harranajans
 
Ana Sayfa > Yazarlarımız

Güçlü irade ve Adalet
21 Haziran 2018
Yazarımız Numan Aladağ'ın Yazısı
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Değerli okuyucularımız, Güçlü irade ve adalet
 
Değerli okuyucular,
 
İnsanda en büyük kuvvet, sahip olabildiğimiz kuvvetlerin en değerlisi olan iradenin dünyasında dolaşmak istiyoruz. Aşk ile ölüm kutupları arasında akıp giden hayatımızın idare edicisi fikirlerimiz değil, irademizdir. İradenin hak dava edişi, iradenin en fazla zayıfladığı devirlerde kendini gösterir. Bizim hayatımızda bugün bir irade meselesi var mı? Bu soruya cevap olarak bize ''var'' dedirten hükmü nereden çıkarıyoruz? 
 
TEVEKKÜL
Her işini Cenab-ı Allah'ın iradesine terk ve havale ederek kaderin hükmüne boyun eğerek ve razı olmak teveküldür. Bir Müslüman her halinde her umrunda Allah'a tevd-i umur etmelidir, çünkü Cenab-ı Hak kendisine karşı tavekkül eden kullarını sever. Kur'an-ı Kerim'de, ''FEİZA AZEMETE FETEVEKKEL ALLAH İNNALLAHE YUHİBBÜL MÜTEVEKKİLİN'' emrediyor.
 
''İNNEMA YEFTERİL KEZİBELLEZİNE LA YÜMİNUNE Bİ AYETİLLAH''
meali: ''İftiraya cür'et edenler, Allah'ın ayetlerini inkar edenlerdir'' buyrulmuştur.
 
 
Korkaklık: Dini ve ahlakı metin olmayan ve rüşvet çemberi içerisinde olan bir insan en ufak bir şeyden korkar. Riyakar olmayan bir müslüman ise yalnız Allah'tan korkar. Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde: ''Korkaklıktan sana sığınırımYarabbi'' diye buyurmuşlardır.
 
Yaşayımızdaki kararsızlıktan, muvazenesizlikten, emniyetsizlikten; fedakarlıkların yokluğundan, büyük medeniyet eserleri veremeyişimizden; bütün toplumdaki aydınların içgüdüleriyle koşmasındandır.
 
Hemen her köşede, bir sahadaki bir zaafımız söyleniyor. Başka ülkelerin çocuğu, vatandaşlarının samimi olarak öğünebiliyorlar. Bizde en samimi olanlar her şeyin olumsuz olduğundan şüphe edebilenlerdir. Bu şikayet, bu şüphe bütün benliğimizi kavradı. Ruhumuza değer vermez olduk.. Hem de nasıl?
 
Kararlarımızı vermeğe gücümüz yetmiyor, verilmiş kararlar arıyoruz; kendi benliğimizde ideal yaratacak kudret bulamıyoruz, yabancı ideallere el açıyoruz; kendi inançlarımızı aynı ekranda aynı şarkıyı söylediğimiz toplumda söylemeğe dilimiz varmıyor, birbirimize maddi-manevi ve %100 yerli sermayeye destek olmuyoruz. Ayrıca yabancılara özeniyor ve hep yabacıların üretiği ürünleri tüketerek ve restaurant-birader-peder-market kelimelerini kullanarak Türk diline ihanet ederek alkışlıyoruz. 
 
Bu lüzumsuz özentilerin karşısında iradenin bize dava açması haksız değildir. Lakin irade nedir? Her şeyden önce onu bilmek lazım. İradeyi bazı azılı serserilerin macera hevesi diye tanıyanlar olmuştu. Biz bundaki aldanışın fena olduğunu ve bu yanılmanın insanlığa çok pahalıya malolduğunu anlatmak istiyoruz. İlk önce iradenin gerçek yapısını tanımaya çalışalım.
 
TEMİZLİK RUHU
Temizliği İslam dininden ve Türk kültüründen ayrı olarak düşünmemiz asla caiz değildir. Temizlik, hacimde şekil gibi, İslamiyetle kaynaşmış bulunmaktadır. Toplumu yöneten yöneticilerin ruhu temiz değilse, o yöneticiler rüşvet yiyenlere, verenlere, göz yumup, destekleyenlere karşı caydırıcı ceza kanunlarını çıkarmadıkları zaman, istedikleri kadar Müslümanım ve İslamiyetin bekçisiyim söylesin o kişilerin, FETÖ denen riyakar, ''İhanet şebekesi'' ile hiç bir farkı yoktur. Türk-İslam geleneklerinde her türlü pislik ile Müslümanlık bir arada toplanamaz. Allah korkusu, Müslümanlık, samimiyet, Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağı sevgisi varsa, pislik yok; pislik mevcutsa, Müslümanlık yok ve rüşvet-riyakarlık vardır.
 
