harranajans
 
Ana Sayfa > Yazarlarımız

AHLAKSIZLIĞIN MİLLİYETİ YOKTUR
20 Haziran 2020
Yazarımız Numan Aladağ'ın Yazısı
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Değerli okuyucularımız,
 
Bu makaleyi Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in İsra Suresi, 16.cı Ayetin mealini ve Abdulbaki Gölpınarlı'nın Okat yayınevi tarafından Kasım 1964 yılında yayımlanan "Hz. Muhammed ve Hadisleri" kitabın 92.ci sayfası, 591.ci Hadis-i şerifini esas alarak siz değerli okuyucularımızın bilgisine sunuyorum:
Hz. Muhammed (s.a.v.) hadisi şeriflerinde: "Kötü kişiyi anmaz, kötülüğünü söylemezseniz halk nereden bilecek onu? Kötü kişiyi kötülüğü ile anın da halk, ondan çekinsin." buyuruyor.
 
Müslümanlığın ruhu, ebedi saadet ve huzurun sermayesi Cenab-ı Allah muhabbetidir.  
 
Eğitimin insanlara sağlayacağı sayısız faydalar vardır. Bunlardan birisi de o kimseyi disiplin zihniyetine sahip kılmasıdır. eğitimli bir insanda aranılan en mümtaz vasıf da budur. Disiplin zihniyetinden kastedilen anlam, düşünürken, düşüncelerini ifade ederken en kesin mantık ve ilim kurallarına, düşünme ve konuşma tekniğine uymaktır.
 
Hastasını iyice tanımayan, onu dikkatlice muayene edememiş olan bir doktorun, iyi bir reçete hazırlayabileceğine inanabilmek ne kadar safça bir inanış olursa, Dünya'yı ve onun sakinlerini, içinde bulunduğu toplumu çeşitli yönleriyle tanımaktan uzak bir idarecinin de faydalı hizmet edebileceğine inanabilmek aynı derecede saflık olur. Numan Aladağ diyor ki: "Eğitim olgusunun en hayret edilecek tarafı, faydasız bilgilerden oluşturulan bilgisizlik tepelerinin yüksekliğidir." 
 
Türk gençliğinin geleceğini teminat altına alınması şartı; bürokraside ve seçilmişlerde, haram ve yasaklardan daima uzak olması ve işin ehli olmak şarttır. Eğer bunlara dikkat edilmediği zaman, gelecek için büyük tehlike çanlarının çalındığının haberini verir. Allah korusun.
 
Değerli okuyucularımız!
Ülkemizde halen Fetö ve Ermeni'nin kız istemesi gibi riyakarlık duygularıyla bazı kişiler, makam etiketini kullanarak, bazıları da maddi varlıkları ile Müslümanlık ve vatanseverlik mesajını vermektedirler. 
 
Suriye sınırında ki bazı ilçelerde, mevcut sigara birim fiyatlarını esas alacak olursak yaklaşık milyonlarca TL değerinde kaçak sigara yakalanıyor, güvenlik ve adli kurumlar görevi gereği gerekeni yapıyorlar. Ne yazık ki, kaçakçıların akrabaları da sigara kaçakçısını kurtarmak için makam etiketini kullanarak lobi yapmaktadırlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu zihniyette olanların farkında mıdır? Eğer farkında değilse o zaman, farkında olsun. 
 
Sigara kaçakçılığı demek, sağlık, ekonomik, anarşik terörlerin kara para imkanı ile güçlenip Fetö denen riiyakar gibi, Türk Milletinin birlik-beraberliğini bozmak demektir.
 
Sigara kaçakçılığı konusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Suriye sınırındaki o il Milletvekillerinin, ilçe Belediye Başkanlarının ve parti yönetimlerinin faaliyetlerini dikkatlice takip etmelidir ki, hem Türk Milleti hem de kendisi sağlıklı ve huzurlu olsun. 
 
COVİD-19 ve Fetö'dan daha tehlikeli sağlıkçıların ekonominin baş belası olan, Suriye'den kaçak olarak Türkiye'ye getirilen o sigaranın nasıl imal edildiği de belli değil. 
 
O kaçak sigaralar ülkemizde tüketildiği zaman, başta sağlık olmak üzere anarşik, ekonomik terörü oluşturma ve Fetö'cu riyakarlar gibi kayıtdışı para, her türlü ahlaksızlıkların oluşmasına sebep olmaz mı? Buyurun cevabını ilgili kurum yetkilileri versin!
 
