ekonomik terör ve her türlü olumsuzluk faaliyetlerine son verilmesi için, Milli bir görev düşüyor:  Mühendis  (TBMM Başkanı) Binali Yıldırım'ın, "Lafla millilik olmaz." Milli seslenişini esas alarak, acilen bu Suriye "İhanet şebekesi" nin faaliyetlerinin durdurulmasına son verilmesi için, Akay-Özyavuz ikilisinin, tasarruflarına verilen Milli görevlerini acilen ifa etmeleri gerek miyor mu? 

Eğer ki, Akay-Özyavuz ikilisi, her türlü haram, rüşvetten ve riyakarlık duygusu olanlardan nefret ediyorlarsa, acilen TBMM'ne rüşvet ve haksız kazanç elde edenlere karşı, caydırıcı bir kanun teklifini müşterek vermeleri gerek miyor mu?  Akay-Özyavuz ikilisine ve Harran-Akçakale'liye yakışan tam Milli bir görev değil midir?

Akay-Özyavuz ikilisine stratejik öneri:

Akay-Özyavuz ikilisi, kişisel sorunların çözümü yerine toplumsal sorunların çözümünü ilk sırada ele almaları gerekiyor. Harran ovasında, meyvecilik başta olmak üzere, modern tarımın acilen gelişmesi için, gece gündüz çalışmaları gerekir. TBMM de ilgili kanun, kararname ve yönetmeliklerin çıkarılmasını sağlamalıdırlar. Toplumsal sorunlar çözüldüğü zaman, kişisel sorunlar ve her türlü ahlaksızlıklar olmaz ve kendiliğinden çözülmüş olacaktır. Çünkü çalışan bir insanın, ahlaksızlık, haksız kazanç, dedikodu ve yalan söyleyecek zamanları yoktur. Kendi işlerini çözme gayreti içerisinde olacaklardır. Böylece her türlü ahlaksızlık ve olumsuzluklar da önlenmiş olur. Harran ovasına bu yakışır.

Akay-Özyavuz ikilisi! 

"EY TÜRK MİLLETİ! DÜŞÜNELİM, ÇALIŞALIM, ARAŞTIRALIM, ÜRETELİM" Milli seslenişine göre, Harran-Akçakale toplumuna karşı, tarımın modernleşmesi için gösterereceğiniz Milli hizmetleriniz ile, ruhunuzda taşıdığınız Allah korkusu ve vatan kavramının taviz vermeden, halen devam ettiğinizi, tarımın moderleşmesi ile gerçekleşir.

Bugün Harran ovasının, halen yeşil harran olmaması dikkat çekicidir! Sanayi ötesi toplum ülkeleri, Harran ovasını sessiz sedasız ele geçirme peşindeler. Bu konuda acilen Harran ovasında tarım da yenilik, modernleşme, meyvecilik, meyveciliğe dayalı meyvesuyu üretiminin gerçekleşmesi gerekir. Meyve bahçeciliği demek, hastahanelere başvurmayı azaltır. Bu da iş gücü kaybını azaltarak Milli ekonominin ve %100 yerli sermayenin güçlenmesi demektir.

Türkiye'nin teminatı, Türk gençliği, olduğuna göre o zaman, sağlıklı besinlerin ve içeceklerin tüketimi desteklenip teşvik edilmelidir. Ve böylece Türk gençliğinin, "Kapitalizmin zehiri" ni, tüketmeyi önlemiş oluruz. 

Bir zaman lar tam hız ile FETÖ denen ''İhanet şebekesi'' taraftarları, siyasette, bürokraside ve her türlü iş kollarında ki, jet gibi yükselmeleri dikkate alınmadı ve o zalimler, Büyük Türk Milletinin bölünmez bütünlüğünü bozma düşünceleri, 15 Temmuz da ki cezasını, önce  Cenab-ı Allah belasını verdi. Sonra da Büyük Türk Millitin'nin, birlik-beraberlik ruhu, o zalim Fetö'culara haddini bildirdi. Cenab-ı Allah bir daha bu tür olayları göstermesin. 