NİYYET İBADETLERİMİZİN DEĞERİ:
Bir işin vücuda gelmesinde kalbimizde taşıdığımız niyetin büyük bir tesiri vardır. Onsuz yapılan iş, iradeye dayanmayan, uyuyan kimsenin hareketine benzer.
 
Niyyet, bir işe başlamaya kalben karar vermek ve bir şeyi muhafaza etmek manalarında kullanılmaktadır.
 
Niyyet, vücut ikliminin sultanı olan kalbin hareket proğramı ve planıdır.
 
Uyanık halde ve irademizle yaptığımız iyi veya kötü her hareket, bir kasıt ve niyyet taşır.. İnsan, kalbinde taşıdığı niyyete göre karşılık görür. 
 
Yaptığımız tüm ibadet ve duaların hepsinde şart ve rükün olarak niyyet yer almaktadır. Bir çok işlerimizde de sünnet olarak niyyet mevcut bulunmaktadır. Bu demektir ki; niyyetsiz bir iş yoktur. Şayet bir iş niyyetsiz yapılmışsa onun hayrı ve değeri yoktur. Bir inşaat yapıldığında önce onun ön etüdünü yapmadan inşaat tamamlanır mı? Ayrıca hastalıkta baş ağrısı çok oluyor ve bu baş ağsının bir çok sebebi vardır, önce o baş ağrısının hangi hastalığın sebep olduğunu teşhis etmek gerekir ki, o hastalık tedavi edilsin. 
 
İnsan kalbi, hangi yola ve hangi yöne yönelmişse emrindeki uzuvlar da onu takip ederler. O zaman buna göre niyyet, vücut gemisinin seyrine yön veren pusula gibidir. 
 
İyi niyete sahip olmanın insana getireceği kazancın değeri çok üstündür.
 
Hak istikametini gösteren kalp pusulasının yanına dünya mıknatısını yaklaştıracak olursak, ibrenin ucu derhal istikamet değiştirir. Bu değişiklik, gemiyi selamet sahili olan cennete ulaşmaktan alıkor. 
 
Adamın biri, gece namaz kılmak için camide ibdetle meşgul olurken, caminin kapısı aralanmış... Kapının gıcırtısını duyan bu kimse, ibadetine daha fazla dikkat göstermiş; gelenin, kendisini beğenmesi kasdını kalbe yerleştirmiş! Ortalık ağardığı zaman ne görsün? İçeriye giren bir köpekmiş! Adam kendi nefsine şöyle haykırmış:''Ey zalim nefsim! Sabaha kadar köpeğe kul oldun desene!''. 
 
İnsan; masaya, kasaya, paraya, rütbeye ve her türlü makam-mevkiye kul olmamalıdır. Cenab-ı Allah'a abidiyeti, en yüce şeref ve en ulvi rutbe bilmelidir. Bakıyorum bu günlerde, bazı makam-mevki ve insanlarla berabermiş gibi, ve onlara verdiği değerin yüzde 20'sini, Allah'a, Kur'an-ı Kerim'e, Hz. Muhammed'e, Hadis-i şeriflere ve Vatan sevgisine, acaba o kadar ilgi gösterebiliyorlar mı? 
 
Dünya işleri (Çıkar amaçlı) için, o makam-mevkilere ilgi gösterenlerin çoğu, ihale almak, hakkı olmadığı halde yüksek göstergeli makamlara atanmak, Allah aşkına; buna adaletin mevcudiyeti olduğundan bahsedebilir misiniz? Ayrıca bazı belediyeler, hatırı sayılanları direk olarak özel kalem müdürü, sekreter, şöfför ve özel hizmetli olarak sınavsız atanmasını yapıyorlar ve asaleti tasdik olduktan sonrada başka kamu kuruluşlarına atanıyorlar. Bunu yapanlar ve göz yumanların adaletten hangi yüzle bahsediyorlar? Adalet var diyenlerin, FTÖ denen ''İhanet şebekesi '' gibi riyakar olmamalıdırlar ki, Adalet var diyebilsinler. 
 
Hakkı olmadıkları halde, o hakkı elde etmelerine karşı, vefa borçlarını ödemek için, mahalle ve köylerinde ful-kesintisiz destek verilenlere dikkat edilmelidir!
 
