Bugün, 7 Mart 2021 Pazar
Güncel 21.01.2021 22:19:42 0

Eğitimci-Yazar İsmail Yılmaz Yazdı; Eğitim, Öz Disiplin ve Ara Tatil

Eğitimci-Yazar İsmail Yılmaz Yazdı; Eğitim, Öz Disiplin ve Ara Tatil

Kitaplarda ve literatürde çokça tanımlaması olmasına rağmen en anlaşılır ve genel tanımlamasıyla eğitim, bireyde istenen yönde davranış değişikliği oluşturma işlemlerine denir. İstenen yönden kasıt bireyin bulunduğu toplumun, devletin veya hükümetin genel geçer kuralları ile kabullerinin tümüdür. Bu durum tüm toplumlarda benzer süreçler ve amaçlar doğrultusunda yürütülür. Doğal olarak bizim toplumumuzda da eğitim bu nazarla değerlendirilmektedir. Yani biz de eğitimi; çocuklarımızı, gençlerimizi istediğimiz hale getirmek, istediğimiz davranışları yapmasını sağlamak, istemediğimiz davranışlarını yapmamasını sağlamak amacıyla ele alırız. Örnek verecek olursak çocuklarımızın dürüst olmasını isteriz. Bu yüzden dürüstlük kavramını ve dürüstlüğü onlara kazandırmaya çalışırız. Devlet olarak okul marifetiyle, toplum olarak sosyal ilişkilerimizle, anne–baba olarak örnek olmakla; yarınlarımızın geleceği olan çocuklarımızın dürüst birer birey olarak yetişmesine gayret gösteririz. Aynı şekilde disiplinli, düzenli birer birey olmaları için planlı ve plansız eğitim çalışmaları yaparız ki çocuklarımız bu özelliği hayatlarına yansıtabilsinler diye. Buradaki planlı–plansızdan kasıt yine formal ve informal olarak bu çalışmaların yürütülmesidir.

Bir eğitimci olarak 16 Mart 2020 tarihi aklımdan hiç çıkmıyor. Çünkü bu tarihten beri öğrencilerimiz, çocuklarımız bir bütün olarak ülke sathında okula gidemediler. Bunun sebebi hepimizin malumu olan Covid-19 salgınıdır. Covid-19’un çok hızlı bir şekilde yayılması ve insanların hayatını bir anda etkilemesi sebebiyle neredeyse tüm hayat gibi okullarda durma noktasına geldi. Yani asli görevini yapamaz oldu. Bu süreçte ülkemizde uzaktan eğitim yoluyla bu durum telafi edilmeye çalışılıyor. Tüm toplum ve eğitim kademeleri belki de ilk defa bir eğitim öğretim yılının yarısını hiç okula gitmeden tamamlamak durumunda kaldı. Tabi maalesef bu sürecin öğrencilerimizden götürdükleri getirdiklerin kat be kat daha fazladır. Bu süreçte şanslı ve varlıklı olanlar nispeten daha az hasarla bu süreci atlatacaklardır. Peki, bütün bu olumsuzluklardan karlı çıkan hiç kimse yok mu? Elbette ki var.

Bu uzaktan eğitim sürecinde öz disiplinli olan öğrenci ve aileler karlı veya daha az hasarlı çıkacaklardır. Ne demek öz disiplin? Öz disiplin, kişinin dış bir zorlamaya tabi olmadan yapması gereken durumu/görevi içinden gelerek yapması durumudur. Öğrenciler için uyarlayacak olursak bir öğrencinin dersini/ödevini/ görevini Covid-19 sebebiyle ortamında olamayan öğretmeninin yokluğunda yapması demektir. Covid-19’dan önceki süreçte öğretmenin hem rehberliği hem de görevlendirme(ödevlendirme)rolü sayesinde görevlerini yapan öğrenciler, Covid-19’dan sonraki süreçte tabir-i caizse bu ödevlendirmeden azade olmuştur.

İşte burada öz disiplin devreye giriyor. Dolayısıyla uzaktan eğitim sürecinde, başında bir ödevlendirici olmadan derslerini elindeki imkânlar kanalıyla (canlı ders-TRT EBA TV) hakkıyla takip eden öğrenciler bu süreçten daha güçlü çıkacaklardır. Buradaki hakkıyla dememdeki kasıt ister canlı derste öğretmenini dinlerken isterse de televizyondan takip ederken not alması, verilen tekrarları yapması, verilen ödevleri yapması ve ayrıca kitap okumasıdır. Bunu yapan öğrenciler için şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; onlar yarınki toplumun öncüleri olacaktır. Bu öğrenciler tabi bu özelliği yani öz disiplinli olmayı daha çok ailelerinden belki birazda okuldan kazanırlar. “Çocuklarınızı terbiye etmeye çalışmayın. Zaten size benzeyeceklerdir. Kendinizi terbiye edin yeter” diyen İbn Haldun’un da belirttiği gibi öz disiplinli ailelerin çocukları çok büyük bir ihtimalle öyle olacaklardır. Dolayısıyla bir işin, bir olayın, bir olgunun hakkını vererek yaşayan ailelerin çocukları da bittabi öyle olurlar.

 Bir dönemlik uzaktan eğitim sürecinin ardından önümüzde 22 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında uzun sayılabilecek bir ara tatil (yarıyıl tatili) dönemi olacak. Bu ara tatil döneminde de yine öne çıkanlar özünden denetimli olan öğrenciler olacaktır. Ara tatilde, derslerini tekrar eden, kitabını okuyan çocuklar bunları yapmayan akranlarına göre bir adım (belki de daha fazla) öne çıkacaklardır. Bu ara tatilden sonra temennim yüz yüze eğitime tekrar başlamak olacaktır. Eğer yüz yüze eğitim olursa da müfredatta uzaktan eğitim de kalındığı yerden devam edilecektir. Dolayısıyla uzaktan eğitimde öğrenciliğinin hakkını verenler ve vermeye çalışanlar yüz yüze eğitimde ve sınavlarda diğerlerinden olumlu anlamda ayrışacaktırlar.

 Ailelere ve öğrencilerimize tavsiyem bu ara tatili bir fırsat olarak görüp, eksikliklerimizin tamamlanması adına değerlendirmeleridir. Aileler bu süreçte nasılsa okul yok yanlışına kesinlikle düşmemelidirler. Okul var ve tüm hızıyla devam ediyor. Eğer ki ne yapacaklarını bilemiyorlarsa da öğretmenlerinden veya eğitimci tanıdıklarından yardım alabilirler. Ama kesinlikle bu süreci ihmal etmemelidirler. Çünkü bu süreçte ihmal, çocuklarımızın yarınlarının mahvolmasına sebep olacaktır.

Sonuç itibariyle, “İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar” diyen Cervantes’in belirttiği üzere çocuklarımızın yaşam kalitesi onlara verdiğimiz veya vermediğimiz eğitimle doğru orantılıdır.

İsmail YILMAZ

i-yilmaz63@hotmail.com