En büyük endişem: Tescilli Fetö'cuların görevlerine son verilip, tekrar stratejik görevlere kararnamelerle atanmaları dikkat çekicidir! Acaba  önem taşıyan bu  faaliyetlerden Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi var mıdır?

Mühendis Başbakan Binali Yıldırım, Türk Milliyetçilik duygularıyla Türk Milletine diyor ki:  ''Lafla Millilik olmaz.'' o zaman, bu Milli seslenişinin uygulanabilmesi için, TBMM Başkanı olarak, anarşik-ekonomik terör örgütlerine haddini bildirmek için, acilen caydırıcı yasaların çıkarılması gerek miyor mu?

Ermeni soykırımına destek veren birçok Avrupa ülkesi, Türkiye de, başta temel gıda, finans, içecek, temizlik ve sağlık bakımından stratejik önem taşıyan bir çok sektörde faaliyet gösteriiyorlar. Mühendis Binali Yıldırım'ın dediği gibi, ''Lafla Millilik olmaz'' seslenişini esas alarak, Ermeni soykırımına destek veren ülkelerin, Türkiye de ürettikleri ürünlere ilgi gösterilimemelidir ki, o ''İhanet şebekesi'' Avrupa ülkelerine haddini bildirelim. Devir ekonomik milliyetçilik devridir.   

Avrupa ülkelerinin, Türkiye de işsizliği ve tembelliği oluşturma şeytanlığı: 

Bazı Avrupa ülkelerinin ticari kuruluşları, Türkiye de binlerce mağaza zincirine sahip ve o mağazalarda Domuz eti satışı da yapılarak, Avrupalı firmaların (Yabancı sermayenin)  Türkiye de ürettiği ürünlerin, büyük mağazalarda satılması için, raf bedelini önerip, %100 yerli sermayeyi zor duruma düşürmek için, ürün hareketliliğine göre yılda yüz binlerce ve milyonlarca lira mağazaların raf bedeli şartı gerçekleşmiş olup, haksız rekabet oluyor.

%100 Türk sermayesi olan Türk sanayicisine, raf bedeli şartını zorlayarak raf bedeli şartı ile, Türk sanayicisinin sorunlarını yakinen bilen mühendis Binali Yıldırım, rahat hizmet edebilmesi için, acilen raf bedeli şartına, "Lafla Millilik olmaz" seslenişine göre çözümü için, acilen TBMM de, caydırıcı yasa çıkarılmalıdır. Raf bedeli şartı, toplumda işsizlik başta olmak üzere her türlü ahlaksızlıkların oluşmasına göz yummak demektir.

HADİS-İ ŞERİFLER:
 1- ''Beni hak olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki; yetime merhamet eden, ona güler yüz gösterip tatlı sözle öğüt veren, yetimliğine ve zayıflığına acıyan ve Allah'ın kendisine lütfettiği nimetlerle komşusuna çalım satmayana, kıyamet gününde Allah azapetmiyecektir.''

2- "Kim bir zalime yardım ederse, Cenab-ıAllah o zalimi o kimsenin başına sataştırır." 

3- ''Kim bir zalimle beraber yürürse, tıpkı onun gibi günahkar olur.'' 

4- "İnsanlardan zalimi görüp 

5- ''-Zalimin zulmü kendisini helaka götürür."

"zulmun karanlığı imanı karartır.

-Zulmün akibeti kısadır.

-Zulmün akibeti acıdır. 

-Parçalayıcı bir arslan, zalim bir validen daha hayırlıdır.

-Zulüm intikamı getirir, nimeti götürür...'' demişlerdir. 