Bir zamanlar, FETÖ'culara her türlü imkan vermek için, yarışlara girilmişti, şimdi ise hakları olmadığı halde stratejik önem taşıyan bazı makamlara seçilmek için, 3-T+1-Y=4 bir örnek olarak, FETÖ terör örgütünün değişik bir versiyonu olan, bu zihniyete mensup olanlara acaba kim destek veriyor ve karar organlarının haberi var mı?
 
Hakkı olmadığı halde kul hakkını yiyenleri de, Allah onları kahr-ı perişan etsin inşallah. Unutulmamalıdır ki, devlet malını ve kul hakkını, hakları olmadığı halde, hatırı sayılanlar tarafından elde ettikleri o maddi varlığın karşılığı olan daima maddi-manevi kaza belalardan kurtulamıyorlar. Allah ıslah etsin. 
 
Kul hakkı ve devlet malını haksız yere sahip olanlara bir öneri: Eğer ki, kaza, bela, hastalık ve her türlü olumsuzluklardan kurtulmak istiyorlarsa, sessizce o haksız yollarla elde ettiklerini aynen iade etmelidirler ki, Cenab-ı Allah, kendilerini her türlü kaza-bela ve hastalıklardan korusun. Eğer Allah'a inanıyorlarsa, yaşadıkları olumsuzlukları, para ile çözebiliyorlar mı? Mümkün değil, para ile o olumsuzluklar çözülmez. Haksız kazanç, daima kaza, bela ve hastalık getireceği unutulmamalıdır.
 
HİS NE DEMEK
İnsanda on bir his vardır. Herkesin bildiği beş hisse, fizik ve biyoloji bilginleri 6 tane daha ekliyorlar. Bunlar: Hararet hissi, muvazene hissi, açlık hissi, susuzluk hissi, adalelerin kasılması ve acı hissidir. Onun içindir ki, insanlar stresli olduğu zaman, bu hisleri daha çok yaşıyor. Bir örnek: Üniversite de öğrenim gören öğrencilerin %75'inde kabızlık (Bağırsak tembelliği) vardır. Sebebi: Öğrenci derslerden dolayı sıkılıyor ve sıkıldıkça da bağırsak tembelliğine sebep oluyor. O zaman, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Hadis-i şeriflerinde, ''İlaç yerine iradenizi kuvvetlendirin.'' buyuruyor. Daima irademizi kuvetlendirmeliyiz ki, huzur, mutluluk ve sağlığı yakalıyalım.
 
Hz. Muhammed (s.a.v.) Hadis-i şeriflerinde, ''Ehline ve idare ettiğin kimselere hükmetmekte adalet gösterenler, Allah katında, nurdan mimberler üzerinde bulunacaklardır.'' buyuruyor. 
 
Adaleti tarif ederken ''Hakkı, hak sahibine vermektir.'' demiştik. Bu açıklamaya göre vazifelerimizi zamanında ve yerli yerinde yapmak adalettir. Bir insanın en başta gelen görevi, Canab-ı Hakkın birliğine iman edip ona karşı vazifelerini tam olarak ve ihlas ile yapmaktır. 
 
Adil, doğru ve ryakar olmayan kimseler, ülkesinin halkını himaye kanatları altında barındırır ve emniyet içerisinde yaşama imkanına sahip kılar. 
 
Adaletsiz ferdin gönlünde huzur, adil olmayan milletlerin efradı arasında tesanut, sevgi ve güven yoktur.
 
Adaletsiz cemiyetlerde herkes birbirinden kuşku içindedir. Aralarında mal, can ve namus emniyeti yoktur. 
 
Adaletsiz milletler, bir müddet hayat sürebilir. Fakat hiçbir zaman saltanatı devamlı olmaz, ikbalin güneşi kısa zamanda batar.
 
Adaletten söz açıldığı zaman Hzret-i Ömer'i hatırlamamak caizmidir!
 
Hz. Ömer Adaleti: ''Halife Hazret-i Ömer hastalanmıştı. Doktorlar kendisine bal kullanmayı tavsiye etmişlerdi. O mevsimde çarşıda bal satılmıyordu, fakat devlet hazinesinde bol miktarda bal vardı. Hzinedeki baldan, hastalığa ilaç olacak kadar alamıyacağını bilen Hazret-i Ömer; halkı camiye toplamış ve tedavisi için bir miktar bal almaya izin istemiş ve halk müsaade edince almıştı.''
 
İşte adalet ve işte onun en mümtaz şahsiyetlerinden biri.
 
