harranajans
 
Ana Sayfa > ARAŞTIRMA

10 yaþýndaki çocuk, okuma rekorunu kýrdý
06 Ekim 2011
10 yaþýndaki çocuk, okuma rekorunu kýrdý
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%


 


Gaziantep'te, 10 yaþýndaki bir çocuk 1 dakikada 11 bin 725 kelime okuyarak dünya rekoru kýrdý. Noter huzurunda gerçekleþtirilen rekor denemesi sonrasýnda, Amerikali Mariel Aragon'un 6 bin kelimelik rekorunu geliþtirerek kýrdý.

Hataylý 10 yaþýndaki 4'ncü sýnýf öðrencisi Tarýk Yiðit, geçen yýl sýnýf öðretmeni olan babasý ile birlikte Uzman Eðitimci Selahattin Yaylamaz'ýn Okuma Okulu Eðitim Akademisi'ne hýzlý okuma ve algýlama teknikleri eðitimine katýldý.125 sözcükle baþlayan Yiðit, 30 saatlik bir eðitimin ardýndan dakikada 750 sözcüðe ulaþtý. 1 ay sonra tekrar eðitimlere katýlan Yiðit buradan da bin 500 sözcükle çýktý.Zaman zaman yapýlan eðitimlerle seviyesini yükselten öðrenci, 10 bin kelimeye kadar ulaþtý. 15-20 bin kelimenin sýnýrlarýný da zorlayan Yiðit, daha sonra Hatay'da 16 bin öðrencinin girdiði sýnavda birinci oldu. Burada 100 soruyu 20 dakikada eksiksiz olarak doðru cevaplandýran öðrenci ile tekrardan okuma çalýþmalarý yapýldý. Yiðit, son olarak da Gaziantep'te noter huzurunda rekor denemesi gerçekleþtirdi.Rekor denemesinden önce alýþtýrmalarda bulunan öðrenci, daha sonra Çýlgýn Öðretmen adlý kitabýn, 1 dakikada 67 sayfasýný okudu. 11 bin 725 kelimeye ulaþan öðrenci, Amerikalý Mariel Aragon'un 6 bin olan rekorunu, ikiye katlayarak dünyanýn en hýzlý okuyan insaný olmayý baþardý.ESKÝ CUMHURBAÞKANI DEMÝREL'Ý DE GEÇTÝYiðit'i kýrdýðý rekordan dolayý kutlayan Uzman Eðitmen Selahattin Yaylamaz, yaptýðý açýklamada, öðrencinin baþarý sürecini þöyle anlattý:"Tarýk, geçen sene Hatay'da yapmýþ olduðumuz bir eðitime anne ve babasýyla katýldý. 125 sözcükle baþladý. 30 saatlik bir eðitimden sonra bu çocuk 750 sözcükle çýktý. 1 ay sonra yaptýðýmýz eðitime bir kez daha katýlmak istedi. Buradan da bin 500 sözcükle çýktý. 3 ay sonra yapmýþ olduðumuz bir eðitime yine katýlmak istedi. Burada da 2 bin 500 yaptý. Daha sonra bir daha katýldý. Böyle böyle derken çocuk yaklaþýk 10 bine geldi. Babasýyla zaman içerisinde görüþüyoruz. 15-20 bin civarýnda da okuduðu söyleniyordu. Ancak biz bunun ispatlanmasýný istedik. Okuyor, anlatýyor, sorduklarýmýza çok net cevaplar verebiliyordu. Fakat bunun bir sýnavla tescillenmesi gerekiyordu. Katýlmýþ olduðu bir sýnavdan çok yüksek puan almasý gerekiyordu. Bu da oldu. pek yakýn bir zamanda Hatay'da kendi düzeyindeki 16 bin öðrencinin girmiþ olduðu tespit sýnavýnda birinci oldu. 100 soruyu 20 dakikada tamamýný doðru olarak yaptý. Bu da bizi çok heyecanlandýrdý. Tekrardan okuma çalýþmasý yaptýk, ölçüm yaptýk. En az 10 bin okuyordu. En son dakikada yaklaþýk 12 bin kelime okudu. Hem de çok net anlýyor ve biliyor. Bu da bizim için gurur vesilesi. Türkiye'ye armaðan olsun."Dünyada þu ana kadar bilinen rekorun 13 yaþýnda iken 6 bin kelime okuyan Amerikalý Mariel Aragon'da olduðunu ifade eden Yaylamaz, "Türkiye'den de eski cumhurbaþkanýmýz Süleyman Demirel'in 5 ve 7 bin aralýðýnda okuduðu söyleniyor. Tarýk Yiðit þu anda dünya birincisi. Tarýk, dünyanýn en hýzlý okuyan öðrencisi oldu. Bu çocuðun geleceði çok parlak. Ülkemize kazandýrmamýz gerekiyor." ifadelerini kullandý.Kýrdýðý rekordan dolayý mutlu olduðunu söyleyen Tarýk Yiðit de, "125 ile baþlamýþtým. Sonra 750'ye çýktým. Kendimiz daha da geliþtirdim. Bana eðitimi veren Selahattin hocama çok teþekkür ediyorum. Kendimi beðenmiþlik olmasýn ama rekoru kýrdýðým için de gurur duyuyorum. Ýleride bilim adamý olmak istiyorum." þeklinde konuþtu.Öðrencinin babasý Hasan Basri Yiðit de, "Oðlumla gurur duyuyorum. Bu mutluluk tarif edilmez. Oðlumun eðitimine baþlarken arýzalarla baþladým. Okul deðiþtirmek, öðretmen deðiþtirmek zorunda kaldým. Kendine olan güveni hiç yoktu. Okula gitmek istemiyor, her gün bir bahane uyduruyordu. Selahattin hocamla, kurslara baþlamasýyla okuma hýzý arttý, kendine olan güveni geldi. Kendine olan güveni geldikten sonra zaten gerisi geldi. Ayaklarýnýn üstüne basmaya baþladý. Okul baþarýsý geldi. Arkadaþlarý arasýndaki saygýnlýðý arttý. Her þeyi okumaya borçlu." diye konuþtu.