6- Ey insanlar! Zenginlik, mal çokluğundan değil, gönül tokluğundandır. Aziz ve celil olan Allah, kulu için yaz(ip hazırla) dığı rızkı ona muhakkak verecektir. O halde (rızkı) talepte, güzel (hareket) edin; halal olanı alın, haram olanı bırakın.

7- Cenab-ı Allah'ın laneti, rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerine olsun.

8- Cenab-ı Allah; rüşvet verene, rüşvet alana ve ikisi arasında elçilik yapana lanet etsin.

0- "Cenab-ı Allah, rüşvet verene de hükmünde rüşvet alana da lanet etsin." 

Kul, fena yola saparsa Cenab-ı Allah da rızkını o yoldan verir. Haram yediği için de kul sorumluluğu hakkeder.

Cenab-ı Allah, ruhunda vatan sevgisi olanların, vatana hizmet etmeyi kendilerine nasip etsin. Amin. 

Cenab-ı Allah dualarımızı kabul edip, görünür görünmez kazalardan ve belalardan esirgesin. Her türlü haram ve rüşvet yiyenleri de, kahr-ı perişan etsin inşallah. Amin.

Cümle Vatan şehitlerini, Cumhuriyetimizin kurucusu gazi mustafa Kemal Atatürk'ü 

Hadis-i şerifler Kaynakçası:

1- Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları: Yayın No: 207   1981

2- Hindistan, İslam araştırma enstütüsü genel müdürü Mevlevi Hafız Seyyid Asaf Ali

3- Türkiye Cumhuriyeti diyanet işleri başkan yardımcısı Hamit Köseahmetoğlu Birinci kitap1964

4- Örneklal camisi imam hatibi Hasan Burkay 1964
Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Yazarlarımız Haberleri