Çıkar amaçlı ve Fetö terör örgütü gibi Riyakar olanlar, rüşvet ve her türlü pisliği yapmaya, ailesinden aldığı terbiyeye göre yaparlar. Çünkü utanma duygusu ve Allah korkuları yoktur. Onlar, zannediyorlar ki, para her türlü sorunu çözer. Bu düşünce de şeytanın kalplerine girdiğini ve iradesine hakim olmadığını gösteriyor.
 
 
Cenab-ı Allah, ruhunda Allah korkusu ve vatan sevgisi olanların, vatana hizmet etmesini kendilerine nasip etsin. Haram ve rüşvet yiyenleri de, kahr-ı perişan etsin inşallah. AMİN Velhamdullillahirabbilalemin.
 
 
Vatan bütünlüğü uğruna şehit olanları, T.C.'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve değerli okuyucularımızın atalarını Rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hasta ve yaralılara acil şifalar dileriz.
 
Hadis-i şerifler ve dini bilgiler kaynakçası: 
Hindistan İslam alimlerinden (Mevlevi) Seyyid Asaf Ali
Pakistan Yargıtay eski başkanı, Müftü Muhammed Taqi Usmani
Mehmet Emre Bilecik eski Müftüsü 27/Haziran/1974
İslam dininde ahlak, Ercümend Demirer--Hafız Fahrettin Kabadayı 1963
 Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Yazarlarımız Haberleri