Fitne ruhu ile Müslümanlık:
Tarih boyunca, beşeri topluluklarda, bir takım fitneler zuhur etmiş ve insanları çeşitli felaketlere sürüklemiştir. 
Fitne; insanlar arasında sevgiyi sarsan, cemiyette rahneler açan; kardeşi kardeşe düşman, akrabaları birbirine düşüren bir şeydir.
 
Geçmişteki bazı fitneler, siyasi kanaldan gelmiş, bir kısmı da İslamiyeti parçalamak için din düşmanları tarafından, Fetö gibi riyakar din düşmanlarını kullanarak, Türkiye'de tarımın modernleşmesini ve %100 yerli sermayenin yok olması için sahneye konulmuştur. Türk milleti olarak, stratejik önem taşıyan bu olayların bilincinde olmamız gerekir.
 
İslamın yasakladığı kargaşalıklardan sakınmak için "Fitne uyumaktadır. Onu uyandırana Allah lanet etsin" hadis-i şerifi kafidir sanırım. 
 
Riyakarlık duygularıyla fitne seline kapılmış kimseler, kendi taraftarlarından bir kötüyü, Fetö terör klubü gibi başka bir gruptaki iyiye tercih eder. Hak ve hakkaniyet ölçüsünü terk edip şahıs ve nefsaniyeti kıstas olarak alırlar. 
 
Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde: "Kafir olanlar bile birbirinin yardımcılarıdır. Eğer siz bunu yapmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesad olur." buyuruyor. 
 
İman zırhına bürünen ve salih amellerin ışığı altında hareket eden fitneye düşmekten kurtulur. Hz. Muhammed (s.a.v.) Hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki: "Yakın bir gelecekte fitneler olacaktır. O fitnelerin arasında (bulunanlardan) oturan, ayaktakinden, ayakta duran, yürüyenden; yürüyen koşandan hayırlıdır. Kim o fitnelere bulaşırsa fitneyi üstüne çekmiş olur. Kim o zaman da sığınacak bir yer bulursa oraya sığınsın."
 
Türk İslam dünyası olarak, fitneyi söndürmek dini-milli vazifemizdir. Buna gücümüz yetmediği zaman yangına körük çeken ve benzin döken durumda olmamalıyız. 
 
COVİD-19'dan daha tehlikeli bir salgın olan sigara kaçakçılığı ve kayıtdışı para hareketliliğine dur denilmediği zaman, kim ne derse desin, Fetö denen riyakar "İhanet şebekesi" gibi daha çok tehlikeler karşımıza çıkar. Çözüm yolu: Tarımda modernleşme ve %100 yerli sermayeye önem verip, tercih etmekle olur. 
 
Nasıl önlem alınır? Sözde COVİD-19 hijyenikliği bahane edilerek kolonya reklamı gibi, ilgili bakanlık  ve sosyal dilim kuruluşları tarafından, Türk milleti tarım da yenilikler ve yerli sanayi ürünlerini tercih ediniz sloganı, başta TBMM kürsüsü olmak üzere, görsel, yazılı ve sosyal medya da anlatıldığı zaman, Türk milleti uyanacak ve kısa zaman da Türkiye sanayi ötesi toplum bir ülke haline gelecektir. 
 
 
Ermeninin kız isteme kurnazlığı: 
Kültür Bakanlığı tarafından 2001 yılında yayınlanan "Yaşayan Kültür AHLAT" kitabında sayfa 98-99'da, Padişah'ın kızını isteme kurnazlığı: 
Bir şehirde genç bir çocuk karnı acıkınca fırının kapısında bekliyor. Fırıncı bakıyor ki sabahtan akşama kadar fırının kapısının önünde duruyor. Fırıncı kapısını kitleyip evine giderken oğlum sen necisin? Efendim diyor benim Allah'tan başka kimsem yok diyor. Açtım buraya geldim senin fırının önünde bekledim, acımdan duruyorum. Eyi diyor, benim de hiç evladım yok, bana evlat olmaz mısın? Olurum der. Hüseyin'i alıp eve getiriyor. Bunu kendisine evlatlık yapıyor. Sabahleyin beraber gidiyorlar, fırını işletiyorlar, akşam eve gelip yatıyorlar.
 
O şehirde bir Ermeni yaşıyormuş. Ermeni çok zengin. Eskiden remil atarlar (fal bakan) tahmin ederlerdi. Bu Ermeni, padişahın kızını istiyor ama padişah bir türlü kızını vermiyor. Bu remil atıyor. Bakıyor ki, fırıncının oğlu Hüseyin'in kaderine yazılmış, kız gece rüyasında Hüseyin'i görmüş. 
 