Başlık Tarih
 
BİLEN İÇİN ŞİFA HER YERDE21 Ağustos 2019
Türk İslam geleneklerinde Kurban Bayramı10 Ağustos 2019
Türk Ahlakı ve Müslümanlık29 Temmuz 2019
Mehmet Özyavuz'un 15 Temmuz Mesajı14 Temmuz 2019
Bırakın dünyayı gençler yönetsin!14 Temmuz 2019
15 TEMMUZ İKTİSADİ DEMOKRASİ İÇİN BAŞLANGIÇ OLSUN14 Temmuz 2019
BİR LGS KABUSU DAHA YAŞARKEN ENGELLİ ÖĞRENCİLER NE OLACAK??13 Temmuz 2019
Osmanlıdan son kopan toprak idi Arnavutluk!28 Haziran 2019
TÜRK AHLAKI VE DEMOKRASİ19 Haziran 2019
Hadi artık sınava hazırsınız, gülümseyin14 Haziran 2019
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEİMİ13 Haziran 2019
Yetim Hakkı ve İslamiyet03 Haziran 2019
Bu Gecenin Kadrini Bilmek gerek.31 Mayıs 2019
Sosyal Yardılaşma ve Sadaka-i Fıtır27 Mayıs 2019
KONUŞMAK YADA SUSMAK HANGİSİ !21 Mayıs 2019
AYI MİSALİ SEVERKEN ÖLDÜRÜYORUZ EVLATLARIMIZI...21 Mayıs 2019
KIRK HARAMİLER18 Mayıs 2019
Ben annemin en çok bana dua etmesini sevdim!13 Mayıs 2019
Teravih namazı ve sağlığımız12 Mayıs 2019
Nostaljik giyimli arkadaşımız08 Mayıs 2019
İslam dininde Hikmetleri ile Ramazan08 Mayıs 2019
چاوشئۆغڵو رۆشت و دەنگدانەوەیەکی خۆشی لە هەولێر (ئەربیل) جێهێشت...01 Mayıs 2019
Domuz ürünleri satışı ve RAF bedeli şartı iyi gelecek25 Nisan 2019
Türk Milletinin teminatı, Türk gençliğidir23 Nisan 2019
Berat Gecesi Büyük bir Fırsattır.19 Nisan 2019
AKTEMUR’DAN KANDİL MESAJI19 Nisan 2019
Hıyar'ın şaşırtıcı faydaları12 Nisan 2019
Harran, Bu İş Bitmiştir Dedi29 Mart 2019
31 Mart seçimi kritik Eşiğimiz23 Mart 2019
Milli ruh ekseninde Çanakkale Zaferi18 Mart 2019
TANRI’NIN VERDİĞİNİ YATIRIMLAR DEĞERLENDİRMELİ...23 Şubat 2019
Görüntü kirliliği gün gittikçe artıyor!20 Şubat 2019
HAYATIMIZ ŞİFRE20 Şubat 2019
Araplarıma Hakaret Eden Cemal Enginyurt'u Kınıyorum13 Şubat 2019
TUNCELİ’NİN BÜYÜK DEĞİŞİMİ13 Şubat 2019
ÖNCELİK HAYATIN ÖNCELİK YAYANIN07 Şubat 2019
"Maydanoz" deyip küçümsemeyin06 Şubat 2019
" İLERİ EY MUS'AB İLERİ! "05 Şubat 2019
MÜ'MİNLERİN KUR'AN'DA GEÇEN 50 ÖZELLİĞİ01 Şubat 2019
OVANIN FATİHİNE YAZARLAR DA SAHİP ÇIKTI28 Ocak 2019
Sosyal Medyanın Ortaya Çıkışı25 Ocak 2019
KİM Mİ HAKLI?? TABİKİ ETİK BASIN...24 Ocak 2019
Azaltın, yeniden kullanın ve geri dönüştürün!23 Ocak 2019
ÜÇ "R" NEDİR?22 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...16 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...15 Ocak 2019
ŞANLIURFA ÜZERİNDEN GÜNEYDOĞU OKUMALARI....12 Ocak 2019
ÜMMETİN KURTULUŞ REÇETESİ09 Ocak 2019
Mübarek Elma, Hem Deva Hem Şifadır07 Ocak 2019
ASGARİ ÜCRET VE GÜNDEM04 Ocak 2019
DİZ-MAFSAL AĞRILARI VE KUVVET ŞURUBU REÇETELERİ31 Aralık 2018
BİR VALİ DÜŞÜNÜN; YAKAMOZ MİSALİ...21 Aralık 2018
Ölümlü Bu Dünya Be Kardeşim14 Aralık 2018
SOSYAL MEDYA VE SİNEMA13 Aralık 2018