Başlık Tarih
 
BİLEN İÇİN ŞİFA HER YERDE21 Ağustos 2019
Türk İslam geleneklerinde Kurban Bayramı10 Ağustos 2019
Türk Ahlakı ve Müslümanlık29 Temmuz 2019
Mehmet Özyavuz'un 15 Temmuz Mesajı14 Temmuz 2019
Bırakın dünyayı gençler yönetsin!14 Temmuz 2019
15 TEMMUZ İKTİSADİ DEMOKRASİ İÇİN BAŞLANGIÇ OLSUN14 Temmuz 2019
BİR LGS KABUSU DAHA YAŞARKEN ENGELLİ ÖĞRENCİLER NE OLACAK??13 Temmuz 2019
Osmanlıdan son kopan toprak idi Arnavutluk!28 Haziran 2019
TÜRK AHLAKI VE DEMOKRASİ19 Haziran 2019
Hadi artık sınava hazırsınız, gülümseyin14 Haziran 2019
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEİMİ13 Haziran 2019
Yetim Hakkı ve İslamiyet03 Haziran 2019
Bu Gecenin Kadrini Bilmek gerek.31 Mayıs 2019
Sosyal Yardılaşma ve Sadaka-i Fıtır27 Mayıs 2019
KONUŞMAK YADA SUSMAK HANGİSİ !21 Mayıs 2019
AYI MİSALİ SEVERKEN ÖLDÜRÜYORUZ EVLATLARIMIZI...21 Mayıs 2019
KIRK HARAMİLER18 Mayıs 2019
Ben annemin en çok bana dua etmesini sevdim!13 Mayıs 2019
Teravih namazı ve sağlığımız12 Mayıs 2019
Nostaljik giyimli arkadaşımız08 Mayıs 2019
İslam dininde Hikmetleri ile Ramazan08 Mayıs 2019
چاوشئۆغڵو رۆشت و دەنگدانەوەیەکی خۆشی لە هەولێر (ئەربیل) جێهێشت...01 Mayıs 2019
Domuz ürünleri satışı ve RAF bedeli şartı iyi gelecek25 Nisan 2019
Türk Milletinin teminatı, Türk gençliğidir23 Nisan 2019
Berat Gecesi Büyük bir Fırsattır.19 Nisan 2019
AKTEMUR’DAN KANDİL MESAJI19 Nisan 2019
Hıyar'ın şaşırtıcı faydaları12 Nisan 2019
Harran, Bu İş Bitmiştir Dedi29 Mart 2019
31 Mart seçimi kritik Eşiğimiz23 Mart 2019
Milli ruh ekseninde Çanakkale Zaferi18 Mart 2019
TANRI’NIN VERDİĞİNİ YATIRIMLAR DEĞERLENDİRMELİ...23 Şubat 2019
Görüntü kirliliği gün gittikçe artıyor!20 Şubat 2019
HAYATIMIZ ŞİFRE20 Şubat 2019
Araplarıma Hakaret Eden Cemal Enginyurt'u Kınıyorum13 Şubat 2019
TUNCELİ’NİN BÜYÜK DEĞİŞİMİ13 Şubat 2019
ÖNCELİK HAYATIN ÖNCELİK YAYANIN07 Şubat 2019
"Maydanoz" deyip küçümsemeyin06 Şubat 2019
" İLERİ EY MUS'AB İLERİ! "05 Şubat 2019
MÜ'MİNLERİN KUR'AN'DA GEÇEN 50 ÖZELLİĞİ01 Şubat 2019
OVANIN FATİHİNE YAZARLAR DA SAHİP ÇIKTI28 Ocak 2019
Sosyal Medyanın Ortaya Çıkışı25 Ocak 2019
KİM Mİ HAKLI?? TABİKİ ETİK BASIN...24 Ocak 2019
Azaltın, yeniden kullanın ve geri dönüştürün!23 Ocak 2019
ÜÇ "R" NEDİR?22 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...16 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...15 Ocak 2019
ŞANLIURFA ÜZERİNDEN GÜNEYDOĞU OKUMALARI....12 Ocak 2019
ÜMMETİN KURTULUŞ REÇETESİ09 Ocak 2019
Mübarek Elma, Hem Deva Hem Şifadır07 Ocak 2019
ASGARİ ÜCRET VE GÜNDEM04 Ocak 2019
DİZ-MAFSAL AĞRILARI VE KUVVET ŞURUBU REÇETELERİ31 Aralık 2018
BİR VALİ DÜŞÜNÜN; YAKAMOZ MİSALİ...21 Aralık 2018
Ölümlü Bu Dünya Be Kardeşim14 Aralık 2018
SOSYAL MEDYA VE SİNEMA13 Aralık 2018
Lahananın Şaşırtıcı Faydaları08 Aralık 2018
Lahanann şaşırtıcı faydaları07 Aralık 2018
Bizim Gayemiz ŞAN - ŞÖHRET Olamaz30 Kasım 2018
Bu kadar politize olmaya gerek var mı?29 Kasım 2018
YAVRU VATAN YUVADAN UÇMAKTA KARARLI...28 Kasım 2018
Mart seçimleri borsasında hisse senedi alma yarışı25 Kasım 2018
Neden Yine Mehmet Özyavuz?21 Kasım 2018
BİZ; ESKİ SİZ’ İ ÇOK ÖZLEDİK...19 Kasım 2018
Mevlid kandili ve birlik-beraberlik ruhu19 Kasım 2018
Pamukkale Travertenleri; Kaplıca suları ile çökelmiş karbonat minerallerinin izdivacı gibi idi!13 Kasım 2018
SOSYAL MEDYA VE SİYASET 12 Kasım 2018
Recep Tayyip Erdoğan'ın Sevgisi Hesabi Değil Hasbidir12 Kasım 2018
