harranajans
 
Ana Sayfa > Siyaset

Fakıbaba'ya büyük şok!
03 Eylül 2015
Fakıbaba'ya büyük şok!
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Fakıbaba'ya büyük şok! İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2008-2013 yılları arasında Urfa Belediye Meclisinde alınan bazı kararları inceledi. Alınan kararların mevzuata aykırı olduğunu ve kamu zararı oluşturduğunu tespit eden müfettişler, dönemin belediye başkanı Ahmet Eşref Fakıbabada dahil olmak üzere 38 kişi hakkında ön inceleme yaptı İncelemenin ardından müfettişler, kararlarla ilgili meclis toplantısına katılmayan ancak imar komisyonunda imar tadilatını uygun bulanlar, bahse konu olan aykırı meclis kararı için lehte oy kullananlarla, kararlarda görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen 26 kişi hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi Urfa’da gerek belediye gerekse de kapanan İl Özel İdaresi, geçtiğimiz yıllarda bazı imar uygulamaları ile hem çarpık kentleşmeye sebep olmuş hem de bazı çıkar çevrelerini kollamıştı. Özellikle yeni imara açılan Dağeteği tam bir şehircilik faciası. Yollar dar, binalar iç içe. Okul, hastane, cami ve buna benzer ortak kullanım alanları yok denecek kadar az. Bu sıkıntıları şikayet sonucu da olsa, Ankara fark etti. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Urfa Belediyesi’nin 2008-2013 yılları arasında belediye meclisinde karara bağlanan bazı maddelerle ilgili şikayet üzerine 12 Şubat 2015’te inceleme başlattı. Teftiş kurulu başkanlığı mevzuata aykırı bulduğu, kamu zararı oluştuğu ve bazı belediye meclis kararlarında mevzuatta öngörülen karar yeter sayısının bulunmadığı iddiasıyla dönemin Urfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, imar ve şehircilik müdürü, yazı işleri müdürü, mali hizmetler müdürünün de aralarında bulunduğu 38 isim hakkında ön inceleme yaptı. Yapılan ön incelemenin ardından mülkiye müfettişleri belediye meclisinde kabul edilen kararlarla ilgili meclis toplantısına katılmayan ancak imar komisyonunda imar tadilatını uygun bulanlar, bahse konu olan aykırı meclis kararı için lehte oy kullananlarla, kararlarda görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyenler hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. Ancak söz konusu incelemede dönemin belediye başkanı Fakıbaba’yla ilgili olarak kararlarda sorumluluğu bulunmadığı veya 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesine göre belediye başkanının meclis kararlarını iade etmesi yönünde emredici bir hüküm bulunmadığından soruşturma izni verilmemesi yönünde karar alındığı ortaya çıktı. HANGİ KARARLARLA İLGİLİ İNCELEME YAPILDI? İMAR MEVZUATINA AYKIRI OLDUĞU İDDİA EDİLEN KARARLAR 1- Urfa Belediye Meclisi'nin; a) Bedriye Kahyaoğlu tarafından Ulubağ Köyü, 132 ada, 1 numaralı parsel ile 133 ada,1 ve 9 numaralı parseller için talep edilen imar plan tadilatına ilişkin 03.04.2013 tarih ve 40 sayılı; b)HasanÖzbudaktarafından Büyükhan Köyü, 104 ada, 1 ve 618 numaralı parseller için talep edilen imar plan tadilatına ilişkin 05.06.2013 tarih ve 66 sayılı; c)İsmail Göktaş tarafından Hayati Harrani Mahallesi, 1682 ada. 1 numaralı parsel için talep edilen