Lahananın Şaşırtıcı Faydaları08 Aralık 2018
Lahanann şaşırtıcı faydaları07 Aralık 2018
Bizim Gayemiz ŞAN - ŞÖHRET Olamaz30 Kasım 2018
Bu kadar politize olmaya gerek var mı?29 Kasım 2018
YAVRU VATAN YUVADAN UÇMAKTA KARARLI...28 Kasım 2018
Mart seçimleri borsasında hisse senedi alma yarışı25 Kasım 2018
Neden Yine Mehmet Özyavuz?21 Kasım 2018
BİZ; ESKİ SİZ’ İ ÇOK ÖZLEDİK...19 Kasım 2018
Mevlid kandili ve birlik-beraberlik ruhu19 Kasım 2018
Pamukkale Travertenleri; Kaplıca suları ile çökelmiş karbonat minerallerinin izdivacı gibi idi!13 Kasım 2018
SOSYAL MEDYA VE SİYASET 12 Kasım 2018
Recep Tayyip Erdoğan'ın Sevgisi Hesabi Değil Hasbidir12 Kasım 2018
ATATÜRK ve İslam Dini09 Kasım 2018
Neden Mehmet Özyavuz?06 Kasım 2018
Çini sanatı; sanki estetik pistinde renklerin ateşle dansı gibi idi!01 Kasım 2018
Köşe Yazarımız Numan Aladağ'ın Kaleminden....29 Ekim 2018
Başkan Özyavuz: Benim Gecem Gündüzüm Harran24 Ekim 2018
KÜRESEL ZULMÜN KAYNAĞI22 Ekim 2018
Kaderi anneler mi yazar?18 Ekim 2018
YENİ MEDYA NEDİR?17 Ekim 2018
Benim çocuğum çok zeki ama ders çalışmıyor!09 Ekim 2018
Harran Aslanlı Kapı ve İbrahim Tatlıses Müzesinden izlenimler05 Ekim 2018
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI’ NDA NELER OLDU?????04 Ekim 2018
Televizyonların Ev Yaşamındaki Yeri24 Eylül 2018
Kim hatalı dersiniz?21 Eylül 2018
“OKU” MUHATABI16 Eylül 2018
UFAK KIRINTILAR BIRAKIN Kİ GENÇLER ARKANIZDAN GELSİN...15 Eylül 2018
FİYASKO TANITIM GÜNLERİ VE GERÇEK DİYARBAKIR13 Eylül 2018
Popüler Kültür Ve Sosyal Medya12 Eylül 2018
Geri dönüşüm bile okyanusların kirlenmesini önleyemiyor!01 Eylül 2018
Bizler bayramları dolu dolu ve coşkulu yaşardık!27 Ağustos 2018
Kurban Bayramı ve Mutluluğumuz19 Ağustos 2018
Köşe Yazarlarımızdan Yaşar İçen'in Kaleminden16 Ağustos 2018
Medyada Nefret Söylemi13 Ağustos 2018
Vatan Sevgisi ve Raf Bedeli Şartı13 Ağustos 2018
EKONOMİ PAKETİNDE EV KADINLARI UNUTULDU...11 Ağustos 2018
AYDIN MARUF BÖLGENİN DENGE UNSURU09 Ağustos 2018
DİYARBAKIR ÖĞRENCİ KAYBEDİYOR!!03 Ağustos 2018
PAPAZ ERİĞİ, BÜYÜSÜ VE ŞİMDİ DE KRİZİ...01 Ağustos 2018
Domates de ki mucizeler ve yerli malı30 Temmuz 2018
BU DURUM ÇOK KÖTÜ KOKUYOR!30 Temmuz 2018
“ ASKIDA EKMEK “ 26 Temmuz 2018
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN' IN AŞİRETLER ÇIKAR(T)MASI26 Temmuz 2018
ÇOCUKLAR İÇİN HER YOLU DENEMEYE EVET!!!24 Temmuz 2018
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ23 Temmuz 2018
IRAK' TA "AFRİKA SENDROMU" MU YOKSA BAŞKA OYUNLAR MI??19 Temmuz 2018
NEDEN Mİ KISKANIYORLAR??????16 Temmuz 2018
Kahraman TÜRK Milleti'nin ''15 Temmuz'' Zaferi14 Temmuz 2018
BODRUM' UN İÇLER ACISI HALİNE GELSİN TÜM TOTEMLER...14 Temmuz 2018
Mahalleden gerçek kahramanlarım!11 Temmuz 2018