ATATÜRK ve İslam Dini09 Kasım 2018
Neden Mehmet Özyavuz?06 Kasım 2018
Çini sanatı; sanki estetik pistinde renklerin ateşle dansı gibi idi!01 Kasım 2018
Köşe Yazarımız Numan Aladağ'ın Kaleminden....29 Ekim 2018
Başkan Özyavuz: Benim Gecem Gündüzüm Harran24 Ekim 2018
KÜRESEL ZULMÜN KAYNAĞI22 Ekim 2018
Kaderi anneler mi yazar?18 Ekim 2018
YENİ MEDYA NEDİR?17 Ekim 2018
Benim çocuğum çok zeki ama ders çalışmıyor!09 Ekim 2018
Harran Aslanlı Kapı ve İbrahim Tatlıses Müzesinden izlenimler05 Ekim 2018
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI’ NDA NELER OLDU?????04 Ekim 2018
HERŞEY MİLLİ EKONOMİ İÇİN27 Eylül 2018
Televizyonların Ev Yaşamındaki Yeri24 Eylül 2018
Kim hatalı dersiniz?21 Eylül 2018
“OKU” MUHATABI16 Eylül 2018
UFAK KIRINTILAR BIRAKIN Kİ GENÇLER ARKANIZDAN GELSİN...15 Eylül 2018
FİYASKO TANITIM GÜNLERİ VE GERÇEK DİYARBAKIR13 Eylül 2018
Popüler Kültür Ve Sosyal Medya12 Eylül 2018
Geri dönüşüm bile okyanusların kirlenmesini önleyemiyor!01 Eylül 2018
Bizler bayramları dolu dolu ve coşkulu yaşardık!27 Ağustos 2018
Kurban Bayramı ve Mutluluğumuz19 Ağustos 2018
Köşe Yazarlarımızdan Yaşar İçen'in Kaleminden16 Ağustos 2018
Medyada Nefret Söylemi13 Ağustos 2018
Vatan Sevgisi ve Raf Bedeli Şartı13 Ağustos 2018
EKONOMİ PAKETİNDE EV KADINLARI UNUTULDU...11 Ağustos 2018
AYDIN MARUF BÖLGENİN DENGE UNSURU09 Ağustos 2018
DİYARBAKIR ÖĞRENCİ KAYBEDİYOR!!03 Ağustos 2018
PAPAZ ERİĞİ, BÜYÜSÜ VE ŞİMDİ DE KRİZİ...01 Ağustos 2018
Domates de ki mucizeler ve yerli malı30 Temmuz 2018
BU DURUM ÇOK KÖTÜ KOKUYOR!30 Temmuz 2018
“ ASKIDA EKMEK “ 26 Temmuz 2018
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN' IN AŞİRETLER ÇIKAR(T)MASI26 Temmuz 2018
ÇOCUKLAR İÇİN HER YOLU DENEMEYE EVET!!!24 Temmuz 2018
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ23 Temmuz 2018
IRAK' TA "AFRİKA SENDROMU" MU YOKSA BAŞKA OYUNLAR MI??19 Temmuz 2018
NEDEN Mİ KISKANIYORLAR??????16 Temmuz 2018
Kahraman TÜRK Milleti'nin ''15 Temmuz'' Zaferi14 Temmuz 2018
BODRUM' UN İÇLER ACISI HALİNE GELSİN TÜM TOTEMLER...14 Temmuz 2018
Mahalleden gerçek kahramanlarım!11 Temmuz 2018
TÜM ALGI LİSTELERİNE KARŞI YENİDEN SÜLEYMAN SOYLU!!11 Temmuz 2018
HEPİMİZ ASKER RUHLUYUZ FAKAT......09 Temmuz 2018
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER07 Temmuz 2018
SİVEREK' TEN BOY VEREN ***BİR SİHİRLİ KALEM...06 Temmuz 2018
PANİK BUTONU HALLERİMİZ...30 Haziran 2018
OLDU DA BİTTİ MAŞALLAH... HAYDİ HAYIRLISI28 Haziran 2018
Oğulotu ve gizli mucizeleri26 Haziran 2018
""SEN AĞA BEN AĞA BU İNEĞİ KİM SAĞA""22 Haziran 2018
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADELE VAKTİDİR18 Haziran 2018
Beni hissedebilecek misin anneciğim!13 Haziran 2018
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti08 Haziran 2018
VAADLER TAMAM!!! PEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM NE DURUMDA????08 Haziran 2018
FENERBAHÇE ARTIK HUZUR VE BAŞARI İSTİYOR06 Haziran 2018
Yarın ahirette beni affedebilecek misin be çocuk?05 Haziran 2018
Yarın ahirette beni affedebilecek misin be çocuk?04 Haziran 2018
24 Haziran Zaafer olsun04 Haziran 2018
MARKAMIZ YOKMUŞ!!!! NEDEN OLSUN Kİ????02 Haziran 2018
SEÇİM VAR MİLLET NEDEN BU SUSKUNLUK??30 Mayıs 2018
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF28 Mayıs 2018
SAFEEN DİZAYEE İLE TÜRKİYE ÜZERİNE28 Mayıs 2018
NE ÇOK ÇEKTİ EBABİLLER ELİMİZDEN!!!20 Mayıs 2018
PARTİ VE GÖRÜŞLER ÜSTÜ İNSANLAR!!!18 Mayıs 2018