imar plan tadilatına ilişkin 05.06.2013 tarih ve 66 sayılı, d)İlyas Kubat tarafından Akçamescit Köyü, 310 numaralı parsel için talep edilen imar plan tadilatına ilişkin 05.06.2013 tarih ve 66 sayılı; e) Doruk Tütün Ür. Dağ. Tic. AŞ. adına Aslan Akyürek tarafından Kamberiye Mahallesi, 5388 ada. 1 numaralı parsel için talep edilen imar plan tadilatına ilişkin 03.09.2013 tarih ve 88 sayılı; kararlarıyla yapılan imar plan değişikliklerinin imar mevzuatına aykırı olarak yapıldığı, KAMU ZARARI OLUŞTUĞU İDDİA EDİLEN KONULAR 2- Urfa Belediye Encümeninin; a)Urfa Merkez Dağeteği Köyü'nde bulunan 352 numaralı parsel maliki ile yüzde 49kamuya terk karşılığı anlaşıldığı ve parselasyon sırasında gayrimenkul malikinden yüzde 49kesinti yapıldığı, ancak 24.01.2008 tarih ve 96 sayılı Encümen Kararıyla yapılan imaruygulaması sonucu yüzde 38,56 oranında bedelsiz kamuya terk yaptırılarak, aradaki farkın kamuzararı oluşturduğu. b) 01.11.2012 tarih ve 1211 sayılı Encümen Kararıyla Urfa Merkez Dağeteği Köyünde bulunan 357, 360, 371 ve 376 numaralı parsellerin yüzde 50,514 kamu lehine terki konusunda karar alındığı, ancak bu karar doğrultusunda yapılan imar uygulaması sonucu kamu adına terk ve tescil işlemi yapılmayarak, gayrimenkul maliki üzerinde bırakılmak suretiyle kamu zararı oluştuğu. KARAR YETER SAYISININ BULUNMADIĞI İDDİA EDİLEN KONULAR 3- Urfa Belediye Meclisi'nin; a)İlyas Kubat tarafından Akçamescit Köyü, 310 numaralı parsel için talep edilenimar plan tadilatına ilişkin alınan 05.06.2013 tarih ve 66 sayılı, b)Doruk Tütün Ür. Dağ. Tic. A.Ş. adına Aslan Akyürek tarafından KamberiyeMahallesi 5388 ada 1 numaralı parsel için talep edilen imar plan tadilatına ilişkin alınan 03.09.2013 tarih ve 88 sayılı Belediye Meclis Kararlarında mevzuatla öngörülen karar yetersayısının bulunmadığıMülkiye Teftiş Kurulu Müfettişlerincetespit edildi ve sorumlulukları bulunanlar hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi. DAĞETEĞİ’NDEKİ VURGUN ORTAYA ÇIKMIŞTI Müfettişlerin incelemeye alıp hakkında yetkililerle ilgili soruşturma başlattığı en büyük vurgun Dağeteği’nde yapılandı. 2008 yılında projelendirilen yerlerde sosyal donatı alanı olarak belirlenen toplamda 200 dönümü aşkın arsa belediyeye devredilip tescillenmesi gerekirken, yapılan usulsüzlükler sonrası Tapu Müdürlüğü'nde tekrar şahısların adına geçirilmişti. Dağeteği Köyündeki 357, 360, 371 ve 376 Nolu arsa sahiplerinin talebi üzerine parselasyon işlemini belediye meclisi, yeni yapılan imar planına göre, burada yüzde 50, 514 oranında arsanın kamu lehine terkini kararlaştırmıştı. Parselasyon sonrası parklar, çocuk bahçeleri ve tüm yolların tamamen bedelsiz; okul, spor, cami, sağlık, kültür, postane ve karakol gibi ortak kamu alanlarının ise 0,10 lira bedel karşılığında belediyeye terk edilmesi gerekiyordu. Bu karar belediye tarafından 11 Şubat 2008 tarihinde Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne bildirildi. Ancak imar işlemleri biten arsa sahipleri, devreye giren ve bu işi meslek haline getiren bir şebeke sayesinde, belediyeye devredilmesi gereken park ve yolların dışındaki sağlık, okul, cami, hizmet binaları gibi kamu kurumları için ayrılan arsaları belediye encümen kararına rağmen Tapu Müdürlüğünde kendi adlarına tescilletmişti. Bu şekilde belediyeye ait 200 bin metrekare arsa çıkar çevrelerinin eline geçmişti. AKYÜREK’İN OTEL YERİ DE TARTIŞILMIŞTI Doruk Tütün Ür. Dağ. Tic. A.