Ermeni hemen memleket usulü biz onu cuhut ederiz.  Ermeni'ye şimdi neyse cuhut hemen varıyor fırına. Ulan fırıncı diyor ben bu kadar zengin variyet sahibiyim. Benim hesaplarım kabarık bayağı, sen şu genci ver de ben götüreyim. Benim hesaplarımı birkaç güne kadar düzeltsin. Al sana on tane altın. Ee fırıncı hayatında on altın mı görmüş. Olsun diyor benim başım gözüm üstüne veriyor Hüseyin'i Ermeni'ye. Ermeni bunu alıyor direktmen padişahın sarayına. Buyur cuhut diyor. Padişahım sağ olsun diyor ben Allah'ın emriyle senin kızını oğluma istemeye geldim. E padişah bi cuhuta bakıyor, bir oğluna bakıyor hiç birbirine benzemiyor. Cuhut diyor bu çocuk senin mi? Evet efendim benim. Diyor oğlum sen onun oğlu musun? Çocuk diyor "sakin". Yani Arapça'da yok demek. (Cuhut) Efendim sağolun diyor o kadar Arapçası ilerlemiş ki, evet, ben cuhut'un oğluyum diyor. (Padişah) Eyi diyor eğer (kız) görüp beğenirse veririm. Çocuk kızın penceresinin altından geçiyor. Kız eğilip bakıyor dün gece rüyasında gördüğü aynı genç. Evet diyor babama söyleyin beni versin. Nişan takıyorlar. Nişan taktıktan sonra işte ben haftaya Cumartesi, Pazar düğünümü yapacağım, götüreceğim gelinimi. Olsun diyor. 
 
Haftaya Cumartesi, Pazar geliyor bu tabi düğün halayını kuruyor. Düğün halayını kurduktan sonra Hüseyin diyor en iyisi gidip ben bir traş olayım. Bu berberde oturup traş olurken bir tarafı traş edilmiş bir tarafı traş edilmemişti cuhut berberden içeri girdi. Kalk ulan it oğlu it dedi. Ben sana mı getirdim. Ben kızı kendime getirdim. Berber dedi kardeşim bir dakika sakin ol. Traş edeyim sen gel otur. Hüseyin'i traş ettikten sonra Hüseyin kızın yanına koşuyor tabi. Bizde baştan unuttuk söylemeyi kızın adı Şehriban. (Hüseyin) Şehriban diyor. Ne var diyor? Cuhut seni kendisine getirmiş, bana getirmemiş. E ne yapalım? Valla işte diyor başının çaresine bak, şimdi bu gavuru başı boş bırakmamak gerekir ve yaptıklarını ilgili devlet yetkililerine bildirmemiz gerekir. Bu gavur boş durmaz. Belki o zaman biz kurtuluruz. 
 
Cuhut geliyor. Tabi bu kapının arkasına gizlenmiş Hüseyin. İçeri giriyor ya ben yandım, çok perişanım. Yav cuhut diyor. Nasıl olsa ben ömür boyu seninim artık. Hele sen önce evini sarayını bana gezdir ne var ne yok bileyim. İşte gezdiriyor. Bu odada altın eritiyoruz, burada gümüş yapıyoruz, burada bakır yapıyoruz. Burası da işte ambardır falan. 
 
Değerli okuyucular;
Beynelminel, terör "örgütlerinin" ülkemize karşı kullanılan maşalarından birisi de Ermenilerden seçilmiştir. Örgütler böyle bir tercihe iki yönlü faydayla yönelmektedirler: Birincisi, kendi soylarının planları için piyon bulma rahatlığını milli bir iştiyaktan (Göreceği) kaynaklandırmak! Ermeninin hamaset damarlarını kabartabilirlerse daha çok militanı, daha ucuza kullanabileceklerdir. Aynen Fetö denen riyakar "İhanet şebekesi" nin, öğrenci yurdu, kursları ve okulları gibi faaliyetleri vardır. 
 
Böyle bir ortam için gereken ise, onların kolayca aldatılmalarına fırsat verebilecek bir konu olmalıdır. İşte 1915 olayları gibi çarptırılmış bir konu, bu konu yetip de artacaktır bile.
 