Filistin’de Ramazan’ın İlk Günü: Sessiz Çığlık!18 Mayıs 2018
Ramazan- Şerif ve Huzurumuz15 Mayıs 2018
YAĞMUR ALTINDA "KATIKSIZ HUZUR"....14 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırım'ın Dikkatine!12 Mayıs 2018
Kitaplarınızı tutsak ettiğiniz raflardan çıkarın artık!09 Mayıs 2018
TÜRKİYE İLE SAĞLAM KÖPRÜLER KURMALIYIZ..08 Mayıs 2018
IRAK; YAKIN OLMALI....06 Mayıs 2018
Berat Gecesinin bereketi29 Nisan 2018
Ülkeme Hizmet için “Var mısın”?27 Nisan 2018
REHAVET VE RUTİN EN BÜYÜK DÜŞMANDIR!!23 Nisan 2018
AKTİF SİYASETTE OLMAMAKLA BİRLİKTE CİHAN ENSARİOĞLU...22 Nisan 2018
ÇOK MU İSTİYORUZ???20 Nisan 2018
ARHAVİ' DEN SELAM VAR.....18 Nisan 2018
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR16 Nisan 2018
VİZYON OLMADAN OLUR MU Kİ????16 Nisan 2018
“BANA SEVDA YEMEĞİ PİŞİRMELİSİN” 15 NİSAN ŞEF BAYRAMINDA…14 Nisan 2018
KARDEŞLİK EKSPRESİ11 Nisan 2018
ÇAKMA LİDERCİKLER !!!!!09 Nisan 2018
Şahsiyet ve Topluma Hizmet01 Nisan 2018
Projelerin renkli dünyalarına bir girebilsek!29 Mart 2018
MECLİSTEN ÜLKEYE BİR PENCERE... MEHMET ALİ CEVHERİ28 Mart 2018
Karaciğer Yağlanmasına bitkisel destek27 Mart 2018
Yetim Hakkı ve İslamiyet25 Mart 2018
Regaip Kandili ve Biz21 Mart 2018
Çanakkale Ruhumz ve Anzaklar17 Mart 2018
İnsanlığımız imtihandan geçiyor!14 Mart 2018
HASTALIK MI YOKSA ŞİFA MI???12 Mart 2018
TÜRKLER KİMDİR09 Mart 2018
KASTAMONU KÜRE KİLİMLERİ, İSTİKBALİNİ İSTİKLÂL YOLUNA SEREN ŞERİFE BACI GİBİ…08 Mart 2018
YUMURTAYI İÇERİDEN KIRMAK...03 Mart 2018
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL02 Mart 2018
ETEĞİNDEKİ TOHUMLARI CÖMERTÇE SAVURMALI İNSAN...28 Şubat 2018
En sağlıklı beslenme, evde yapılan besinle olur!27 Şubat 2018
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet 19 Şubat 2018
Ya telefonumu evde unutursam!17 Şubat 2018
"ODA" LARDAN BİRER BAŞKAN GELİR BİZLERE!!!!15 Şubat 2018
Her sabah alacağımız kararlar, Her akşam kendimize soracağımız sorular11 Şubat 2018
FARUK ÇELİK' İN SÜRPRİZ ŞANLIURFA ZİYARETİ07 Şubat 2018
Tüm Canlılar Bir gün Plastik Atık Yutacaktır!07 Şubat 2018
Yazarımız Numan Aladağ'ın Yazısı04 Şubat 2018
"NEDEN DOĞDUĞUNU" ANLAMALI İNSANOĞLU01 Şubat 2018
İSTİKLÂLDEN İSTİKBALE YÜRÜYEN ŞERİFE BACI, MİLLİ MÜCADELENİN KADIN KAHRAMANI.27 Ocak 2018
CİLT GÜĞZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER22 Ocak 2018
YASAKLAR CAZİPTİR UNUTULMASIN!!!!!18 Ocak 2018
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA14 Ocak 2018
SEN BENDEKİ ENNN GÜZEL ŞEYSİN...08 Ocak 2018
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR08 Ocak 2018
EŞŞEĞİN AKLINA KARPUZ KABUĞU...05 Ocak 2018
Hani deriz ya;04 Ocak 2018
TOPLUMUN NABZINI İYİ TUTMAK GEREKİYOR02 Ocak 2018
MİSAFİR AĞIRLAMA GELENEKLERİ31 Aralık 2017
TARİH ACI OLAYLARDA TEKERRÜR EDER AKILLANMAZ İSEK!!!!! 28 Aralık 2017
SEYMEN ALAYLARI BUGÜN DİKMEN SIRTLARINA ATATÜRK'Ü KARŞILAMAYA GİDİYOR.27 Aralık 2017
Zencefil varken, Grip kader olmasın25 Aralık 2017
TİCARET; DİL, DİN, IRK DİNLEMEZ...25 Aralık 2017
*SIĞIR* DEMİŞKEN HATIRLADIM...22 Aralık 2017
"BEN AŞK-I SEÇTİM"18 Aralık 2017
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR17 Aralık 2017
ŞİMDİ SORGU ZAMANI13 Aralık 2017
Ayla filmini izlerken hayal dünyama takılanlar!11 Aralık 2017
Zehirli tuzakta internet’in etkisi11 Aralık 2017
EBABİLLER NEDEN GELSİN Kİ????08 Aralık 2017
SİYASET CİĞER BİZLER KEDİ...04 Aralık 2017