Ş. adına Aslan Akyürek tarafından KamberiyeMahallesi 5388 ada 1 numaralı parsel için talep edilen imar plan tadilatına ilişkin alınan kararı da Gazete İpekyol gündeme taşımıştı. Gazete İpekyol’un ‘Ak Parti Akyürek için grup kararı aldı, surların önüne usulsüz otel’ manşetiyle verdiği karar yine 2013 Eylül ayında yapılan meclis toplantısında sert tartışmalara neden olmuştu. Dönemin AK Parti Urfa Milletvekili Mehmet Akyürek’in kardeşi Aslan Akyürek’e ait olan yerin Beykapısı Surlarının önünde olması ve buranın otel alanına dönüştürülmesi için alınan karar Mehmet Cafer (Saadet), Hilmi Kadayıfçı (Bağımsız) ve Yüksel Çıbık’ın (BDP) karşı oylarına karşı, oy çoğunluğuyla kabul edilmişti. Müfettişler alınan bu karardamevzuatta öngörülen karar yeter sayısının bulunmadığını ve bu kararla ilgili soruşturmaya izin verilmesini istedi. KİMLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI? Söz konusu imar uygulamalarında, mevzuata aykırı belediye meclis kararları için lehte oy kullanan Belediye Başkan Yardımcıları M. Fevzi Yücetepe ve Ahmet Al ileBelediye Eski Meclis Üyeleri; Tayfun Şelli,Rezzan İbrahimpaşa, Mehmet Küçük, İbrahim İletmiş, M. Hakkı Saraç, Mehmet Altun, Neşet Uçkan, HümeyitBilbay, Mehmet Polat, Yüksel Çıbık, Ali Yılmaz, Mehmet Özyavuz, M. Emin Dağ, M. İhsan Şenocak, Yusuf Mert, M. Salih Uğur, İsmail Dağbaşı, M. Durak Gümüşçü, İ. Halil Kaya, İ. Halil Beyaz, M. Emin İfşa, Mehmet Moğal, Ekrem Tüysüz ve M. Adil Saraç hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi. Aralarındaki bazı isimlerle ilgili, birden fazla konu hakkında soruşturma yürütülüyor. CAFER: BELEDİYE BAŞKANI DA SORUMLUDUR İçişleri Bakanlığı’nın, ilgili belediye yetkilileri ve belediye meclis üyeleri hakkında soruşturma başlatırken, Fakıbaba’ya soruşturma izni verilmemesini eleştiren dönemin Urfa Belediye Meclis Üyesi Mehmet Cafer, karara itiraz etti. Danıştay 1. Daire Başkanlığına itirazda bulunan Cafer, söz konusu kararlarla ilgili usulsüzlüklerde Fakıbaba’nın sorumlu olduğunu söyledi. Cafer itiraz dilekçesinde, “Her ne kadar, soruşturma izni verilmemesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesine göre belediye başkanının meclis kararlarını iade etmesi yönünde emredici bir hüküm bulunmadığı gerekçesine dayanıyor ise de; aynı kanunu 21. maddesine göre ‘Her ayın ilk günündeki belediye meclis gündemi belediye başkanı tarafından belirlenerek en az üç gün önceden üyelere bildirilir ve çeşitli yöntemlerle halka duyurulur’ yönünde hüküm bulunmaktadır. Teftiş kurulu kararının 1-a, 1-b, 1-c, 1-d, 1-e, 2-a, 2-b, 3-a, 3-b bentlerinde mevzuata aykırılıktan dolayı Belediye başkanı hakkında soruşturma izni verilmemişse de mevzuata aykırı olan bu usulsüzlükleri meclis gündemine alma yetkisi sadece belediye başkanındadır. Dolayısı ile yapılan usulsüzlüklerden belediye başkanı da sorumludur. Ahmet Eşref Fakıbaba, yukarıda bahsi geçen işlemleri meclis gündemine almak ve veto etmemeksuretiyle görevini kötüye kullanmıştır” ifadelerine yer verdi.Kaynak: İpekyol GazetesiYorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Siyaset Haberleri