İkincisi ise, Türkiye'nin tepkisini arttırarak, Türk toplumunun aramızda yaşayan Ermenilere karşı misilleme yapmaya fırsat oluşturmaktır. Birinci perdenin tahakkukundan sonra sahneye bu getirilecek ve arkasından iç kargaşalığın yarattığı huzursuzluktan faydalanarak oyunun başka sahnelerine geçilecektir.
 
Ermeni diasporası, Fetö terör örgütü, bencil ve çıkar amaçlı "İhanet şebekesi" riyakarlar, rüşvet parasının hareketliliği ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ekonomik ve stratejik başarısızlıklara sebep olma stratejilerini oluşturuyorlar. 


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Yazarlarımız Haberleri

Başlık Tarih
 
İsmail Çölkesen Yazdı: Konuklu “İn”, Karaköprü “Aut”06 Temmuz 2020
Hizmette ezber bozan adam….14 Haziran 2020
Türk Jandarma'sının Tarihsel Gücü14 Haziran 2020
Avukat İbrahim Akdoğan Yazdı13 Haziran 2020
DİJİTALLEŞME, GÖÇ VE İNOVASYON07 Haziran 2020
Kalo-Damar Sağlığınız İçin Oğul Otu01 Haziran 2020
Çölkesen Yazdı; Ekibi Olmayan Bertaraf Olur28 Mayıs 2020
KENDİNİ ÇARKA VUR25 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı fırsat olsun23 Mayıs 2020
Erken seçimin ayak sesleri ve belediyeler21 Mayıs 2020
Kadir gecesi, ebedi kurtuluş18 Mayıs 2020
Siz de Böyle Bir Durum Yaşadıysanız!!!04 Mayıs 2020
TÜRKÜM DEDİM TOPRAĞIMA SARILDIM03 Mayıs 2020
RAMAZAN-I ŞERİF'İN MANEVİ İKLİMİNİ YAŞAYALIM24 Nisan 2020
Yanlışı Yanlış Yerde Arıyoruz23 Nisan 2020
23 Nisan 1920, Türk Gençliğinin teminatıdır22 Nisan 2020
Göç İdaresi Personelinin Yılan Hikayesine Dönen Dramı16 Nisan 2020
Sağlığımız için Zencefil Yetiştirelim (2)15 Nisan 2020
Sağlığınız için, zencefil doğal çözüm13 Nisan 2020
KADER ADALET VE HİKMETLE İŞ GÖRÜR 09 Nisan 2020
Berat Gecesi büyük bir fırsattır06 Nisan 2020
KAYIT DIŞI EKONOMİ KORONAVİRÜS KADAR TEHLİKELİDİR28 Mart 2020
Miraç Kandili ve İbadetlerimiz21 Mart 2020
18 Mart, Küresel Saldırıya Dur Demektir16 Mart 2020
Kahraman Türk Askeri ve Şehitlik02 Mart 2020
Regaip Kandilinin Fazileti26 Şubat 2020
Beliniz Ağrıyorsa...23 Şubat 2020
Küresel Güçlerin Yönetiminde Para Trafiği08 Şubat 2020
HUZUR VE YAŞAMDA ADALETİN ÖNEMİ 31 Ocak 2020
Kış hastalıkları için can simidi26 Ocak 2020
TÜRK GELENEKLERİNDE TEMİZLİK18 Ocak 2020
Yavuz HDP’ye Artık Dur Denilsin!10 Ocak 2020
2020 YILI, ÇALIŞARAK ÜRETİM YILI OLSUN01 Ocak 2020
Tarım Bakanlığına Stratejik Öneri22 Aralık 2019
Sağlığımızı koruyarak mutlu olmak16 Aralık 2019
Milli bekamıza yönelen ekonomik-sosyal tehditler13 Aralık 2019
HARRAN’IN TARİHTEKİ YERİ12 Aralık 2019
Hayatın tadı-şifa kaynağı bal21 Kasım 2019
Türk İslam geleneğinde Mevlid-i Şerif07 Kasım 2019
Ziraatçı Mustafa amca'dan sağlık tavsiyeleri26 Eylül 2019
Biraz geri kafalı mıyım acaba?20 Eylül 2019
GÜNEYDOĞU-KAÇAKÇILAR-DAVUTOĞLU16 Eylül 2019
Orta çağı hissetmek isteyen Brüksel’e gelmeli!03 Eylül 2019