TÜM ALGI LİSTELERİNE KARŞI YENİDEN SÜLEYMAN SOYLU!!11 Temmuz 2018
HEPİMİZ ASKER RUHLUYUZ FAKAT......09 Temmuz 2018
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER07 Temmuz 2018
SİVEREK' TEN BOY VEREN ***BİR SİHİRLİ KALEM...06 Temmuz 2018
PANİK BUTONU HALLERİMİZ...30 Haziran 2018
OLDU DA BİTTİ MAŞALLAH... HAYDİ HAYIRLISI28 Haziran 2018
Oğulotu ve gizli mucizeleri26 Haziran 2018
""SEN AĞA BEN AĞA BU İNEĞİ KİM SAĞA""22 Haziran 2018
Güçlü irade ve Adalet21 Haziran 2018
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADELE VAKTİDİR18 Haziran 2018
Beni hissedebilecek misin anneciğim!13 Haziran 2018
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti08 Haziran 2018
VAADLER TAMAM!!! PEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM NE DURUMDA????08 Haziran 2018
FENERBAHÇE ARTIK HUZUR VE BAŞARI İSTİYOR06 Haziran 2018
Yarın ahirette beni affedebilecek misin be çocuk?05 Haziran 2018
Yarın ahirette beni affedebilecek misin be çocuk?04 Haziran 2018
24 Haziran Zaafer olsun04 Haziran 2018
MARKAMIZ YOKMUŞ!!!! NEDEN OLSUN Kİ????02 Haziran 2018
SEÇİM VAR MİLLET NEDEN BU SUSKUNLUK??30 Mayıs 2018
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF28 Mayıs 2018
SAFEEN DİZAYEE İLE TÜRKİYE ÜZERİNE28 Mayıs 2018
NE ÇOK ÇEKTİ EBABİLLER ELİMİZDEN!!!20 Mayıs 2018
PARTİ VE GÖRÜŞLER ÜSTÜ İNSANLAR!!!18 Mayıs 2018
Filistin’de Ramazan’ın İlk Günü: Sessiz Çığlık!18 Mayıs 2018
Ramazan- Şerif ve Huzurumuz15 Mayıs 2018
YAĞMUR ALTINDA "KATIKSIZ HUZUR"....14 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırım'ın Dikkatine!12 Mayıs 2018
Kitaplarınızı tutsak ettiğiniz raflardan çıkarın artık!09 Mayıs 2018
TÜRKİYE İLE SAĞLAM KÖPRÜLER KURMALIYIZ..08 Mayıs 2018
IRAK; YAKIN OLMALI....06 Mayıs 2018
Berat Gecesinin bereketi29 Nisan 2018
Ülkeme Hizmet için “Var mısın”?27 Nisan 2018
REHAVET VE RUTİN EN BÜYÜK DÜŞMANDIR!!23 Nisan 2018
AKTİF SİYASETTE OLMAMAKLA BİRLİKTE CİHAN ENSARİOĞLU...22 Nisan 2018
ÇOK MU İSTİYORUZ???20 Nisan 2018
ARHAVİ' DEN SELAM VAR.....18 Nisan 2018
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR16 Nisan 2018
VİZYON OLMADAN OLUR MU Kİ????16 Nisan 2018
“BANA SEVDA YEMEĞİ PİŞİRMELİSİN” 15 NİSAN ŞEF BAYRAMINDA…14 Nisan 2018
KARDEŞLİK EKSPRESİ11 Nisan 2018
ÇAKMA LİDERCİKLER !!!!!09 Nisan 2018
Şahsiyet ve Topluma Hizmet01 Nisan 2018
Projelerin renkli dünyalarına bir girebilsek!29 Mart 2018
MECLİSTEN ÜLKEYE BİR PENCERE... MEHMET ALİ CEVHERİ28 Mart 2018
Karaciğer Yağlanmasına bitkisel destek27 Mart 2018
Yetim Hakkı ve İslamiyet25 Mart 2018
Regaip Kandili ve Biz21 Mart 2018
Çanakkale Ruhumz ve Anzaklar17 Mart 2018
İnsanlığımız imtihandan geçiyor!14 Mart 2018
HASTALIK MI YOKSA ŞİFA MI???12 Mart 2018
TÜRKLER KİMDİR09 Mart 2018