Başlık Tarih
 
Selahattin Demirtaş Tahliye Mi Oluyor ?19 Ekim 2018
İYİ Parti’de Büyük Değişim18 Ekim 2018
İçişleri Komisyonu, Milletvekili Güvenç Başkanlığında Toplandı16 Ekim 2018
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı11 Ekim 2018
Akşener: Bahçeli Tarafından Tehdit Edildim!09 Ekim 2018
Valiler Kararnamesi Geliyor!04 Ekim 2018
HDP'li Başkanı Bıçakladılar!04 Ekim 2018
Sayıştay, Külliyenin Günlük Giderini Açıkladı04 Ekim 2018
"O Hep Yaptı Biz Bahane Bulduk"02 Ekim 2018
Cumhur İttifakında "Af" Çatlağı!27 Eylül 2018
AK Parti Ve MHP Arasında İttifak İçin İlk Görüşme Bugün25 Eylül 2018
Yerel Seçim İçin İstifalar Başladı25 Eylül 2018
Akçakale Belediye Başkanına Silahlı Saldırı19 Eylül 2018
Başkan Erdoğan’dan Milyonları İlgilendiren Açıklama17 Eylül 2018
Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 250 Bin Liralık Yeni Dava12 Eylül 2018
Son Dakika Rahip Brunson Açıklaması!06 Eylül 2018
Şanlıurfa'da Görülen Fetö/pdy Davası Ertelendi05 Eylül 2018
Prensiplere Uymayan Belediye Başkanları Gidecek05 Eylül 2018
CHP Ve HDP'den Yerel Seçimlerde İttifak Sinyali!27 Ağustos 2018
Vekil Cevheri'den Vali Güzeloğlu'na Ziyaret 10 Ağustos 2018
Ahmet Akay: İhale konularıyla işim olmaz02 Ağustos 2018
Bahattin Yıldız Resmen AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Oldu26 Temmuz 2018
O ENCÜMENLER DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ12 Temmuz 2018
Muharrem İnce Urfa'ya geliyor!27 Haziran 2018
Bakan Fakıbaba: Cumhurbaşkanı’nın Neferiyiz18 Haziran 2018
Yurtdışında Kullanılan Oy Sayısı Açıkladı18 Haziran 2018
Şanlıurfa’da Kaç Sandık Kurulacak, Kaç Kişi Oy Kullanacak?17 Haziran 2018
TÜMÜ MHP'DEN AK PARTİYE KATILIM09 Haziran 2018
MEHDİ EKER ZİYARETLERİNE HIZLA DEVAM EDİYOR...08 Haziran 2018
Bakan Fakıbaba Erdoğan'ın Urfa'daki Oy Oranını açıkladı08 Haziran 2018
İbrahim Akkurt Görevine Tekrardan Döndü07 Haziran 2018
Harran Kadın Kolları Seçimler İçin Çalışmalarını Sürdürüyor06 Haziran 2018
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız’dan, seçim açıklaması;04 Haziran 2018
Ak Aday Özcan Sivil Toplum Kuruluşları İle Bir Araya Geldi02 Haziran 2018
Fakıbaba Milletvekili adayları bir araya geldi23 Mayıs 2018
Son Dakika! AK Parti'de Listeler Kesinleşti, Dosya YSK'ya Teslim Edildi21 Mayıs 2018
AK PARTİ'DE KADIN STKLAR İLE ÖNEMLİ GÖRÜŞME26 Nisan 2018
AK PARTİ'DE KADIN STKLAR İLE ÖNEMLİ GÖRÜŞME26 Nisan 2018
Bahçeli'den erken seçim mesajı: Türkiye'nin 2019'u beklemesi mümkün değil17 Nisan 2018
Tümgeneral Çitil’den Büyükelçi Önen’e ziyaret01 Nisan 2018
“PAYİTAHT ABDULHAMİD” DİZİSİNİN OYUNCULARI ŞANLIURFA’YA GELİYOR14 Mart 2018
Beyazgül’den Şanlıurfa Halkına Teşekkür27 Şubat 2018
Ceyhan eski Belediye Başkanı Alemdar Öztürk gözaltına alındı 11 Aralık 2017
Demirtaş’a tahliye yok, duruşma 14 Şubat’ta 08 Aralık 2017
‘Parti ittifakı gündemde değil’ 05 Aralık 2017
Soylu: CHP, FETÖ ile siyasi kâr ortağı 04 Aralık 2017
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt 28 Kasım 2017