06.10.2011 13:20:09

 


Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer ARAŞTIRMA Haberleri

Başlık Tarih
 
Hamza Dağ, son anket sonucunu açıkladı 13 Kasım 2017
Harran’da doğdu, yetişti cömertliğiyle meşhurdur14 Haziran 2016
Şeker Hastalarına Oruç Tutmama Önerisi07 Haziran 2016
Türk Toraks Derneği üyeleri Harran'da incelemelerde bulundu04 Mayıs 2016
Şanlıurfa'nın Medeni Durum Haritası09 Mart 2016
Bir Turist Urfa’da Ne Kadar Harcıyor?09 Şubat 2016
Bin 400 yıllık hamam Harran'da...04 Eylül 2014
Köşe Yazarımız Numan Aladağ'ın ''Fert ve Toplum hakkı'' Yazısı16 Haziran 2014
Hangi Takım Taraftarı Hangi Partiye Oy Veriyor28 Eylül 2013
BİR GÖZYAŞI HOCALI 25 Şubat 2013
2013 Ehliyet Alma Şartları Değişiyor08 Şubat 2013
Araç Sahiplerinin Başvurduğu Hileler26 Mart 2012
“İnsan Kemikleri “23 Mart 2012
Kentten köye, köyden ilçeye Harran!20 Mart 2012

Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
2019 BELEDİYE SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİNİZ?

AK PARTİ
CHP
MHP
İYİ PARTİ
BDP
DİĞER

Sonuçlar
En Çok Okunan
Sayfalar
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Radyo

Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anasayfa | Sohbet Odasi
CH