BİLEN İÇİN ŞİFA HER YERDE21 Ağustos 2019
Türk İslam geleneklerinde Kurban Bayramı10 Ağustos 2019
Türk Ahlakı ve Müslümanlık29 Temmuz 2019
Mehmet Özyavuz'un 15 Temmuz Mesajı14 Temmuz 2019
Bırakın dünyayı gençler yönetsin!14 Temmuz 2019
15 TEMMUZ İKTİSADİ DEMOKRASİ İÇİN BAŞLANGIÇ OLSUN14 Temmuz 2019
BİR LGS KABUSU DAHA YAŞARKEN ENGELLİ ÖĞRENCİLER NE OLACAK??13 Temmuz 2019
Osmanlıdan son kopan toprak idi Arnavutluk!28 Haziran 2019
TÜRK AHLAKI VE DEMOKRASİ19 Haziran 2019
Hadi artık sınava hazırsınız, gülümseyin14 Haziran 2019
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEİMİ13 Haziran 2019
Yetim Hakkı ve İslamiyet03 Haziran 2019
Bu Gecenin Kadrini Bilmek gerek.31 Mayıs 2019
Sosyal Yardılaşma ve Sadaka-i Fıtır27 Mayıs 2019
KONUŞMAK YADA SUSMAK HANGİSİ !21 Mayıs 2019
AYI MİSALİ SEVERKEN ÖLDÜRÜYORUZ EVLATLARIMIZI...21 Mayıs 2019
KIRK HARAMİLER18 Mayıs 2019
Ben annemin en çok bana dua etmesini sevdim!13 Mayıs 2019
Teravih namazı ve sağlığımız12 Mayıs 2019
Nostaljik giyimli arkadaşımız08 Mayıs 2019
İslam dininde Hikmetleri ile Ramazan08 Mayıs 2019
چاوشئۆغڵو رۆشت و دەنگدانەوەیەکی خۆشی لە هەولێر (ئەربیل) جێهێشت...01 Mayıs 2019
Domuz ürünleri satışı ve RAF bedeli şartı iyi gelecek25 Nisan 2019
Türk Milletinin teminatı, Türk gençliğidir23 Nisan 2019
Berat Gecesi Büyük bir Fırsattır.19 Nisan 2019
AKTEMUR’DAN KANDİL MESAJI19 Nisan 2019
Hıyar'ın şaşırtıcı faydaları12 Nisan 2019
Harran, Bu İş Bitmiştir Dedi29 Mart 2019
31 Mart seçimi kritik Eşiğimiz23 Mart 2019
Milli ruh ekseninde Çanakkale Zaferi18 Mart 2019
TANRI’NIN VERDİĞİNİ YATIRIMLAR DEĞERLENDİRMELİ...23 Şubat 2019
Görüntü kirliliği gün gittikçe artıyor!20 Şubat 2019
HAYATIMIZ ŞİFRE20 Şubat 2019
Araplarıma Hakaret Eden Cemal Enginyurt'u Kınıyorum13 Şubat 2019
TUNCELİ’NİN BÜYÜK DEĞİŞİMİ13 Şubat 2019
ÖNCELİK HAYATIN ÖNCELİK YAYANIN07 Şubat 2019
"Maydanoz" deyip küçümsemeyin06 Şubat 2019
" İLERİ EY MUS'AB İLERİ! "05 Şubat 2019
MÜ'MİNLERİN KUR'AN'DA GEÇEN 50 ÖZELLİĞİ01 Şubat 2019
OVANIN FATİHİNE YAZARLAR DA SAHİP ÇIKTI28 Ocak 2019
Sosyal Medyanın Ortaya Çıkışı25 Ocak 2019
KİM Mİ HAKLI?? TABİKİ ETİK BASIN...24 Ocak 2019
Azaltın, yeniden kullanın ve geri dönüştürün!23 Ocak 2019
ÜÇ "R" NEDİR?22 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...16 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...15 Ocak 2019
ŞANLIURFA ÜZERİNDEN GÜNEYDOĞU OKUMALARI....12 Ocak 2019
ÜMMETİN KURTULUŞ REÇETESİ09 Ocak 2019
Mübarek Elma, Hem Deva Hem Şifadır07 Ocak 2019
ASGARİ ÜCRET VE GÜNDEM04 Ocak 2019
DİZ-MAFSAL AĞRILARI VE KUVVET ŞURUBU REÇETELERİ31 Aralık 2018
BİR VALİ DÜŞÜNÜN; YAKAMOZ MİSALİ...21 Aralık 2018
Ölümlü Bu Dünya Be Kardeşim14 Aralık 2018
SOSYAL MEDYA VE SİNEMA13 Aralık 2018
Lahananın Şaşırtıcı Faydaları08 Aralık 2018
Lahanann şaşırtıcı faydaları07 Aralık 2018
Bizim Gayemiz ŞAN - ŞÖHRET Olamaz30 Kasım 2018