Bahçeli: Türk bayrağı Kandil’de dalgalanmalı, Afrin teröristlere mezar olmalıdır 23 Kasım 2017
17-25 tezgâhını ABD’de kurdular 22 Kasım 2017
Leyla Zana’nın vekilliği düşürülüyor 22 Kasım 2017
Önen, Büyükelçilik görevine başlıyor20 Kasım 2017
Eriyen asgari ücret net 2 bin lira olmalı 20 Kasım 2017
Türkeş’in 100’üncü doğum yılı kutlandı 20 Kasım 2017
Meclis’te bütçe mesaisi 13 Kasım 2017
Gökçek’ten videolu Arınç mesajı 10 Kasım 2017
‘Türel’in istifası söz konusu değil’ 03 Kasım 2017
İYİ Parti'den Bahçeli'ye yanıt 31 Ekim 2017
AK Parti Sözcüsü Ünal'dan, Kılıçdaroğlu ve Tezcan'a sert yanıt 31 Ekim 2017
MHP’den İyi Parti istifası 31 Ekim 2017
Akşener A takımını belirledi 27 Ekim 2017
Akşener'in partisine suç duyurusu! 26 Ekim 2017
Melih Gökçek'in yerine kulislerde konuşulan iki isim 25 Ekim 2017
Meral Akşener'in Kuracağı Partinin Programı Belli Oldu25 Ekim 2017
Erken Seçim İddialarına Erdoğan'dan Yanıt: Şu anda Gündemimizde Yok24 Ekim 2017
İşte Herkesin Ankaralı Sandığı Gökçek'in Gerçek Memleketi24 Ekim 2017
Melih Gökçek'ten Flaş İstifa Açıklaması24 Ekim 2017
‘İstifalar metal yorgunluğu ile izah edilemez’ 24 Ekim 2017
Aytun Çıray CHP’den istifa etti 24 Ekim 2017
AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter Açıklaması23 Ekim 2017
Akar, ABD’ye gitti 23 Ekim 2017
‘Konuşacağım zamanı bekliyorum’ 23 Ekim 2017
Son dakika: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe konuştu! 20 Ekim 2017
BAŞKAN DEMİRKOL, HAL PAZARI ESNAFINI ZİYARET ETTİ20 Ekim 2017
Dosyalar hazır iddiası 20 Ekim 2017
Erdoğan’dan AB’ye Schengen tepkisi! 18 Ekim 2017
BBP Genel Başkanı Destici: Kerkük Türk'tür ve Türk kalacaktır 15 Ekim 2017
AK Partili Miroğlu ve eşi trafik kazasında hafif yaralandı 15 Ekim 2017
Başbuğ’un yargılanması için Başbakan’dan izin alınacak 13 Ekim 2017
Emine Erdoğan yurt açılışı yaptı 11 Ekim 2017
MHP Lideri Bahçeli'den vize krizi ile ilgili ABD'ye sert sözler 10 Ekim 2017
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da 10 Ekim 2017
Erdoğan’ın Tuzla hatırası 09 Ekim 2017
Bozdağ'dan başkanların istifa edeceği iddiasıyla ilgili açıklama 06 Ekim 2017
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek 05 Ekim 2017
Anayasa Mahkemesi CHP milletvekillerinin o itirazını reddetti! 03 Ekim 2017
‘Biz yaptık oldu’ demekle olmayacak 27 Eylül 2017
Yüksel’e hüzünlü veda 27 Eylül 2017
Kadir Topbaş'ın Koltuğu İçin Sürpriz İsim: Mevlüt Uysal25 Eylül 2017
Herkes elini taşın altına koymalı 20 Eylül 2017
Milletvekillerine oda yerine para verileceği iddiasıyla ilgili TBMM'den açıklama 18 Eylül 2017
Başbakan Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret 18 Eylül 2017
AK Parti Karabük İl Başkanı Saylar istifa etti 18 Eylül 2017
Ak Partili Şahin’den CHP’ye sert eleştiri 18 Eylül 2017
Başbakan Yıldırım'ı , İngiltere İçişleri Bakanı Rudd'u kabul etti 14 Eylül 2017
Bolu MHP'de 400 kişi istifa etti 14 Eylül 2017
4 ilçe için geliyor... 14 Eylül 2017
Bahçeli’nin eski özel kalemi istifa etti 12 Eylül 2017
Bakanlar Kurulu toplandı 11 Eylül 2017
Erdoğan'dan Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri mesajı 09 Eylül 2017
Akçay: Barzani rüzgar ekiyor, ama neticede fırtına biçecektir 06 Eylül 2017