KASTAMONU KÜRE KİLİMLERİ, İSTİKBALİNİ İSTİKLÂL YOLUNA SEREN ŞERİFE BACI GİBİ…08 Mart 2018
YUMURTAYI İÇERİDEN KIRMAK...03 Mart 2018
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL02 Mart 2018
ETEĞİNDEKİ TOHUMLARI CÖMERTÇE SAVURMALI İNSAN...28 Şubat 2018
En sağlıklı beslenme, evde yapılan besinle olur!27 Şubat 2018
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet 19 Şubat 2018
Ya telefonumu evde unutursam!17 Şubat 2018
"ODA" LARDAN BİRER BAŞKAN GELİR BİZLERE!!!!15 Şubat 2018
Her sabah alacağımız kararlar, Her akşam kendimize soracağımız sorular11 Şubat 2018
FARUK ÇELİK' İN SÜRPRİZ ŞANLIURFA ZİYARETİ07 Şubat 2018
Tüm Canlılar Bir gün Plastik Atık Yutacaktır!07 Şubat 2018
Yazarımız Numan Aladağ'ın Yazısı04 Şubat 2018
"NEDEN DOĞDUĞUNU" ANLAMALI İNSANOĞLU01 Şubat 2018
İSTİKLÂLDEN İSTİKBALE YÜRÜYEN ŞERİFE BACI, MİLLİ MÜCADELENİN KADIN KAHRAMANI.27 Ocak 2018
CİLT GÜĞZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER22 Ocak 2018
YASAKLAR CAZİPTİR UNUTULMASIN!!!!!18 Ocak 2018
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA14 Ocak 2018
SEN BENDEKİ ENNN GÜZEL ŞEYSİN...08 Ocak 2018
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR08 Ocak 2018
EŞŞEĞİN AKLINA KARPUZ KABUĞU...05 Ocak 2018
Hani deriz ya;04 Ocak 2018
TOPLUMUN NABZINI İYİ TUTMAK GEREKİYOR02 Ocak 2018
MİSAFİR AĞIRLAMA GELENEKLERİ31 Aralık 2017
TARİH ACI OLAYLARDA TEKERRÜR EDER AKILLANMAZ İSEK!!!!! 28 Aralık 2017
SEYMEN ALAYLARI BUGÜN DİKMEN SIRTLARINA ATATÜRK'Ü KARŞILAMAYA GİDİYOR.27 Aralık 2017
Zencefil varken, Grip kader olmasın25 Aralık 2017
TİCARET; DİL, DİN, IRK DİNLEMEZ...25 Aralık 2017
*SIĞIR* DEMİŞKEN HATIRLADIM...22 Aralık 2017
"BEN AŞK-I SEÇTİM"18 Aralık 2017
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR17 Aralık 2017
ŞİMDİ SORGU ZAMANI13 Aralık 2017
Ayla filmini izlerken hayal dünyama takılanlar!11 Aralık 2017
Zehirli tuzakta internet’in etkisi11 Aralık 2017
EBABİLLER NEDEN GELSİN Kİ????08 Aralık 2017
SİYASET CİĞER BİZLER KEDİ...04 Aralık 2017
Sahi bunlar; ahiretinde var olduğunu hiç düşünmüyorlar mı?30 Kasım 2017
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun29 Kasım 2017
Bir Kereden Çok Şey Olur27 Kasım 2017
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL23 Kasım 2017
Kimyasal terör20 Kasım 2017
Iğdır ve üniversitesi misafirperverlikleri ile bizleri mest etti!17 Kasım 2017
BESLENME VE MİLLİ TARIM17 Kasım 2017
JOKER GÜLÜŞLER13 Kasım 2017
Metamfetamin: Yeni Tehlike13 Kasım 2017
PROJE İNSANLAR10 Kasım 2017
HACKERLAR TİCARİ SIRLARIN PEŞİNDE10 Kasım 2017
YARINI KODLAYAN ÇOCUKLAR İÇİN KOŞULACAK08 Kasım 2017
ALLAH İYİ -LİK VERECEK Mİ ÜLKEYE??01 Kasım 2017
Plastik kaplamalar ve atıklar ruh halimi de bozuyor!01 Kasım 2017