Bu kadar politize olmaya gerek var mı?29 Kasım 2018
YAVRU VATAN YUVADAN UÇMAKTA KARARLI...28 Kasım 2018
Mart seçimleri borsasında hisse senedi alma yarışı25 Kasım 2018
Neden Yine Mehmet Özyavuz?21 Kasım 2018
BİZ; ESKİ SİZ’ İ ÇOK ÖZLEDİK...19 Kasım 2018
Mevlid kandili ve birlik-beraberlik ruhu19 Kasım 2018
Pamukkale Travertenleri; Kaplıca suları ile çökelmiş karbonat minerallerinin izdivacı gibi idi!13 Kasım 2018
SOSYAL MEDYA VE SİYASET 12 Kasım 2018
Recep Tayyip Erdoğan'ın Sevgisi Hesabi Değil Hasbidir12 Kasım 2018
ATATÜRK ve İslam Dini09 Kasım 2018
Neden Mehmet Özyavuz?06 Kasım 2018
Çini sanatı; sanki estetik pistinde renklerin ateşle dansı gibi idi!01 Kasım 2018
Köşe Yazarımız Numan Aladağ'ın Kaleminden....29 Ekim 2018
Başkan Özyavuz: Benim Gecem Gündüzüm Harran24 Ekim 2018
KÜRESEL ZULMÜN KAYNAĞI22 Ekim 2018
Kaderi anneler mi yazar?18 Ekim 2018
YENİ MEDYA NEDİR?17 Ekim 2018
Benim çocuğum çok zeki ama ders çalışmıyor!09 Ekim 2018
Harran Aslanlı Kapı ve İbrahim Tatlıses Müzesinden izlenimler05 Ekim 2018
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI’ NDA NELER OLDU?????04 Ekim 2018
HERŞEY MİLLİ EKONOMİ İÇİN27 Eylül 2018
Televizyonların Ev Yaşamındaki Yeri24 Eylül 2018
Kim hatalı dersiniz?21 Eylül 2018
“OKU” MUHATABI16 Eylül 2018
UFAK KIRINTILAR BIRAKIN Kİ GENÇLER ARKANIZDAN GELSİN...15 Eylül 2018
FİYASKO TANITIM GÜNLERİ VE GERÇEK DİYARBAKIR13 Eylül 2018
Popüler Kültür Ve Sosyal Medya12 Eylül 2018
Geri dönüşüm bile okyanusların kirlenmesini önleyemiyor!01 Eylül 2018
Bizler bayramları dolu dolu ve coşkulu yaşardık!27 Ağustos 2018
Kurban Bayramı ve Mutluluğumuz19 Ağustos 2018
Köşe Yazarlarımızdan Yaşar İçen'in Kaleminden16 Ağustos 2018
Medyada Nefret Söylemi13 Ağustos 2018
Vatan Sevgisi ve Raf Bedeli Şartı13 Ağustos 2018
EKONOMİ PAKETİNDE EV KADINLARI UNUTULDU...11 Ağustos 2018
AYDIN MARUF BÖLGENİN DENGE UNSURU09 Ağustos 2018
DİYARBAKIR ÖĞRENCİ KAYBEDİYOR!!03 Ağustos 2018
PAPAZ ERİĞİ, BÜYÜSÜ VE ŞİMDİ DE KRİZİ...01 Ağustos 2018
Domates de ki mucizeler ve yerli malı30 Temmuz 2018
BU DURUM ÇOK KÖTÜ KOKUYOR!30 Temmuz 2018
“ ASKIDA EKMEK “ 26 Temmuz 2018
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN' IN AŞİRETLER ÇIKAR(T)MASI26 Temmuz 2018
ÇOCUKLAR İÇİN HER YOLU DENEMEYE EVET!!!24 Temmuz 2018
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ23 Temmuz 2018
IRAK' TA "AFRİKA SENDROMU" MU YOKSA BAŞKA OYUNLAR MI??19 Temmuz 2018
NEDEN Mİ KISKANIYORLAR??????16 Temmuz 2018
Kahraman TÜRK Milleti'nin ''15 Temmuz'' Zaferi14 Temmuz 2018
BODRUM' UN İÇLER ACISI HALİNE GELSİN TÜM TOTEMLER...14 Temmuz 2018
Mahalleden gerçek kahramanlarım!11 Temmuz 2018
TÜM ALGI LİSTELERİNE KARŞI YENİDEN SÜLEYMAN SOYLU!!11 Temmuz 2018
HEPİMİZ ASKER RUHLUYUZ FAKAT......09 Temmuz 2018
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER07 Temmuz 2018