Belediyelerdeki ‘metal yorgunluğu’ mesaisi başlıyor 04 Eylül 2017
Şiddetle lanetliyoruz 02 Eylül 2017
BÜYÜKŞEHİR MECLS ÜYESİ KADİR GÜNDOĞAN'IN MESAJI31 Ağustos 2017
Şanlıurfa İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Boğa’nın Kurban Bayramı Mesajı 31 Ağustos 2017
23. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Çağla Aktemur’un Bayram Mesajı 31 Ağustos 2017
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çapa Tıp Fakültesinde hastaları ziyaret etti! 31 Ağustos 2017
Başbakan Binali Yıldırım'dan bayram mesajı 31 Ağustos 2017
AK Parti'den CHP'nin 'adalet kurultayı' bildirgesine tepki 30 Ağustos 2017
CHP kurultayından adalet değil, ancak sefalet çıkabilir 28 Ağustos 2017
Urfa'da 5 Başkanla Yola Devam 25 Ağustos 2017
Bahçeli: Kuzey Irak'taki referandum kararı savaş sebebi sayılmalıdır 24 Ağustos 2017
Emine Erdoğan: Aslolan zihinlerdeki engelleri kaldırmaktır 24 Ağustos 2017
AK Parti'den 'Erken Seçim' İddialarına Yanıt10 Ağustos 2017
Akçakale’de Susuz Kalan Ekili Araziler Zarar Ediyor27 Temmuz 2017
180 Günlük Maraton21 Temmuz 2017
Harran'ın referandum başarısı AK Parti grubunda17 Mayıs 2017
Harranlı Ak kadınlar Şanlıurfa birincisi, Türkiye 24’üncüsü oldu08 Mayıs 2017
Şanlıurfa "EVET" dedi16 Nisan 2017
YURTDIŞI OY TORBALARINI YILMAZTEKİN GETİRİYOR11 Nisan 2017
“HAYIR”CILAR YILMAZTEKİN KADRAJINDA09 Nisan 2017
CEYLANPINAR ÇIKARMASI08 Nisan 2017
YILMAZTEKİN KANAL KANAL SİSTEMİ ANLATIYOR04 Nisan 2017
Vekil Özcan, 1 günde 15 köy gezdi31 Mart 2017
Özcan, Payamlı bölgesinde destek istedi 27 Mart 2017
Yılmaztekin 16 Nisan hak İle batılın savaşıdır27 Mart 2017
Halk Oylamasına Doğru24 Mart 2017
Yılmaztekin destek turunda23 Mart 2017
“Tayyip Erdoğan’ın dik adam olmasından rahatsızlar”23 Mart 2017
''Biz Sizi Bıraktık, Ağababalarınızla Uğraşıyoruz''21 Mart 2017
Özcan: Dünyanın Gözü Türkiye'de21 Mart 2017
Ak Parti İlçe Başkanı Özyavuz’dan Tıp Bayramı mesajı14 Mart 2017
Bakan Faruk Çelik Şanlıurfa'da Avrupayı topa tuttu Size ne bizim seçimden 04 Mart 2017
Bakan Çelik, Şanlıurfa’da referandum startını verdi04 Mart 2017
Ova Gençlerinin Erdoğan ve Yılmaztekin Sevgisi03 Mart 2017
Demirtaş ve Yüksekdağ için istenen ceza belli oldu18 Ocak 2017
Halil Özcan: Urfa'ya Müfettiş Göndereceğiz03 Ocak 2017
Özcan'dan flaş Ateşkes açıklaması 30 Aralık 2016
FAKIBABA’DAN HARRANA’A ÇIKARTMA 29 Aralık 2016
Vekil Özcan; DİKKATLERİ HALEP'E ÇEKTİ!15 Aralık 2016
Yılmaztekin;"Ben bir Arabım", dedi ve ekledi15 Aralık 2016
Milletvekili Yılmaztekin Meclis'te konuştu...15 Aralık 2016
HARRAN’DA TEŞKİLATÇILIK ÖZYAVUZ’LA ZİRVE YAPTI14 Aralık 2016
Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi açılış töreni05 Aralık 2016
AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk Açıklaması05 Aralık 2016
AK Parti’li Biter’den Öğretmenler Günü mesajı24 Kasım 2016
Abdulkerim Gök'e yeni görev17 Kasım 2016
Başkanlık sistemi teklifi sızdı11 Kasım 2016
“Kılıçdaroğlu Urfa’yı bilmiyor” 20 Ekim 2016
A&G araştırmasında CHP'yi şaşırtacak sonuç14 Ekim 2016
AK Parti Düğmeye Bastı! Başkanlık Sistemi İçin Son 10 Gün13 Ekim 2016
Urfalı Vekilden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı29 Ağustos 2016