CUMHURİYET'' BAYRAMDIR29 Ekim 2017
ZEMBEREĞİ BOŞALMIŞ CÜMLELER!!!27 Ekim 2017
Terör ve hastalık oluşturan sektörler24 Ekim 2017
Aladağ, Aynı Hassasiyeti Bekliyoruz. 20 Ekim 2017
Bağımlılık tedavisinde aile etkisi20 Ekim 2017
Tarihimi tekrar yaşadığım şehirlerdi; Bilecik ve Söğüt20 Ekim 2017
Sosyal Medyada Başarı17 Ekim 2017
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ15 Ekim 2017
YARINI KODLAYANLAR” PROJESİ15 Ekim 2017
Sitelere güvenlik ipuçları10 Ekim 2017
KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ02 Ekim 2017
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)25 Eylül 2017
Düşler Akademisi23 Eylül 2017
AŞIRI DOZ İNTERNET İNTİHARI ARTIRIYOR!21 Eylül 2017
TÜRKİYE İÇİN HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY MUTLAKA VARDIR.19 Eylül 2017
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ11 Eylül 2017
Oyun oynarken oyuna gelmeyin!06 Eylül 2017
Bir Kurban Bayramı Daha Mesajlaşma ile Geçti!05 Eylül 2017
DÜNYA' NIN DİBİ TUTTU!!!!02 Eylül 2017
Yazarımız Numan Aladağ'ın Kaleminden. (Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde)31 Ağustos 2017
ZAFER BAYRAMININ 95. YIL DÖNÜM COŞKUSU29 Ağustos 2017
Salatalıkla Sağlığı Yakala21 Ağustos 2017
KENDİ CELLADINA DÖNÜŞMEK!!!!! 19 Ağustos 2017
İSA ALTUN YAZISI18 Ağustos 2017
Tatil valizi mi güvenlik mi?11 Ağustos 2017
Veride çözüm: Kimola10 Ağustos 2017
HALAYA - GERDAN KIVIRMAYA MOLA10 Ağustos 2017
NEYE YARAR Kİ…04 Ağustos 2017
TULSİ (FESLEĞEN)'NİN FAYDALARI03 Ağustos 2017
Veri İhlalinin etkisi01 Ağustos 2017
Madde bağımlılığı bilinç ile aşılır31 Temmuz 2017
MAVİ BALİNA OYUNU OYNAYAN ÇOCUKLAR İNTİHAR EDİYOR26 Temmuz 2017
DİYALOG VE "OTORİTENİN RENGİ"24 Temmuz 2017
İSA ALTUN YAZISI21 Temmuz 2017
SUNUM STRATEJİSİ19 Temmuz 2017
TÜRKİYE SOFRASINDA İHANET YEMEĞİ PİŞİRENLER, 7 DEĞİL, 77 KUŞAK BİTTİLER.14 Temmuz 2017
ŞEHİT ÇOCUKLARINA EĞİTİM DESTEĞİ13 Temmuz 2017
Mühendis Binali Yıldırım'ın (Başbakan) Dikkatine!03 Temmuz 2017
Muşlu Çocuklar Bilimle Buluştu28 Haziran 2017
Mü'minlerin Bayramı24 Haziran 2017
Kadir Gecesi bir fırsattır21 Haziran 2017
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR10 Haziran 2017
Çocuklar, fen ve matematiği dijital oyunlarla öğrenecek08 Haziran 2017
“Yarını Kodlayanlar” projesi04 Haziran 2017
Parmaklarınıza ne kadar güvenebilirsiniz01 Haziran 2017
RAMAZAN-I ŞERİF'İN GETİRDİKLERİ31 Mayıs 2017

Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
2019 BELEDİYE SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİNİZ?

AK PARTİ
CHP
MHP
İYİ PARTİ
BDP
DİĞER

Sonuçlar
En Çok Okunan
Sayfalar
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Radyo

Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anasayfa | Sohbet Odasi
CH