SİVEREK' TEN BOY VEREN ***BİR SİHİRLİ KALEM...06 Temmuz 2018
PANİK BUTONU HALLERİMİZ...30 Haziran 2018
OLDU DA BİTTİ MAŞALLAH... HAYDİ HAYIRLISI28 Haziran 2018
Oğulotu ve gizli mucizeleri26 Haziran 2018
""SEN AĞA BEN AĞA BU İNEĞİ KİM SAĞA""22 Haziran 2018
Güçlü irade ve Adalet21 Haziran 2018
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADELE VAKTİDİR18 Haziran 2018
Beni hissedebilecek misin anneciğim!13 Haziran 2018
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti08 Haziran 2018
VAADLER TAMAM!!! PEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM NE DURUMDA????08 Haziran 2018
FENERBAHÇE ARTIK HUZUR VE BAŞARI İSTİYOR06 Haziran 2018
Yarın ahirette beni affedebilecek misin be çocuk?05 Haziran 2018
Yarın ahirette beni affedebilecek misin be çocuk?04 Haziran 2018
24 Haziran Zaafer olsun04 Haziran 2018
MARKAMIZ YOKMUŞ!!!! NEDEN OLSUN Kİ????02 Haziran 2018
SEÇİM VAR MİLLET NEDEN BU SUSKUNLUK??30 Mayıs 2018
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF28 Mayıs 2018
SAFEEN DİZAYEE İLE TÜRKİYE ÜZERİNE28 Mayıs 2018
NE ÇOK ÇEKTİ EBABİLLER ELİMİZDEN!!!20 Mayıs 2018
PARTİ VE GÖRÜŞLER ÜSTÜ İNSANLAR!!!18 Mayıs 2018
Filistin’de Ramazan’ın İlk Günü: Sessiz Çığlık!18 Mayıs 2018
Ramazan- Şerif ve Huzurumuz15 Mayıs 2018
YAĞMUR ALTINDA "KATIKSIZ HUZUR"....14 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırım'ın Dikkatine!12 Mayıs 2018
Kitaplarınızı tutsak ettiğiniz raflardan çıkarın artık!09 Mayıs 2018
TÜRKİYE İLE SAĞLAM KÖPRÜLER KURMALIYIZ..08 Mayıs 2018
IRAK; YAKIN OLMALI....06 Mayıs 2018
Berat Gecesinin bereketi29 Nisan 2018
Ülkeme Hizmet için “Var mısın”?27 Nisan 2018
REHAVET VE RUTİN EN BÜYÜK DÜŞMANDIR!!23 Nisan 2018
AKTİF SİYASETTE OLMAMAKLA BİRLİKTE CİHAN ENSARİOĞLU...22 Nisan 2018
ÇOK MU İSTİYORUZ???20 Nisan 2018
ARHAVİ' DEN SELAM VAR.....18 Nisan 2018
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR16 Nisan 2018
VİZYON OLMADAN OLUR MU Kİ????16 Nisan 2018
“BANA SEVDA YEMEĞİ PİŞİRMELİSİN” 15 NİSAN ŞEF BAYRAMINDA…14 Nisan 2018
KARDEŞLİK EKSPRESİ11 Nisan 2018
ÇAKMA LİDERCİKLER !!!!!09 Nisan 2018
Şahsiyet ve Topluma Hizmet01 Nisan 2018
Projelerin renkli dünyalarına bir girebilsek!29 Mart 2018
MECLİSTEN ÜLKEYE BİR PENCERE... MEHMET ALİ CEVHERİ28 Mart 2018
Karaciğer Yağlanmasına bitkisel destek27 Mart 2018
Yetim Hakkı ve İslamiyet25 Mart 2018
Regaip Kandili ve Biz21 Mart 2018
Çanakkale Ruhumz ve Anzaklar17 Mart 2018
İnsanlığımız imtihandan geçiyor!14 Mart 2018
HASTALIK MI YOKSA ŞİFA MI???12 Mart 2018
TÜRKLER KİMDİR09 Mart 2018
KASTAMONU KÜRE KİLİMLERİ, İSTİKBALİNİ İSTİKLÂL YOLUNA SEREN ŞERİFE BACI GİBİ…08 Mart 2018
YUMURTAYI İÇERİDEN KIRMAK...03 Mart 2018
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL02 Mart 2018
ETEĞİNDEKİ TOHUMLARI CÖMERTÇE SAVURMALI İNSAN...28 Şubat 2018
En sağlıklı beslenme, evde yapılan besinle olur!27 Şubat 2018