AK Parti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı 29 Ağustos 201529 Ağustos 2016
HDP'nin Ağrı mitingine ilgi az oldu14 Ağustos 2016
AK Parti 15 yaşında14 Ağustos 2016
AK Parti 14 Ağustos'ta 'Kutlama' Değil 'Anma' Yapacak11 Ağustos 2016
Gençlik Merkezlerine Şehitlerimizin Adı Verilecek09 Ağustos 2016
Miting öncesi liderlerin samimi sohbeti08 Ağustos 2016
AK Parti'den Bahçeli'ye Yenikapı Jesti08 Ağustos 2016
CHP Lideri Kılıçdaroğlu Yenikapı Mitingine Gidiyor05 Ağustos 2016
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihbaratı da aynı çatı altında koordine edebiliriz05 Ağustos 2016
Bahçeli 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne katılacak04 Ağustos 2016
CHP'NİN 'BARIŞ VE DEMOKRASİ MİTİNGİ'NDEN KARELER25 Temmuz 2016
Başbakan Yıldırım ve Kılıçdaroğlu'dan Ortak Basın Toplantısı19 Temmuz 2016
Başbakan Yıldırım: Bugün Bayraklarımızı Yarıya İndiriyoruz15 Temmuz 2016
Bakan Çelik'ten sert açıklama11 Temmuz 2016
AK Parti kaç yıl daha iktidarda kalır? Ak partiyi iktidarda tutan nedir?11 Temmuz 2016
İşte Urfa'da yapılan son anket sonuçları...11 Temmuz 2016
Hangi Vekil ne yaptı?08 Temmuz 2016
CHP'li Belediye Başkanı makam aracıyla tatilde08 Temmuz 2016
YILMAZTEKİN'DEN BAYRAM MESAJI 04 Temmuz 2016
O vekil ifade verdi28 Haziran 2016
Yılmaztekin’e Yeni Görev23 Haziran 2016
HDP Milletvekillerine Ait 30 Fezleke Diyarbakır'a Gönderildi21 Haziran 2016
VEKİL ÖZCAN’A ÖNEMLİ GÖREV17 Haziran 2016
Hükümetten Ekonomide Devrim Paketi13 Haziran 2016
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dokunulmazlık Yasasını Onayladı08 Haziran 2016
Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde şehit annesinden yakın ilgi28 Mayıs 2016
YILMAZTEKİN YENİ ANAYASA ŞART 28 Mayıs 2016
Davutoğlu'nun Son İmzası Cemaat Okullarını Bitirecek Maarif Vakfı'na24 Mayıs 2016
Yeni hükümet süreci başladı22 Mayıs 2016
AK Parti'de Binali Yıldırım Dönemi! Bin 405 Oyla Genel Başkan Seçildi22 Mayıs 2016
Abdulkadir Selvi: Başbakanlığa En Yakın İsim Binali Yıldırım16 Mayıs 2016
Yeni 'Başbakan'ı Davutoğlu duyuracak!13 Mayıs 2016
AK PARTİ HARRAN İLÇE BAŞKANI MAHMUT ÖZYAVUZ’DAN ENGELLİLER HAFTASI MESAJI11 Mayıs 2016
Erdoğan'la İstişareden Çıkan Sonuç: Anket Yapılmayacak, Kabine Değişecek06 Mayıs 2016
MHP de 'Evet' Dedi, Üç Parti Dokunulmazlıklar Konusunda Birleşti!14 Nisan 2016
Kurtuluş Coşkusunda Gözyaşlarını Tutamadılar11 Nisan 2016
Akil Genç­ler Har­ran'­da22 Mart 2016
Kuzu’dan Yüzde 10 Baraj Formülü17 Mart 2016
Suruç Başkanını Yeniden Seçiyor14 Şubat 2016
CHP Seçmeni, Deniz Baykal'ı Daha Başarılı Buluyor29 Ocak 2016
Son Seçim Anketinde MHP Sınırda, HDP Baraj Altında27 Ocak 2016
AK PARTİ YÖNETİM KURULUNDA REVİZYON26 Ocak 2016
Başbakan Davutoğlu'ndan Londra'da önemli açıklamalar19 Ocak 2016
Bahçeli'den Sultanahmet açıklaması: IŞİD tarafından yapıldığı anlaşılan kanlı saldırının çok ağır cevabı verilmeli12 Ocak 2016
Ali Babacan'a Başbakan Yardımcısı odası verildi10 Ocak 2016
3 Bakanın yardımcıları belli oldu30 Aralık 2015
Danışma Meclisinin gündemi de “Uyuşturucu”26 Aralık 2015
Selahattin Demirtaş hakkında ’hendek’ soruşturması22 Aralık 2015
CHP İzmir İl Kongresi'nde ortalık karıştı20 Aralık 2015