Sahi bunlar; ahiretinde var olduğunu hiç düşünmüyorlar mı?30 Kasım 2017
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun29 Kasım 2017
Bir Kereden Çok Şey Olur27 Kasım 2017
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL23 Kasım 2017
Kimyasal terör20 Kasım 2017
Iğdır ve üniversitesi misafirperverlikleri ile bizleri mest etti!17 Kasım 2017
BESLENME VE MİLLİ TARIM17 Kasım 2017
JOKER GÜLÜŞLER13 Kasım 2017
Metamfetamin: Yeni Tehlike13 Kasım 2017
PROJE İNSANLAR10 Kasım 2017
HACKERLAR TİCARİ SIRLARIN PEŞİNDE10 Kasım 2017
YARINI KODLAYAN ÇOCUKLAR İÇİN KOŞULACAK08 Kasım 2017
ALLAH İYİ -LİK VERECEK Mİ ÜLKEYE??01 Kasım 2017
Plastik kaplamalar ve atıklar ruh halimi de bozuyor!01 Kasım 2017
CUMHURİYET'' BAYRAMDIR29 Ekim 2017
ZEMBEREĞİ BOŞALMIŞ CÜMLELER!!!27 Ekim 2017
Terör ve hastalık oluşturan sektörler24 Ekim 2017
Aladağ, Aynı Hassasiyeti Bekliyoruz. 20 Ekim 2017
Bağımlılık tedavisinde aile etkisi20 Ekim 2017
Tarihimi tekrar yaşadığım şehirlerdi; Bilecik ve Söğüt20 Ekim 2017
Sosyal Medyada Başarı17 Ekim 2017
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ15 Ekim 2017
YARINI KODLAYANLAR” PROJESİ15 Ekim 2017
Sitelere güvenlik ipuçları10 Ekim 2017
KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ02 Ekim 2017
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)25 Eylül 2017
Düşler Akademisi23 Eylül 2017
AŞIRI DOZ İNTERNET İNTİHARI ARTIRIYOR!21 Eylül 2017
TÜRKİYE İÇİN HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY MUTLAKA VARDIR.19 Eylül 2017
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ11 Eylül 2017
Oyun oynarken oyuna gelmeyin!06 Eylül 2017
Bir Kurban Bayramı Daha Mesajlaşma ile Geçti!05 Eylül 2017
DÜNYA' NIN DİBİ TUTTU!!!!02 Eylül 2017
Yazarımız Numan Aladağ'ın Kaleminden. (Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde)31 Ağustos 2017
ZAFER BAYRAMININ 95. YIL DÖNÜM COŞKUSU29 Ağustos 2017
Salatalıkla Sağlığı Yakala21 Ağustos 2017
KENDİ CELLADINA DÖNÜŞMEK!!!!! 19 Ağustos 2017
İSA ALTUN YAZISI18 Ağustos 2017
Tatil valizi mi güvenlik mi?11 Ağustos 2017
Veride çözüm: Kimola10 Ağustos 2017
HALAYA - GERDAN KIVIRMAYA MOLA10 Ağustos 2017
NEYE YARAR Kİ…04 Ağustos 2017
TULSİ (FESLEĞEN)'NİN FAYDALARI03 Ağustos 2017
Veri İhlalinin etkisi01 Ağustos 2017
Madde bağımlılığı bilinç ile aşılır31 Temmuz 2017
MAVİ BALİNA OYUNU OYNAYAN ÇOCUKLAR İNTİHAR EDİYOR26 Temmuz 2017
DİYALOG VE "OTORİTENİN RENGİ"24 Temmuz 2017
İSA ALTUN YAZISI21 Temmuz 2017
SUNUM STRATEJİSİ19 Temmuz 2017
TÜRKİYE SOFRASINDA İHANET YEMEĞİ PİŞİRENLER, 7 DEĞİL, 77 KUŞAK BİTTİLER.14 Temmuz 2017
ŞEHİT ÇOCUKLARINA EĞİTİM DESTEĞİ13 Temmuz 2017
Mühendis Binali Yıldırım'ın (Başbakan) Dikkatine!03 Temmuz 2017
Muşlu Çocuklar Bilimle Buluştu28 Haziran 2017
Mü'minlerin Bayramı24 Haziran 2017
Kadir Gecesi bir fırsattır21 Haziran 2017
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR10 Haziran 2017
Çocuklar, fen ve matematiği dijital oyunlarla öğrenecek08 Haziran 2017
“Yarını Kodlayanlar” projesi04 Haziran 2017
Parmaklarınıza ne kadar güvenebilirsiniz01 Haziran 2017
RAMAZAN-I ŞERİF'İN GETİRDİKLERİ31 Mayıs 2017

Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
2019 BELEDİYE SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİNİZ?

AK PARTİ
CHP
MHP
İYİ PARTİ
BDP
DİĞER

Sonuçlar
En Çok Okunan
Sayfalar
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Radyo

Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anasayfa | Sohbet Odasi
CH