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet 19 Şubat 2018
Ya telefonumu evde unutursam!17 Şubat 2018
"ODA" LARDAN BİRER BAŞKAN GELİR BİZLERE!!!!15 Şubat 2018
Her sabah alacağımız kararlar, Her akşam kendimize soracağımız sorular11 Şubat 2018
FARUK ÇELİK' İN SÜRPRİZ ŞANLIURFA ZİYARETİ07 Şubat 2018
Tüm Canlılar Bir gün Plastik Atık Yutacaktır!07 Şubat 2018
Yazarımız Numan Aladağ'ın Yazısı04 Şubat 2018
"NEDEN DOĞDUĞUNU" ANLAMALI İNSANOĞLU01 Şubat 2018
İSTİKLÂLDEN İSTİKBALE YÜRÜYEN ŞERİFE BACI, MİLLİ MÜCADELENİN KADIN KAHRAMANI.27 Ocak 2018
CİLT GÜĞZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER22 Ocak 2018
YASAKLAR CAZİPTİR UNUTULMASIN!!!!!18 Ocak 2018
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA14 Ocak 2018
SEN BENDEKİ ENNN GÜZEL ŞEYSİN...08 Ocak 2018
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR08 Ocak 2018
EŞŞEĞİN AKLINA KARPUZ KABUĞU...05 Ocak 2018
Hani deriz ya;04 Ocak 2018
TOPLUMUN NABZINI İYİ TUTMAK GEREKİYOR02 Ocak 2018
MİSAFİR AĞIRLAMA GELENEKLERİ31 Aralık 2017
TARİH ACI OLAYLARDA TEKERRÜR EDER AKILLANMAZ İSEK!!!!! 28 Aralık 2017
SEYMEN ALAYLARI BUGÜN DİKMEN SIRTLARINA ATATÜRK'Ü KARŞILAMAYA GİDİYOR.27 Aralık 2017
Zencefil varken, Grip kader olmasın25 Aralık 2017
TİCARET; DİL, DİN, IRK DİNLEMEZ...25 Aralık 2017
*SIĞIR* DEMİŞKEN HATIRLADIM...22 Aralık 2017
"BEN AŞK-I SEÇTİM"18 Aralık 2017
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR17 Aralık 2017
ŞİMDİ SORGU ZAMANI13 Aralık 2017
Ayla filmini izlerken hayal dünyama takılanlar!11 Aralık 2017
Zehirli tuzakta internet’in etkisi11 Aralık 2017
EBABİLLER NEDEN GELSİN Kİ????08 Aralık 2017
SİYASET CİĞER BİZLER KEDİ...04 Aralık 2017
Sahi bunlar; ahiretinde var olduğunu hiç düşünmüyorlar mı?30 Kasım 2017
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun29 Kasım 2017
Bir Kereden Çok Şey Olur27 Kasım 2017
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL23 Kasım 2017
Kimyasal terör20 Kasım 2017
Iğdır ve üniversitesi misafirperverlikleri ile bizleri mest etti!17 Kasım 2017
BESLENME VE MİLLİ TARIM17 Kasım 2017
JOKER GÜLÜŞLER13 Kasım 2017
Metamfetamin: Yeni Tehlike13 Kasım 2017
PROJE İNSANLAR10 Kasım 2017
HACKERLAR TİCARİ SIRLARIN PEŞİNDE10 Kasım 2017
YARINI KODLAYAN ÇOCUKLAR İÇİN KOŞULACAK08 Kasım 2017
ALLAH İYİ -LİK VERECEK Mİ ÜLKEYE??01 Kasım 2017
Plastik kaplamalar ve atıklar ruh halimi de bozuyor!01 Kasım 2017
CUMHURİYET'' BAYRAMDIR29 Ekim 2017
ZEMBEREĞİ BOŞALMIŞ CÜMLELER!!!27 Ekim 2017

Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
2019 BELEDİYE SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİNİZ?

AK PARTİ
CHP
MHP
İYİ PARTİ
BDP
DİĞER

Sonuçlar
En Çok Okunan
Sayfalar
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Radyo

Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anasayfa | Sohbet Odasi
CH