MHP anketinde ilginç sonuçlar15 Aralık 2015
25 vekil odalarını beğenmedi değiştirdi04 Aralık 2015
60 maddeye muhalefet soğuk03 Aralık 2015
CHP'den AK Parti'ye şartlı destek01 Aralık 2015
Meral Akşener, Adaylığını Açıklıyor30 Kasım 2015
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Diyarbakır açıklaması28 Kasım 2015
Urfalı Vekiller TBMM’de Kayıt Yaptırdı14 Kasım 2015
Harran'dan demokrasi dersi05 Kasım 2015
Vekil Özcan Teşekkür Etti04 Kasım 2015
Demirtaş'ın Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçede AK Parti'nin Yüzde 87'lik Zaferi02 Kasım 2015
Şanlıurfa 26. Dönem Milletvekilleri02 Kasım 2015
1 Kasım 2015 Genel Seçim Sonuçlarına Göre AK Parti Tek Başına İktidar01 Kasım 2015
Faruk Çelik’ten Seçim Sonucu Değerlendirmesi01 Kasım 2015
Yılmaztekin Seçim Çalışmalarına Tam Hız Devam Ediyor30 Ekim 2015
Arınç: Teröristin dini, ırkı, mezhebi olmaz28 Ekim 2015
Özcan Tempoyu Artırdı27 Ekim 2015
GENÇLERİN FAVORİSİ YILMAZTEKİN!27 Ekim 2015
Bakan Çelik Sosyal Medyada Da Atağa Geçti26 Ekim 2015
CHP ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ ADAYI DOLANDIRICI ÇIKTI24 Ekim 2015
Başbakan Davutoğlu'ndan Urfa'ya hızlı tren müjdesi22 Ekim 2015
İşte Şanlıurfa’nın seçmen sayısı22 Ekim 2015
Yılmaztekin : Gün Birlik Günü Şanlıurfa22 Ekim 2015
MELİK`TEN DEMOKRATİK JEST!22 Ekim 2015
Çelik’ten PKK 'Türk-Kürt ayrımı yapmıyor' klibi21 Ekim 2015
MHP'de büyük şok! 150 kişi AK Parti'ye geçti20 Ekim 2015
Seçime Günler Kala HDP'ye Şok 20 Ekim 2015
YILMAZTEKİN BİR GÜNDE 30 MAHALLE ZİYARET ETTİ. 18 Ekim 2015
Vekil Özcan Eyyübiye kırsalında18 Ekim 2015
GÜNEŞ: İSTİFA ETTİK DİYENLERLE MHP’NİN ALAKASI YOK17 Ekim 2015
Yılmaztekin`in seçim bürosu yüzlerce AK gönüllerin katılımıyla açıldı (Video)18 Ekim 2015
GÜNEŞ: İSTİFA ETTİK DİYENLERLE MHP’NİN ALAKASI YOK17 Ekim 2015
ÖZCAN HARRAN’A ÇIKARMA YAPTI17 Ekim 2015
GENÇ DİRİLİŞ OCAKLARI YILMAZTEKİN İLE BİR ARAYA GELDİ.16 Ekim 2015
Urfalıları AK Parti İle Barıştıran Başkan16 Ekim 2015
HARRAN’DA ORGANİZASYON HAZIRLIĞI14 Ekim 2015
YILMAZTEKİN KIRSALDA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.12 Ekim 2015
Yılmaztekin Gençlerle Bir Araya Geldi…12 Ekim 2015
Harran’da MHP’li Belediye Meclis Üyesi AK Parti’ye Geçti10 Ekim 2015
AÇILIŞA, AKAY DAMGASINI VURDU!09 Ekim 2015
Fakıbaba’nın Hastanede İlk Mesajı09 Ekim 2015
Terör olaylarına 860 katrilyon para harcandı08 Ekim 2015
Özcan’dan pasaj esnafına ziyaret08 Ekim 2015
YILMAZTEKİN ANALARIN DUA’SIN’DA06 Ekim 2015
AK Parti'de 6. Yerel Yönetimler Toplantısı06 Ekim 2015
Başbakan’ın Urfa’ya Gelişinde Flaş Gelişme03 Ekim 2015
Ak Partili Adaylar İlçelere Aktı03 Ekim 2015
ÖZYAVUZ 1 KASIM SEÇİMLERİNDE İDDİALIYIZ03 Ekim 2015
Tatlıses Bağımsız Adaylıktan Çekildi29 Eylül 2015
Yılmaztekin ovanın yıldızı olma yolunda27 Eylül 2015
Urfa'da Bağımsız Adayların Sırası26 Eylül 2015

Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
24 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİNİZ?

AK PARTİ
CHP
MHP
BDP
SP
DİĞER
OY KULLANMAYACAĞIM

Sonuçlar
En Çok Okunan
Sayfalar
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Radyo

Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anasayfa | Sohbet Odasi
CH